• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Dětský výtvarný projev

Dětský výtvarný projev Obálka knihy Dětský výtvarný projev
Irena Plevová, Michaela Pugnerová
Psychologie dítěte
Grada
2022
208
Kristy

„Při výtvarné činnosti je zásadní respektovat individualitu dítěte, zaujmout individuální přístup, zachovat pozitivní pohled bez devalvace produktů, a hlavně nezapomenout na pochvalu a projevení zájmu nejen o výkres, ale o celý proces kresebné činnosti.“

(Plevová a Pugnerová, 2022, str. 191).

 

Publikace o 208 stranách v měkké vazbě je informačně velice bohatou příručkou, která udělá skvělou službu nejen pedagogům, ale také psychologům. Autorky předkládají strukturu osmi kapitol: Význam dětského výtvarného projevu, vývoj dětské kresby, kresba postavy, kresba postavy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kresba rodiny, kresba jako prostředek k poznávání osobnosti dítěte, další možnosti práce s dětským výtvarným projevem, kresebná kazuistika.

 

Každé dílo, na kterém se podílí Pugnerová, je psáno lidsky a uchopitelně. Nejinak tomu je i v případě této knihy. Ačkoli jsou velmi často zmiňovány odborné termíny, vždy jsou pod čarou důkladně vysvětleny. Citovaná odborná literatura je popsána v poznámkách pod čarou. Každý oddíl je doplněn množstvím autentických obrázků dětí z praxe. Oddíl o dalších možnostech práce s dětským výtvarným projevem je bohatý na informace o mandalách, o náměty kreseb přírody a o velmi často tabuizovaná témata života a smrti.

 

Velmi kladně hodnotím ucelenou strukturu a vhodně volené kapitoly tak, aby na sebe vzájemně navazovaly. Ohromně se mi líbí malůvky, ke kterým autorky poskytují také výklad, případně komentář samotného malého autora. Bohatá praxe obou autorek je v textu dost znát – již existující literární zdroje doplňují o vlastní zkušenosti, což je obohacující. Nemám absolutně žádnou výtku.

 

Knihu lze brát jako základní příručku ke zorientování se v problematice dětského výtvarného projevu. Zároveň ale může být doplňujícím zdrojem informací v oblasti školní zralosti a připravenosti a k získání informací o zvláštnostech dětské psychiky. Protože je velmi pěkně napsaná, lze ji zařadit k četbě pro všechny pomáhající profese, ve kterých se pracuje s dětmi (policejní psychologie, profese spadající pod OSPOD, mediace, rodinný poradce, krizový intervent).

Zdroj: Plevová. J. Pugnerová M. (2022). Dětský výtvarný projev: V pedagogické praxi. Grada.Spratek

Spratek Obálka knihy Spratek
Torey L. Hayden
povídka
Portál
2020
240
Jana

“Víra v lidskou duši se ovšem vymyká všem argumentům a prostupuje mezi křehkými prsty našeho poznání”


(Hayden, 2012, 7).

 

 

 

Knihy od Torey Hayden jsou vždy sázkou na jistotu – jedná se o čtivé, fascinující příběhy s hořkosladkým nádechem (u spratka konkrétně pak spíše sladcehořký). Příběh šestileté Sheily, která málem upálila malého chlapce a jejíž IQ nebyl schopen žádný test bezpečně změřit, Vás vtáhne, vyděsí i dojme, a nakonec zanechá s novou nadějí na lepší zítřky. Kromě velmi čtivého stylu a opravdu zajímavých kazuistik traumatizovaných dětí však na Hayden nejvíce obdivuji, že se mezi řádky nebojí jít i s vlastní kůží na trh. 

 

Se čtenářem se dělí o své myšlenky, o důvody, které ji vedly k různým řešením nenadálých situací… nebojí se taktéž přiznat chyby, momenty, kdy i jí samotné došla kuráž nebo síla a trpělivost – přesto si ale vždy nakonec najde k dětem cestu skrze bezpodmínečné přijetí a lásku a za své podivínství a vybočující přístupy se nestydí. Mimo jiné nám svým vyprávěním naznačuje, jakou sílu má intuice, pokud se jí naučíme správně naslouchat.

Zdroj:  Hayden, T. L. (2020). Spratek. Portál.

Já už nemůžu, paní učitelko

Já už nemůžu, paní učitelko Obálka knihy Já už nemůžu, paní učitelko
Jana Březinová
Pedagogika a speciální pedagogika
pasparta
2022
100
Jana

“Škola je mnohdy jediným bezpečným místem, kde se žák dovolá pomoci

(Březinová, 2022, 26).”

 

Vzhledem k tomu, že působím jako psycholog v resortu školství, ve mně obsah knihy velmi rezonoval – a to v té nejvíc pozitivní míře. Dostal se mi totiž do ruky srozumitelný, stručný, ale vše podstatné obsahující mustr pro práci s dětmi na půdě školy.

Útlá knížečka rozvíjí několik témat (krize, rozpad rodiny, sebevražda, poruchy chování a jiné) a nahlíží přitom do teorie, kterou následně doplňuje praktickými návody, doporučením nebo modelovými příklady. Jednotlivá témata sice knížka nezvládá popsat zcela do hloubky a komplexně, k tomu ale jistě poslouží jiné publikace. Největší plus této knížečky je její velikost (malá, lehká a skladná), navzdory cennému obsahu (postupy krok za krokem v situacích, které mohou člověka zaskočit). Nejvíce jsem si zamilovala závěrečná shrnutí s názvem „Doporučení a vodítka pro praxi“, která jsem si snad zvládla vrýt do paměti, abych je v případě potřeby mohla aplikovat.

 

Knihu bych velmi vřele doporučila všem pracovníkům s dětmi, tedy učitelům, asistentům, vychovatelům, ale i psychologům nebo zvědavým rodičům. I když si nikdo nepřejeme podobné situace zažít, přijde vhod mít u sebe stručný návod a krátký popis toho proč, co a jak. A přesně tímhle tato knížečka je (KPZ = knížkou první záchrany)!

 

Zdroj: Březinová, J. (2022). Já už nemůžu, paní učitelko. Pasparta.Rychlá pomoc pro učitele

Rychlá pomoc pro učitele Obálka knihy Rychlá pomoc pro učitele
Annette L. Breaux, Todd Whitaker,
Odborná literatura
Portál
2020
176
Léňa

„Představte si třídu, kde učitelé každý den říkají: “Podívejme se, co se můžeme naučit ze svých chyb,” a myslí to doopravdy. Je to prostředí, kde se oslavují úspěchy, ale také chyby. Dobrá, nikdo neoslavuje špatnou známku z písemky, ale kdyby více učitelů přijalo postoj vyjádřený následujícími řádky, možná by ubylo špatných známek na písemkách.“

(Breaux &. Whitaker , 2020, str. 40-41)

 

Každý učitel se při své profesi setkává se spoustou nepříjemných situací, kdy si nemusí zcela vědět rady, jak je správně vyřešit. Tato kniha je jakousi příručkou nabízející rady a návody, jak se s těmito situacemi vypořádat. Je v ní uvedeno 60 nejběžnějších situací, se kterými se učitel nejčastěji může setkat. Každá ze situací je nejdříve popsána, následuje návrh možného vyrovnání se s ní a na konci je shrnuta několika větami pro připomenutí. 

 

Skvělé je, že situace jsou psané jednoduše, jasně a přímočaře. Autoři jdou rovnou k věci a zbytečně se nerozepisují. Není zde použit odborný jazyk, ale vše je lidsky srozumitelně vysvětleno. Jejich radám a návrhům porozumí snad opravdu každý. Oceňuji i to, že jsou uvedené situace přehledně děleny na části, takže se v nich velmi dobře orientuje. 

 

Kniha dostává svému názvu. Opravdu ji vnímám jako takovou první pomoc pro každého učitele. Umím si představit, že v případě nesnází bych pro ni jako pedagog šáhla a našla v ní oporu a inspiraci, abych dokázala obtížné situace ve školním prostředí dobře zvládnout. Dle mého názoru je tato publikace nesmírně přínosná pro praxi učitelů i školních psychologů pracujícími s dětmi či učiteli, protože je sestavená z reálných a praktických situací, se kterými se učitel/psycholog dříve či později setká. Knize nemám co vytknout, autoři se skutečně mohou pyšnit svým dílem a jeho užitečností a praktičností ve světě  pedagogické komunikace.

 

Zdroj:  Breaux, A., &. Whitaker, T. (2020). Rychlá pomoc pro učitele: 60 řešení náročných situací. Portál.Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD

Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD Obálka knihy Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD
Joanne Steer, Kate Horstmann
ADHD
Portál
2022
184

„O ADHD koluje MNOHO mýtů a nepravdivých názorů“ (Steer & Horstmann, 2022, 28).

 

 

Klinická psycholožka s ergoterapeutkou společně vytvořily tuto knihu formou pracovního sešitu pro dospívající s diagnózou ADHD, aby je podpořily v přechodu ze základní na střední školu. Kniha je určena starším dětem, které se potýkají s nepozorností a citlivým způsobem jim vše vysvětluje a objasňuje. Z mého pohledu může kniha hezky působit na podporu sebevědomí u dětí s ADHD a tím je podpořit v jejich školních povinnostech a mezilidských vztazích. Praktické využití této publikace nemám prozatím jak ověřit, ale zdá se, že alespoň jako forma deníku může dětem jistě spíše prospět než naopak!

 

Zdroj: Steer, J. & Horstmann, K. (2022). Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD. Portál.

Najít smysl v našich selháních

Najít smysl v našich selháních: S Viktorem Franklem a sv. Terezičkou Obálka knihy Najít smysl v našich selháních: S Viktorem Franklem a sv. Terezičkou
Joël Pralong
spiritualita
Portál
2021
128

„Pandemie odhaluje velkou existenciální prázdnotu, která se ukrývala za společností, jež předtím zdánlivě uspokojovala všechny lidské touhy konzumem, zábavou, hrami, chrámy relaxace a wellness“

(Pralong, 2021, str. 15). 

 

Kniha Najít smysl v našich selháních je skvělá pro každého, kdo potřebuje ve svém životě popostrčit k vystoupení z existencionálního neštěstí. Autor se ve svém díle snaží vysvětlit, jak se dá vypořádat s nesnázemi, které nám život klade do cesty. Joël Pralong, který je terapeutem a knězem, se zaměřuje na logoterapii a v duchu jeho zaměření je provázena celá tato kniha.

Autor velmi trefně poukazuje na to, co kromě zdravotních potíží přinesla pandemie koronaviru. Pandemie nám všem ukázala, že onu existencionální prázdnotu zahalujeme konzumními věcmi. Pralong se v knize snaží vysvětlit, že tímto způsobem ke štěstí nedojdeme, ale naopak – zahalí nás deprese. 

Vypráví příběh o svaté Terezičce, jež trpěla depresemi, úzkostmi, a i tělesnými nemocemi nebo o Franklovi, jehož životní nesnáze jsou ve světě psychologie dobře známé. Pralong nezapomíná ani na své klienty, vypráví například o jednom, který si myslel, že je mesiáš nebo o ženě, která své potíže ve velké míře vyřešila tím, že našla svůj smysl v malbě. 

To hlavní, co nám autor s pomocí mnoha příkladů chce předat, je myšlenka, že nejlepší cestou k naplněnému životu bez deprese je objevení cíle, který je pro každého jedinečný. Díky cíli lidé nacházejí štěstí a klid ve svém životě, který jim ani pandemie, nemoc nebo nedostatek peněz nevezmou. 

I když je toto dílo ze začátku deklarováno hlavně jako kniha autora s existencionálním terapeutickým přístupem, často se čtenáři snaží vtlačit křesťanství a víru jako tu nejlepší možnost, což si odůvodňuji tím, že autor je i pastorem. Mně osobně tento přístup, který se snaží vnucovat, nesedí, a proto zanechávám hodnocení třemi hvězdičkami. Když se ale  člověk snaží číst mezi řádky a pojmout knihu jako o smyslu obecně, je toto dílo velmi přínosné.

 

Zdroj: PRALONG, Joël. Najít smysl v našich selháních: s Viktorem Franklem a sv. Terezičkou. Praha: Portál, 2021. Cesty ke klidu

Cesty ke klidu Obálka knihy Cesty ke klidu
Anna Kåver
Osobní rozvoj p
Portál
2022
150
Eva

 

„Žít autenticky také znamená vzdát se touhy po dokonalosti. Právě prasklinkami se dovnitř může dostat světlo. Mít odvahu přebývat v nedokonalém bytě, těle či rodině může uvolnit potřebnou sílu a čas, které vám umožní do života vpustit nové věci. Ty se pro vás pak stanou zdrojem energie a radosti. Kvůli obavě ze ztráty kontroly se však může snadno stát, že budete pokračovat v životě řízeném autopilotem. Vyrovnat se s nedokonalostí není vždy snadné, ale je to schopnost, kterou lze natrénovat.“  (Kaver, 2022, str. 88).

 

Chtěli byste se občas přestat obávat toho, jak něco dopadne? Máte pocit, že se obáváte tak moc, až vám to není příjemné? Možná by vám mohlo pomoct, kdybyste si přečetli tuto knihu. Je v ní vysvětleno, jaké místo mají obavy v našem životě a jsou v ní nabídnuty četné návody, jak s obavami pracovat tak, aby nás příliš neomezovaly. 

Líbilo se mi, že kniha obsahovala dost teorie a informací, které uvedly téma obav v širším psychologickém i filozofickém kontextu, ale zároveň byla v knize popsána i praktická cvičení, která se každý člověk může naučit sám aplikovat a zlepšit tak svou psychickou pohodu.

Kniha byla velmi čtivá a umožnila mi zamyslet se nad tím, s čím obavy souvisejí a jak k nim chci v životě dále přistupovat. Dále mi nabídla praktické postupy, po kterých velmi ráda sáhnu, až budu pociťovat, že je těch obav na mne příliš a nezvládám s nimi pracovat.

Zaujalo mě propojení tématu obav s existencialismem, který je mým oblíbeným filozofickým směrem. Přijde mi, že to dává perfektní smysl. Uvědomění, že máme život, i se všemi obavami, které nám přináší, ve svých rukou, podle mého názoru otevírá dveře k práci na sobě samém a přijetí zodpovědnosti za svůj život.

Knihu hodnotím velmi kladně a doporučovala bych jim všem lidem, kteří mají pocit, že mají obav nad hlavu a moc nevědí, co s nimi dělat. Tato kniha jim může poskytnout mnohé odpovědi a dát jim do ruky nástroje, pomocí kterých mohou se svými obavami pracovat.

 

Zdroj: Kaver, A. (2022). Cesty ke klidu: Jak se vyrovnat s nejistotou. Portál.
Léčivá moc smíchu

Léčivá moc smíchu Obálka knihy Léčivá moc smíchu
Karel Nešpor
rozvoj a styl
VYŠEHRAD
2010
143

„Často je to právě úsměv, který stojí na počátku přátelství, spolupráce nebo i manželství. Smích nejen stmeluje rodiny a pracovní týmy, ale také pronikavě ovlivňuje řadu tělesných funkcí a slouží tělu jako signál, že je možné se uvolnit.“ (Nešpor, 2004, str. 13.).

 

Kniha popisuje způsoby, jakými dosáhneme smíchu, i když nemáme zrovna nejlepší den.

Autora této knížky mám ráda, protože tohle není první kniha, kterou jsem od něj četla a zaujala mě. Píše čtivě a srozumitelně. Při čtení se mi kolikrát vykouzlil úsměv na tváři. Líbilo se mi, že v knize nejsou pouhé tipy, jak si vykouzlit na tváři úsměv, ale jsou tam uvedeny i vlivy smíchu, které má na naše tělo a psychiku. Zajímavé byly odlehčující pasáže věnované různým vtipným historkám.

Zdroj: Nešpor, K. (2004). Léčivá moc smíchu. Praha: VYŠEHRAD.Sny jako zdroj sebepoznání

Sny jako zdroj sebepoznání Obálka knihy Sny jako zdroj sebepoznání
Helingerová Marta
Self-Help
Grada
2016
193
Benedikta

„Sen se snaží nám poskytnout objektivní pohled na nějakou naši psychickou situaci, kterou jsme schopni zvládnout, jen nevíme jak a mnohdy nám chybí důvod proč.“

(Helingerová, 2016, 115.).

 

Tato kniha se zaměřuje na fenomén snění a vše, co přináší a co ho obklopuje. Jedná se o velmi čtivou publikaci, jež uvádí témata snění v širším kontextu stejně tak, jako nabízí užší úhly pohledu na komplexní a do značné míry abstraktní problematiku a to vše s využitím populárně-naučného jazyka, který je přístupný široké veřejnosti. Kapitoly a struktura textu jsou velmi přehledné a pro běžného čtenáře dostatečně návodné.

 

Čtenář zde může najít základní teoretické poznatky o snění z pole psychologie například z psychoanalytického úhlu pohledu. Teorie ale není vším a publikace toto pravidlo podporuje skrze kapitoly, které mají čistě praktické využití. Nalezneme zde doporučení pro všechny, kdo chtějí posílit svůj seberozvoj skrze všímavost vůči svým snovým obsahům. Autorka konkrétně nabízí různé varianty pro zaznamenávání svých vlastních snů, jejich výklad a porozumění snovým symbolům v propojení s některými dosavadními teoretickými přístupy a příklady z praxe. Pozitivum této publikace lze spatřovat v širokém záběru aspektů spojenými se sny, nicméně hlubší poznání je v tomto ohledu samozřejmě limitované vzhledem k rozsahu publikace. Například souvislosti z oblasti lidské fyziologie ve spánkových procesech zde nenaleznete. Zajímavými tématy, které autorka otevírá jsou kromě zmiňovaných také otázky týkající se lucidního snění, využití snových témat v terapeutických skupinách, problematika dětského snění a v neposlední řadě noční můry a práce s vlastním stínem.

 

Tato kniha je skvělým nástrojem pro všechny, kdo chtějí obohatit svůj vnitřní svět a rozšířit si zdroj inspirace a svou schopnost vnímavosti. Čtenáři nenabídne hluboké vědecké poznání v tradičním slova smyslu, nicméně je to velmi kvalitně zpracovaná publikace na takto abstraktní téma ve vědecké sféře a pro svou předpokládanou cílovou skupinu naprosto adekvátní.

 

Kniha se může stát kvalitním průvodcem na cestě za sebepoznáním pro každého, kdo se chce přiblížit ke svým nevědomým obsahům a posunout se na cestě k poznání dalších aspektů, které lidská mysl nabízí.

 


Zdroj: Helingerová, M. (2016) Sny jako zdroj sebepoznání: Jak využít sny k osobnímu rozvoji. Grada.Úžasní takoví, jací jsme

Úžasní takoví, jací jsme Obálka knihy Úžasní takoví, jací jsme
Langrová Aneta
Body, Mind & Spirit
Grada
2022
125
Kristy

„Mějme na paměti to, že kým jsme teď, máme ve svých rukou. Dnes můžeme vykročit jiným směrem, než jsme doposud šli. Být si vědomi toho, co si neseme z minulosti, je základ, abychom mohli měnit přítomnost.“

(Langrová, 2022, str. 97).

 

Publikace o 256 stranách v měkké vazbě je veskrze pozitivní a podporující příručkou, která čtenáře laskavě vede na cestě za sebedůvěrou, sebepřijetím a sebepoznáním. Seznamujeme se s tématy temperamentu, charakteru, Eriksonovských konfliktů a ctností, nebo také s rolemi, které dostáváme nebo si sami utváříme. Dále se dozvídáme o obranných mechanismech, copingových strategiích, kognitivních omylech, rozdílech v pesimistickém a optimistickém náhledu na život a o místu kontroly. Dotýkáme se relaxace, meditace, mindfulness technik a humoru ve spojitosti se sebeobjevováním a sebezklidněním. Máme možnost se přiučit, jak vše zmíněné překlopit do praktického života.

 

Na naší cestě nás autorka provází skrze všudypřítomné otázky, na které není vždy lehké odpovědět. Pokud se však opravdu rozhodneme spolupracovat sami se sebou a poctivě si vypracujeme vše, co je nám předkládáno, bude nám odměnou náš posun. Velice doporučuji každému, aby si založil sešitek, do kterého si bude tyto otázky zodpovídat. Kdykoli se tak může k jednotlivým tématům vracet a může též sledovat, jak daleko došel. Předem také upozorňuji, že otázek je hromada.

 

Tohle čtivo bylo opravdovým pohlazením pro mou duši. Užila jsem si jej od samého začátku až do konce. Uchvátilo mne zejména to, že není použit odborný jazyk, proto knihu pochopí i kdejaký laik, který má motivaci na sobě pracovat. Navzdory tomuto faktu je to publikace dosti odborná – citováni jsou snad všichni velikáni a osobnosti historie psychologie.

 

Kniha má jednu ohromnou a nepřehlédnutelnou vadu na kráse – chybějící nebo špatnou korekturu. Častokrát je chyba ve shodě přísudku s podmětem nebo v užití my/mi. Opakující se nebo naopak zcela chybějící slova a čárky jsou vážně otravné. Nejednou jsem se přistihla, že si větu musím přečíst několikrát znovu a nahlas, abych pochopila její význam. U tak úžasné knihy mne to velmi mrzí, protože se tím snižuje její kvalita.


Zdroj: Langrová, A. (2022). Úžasní takoví, jací jsme. Grada.