Příprava na přijímačky

Příprava na přijímačky

 Připravili jsme pro vás pomocné materiály k přípravě na přijímačky. Následující informace pomohou s lepší orientací v možnostech, jak se efektivněji připravit na zkoušky. Navíc poskytnou ochutnávku inspirace, kde dále můžete rozvíjet své vědomosti a umět se lépe vyznat v oboru. 

Přípravné kurzy

Vyhledali jsme pro vás přípravné kurzy z fakult psychologie, které každý rok nabízí. Kurzy mají za cíl připravit uchazeče na přijímací řízení své fakulty. Kurz vedou přímo vyučující z jednotlivých škol a rozebírají specifické požadavky svých přijímacích řízení jako obecné znalosti a vědomosti potřebné k přijetí.

Příprava ke studiu oboru psychologie na FFUK 2020

 • Náplň kurzu: probrání vybraných poznatků z psychologie potřebné pro obě kola přijímacího řízení na FF UK (např. sociální psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie, obecná psychologie, pedagogická psychologie, analýza videozáznamu atd.), tipy k efektivnějšímu učení, studijní literatuře a postupu u samotných testů od vyučujících fakulty
 • Čas konání: 5 hodinové bloky o vybraných sobotách (18.1., 8.2., 15.2., 7.3., 14.3., 4.4., 11.4 a 2.5), od 9:30 do 14:30
 • Místo konání: budova FF UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
 • Cena: 4 600,- Kč
 • Více informací o kurzu

Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie na FF UP 2020

 • Náplň kurzu: prostudování okruhů na přijímací zkoušky na FFUP (zahrnuje biologii, dějiny psychologie, obecnou psychologii, vývojovou psychologii, klinickou psychologii, psychologii osobnosti a sociální psychologii)
 • Čas konání: 6 hodinové přednášky o pondělních termínech (2.3., 9.3. a 16.3.), od 9:00 do 16:15
 • Místo konání: budova FF UP, ulice Křížkovského 10,  Olomouc
 • Cena: 1 800,- Kč
 • Více informací o kurzu

Doporučená literatura

Předkládáme návrh literatury k okruhům přijímacího řízení, publikací je však mnohem více. Každá psychologická fakulta vydává svůj vlastní seznam doporučené literatury. Níže sepsané tituly se vyskytují v seznamech fakult nejčastěji.

Všeobecný přehled

 • Atkinsonová, R. L. & kol. (2003). Psychologie. Portál.
 • Hayes, N. (2003).  Aplikovaná psychologie. Portál.
 • Nakonečný, M. (2004).  Psychologie téměř pro každého. Academia.
 • Noel-Hoeksem, S., Frederickson L. B. & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál.
 • Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Portál.

Dějiny psychologie

 • Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Portál.
 • Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Grada.

Obecná psychologie

 • Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Academia.
 • Jiránek, F. & Souček, J. (1991). Úvod do obecné psychologie. UK.

Vývojová psychologie

 • Langmeier, J. & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Grada.
 • Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Portál.

Sociální psychologie

 • Hayesová, N. (1998). Základy sociální psychologie. Portál.
 • Výrost, J. & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. Grada.

Psychologie osobnosti

 • Blatný, M. & kol. (2017). Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Grada.
 • Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Portál.

Biologie

 • Machová, J. & Franzová, M. (1993). Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN.
 • Merkunová, A. & Orel, M. (2008). Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Grada.

Webové stánky a YouTube kanály o psychologii

Na webových stránkách lze nalézt články z oblasti psychologie a jiné materiály k samostudiu. Věnují se odbornějším tématům i tématice seberozvoje. Stránky mohou být svými články, audiobooky a dalšími zdroji užitečné při přípravě na přijímací řízení. YouTube kanály zas poskytnou pestřejší paletu informací a nahlédnutí do formy vyučování na vysokých školách. 

Psychologie cz

Psychoweb

YaleCourses uspokojí svou náročností uchazeče s pokročilými znalostmi z oblasti psychologie. Univerzitní vyučující Paul Bloom z University Yale nabízí 20 nahrávek svých přednášek na různá témata psychologie (např. emoce, morálka, psychické zdraví atp.). Pro posluchače je vhodná lepší orientace v anglickém jazyce.

Jordan Peterson vyučuje na University of Toronto. Ve svých videích se vyjadřuje k nejrůznějším otázkám psychologie, religionistiky a filozofie. Jeho kanál obsahuje psychologické přednášky, rozhovory s významnými osobnostmi nebo úryvky z jeho knihy 12 pravidel pro život. Pro jeho názory je však určitými kruhy vnímán kontroverzně kvůli jeho postoji proti levicovému liberalismu. Videa jsou v anglickém jazyce, vhodná pro pokročilejší mluvčí.

Komentáře jsou uzavřeny.