Příprava na přijímačky

Příprava na přijímačky

 

Připravili jsme pro Vás pomocné materiály k přípravě na přijímačky. Následující informace pomohou s lepší orientací v možnostech, jak se efektivněji připravit na zkoušky. Navíc poskytnou ochutnávku inspirace, kde dále můžete rozvíjet své vědomosti a umět se lépe vyznat v oboru. 

 

Přípravné kurzy 2022

 

Vyhledali jsme pro Vás přípravné kurzy, které nabízí jednotlivé katedry psychologie (kromě Akademie psychologie, která uchazeče připraví na TSP na Masarykovu univerzitu). Kurzy mají za cíl připravit uchazeče na přijímací řízení své fakulty. Kurz vedou přímo vyučující z jednotlivých škol a rozebírají specifické požadavky svých přijímacích řízení.

Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie na FF UK 2022

 • Náplň kurzu: Cílem kurzu je předložit zájemcům vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu oboru psychologie a upevnit zájem o obor. Představí člověka, osobnost s jejími znaky obecnými, skupinovými (typologickými) i individuálními (jedinečnými), osobnost, která je ve svém prožívání a chování determinována biologicky i psychosociálně – vztahem ke druhým lidem, k sociálním skupinám, kultuře, politice, historii.
 • Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin (tolerovány jsou 2 absence = 2 dny)
 • Termíny 2022: 22.1., 5.2., 19.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4. (soboty cca 9,30-14,30) – výuka bude distanční formou. 
 • Cena: 4 600,- Kč
 • Více informací o kurzu

Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie na FF UP 2022

 • Náplň kurzu: Prostudování okruhů na přijímací zkoušky na FF UP (zahrnuje biologii, dějiny psychologie, obecnou psychologii, vývojovou psychologii, klinickou psychologii, psychologii osobnosti a sociální psychologii).
 • Rozsah kurzu: cca 20 vyučovacích hodin 
 • Termíny 2022: 5. 3., 12. 3., 19. 3.
 • Místo konání: online, kurz se uskuteční přes platformu ZOOM
 • Cena: 2000,- Kč
 • Více informací o kurzu

Přípravný kurz TSP od Akademie psychologie 2022 

 • Náplň kurzu: Test studijních předpokladů píšou uchazeči o studium na Masarykovu univerzitu zpravidla jen jeden a výsledek se počítá na všechny obory na které je uchazeč přihlášen. Kurz se zaměří především na strategické postupy v rámci řešení typových úloh z minulých let. Dále se také v kurzu dozvíte, jak pracovat pod tlakem časového limitu.
 • Rozsah kurzu: 6 lekcí, 18 vyučovacích hodin  
 • Termíny 2022: 30.1., 13.2., 20.2., 13.3., 20.3., 3.4.
 • Místo konání: online, kurz se uskuteční přes platformu ZOOM
 • Cena: 2 150,- Kč
 • Více informací o kurzu

 

 

Doporučená literatura

 

Předkládáme návrh literatury k okruhům přijímacího řízení, publikací je však mnohem více. Každá psychologická fakulta vydává svůj vlastní seznam doporučené literatury. Níže sepsané tituly se vyskytují v seznamech fakult nejčastěji.

Všeobecný přehled

 • Atkinsonová, R. L. & kol. (2003). Psychologie. Portál.
 • Hayes, N. (2003).  Aplikovaná psychologie. Portál.
 • Nakonečný, M. (2004).  Psychologie téměř pro každého. Academia.
 • Noel-Hoeksem, S., Frederickson L. B. & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál.
 • Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Portál.

Dějiny psychologie

 • Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Portál.
 • Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Grada.

Obecná psychologie

 • Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Academia.
 • Jiránek, F. & Souček, J. (1991). Úvod do obecné psychologie. UK.

Vývojová psychologie

 • Langmeier, J. & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Grada.
 • Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Portál.

Sociální psychologie

 • Hayesová, N. (1998). Základy sociální psychologie. Portál.
 • Výrost, J. & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. Grada.

Psychologie osobnosti

 • Blatný, M. & kol. (2017). Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Grada.
 • Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Portál.

Biologie

 • Machová, J. & Franzová, M. (1993). Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN.
 • Merkunová, A. & Orel, M. (2008). Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Grada.

Webové stánky a YouTube kanály o psychologii

 

Na webových stránkách lze nalézt články z oblasti psychologie a jiné materiály k samostudiu. Věnují se odbornějším tématům i tématice seberozvoje. Stránky mohou být svými články, audiobooky a dalšími zdroji užitečné při přípravě na přijímací řízení. YouTube kanály zas poskytnou pestřejší paletu informací a nahlédnutí do formy vyučování na vysokých školách. 

Psychologie cz

Psychoweb

YaleCourses uspokojí svou náročností uchazeče s pokročilými znalostmi z oblasti psychologie. Univerzitní vyučující Paul Bloom z University Yale nabízí 20 nahrávek svých přednášek na různá témata psychologie (např. emoce, morálka, psychické zdraví atp.). Pro posluchače je vhodná lepší orientace v anglickém jazyce.

Jordan Peterson vyučuje na University of Toronto. Ve svých videích se vyjadřuje k nejrůznějším otázkám psychologie, religionistiky a filozofie. Jeho kanál obsahuje psychologické přednášky, rozhovory s významnými osobnostmi nebo úryvky z jeho knihy 12 pravidel pro život. Pro jeho názory je však určitými kruhy vnímán kontroverzně kvůli jeho postoji proti levicovému liberalismu. Videa jsou v anglickém jazyce, vhodná pro pokročilejší mluvčí.

Komentáře jsou uzavřeny.