• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Příběh československé psychologie 1

Příběh československé psychologie 1: Rozhovory s osobnostmi oboru Obálka knihy Příběh československé psychologie 1: Rozhovory s osobnostmi oboru
Ivo Čermák, Radovan Šikl
Rozhovory
Portál
2021
415
Dominik

„Základní idea našeho projektu se v průběhu let příliš neměnila. Zajímalo nás, jak se v reminiscenčním vyprávění zračí dobový charakter psychologie. Naší ambicí bylo tímto způsobem zachytit vývoj československé psychologie či proměnu její podoby od roku 1945 do současnosti.“  (Čermák & Šikl, 2021, 9).

 

Jména jako Jaro Křivohlavý, Milan Nakonečný, Stanislav Kratochvíl nebo Pavel Říčan zná asi každý, kdo má nějaký vztah k psychologii, nebo alespoň někdy zavítal v knihovně do uličky s psychologickou literaturou. Sám jsem mnohokrát ve svých seminárních pracích čerpal z některých z mnoha knih těchto velkých osobností. O jejich životě a práci jsem toho ale jinak moc nevěděl. Proto mě publikace Příběh československé psychologie na první pohled zaujala. Kniha je výstupem unikátního projektu, který si dal za cíl představit významné osobnosti československé psychologie 20. století. Každá z jedenácti představených osobností je uvedena krátkým medailonkem, popisujícím stručně její životopis, a následně rozhovorem, který pokrývá nejrůznější témata. Čtenář se díky nim může dozvědět o životě a rodinném zázemí osobnosti, kariérní dráze a důležitých momentech v profesním životě, ale také o nástrahách a překážkách, kterým museli svého času kvůli společenskému uspořádání čelit. Velmi se mi líbila zvolená forma vyprávění prostřednictvím rozhovorů, působilo to na mě svěžím, autentickým dojmem, kniha je díky tomu opravdu velmi čtivá a ani na chvíli jsem se nenudil. Kromě toho byly rozhovory často velmi inspirativní, je zde mnoho zajímavých myšlenek k zamyšlení. Proto bych knihu určitě doporučil všem, kteří se o psychologii zajímají, a pro studenty psychologie bych ji pak označil téměř za povinnou literaturu.

 

Zdroj: Čermák, I., & Šikl, R. (2021). Příběh československé psychologie 1: Rozhovory s osobnostmi oboru. Praha: Portál.

Sbohem, mami, sbohem, tati

Sbohem, mami, sbohem, tati Obálka knihy Sbohem, mami, sbohem, tati
Alexander Levy
Portál
2021
198
Jana

“Nic člověka nezaskočí tolik, jako když tam, kde vždycky něco bylo, náhle nic není." (Levy, 2021, 15).

 

Psycholog Alexander Levy se ve své knize citlivě věnuje tématu smrti rodičů. Nastiňuje, proč je tato problematika nepříliš prozkoumaná a jak se vlastně takové osiření v dospělosti liší od jiných, mnohdy více probádaných druhů úmrtí blízkých osob. Postupně rozebírá jednotlivá témata, která se smrtí rodičů souvisí – truchlení, změna identity a další. Zde se například také kriticky vymezuje vůči klasickému metodickému pojetí truchlení od Kübler-Rossové, kdy se snaží, i na základě vlastních zkušeností, vymezit smutek jakožto neuniverzální a naprosto individuální prožitek „bez fází“, se kterým se velmi pravděpodobně každý z nás nakonec jednou seznámí. Chtěla bych také potenciální čtenáře upozornit na fakt, že i přes citlivé zpracování může být čtení bolestivé – jednak může přivolat vzpomínky nebo naopak vyvolávat představy a obavy z doposud nepoznaného.

 

Zdroj: Levy, A. (2021). Sbohem, mami, sbohem, tati. Portál.

Terapie duše

Terapie duše Obálka knihy Terapie duše
Thomas Moore
populárně-naučná literatura
Portál
2022
263
Naďa

„Hrdinu bychom mohli definovat jako postavu v nás, která cítí nutkání za každou cenu něco udělat. Taoistický mudrc je úplne jiný. Je to terapeut, jenž dosáhne mnohého tím, že nedělá nic. To znamená, že nejedná s hrdinskou intencí a očekávaním. Terapie vás může „pouze“ přivést k novému pohledu na sebe samé a na svou situaci. Nezměníte se, ale můžete pořád jěšte něco dělat nebo nedělat. Když jste čerstvě s větší jasností uvideli, kým jste, možná teď tím člověkem můžete být – je to věc bytí, ne konání“  (Moore, 2022, 104).

 

Knižka terapie duše od autora Thomasa Moora predstavuje sondu do autorovho uvažovania nad terapiou ako schopnosťou nás všetkých prinášať úľavu do života toho druhého. Autor veľmi pekne popisuje proces terapie ako vedomého rozhovoru s cieľom sprevádzať druhého a byť tu pre neho. Neobmedzuje sa na konkrétne kroky a postupy, naopak túto schopnosť vykresľuje vo veľmi jemných odtieňoch a ilustruje ju na mnoho zaujímavých príkladoch z praxe. Knižka je veľmi čítavá ako pre študenta psychológie, tak pre laika. Psychológom odborníkom by sa mohla zdať málo konkrétna a idúca „po povrchu“, avšak z môjho pohľadu študentky psychológie je písaná dostatočne odborne, zároveň ale veľmi príjemne na pokojné čítanie. Knižka je členená na časti, ktoré sa miestami môžu zdať usporiadané trochu chaoticky, ale ak sa čitateľ nad tento fakt povznesie, obsahy jednotlivých kapitol sú zväčša dobre zrozumiteľné.  Číta sa naozaj rýchlo a príjemne, a niektoré pasáže,  podľa môjho názoru tie s presahom, ktorý hovorí priamo k čitateľovi, môžu byť pre samotného čitateľa priamo terapeutické. Rovnako prínosná môže byť knižka pre rodičov, alebo kohokoľvek kto sa raz rodičom chce stať. Nájdeme v nej totiž veľa odkazov na detstvo a veľa užitočných rád ako podľa autora vytvoriť pre dieťa čo najlepšie podmienky pre rast. Ďalej sa autor venuje bezpečnému miestu, ktoré je potrebné vytvoriť pre nadviazanie terapeutického vzťahu. Bezpečné miesto myslené metaforicky ale aj doslovne. Veľmi pekne v knižke ilustruje, ako by konkrétne malo také miesto vyzerať. Zaujímavou a podstatnou časťou knižky je aj práca so snami. Podľa môjho názoru ju autor uchopuje veľmi dobre – nie príliš konkrétne, aby to pre čitateľa nebolo definitívne a zavádzajúce, ale dostatočne jasne na to, aby čitateľ pochopil autorov zámer prácu so snami vyzdvihnúť ako podstatnú súčasť terapie. V knižke nájde človek slová útechy a podpory, pokoja a nádeje. Knižku preto odporúčam komukoľvek, kto sa psychológii venuje, rovnako tomu, kto má záujem a chuť pomáhať druhým nech je to v akejkoľvek oblasti, a silno ju odporúčam aj pre svoj vlastný rast a úžitok.

 

Zdroj: Moore, T. (2022). Terapie duše. Portál.

Jak zvládat silné emoce a osedlat svůj hněv

Jak zvládat silné emoce a osedlat svůj hněv Obálka knihy Jak zvládat silné emoce a osedlat svůj hněv
Matthew McKay a kol.
populárně-naučná literatura
Portál
2023
126
Johanka

„Hněv je způsobem, jak jednat. Dočasně vám pomáhá překonat vnitřní zranění a bezmocnost. Na chvíli máte pocit, že máte situaci opět ve svých rukou, a přesně proto je tak těžké hněv ovládnout. Jestliže se pokusíte svůj hněv zašpuntovat, možná pak ostře vystřelí ta bolest, která jej způsobila. Nyní je načase přestat na sebe útočit. Ničemu to nepomůže. Když se za svůj hněv budete obviňovat, prostě tím vytvoříte jen více bolesti – špatných, poraženeckých pocitů – a ta bolest vyvolá více hněvu. Je to bludný kruh.“  (Mckay, 2023, str. 10).

 

Kniha zahrnuje tipy z oblasti duševní hygieny na zvládání hněvu, aby se člověk dokázal v dané chvíli zklidnit. Předkládá čtenáři postupy předních odborníků, kteří je uplatňují se svými klienty a které jsou podložené empirickými výzkumy. Cílí na to, aby čtenáře naučila, jak hněv a škodlivé jednání vůči sobě i druhým zmírnit. Dále nás má tato publikace naučit zvládat bolest, jež se skrývá v pozadí hněvu. Kniha využívá poznatků z KBT, DBT a neurověd. Ukazuje cesty, jak změnit mentální nastavení ohledně hněvu a pomáhá pochopit, kde se hněv bere.

Velice se mi líbí, že v knize je hněv prezentován jako návyk (osvojená reakce v raném dětství apod.) a tudíž se s tím dá něco dělat. To slouží k motivování čtenáře pro práci na sobě. Na konci každé kapitoly je zařazena rubrika - co je třeba dělat, která je bezesporu užitečná. Kniha obsahuje konkrétní tipy jak to udělat, abychom hněv nezesilovali. Na příkladech je popsána dovednost opačného chování. Součástí knihy jsou i kazuistiky klientů, které mohou inspirovat. Kniha často čtenáři pokládá otázky, vede k zamyšlení a předkládá např. seznam, kde má dotyčný zaškrtnout, které věci z něj se ho týkají. V knize nechybí ani různá kreativní cvičení např. nakreslení hněvu. Čtenář je také vyzýván k sepsání záložního plánu a ke vnímání pozitivních stránek u sebe samého. V knize nechybí ani konkrétní podpůrné věty vedoucí k pozitivnímu vyřešení konfliktu např: “Zkusme najít cestu, abychom se v tom oba cítili dobře.” Důležitou součástí knihy je i práce na odpuštění, což je proces probíhající v několika fázích. V knize jsou prezentovány konkrétní kroky, které bychom měli udělat, abychom se osvobodili od nepříjemných reakcí pramenících z neodpuštění. Kniha vede čtenáře k pocitu zodpovědnosti za vlastní hněvivé reakce a zároveň dodává sílu, že je to něco, co řídíme my sami. Oceňuji také vyvrácení mýtu, že se člověku hněvem uleví. Naopak hněv násobí další hněv.

Kniha je srozumitelná i pro laiky, občas pracuje i se zkratkami např. UVO = unavený, vyprahlý, osamělý. Ty ovšem vysvětluje. Doporučila bych ji klientům, kteří mají sklony k hněvu a také bude užitečná pro odborníky pomáhajících profesí.

 

Zdroj: McKay, M. (2023).Jak zvládat silné emoce a osedlat svůj hněv. Portál.

Intenzivní interakce a senzorická integrace u osob s PAS

Intenzivní interakce a senzorická integrace u osob s PAS Obálka knihy Intenzivní interakce a senzorická integrace u osob s PAS
Phoebe Caldwell, Jane Horwood
populárně-naučná literatura
Portál
2022
128
Eva

„Když používáme partnerovu řeč těla a jeho mozek se zklidní, možná zjistíme, že někteří z těch, kteří byli považováni za neverbální, dokážou porozumět řeči a někdy si dokonce sami vyvinou schopnost relevantní řeči, v mezích případného mentálního postižení.“  (Caldwell & Horwood, 2022, str. 74).

 

Už jste se někdy setkali s osobou, která měla poruchu autistického spektra? Že ano? A věděli jste, jak ji může okolní svět zahlcovat podněty, které nedokáže zpracovat? Možná ano a možná jste přemýšleli, co se s tím dá dělat. Odpovědi vám může nabídnout právě tato kniha, která popisuje specifika smyslového vnímání u osob s PAS a představuje metodu navazování interakce, která by měla být pro člověka s touto diagnózou funkční. Tato metoda, nazvaná intenzivní interakce, spočívá v tom, že se druhý člověk snaží s osobou s PAS komunikovat stejným kanálem, jaký využívá ten člověk přirozeně. Tito lidé se často uklidňují vyluzováním nějakých zvuků, třeba rytmickým boucháním do nějakých předmětů. Intenzivní interakce spočívá v tom, že jejich činnost napodobujeme, ale zároveň určitým způsobem alternujeme tak, abychom zaujali jejich pozornost.

Líbilo se mi, že v knize byla docela podrobně představena specifika smyslového vnímání osob s PAS, a tudíž bylo následně snadnější pochopit, proč a jak může být metoda intenzivní interakce nápomocná.

Kniha byla velmi čtivá a poskytla mi velké množství nových informací. Navíc mi umožnila si uvědomit možná úskalí práce s lidmi s PAS a poskytla mi tipy, jak se nedostat do situace, kdy už je téměř nemožné člověka zklidnit.

Knihu doporučuji všem, kteří mají ve svém okolí lidi s PAS, nebo s touto cílovou skupinou pracují. Mám za to, že metoda intenzivní interakce může být v některých situacích dost nápomocná, a proto je rozhodně užitečné se s ní seznámit.

 

Zdroj: Caldwell, P., & Horwood, J. (2022). Intenzivní interakce a senzorická integrace: u osob s PAS. Portál.

Dětský výtvarný projev

Dětský výtvarný projev Obálka knihy Dětský výtvarný projev
Irena Plevová, Michaela Pugnerová
Psychologie dítěte
Grada
2022
208
Kristy

„Při výtvarné činnosti je zásadní respektovat individualitu dítěte, zaujmout individuální přístup, zachovat pozitivní pohled bez devalvace produktů, a hlavně nezapomenout na pochvalu a projevení zájmu nejen o výkres, ale o celý proces kresebné činnosti.“

(Plevová a Pugnerová, 2022, str. 191).

 

Publikace o 208 stranách v měkké vazbě je informačně velice bohatou příručkou, která udělá skvělou službu nejen pedagogům, ale také psychologům. Autorky předkládají strukturu osmi kapitol: Význam dětského výtvarného projevu, vývoj dětské kresby, kresba postavy, kresba postavy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kresba rodiny, kresba jako prostředek k poznávání osobnosti dítěte, další možnosti práce s dětským výtvarným projevem, kresebná kazuistika.

 

Každé dílo, na kterém se podílí Pugnerová, je psáno lidsky a uchopitelně. Nejinak tomu je i v případě této knihy. Ačkoli jsou velmi často zmiňovány odborné termíny, vždy jsou pod čarou důkladně vysvětleny. Citovaná odborná literatura je popsána v poznámkách pod čarou. Každý oddíl je doplněn množstvím autentických obrázků dětí z praxe. Oddíl o dalších možnostech práce s dětským výtvarným projevem je bohatý na informace o mandalách, o náměty kreseb přírody a o velmi často tabuizovaná témata života a smrti.

 

Velmi kladně hodnotím ucelenou strukturu a vhodně volené kapitoly tak, aby na sebe vzájemně navazovaly. Ohromně se mi líbí malůvky, ke kterým autorky poskytují také výklad, případně komentář samotného malého autora. Bohatá praxe obou autorek je v textu dost znát – již existující literární zdroje doplňují o vlastní zkušenosti, což je obohacující. Nemám absolutně žádnou výtku.

 

Knihu lze brát jako základní příručku ke zorientování se v problematice dětského výtvarného projevu. Zároveň ale může být doplňujícím zdrojem informací v oblasti školní zralosti a připravenosti a k získání informací o zvláštnostech dětské psychiky. Protože je velmi pěkně napsaná, lze ji zařadit k četbě pro všechny pomáhající profese, ve kterých se pracuje s dětmi (policejní psychologie, profese spadající pod OSPOD, mediace, rodinný poradce, krizový intervent).

Zdroj: Plevová. J. Pugnerová M. (2022). Dětský výtvarný projev: V pedagogické praxi. Grada.Spratek

Spratek Obálka knihy Spratek
Torey L. Hayden
povídka
Portál
2020
240
Jana

“Víra v lidskou duši se ovšem vymyká všem argumentům a prostupuje mezi křehkými prsty našeho poznání”


(Hayden, 2012, 7).

 

 

 

Knihy od Torey Hayden jsou vždy sázkou na jistotu – jedná se o čtivé, fascinující příběhy s hořkosladkým nádechem (u spratka konkrétně pak spíše sladcehořký). Příběh šestileté Sheily, která málem upálila malého chlapce a jejíž IQ nebyl schopen žádný test bezpečně změřit, Vás vtáhne, vyděsí i dojme, a nakonec zanechá s novou nadějí na lepší zítřky. Kromě velmi čtivého stylu a opravdu zajímavých kazuistik traumatizovaných dětí však na Hayden nejvíce obdivuji, že se mezi řádky nebojí jít i s vlastní kůží na trh. 

 

Se čtenářem se dělí o své myšlenky, o důvody, které ji vedly k různým řešením nenadálých situací… nebojí se taktéž přiznat chyby, momenty, kdy i jí samotné došla kuráž nebo síla a trpělivost – přesto si ale vždy nakonec najde k dětem cestu skrze bezpodmínečné přijetí a lásku a za své podivínství a vybočující přístupy se nestydí. Mimo jiné nám svým vyprávěním naznačuje, jakou sílu má intuice, pokud se jí naučíme správně naslouchat.

Zdroj:  Hayden, T. L. (2020). Spratek. Portál.

Já už nemůžu, paní učitelko

Já už nemůžu, paní učitelko Obálka knihy Já už nemůžu, paní učitelko
Jana Březinová
Pedagogika a speciální pedagogika
pasparta
2022
100
Jana

“Škola je mnohdy jediným bezpečným místem, kde se žák dovolá pomoci

(Březinová, 2022, 26).”

 

Vzhledem k tomu, že působím jako psycholog v resortu školství, ve mně obsah knihy velmi rezonoval – a to v té nejvíc pozitivní míře. Dostal se mi totiž do ruky srozumitelný, stručný, ale vše podstatné obsahující mustr pro práci s dětmi na půdě školy.

 

Útlá knížečka rozvíjí několik témat (krize, rozpad rodiny, sebevražda, poruchy chování a jiné) a nahlíží přitom do teorie, kterou následně doplňuje praktickými návody, doporučením nebo modelovými příklady. Jednotlivá témata sice knížka nezvládá popsat zcela do hloubky a komplexně, k tomu ale jistě poslouží jiné publikace. Největší plus této knížečky je její velikost (malá, lehká a skladná), navzdory cennému obsahu (postupy krok za krokem v situacích, které mohou člověka zaskočit). Nejvíce jsem si zamilovala závěrečná shrnutí s názvem „Doporučení a vodítka pro praxi“, která jsem si snad zvládla vrýt do paměti, abych je v případě potřeby mohla aplikovat.

 

Knihu bych velmi vřele doporučila všem pracovníkům s dětmi, tedy učitelům, asistentům, vychovatelům, ale i psychologům nebo zvědavým rodičům. I když si nikdo nepřejeme podobné situace zažít, přijde vhod mít u sebe stručný návod a krátký popis toho proč, co a jak. A přesně tímhle tato knížečka je (KPZ = knížkou první záchrany)!

 

Zdroj: Březinová, J. (2022). Já už nemůžu, paní učitelko. Pasparta.Rychlá pomoc pro učitele

Rychlá pomoc pro učitele Obálka knihy Rychlá pomoc pro učitele
Annette L. Breaux, Todd Whitaker,
Odborná literatura
Portál
2020
176
Léňa

„Představte si třídu, kde učitelé každý den říkají: “Podívejme se, co se můžeme naučit ze svých chyb,” a myslí to doopravdy. Je to prostředí, kde se oslavují úspěchy, ale také chyby. Dobrá, nikdo neoslavuje špatnou známku z písemky, ale kdyby více učitelů přijalo postoj vyjádřený následujícími řádky, možná by ubylo špatných známek na písemkách.“

(Breaux &. Whitaker , 2020, str. 40-41)

 

Každý učitel se při své profesi setkává se spoustou nepříjemných situací, kdy si nemusí zcela vědět rady, jak je správně vyřešit. Tato kniha je jakousi příručkou nabízející rady a návody, jak se s těmito situacemi vypořádat. Je v ní uvedeno 60 nejběžnějších situací, se kterými se učitel nejčastěji může setkat. Každá ze situací je nejdříve popsána, následuje návrh možného vyrovnání se s ní a na konci je shrnuta několika větami pro připomenutí. 

 

Skvělé je, že situace jsou psané jednoduše, jasně a přímočaře. Autoři jdou rovnou k věci a zbytečně se nerozepisují. Není zde použit odborný jazyk, ale vše je lidsky srozumitelně vysvětleno. Jejich radám a návrhům porozumí snad opravdu každý. Oceňuji i to, že jsou uvedené situace přehledně děleny na části, takže se v nich velmi dobře orientuje. 

 

Kniha dostává svému názvu. Opravdu ji vnímám jako takovou první pomoc pro každého učitele. Umím si představit, že v případě nesnází bych pro ni jako pedagog šáhla a našla v ní oporu a inspiraci, abych dokázala obtížné situace ve školním prostředí dobře zvládnout. Dle mého názoru je tato publikace nesmírně přínosná pro praxi učitelů i školních psychologů pracujícími s dětmi či učiteli, protože je sestavená z reálných a praktických situací, se kterými se učitel/psycholog dříve či později setká. Knize nemám co vytknout, autoři se skutečně mohou pyšnit svým dílem a jeho užitečností a praktičností ve světě  pedagogické komunikace.

 

Zdroj:  Breaux, A., &. Whitaker, T. (2020). Rychlá pomoc pro učitele: 60 řešení náročných situací. Portál.Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD

Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD Obálka knihy Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD
Joanne Steer, Kate Horstmann
ADHD
Portál
2022
184

„O ADHD koluje MNOHO mýtů a nepravdivých názorů“ (Steer & Horstmann, 2022, 28).

 

 

Klinická psycholožka s ergoterapeutkou společně vytvořily tuto knihu formou pracovního sešitu pro dospívající s diagnózou ADHD, aby je podpořily v přechodu ze základní na střední školu. Kniha je určena starším dětem, které se potýkají s nepozorností a citlivým způsobem jim vše vysvětluje a objasňuje. Z mého pohledu může kniha hezky působit na podporu sebevědomí u dětí s ADHD a tím je podpořit v jejich školních povinnostech a mezilidských vztazích. Praktické využití této publikace nemám prozatím jak ověřit, ale zdá se, že alespoň jako forma deníku může dětem jistě spíše prospět než naopak!

 

Zdroj: Steer, J. & Horstmann, K. (2022). Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD. Portál.