• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Láskyplná setkávání

Láskyplná setkávání: Choreografie úspěšného vztahu Obálka knihy Láskyplná setkávání: Choreografie úspěšného vztahu
Allan Linnér, Anders Nyman
Literatura naučná
Portál
2022
208
Kristy

My je prvním dítětem páru, někdy i jediným. Pokud si vypůjčíme zájmeno my jako metaforu pro něco společného, pro něco, co péčí, pomocí a pozorností partnerů vzkvétá, může nás to nasměrovat k tomu, jak se partneři mají a někdy musejí chovat, aby podpořili vzájemnou sounáležitost a důvěru.“ (Linnér, Nyman, 2022, str. 56).

 

Publikace o 209 stranách v měkké vazbě je prvotinou švédských psychoterapeutů, kteří se párové terapii věnují už mnoho let. Nalezneme zde velké množství kazuistik párů s různými potížemi ve svých vztazích. Kniha se dotýká tématu etického kodexu, předkládá nejčastější činitele vzniku problémů ve vztahu, zaměřuje se také na možná pochybení ze strany psychoterapeuta a nabízí mnoho možností pro oživení skomírajícího vztahu. Některá tvrzení mají autoři podložená výzkumem, jiná staví na základě vlastní praxe.

 

Knížečka je velmi svižné a lehké čtivo psané jednoduchým jazykem tak, aby obsah a poselství pochopil úplně každý. Kladně oceňuji zejména to, že autoři zvolili strukturu knihy tak, aby odpovídala možným výstupům párové terapie. Nejhodnotnější částí knihy (kromě kazuistik samotných) jsou dle mého názoru strany 148-167, neboť spousta cvičení nemusí sloužit jen jako terapie nefunkčních vztahů, ale také jako posilovna k prohloubení vztahů funkčních. 

 

Mírně rušivě na mne působilo rozdělení jednotlivých sekcí kapitol do podnadpisů – bylo jich příliš mnoho.

 

Knihu doporučuji nejen odborníkům jako obohacující četbu, ale také široké veřejnosti. Věřím, že si po přečtení každý najde něco, na čem by mohl zapracovat a zlepšit tím svůj vztah. K publikaci se rozhodně budu vracet.

 

Zdroj: Linnér, A. Nyman, A. (2022). Láskyplná setkávání: Choreografie úspěšného vztahu. Portál.

Gestalt terapie doslova

Gestalt terapie doslova Obálka knihy Gestalt terapie doslova
Frederick S. Perls
Literatura naučná
Portál
2022
344
Baja

Jinou rychlostí jedete v noci, jinou v hustém provozu, jinak, když jste unavení. Nasloucháte situaci. Čím méně důvěřujeme sami sobě, čím méně jsme v kontaktu se sebou samými i se světem, tím více chceme kontrolovat(Perls, 2022, 31).

 

Túto publikáciu by som mohla najvýstižnejšie označiť ako knihu kazuistík z Perlsovej praxe v gestalt terapii. Je rozdelená do troch častí, z ktorej prvá síce takých kazuistík obsahuje najmenej, ale mňa upútala najviac aj napriek tomu, že ako piatačku na psychológii mám čoraz menšie kapacity zbierať akési ťažko uchopiteľné teórie do hlavy. Tieto Perlsove myšlienky sú však zväčša príjemné na čítanie a premýšľanie, pretože sú špecifické svojou jednoduchosťou. Málokedy sa v psychológii stretávam s tak jednoznačným a nezahlcujúcim popísaním terapeutickej praxe. Autor totiž neprehlcuje text ani odborným žargónom, aj keď zároveň vysvetľuje dôležité pojmy, ktoré do gestalt terapie priniesol. A tak sa dajú celkom jednoducho predstaviť aj pojmy topdog a underdog, ktoré pre mňa z hodín psychoterapie vyznievali zo základných definícií veľmi zvláštne a boli pre mňa neuchopiteľné. Myslím si však, že sa mi tak ľahko čítala aj preto, že som v rámci štúdia už mohla spoznať dostatok psychologických termínov, aby mi ich neporozumenie nenarušovalo čítanie. Napriek tomu si však myslím, že je prínosná aj pre študentov nižších ročníkov. 

 

Nasledujúce dve časti knihy sú plné kazuistík v podobe prepísaných rozhovorov. Na môj štýl sú Perlsove myšlienky skutočne direktívne, čo ma v priebehu čítania vyvádzalo z miery, ale omnoho viac ma kniha vťahovala práve intenzívnosťou daných techník, ktoré Perls v textoch predstavuje. Vďaka tejto knihe môžem povedať, že som spoznala hĺbku gestalt terapie a jej možnosti tak intenzívne, ako sa zatiaľ žiadnej knihe o tejto terapii nepodarilo.

 

Zdroj: Perls, F. (2022). Gestalt terapie doslova. Portál.

Muž s nádherným hlasem

Muž s nádherným hlasem: Příběhy z druhé strany pohovky Obálka knihy Muž s nádherným hlasem: Příběhy z druhé strany pohovky
Lillian B. Rubin
Literatura naučná
Portál
2017
184
Jana

“To nejlepší, co terapie může udělat, je pomoci nám lépe se poznat, přijmout, co víme, a dát nám nástroje, abychom změnili nebo obrousili ty naše součásti, které brzdí naši schopnost užitečně žít, pracovat a milovat – což je samo o sobě nemalý úspěch (Rubin, 2017, 179).”

 

Po dočtení této knihy přišlo velké nadšení a zklamání. Zklamání přišlo ve chvíli, kdy jsem zjistila, že na českém trhu nejsou k sehnání další autorčiny tituly. A to nadšení? Jedná se o čtivé příběhy z praxe psychoterapeutky, která se nebála překračovat uměle vytvořené hranice psychoanalýzy, a která se slepě nedržela diagnostických nálepek. V příbězích svých pacientů poukazuje na jádro terapie – vztah, který si pacient s terapeutem vybudují. Z toho vztahu však netěží jen pacient, ale mnohdy i samotný terapeut. Příběhy se postupně dotýkají témat smrti, handicapu, rasy nebo složitých rodinných komplexů. Jako začínajícího psychologa mě potěšila upřímnost, se kterou je kniha psaná. Ke čtení bych ji doporučila jak budoucím zájemcům o psychologické povolání, tak potenciálním terapeutickým klientům. Kniha totiž vyvrací mylné představy o „magických“ schopnostech terapie nebo i samotného terapeuta. Za to ale citlivě ukazuje sílu lidskosti a benefity, které vyplývají z poctivě vybudovaného vztahu mezi klientem a terapeutem.

 

Zdroj: Rubin, B., L. (2017). Muž s nádherným hlasem. Portál.

Příběhy z pohovky

Příběhy z pohovky: Psychoterapie v komiksu Obálka knihy Příběhy z pohovky: Psychoterapie v komiksu
Philippa Perry
Literatura světová
Portál
2022
142
Terka

„Proces vyprávění příběhu a vztah vypravěče k příběhu zajímá terapeutku víc než obsah příběhu jako takový. Obsah je poleva ale proces je koláč.“ (Perry, 2022, s. 19)

 

Kniha seznamuje čtenáře zábavnou a nenáročnou formou s tím, jak to může vypadat při návštěvě psychoterapeuta. Prostřednictvím komiksu nám autorka vypráví příběh terapeutky Pat, která začíná pracovat se ctižádostivým advokátem Jamesem potýkajícím se s kleptomanií. Příběh je sestaven z několika sezení znázorněných pomocí obrázků, pod nimiž se nachází poznámky, díky kterým se čtenář může dozvědět více o některých věcech, které by ho možná zajímaly. Komiks, pokud ho tak mohu nazvat, byl opravdu kouzelný. Líbilo se mi, jak se autorce podařilo udělat ho hravým a zároveň seriózním. Příběh dokáže navodit úsměv na tváři, například když zjistíme, co vše může psychoterapeut udělat špatně, a že se jedná o normálního člověka, který nemusí být dokonalý. Kniha umí na jednu stranu rozesmát, a na druhou stranu rozesmutnět čtenáře v momentu, kdy knihu dočítá a musí se s ní rozloučit, stejně jako se Pat na konci musela rozloučit s Jamesem. Doporučila bych tuto knihu komukoliv, ať už se jedná o laika, který o psychoterapii neví zhola nic a chce alespoň trochu “nakouknout” pod pokličku neznámého, nebo o skutečného psychologa pracujícího v oboru, kde si myslím, že by mohla být brána spíše jako příjemné odlehčení.

 

Zdroj: Perry, P. (2022). Příběhy z pohovky: Psychoterapie v komiksu. Portál.

Schizofrenie v kazuistikách

Schizofrenie v kazuistikách Obálka knihy Schizofrenie v kazuistikách
Helena Kučerová
Literatura naučná
Grada
2010
106
Patricie

Existuje mnoho nemocí, ale troufám si tvrdit, že jen jedna je naprosto jedinečná a odlišná od všech ostatních. Má mnoho podob, může mít velice barvité a rozvinuté příznaky, má různé formy průběhu, je u každého pacienta jiná a zcela specifická, a přesto je to vždy jedna a táž choroba – schizofrenie.  (Kučerová, 2010, str.7).

 

Kniha schizofrenie v kazuistikách od autorky Heleny Kučerové představuje 15 kazuistik pacientů, mužů i žen, nemocných různými typy schizofrenie. Autorka nás seznamuje s problematikou medikamentů, které hrají velkou roli pro pacienty, pro něž je spokojenost s léky velice důležitá. Na uvedeném souboru nemocných dále vidíme, jak psychiatr v ambulanci provází svého pacienta, jak mu musí pomáhat při různých zátěžích, jako jsou tělesné nemoci pacienta nebo jeho příbuzných, rozvod, ztráta zaměstnání apod. 

 

V knize najdeme mimo jiné obrázkovou přílohu k jednotlivým kazuistikám. Každá kazuistika má svůj závěr, kde autorka shrne a vysvětlí každou kazuistiku, tedy jak se daná problematika řešila (např. biblioterapie), jaké medikamenty v jakém množství se podávaly, jaké bylo zvolené cvičení a podobně. Dále se tu poměrně podrobně setkáme s tím, jak vůbec jednat se schizofrenním nemocným. Příznaky a celkově nějaký vhled a teoretická část o tom, co to vůbec schizofrenie je, je v knize kvalitně rozepsaná. Kniha je velmi čtivá. Na mě osobně nějaké příběhy působily až moc nepříjemně a člověk se opravdu oklepal.

 

Knihu určitě doporučuji úplně všem. Doporučuji ji těm, co se psychologii věnují a zajímají se o ni, i těm, kteří chtějí být správně připraveni.

 

Zdroj: Kučerová, H. (2010). Schizofrenie v kazuistikách. Grada.

Aktivujte svou psychickou odolnost

Aktivujte svou psychickou odolnost: Zvládání životních výzev Obálka knihy Aktivujte svou psychickou odolnost: Zvládání životních výzev
Stephanie Azri
Osobní rozvoj
Portál
2022
184
Léňa

„Všechny smysly mají schopnost nás zklidnit nebo probrat. Jsme-li úzkostní či hodně napjatí, prospívají nám konejšivé vjemy. Ale když jsme příliš uvolnění nebo otupělí, toužíme po prožitcích, které nás nabudí. Je důležité umět to správně vyhodnotit a vědět, čemu dáváte osobně přednost.“ (Azri, 2022, str. 48).

 

Kniha se věnuje jedné velmi důležité vlastnosti, psychické odolnosti. Tuto vlastnost si můžeme vybudovat a pomůže nám k tomu podle autorky 12 základních dovedností. Ke každé z nich jsou popsaná různá cvičení a úkoly, které nám mohou pomoci tyto dovednosti prakticky rozvíjet. Text je čtivý, srozumitelný a nezabíhá do zbytečností. Skvělé je, že každá kapitola rovná se jedna z dovedností, takže není nutné číst knihu na jeden zátah.

Mě osobně zaujalo téma “senzorické strategie”. Abychom se uklidnili nebo probrali, můžeme používat celou řadu smyslů. Autorka vyzývá k tomu, vytvořit si svůj senzorický seznam první pomoci. Úkolem je si ke každému smyslu napsat povzbudivou strategii a uklidňující strategii. Např. u hmatu může být povzbudivá strategie ledová sprcha a uklidňující strategie masáž zad. Jaké strategie by fungovaly vám?

 

Zdroj: Azri, S. (2022). Aktivujte svou psychickou odolnost: zvládání životních výzev. Portál.

Únava ze soucitu

Únava ze soucitu: Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích Obálka knihy Únava ze soucitu: Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích
Angelika Rohwetter
Osobní rozvoj
Portál
2022
168
Lucia

 „V dnešním jazykovém porozumění termín soucit znamená vcítit se do druhého člověka, ale netrpět spolu s ním. To by byl dobrý přístup také pro psychoterapeuty: Vidím tvé utrpení, dokážu si představit, jakou bolest cítíš – ale také vím, že to není moje utrpení.” (Rohwetter, 2022, str. 38)

 

Únava zo súcitu je pojem, s ktorým sa môžu stretnúť pomáhajúci pracovníci v súvislosti s vykonávaním svojej profesie. Takíto pracovníci sú vystavení zvýšeným nárokom na súcit a to aj v prípadoch, kedy ho pracovník práve nie je schopný prežívať alebo nemožno očakávať u klientov pozitívne zmeny. Preto niekedy nastávajú situácie, kedy pracovník zažíva únavu zo súcitu, ktorá sa môže prejavovať ako pocity bezmocnosti, nechuti k práci, netrpezlivosti alebo nadmernej identifikácie s klientom. Autorka v knihe vysvetľuje rozdiely medzi únavou zo súcitu v porovnaní s vyhorením, sekundárnou traumatizáciou alebo depresiou. Aj keď je kniha určená širšiemu spektru pracovníkov ako sú napríklad pedagógovia, sociálni pracovníci alebo lekári, prínosná bude najmä psychológom alebo supervízorom v tejto oblasti, keďže autorka vychádza hlavne zo svojej psychologickej skúsenosti alebo zo skúsenosti iných kolegov v odbore. Celá kniha je pretkaná myšlienkou, že pomáhajúci pracovník nedokáže pomôcť každému, čo môže pôsobiť veľmi oslobodzujúco. Príbehy, ktoré v rámci teórie autorka popisuje, robia knihu čtivú a dobre pochopiteľnú, na základe čoho si človek ľahko spája informácie so svojimi zážitkami v niektorých oblastiach. Mnohé časti knihy vedú k zamysleniu ako udalosti v živote pracovníka môžu prispievať k prežívaniu únavy zo súcitu. Reflexiu uľahčujú stránky, kde si môže čitateľ dopisovať vlastné myšlienky. Praktické orientovanie knihy dopĺňajú nápady, ktoré možno pri únave zo súcitu alebo v rámci jej prevencie využiť. I keď niektoré z nich pôsobia ako rady z motivačnej literatúry, predpokladám, že každý si dokáže vybrať niečo svoje.

 

 

Zdroj: Rohwetter, A. (2022) Únava ze soucitu: Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích. Portál

První pomoc pro vysoce citlivé

První pomoc pro vysoce citlivé Obálka knihy První pomoc pro vysoce citlivé
Åsa-Saga Hammarstedt
Osobní rozvoj
Portál
2021
144
Jana

“Vysoce citliví jedinci mají více nastražená tykadla, jsou všímavější, analyzují své okolí podrobněji a hlouběji a získané informace zpracovávají důkladněji než ostatní” (Hammarstedt, 2021, str. 12).

 

Vysoce citliví jedinci tvoří odhadem 20 % populace a kdysi dávno byl tento poměr v tlupách vhodný k jejich přežití. Jak ale uvádí autorka, má tato přednost i svou negativní stránku a to přetížení. Tato kniha je praktickým průvodcem a rádcem vysoce citlivým, kterým nabízí návody, jak svou přednost využít, jak se zotavit z přetížení a jak mu účinně předcházet. V knize najdete také vsuvky terapeutek a učitelky jógy. Kniha tak nabízí porozumění citlivým jedincům, typy na různé druhy psychohygieny a na závěr odkazuje na další literaturu a stránky, kde se můžete dočíst více. Jestli jste vysoce citliví a kniha je tak určená právě Vám můžete zjistit na stránkách www.hsperson.com, kde si můžete vyplnit krátký orientační test. 

 

Zdroj: Hammarstedt, Å. (2021). První pomoc pro vysoce citlivé. Portál.

Meditace zaměřená na řešení

Meditace zaměřená na řešení: trénink mysli a srdce pro náročné situace Obálka knihy Meditace zaměřená na řešení: trénink mysli a srdce pro náročné situace
Daniel Žákovský, Leoš Zatloukal
Osobní rozvoj
Portál
2021
166
Týna

„V naší mysli to vypadá jako ve velkém úlu. Stále se tam něco děje.“ (Žákovský & Zatloukal, 2021, str. 14).

 

Zajímá Vás, jak začít s meditací, aby byla postupem času co nejúčinnější, především v náročných a stresových situacích, kterým jste vystaveni? Nebo si kladete otázku, na co klást při meditaci největší důraz? Pokud ano, bude pro vás kniha Meditace zaměřená na řešení ideálním průvodcem, který vás seznámí se základními principy meditace a s nejrůznějšími meditačními postupy. Představí vám postupy, které lze využít např. k překonávání pocitů smutku a deprese, či v okamžiku, kdy vás zastihne strach a úzkost. 

Kniha pro mě představovala čtivý zdroj, o který se může opřít každý, kdo s meditací začíná a kdo hledá konkrétní možnosti řešení při různých obtížích. Osobně jsem ocenila především příběhy z praxe autorů, které přispívají k většímu porozumění a zapamatování konkrétních technik. 

Za sebe bych knihu doporučila všem, kteří se ve svém životě potýkají s něčím, co jim způsobuje neklid či bolest. Sama se ke knize budu vracet ve chvílích nepokoje, rozrušení a hledat v ní postupy k dosažení většího klidu a širšího sebepoznání.

 

Zdroj: Žákovský, D., & Zatloukal, L. (2021). Meditace zaměřená na řešení: trénink mysli a srdce pro náročné situace. Portál.

Jak plný je tvůj kbelík?

Jak plný je tvůj kbelík? Pozitivita tvého života Obálka knihy Jak plný je tvůj kbelík? Pozitivita tvého života
Tom Rath, Donald O. Clifton
Osobní rozvoj
Portál
2021
112
Léňa

„Stejně jako musíme splatit dluhy předtím, než můžeme opravdu šetřit, musíme zabránit vyprazdňování kbelíku, a teprve poté ho můžeme začít opravdu naplňovat.“ (Rath & Clifton, 2021, str. 59).

 

Úžasná kniha z oblasti pozitivní psychologie. Je krátká a srozumitelná. Autoři svou teorii vysvětlují jednoduše, jdou přímo k věci a znázorňují ji na praktických příkladech ze života. I samotný jeden z autorů se v knize podělil o svůj životní příběh týkající se plnění svého kbelíku. Výklad je doplněn také o několik výzkumů či cvičení. Myslím, že obsahu knihy porozumí naprosto každý, a věřím, že kniha se vám bude číst úplně sama.

Jedna z nejdůležitějších věcí, které jsem si z knihy odnesla, je pochopení teorie naběračky a kbelíku. Každý z nás svůj neviditelný kbelík vyprazdňuje a naplňuje v závislosti na tom, co nám říkají nebo dělají ostatní. Pokud je náš kbelík plný, tak se cítíme skvěle, pokud je prázdný, tak špatně. Také vám to zní tak jednoduše pochopitelné? To se mi na této teorii moc líbí. A její aplikování do praktického života mi dává velký smysl. Za nejvíc zajímavou myšlenku z knihy považuji strategii, ve které autoři nabádají k tomu, abychom obrátili zlaté pravidlo “Dělej pro druhé to, co se ti líbí” na podle nich správné znění “Dělej pro druhé to, co se líbí jim.”. Je třeba si tu uvědomit, že naše vlastní představa o plnění kbelíku se může velmi lišit od způsobu, jemuž dávají přednost ostatní. Měli bychom se zamyslet nad tím, co mají rádi ostatní, jakému uznání dávají přednost oni, ne my, a tak jim ho poskytovat.

 

Zdroj: Rath, T., & Clifton, D. O. (2021). Jak plný je tvůj kbelík?: pozitivita tvého života. Portál ve spolupráci s Gallupem.