• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Stín v nás: podvratná životní síla

Stín v nás Obálka knihy Stín v nás
Verena Kast
Odborné
Portál
2020
143
Jana

,, … není možné problém stínu vyřídit jednou provždy. Produkujeme stále nový stín." (Kast, 2020, str. 40)

Tématem knihy je koncept Persony a (hlavně) Stínu psychoanalytického psychologa C. J. Junga, kdy si tento koncept můžeme představit jako neoddělitelné protiklady „světlo a tma“. Autorka se postupně věnuje tomu, jak je stín lidmi vnímán, jak ovlivňuje naše životy a třeba i samotnou společnost a kulturu. Dále se i pomocí příkladů z praxe, Sumerských mýtů a pohádek snaží nastínit možnosti, jak si stín uvědomit a následně jej přijmout. V knize najdete i stručný popis psychoanalytické práce se „stínovými“ sny. K závěru se autorka věnuje i funkci stínu v mezilidských vztazích. I když je Jungovo pojetí stínu v psychologii velmi zajímavým tématem, kniha samotná mě nenadchla. Dle mého názoru je psána příliš složitě, sama jsem některým odstavcům v knize příliš neporozuměla - přitom se v Jungových konceptech celkem orientuji. Kvůli tomuto zklamání a (pro mě) těžkému čtení knihu hodnotím dvěma hvězdičkami.

Zdroj: Kast, V. (2020). Stín v nás. Podvratná životní síla. Portál.

Spolupráce s nepřítelem: jak vyjít s lidmi, s nimž nesouhlasíme

Spolupráce s nepřítelem: jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme Obálka knihy Spolupráce s nepřítelem: jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme
Adam Kahane
Populárně naučná
Portál
2020
127
Léňa

“Běžná spolupráce vypadá jako plánovací setkání. Pokud pracujeme ve složitých situacích s jinými lidmi, spolupráce nemůže a nemusí být řízená. Netradiční, pružná spolupráce se vzdává předpokladu řízení. Opouští nerealistické představy o harmonii, určitosti a souladu a přijímá složitou skutečnost nesouladu, pokusů, omylů a společné tvorby. Pružná spolupráce vypadá jako trénink bojového umění. Pružná spolupráce nám umožňuje vykonat činnosti dokonce i ve složitých situacích a s lidmi, s nimiž nesouhlasíme, které nemáme rádi a nevěříme jim.” (Kahane, 2020, str. 15)

Kniha popisuje, jak člověk dokáže spolupracovat s lidmi, se kterými nesouhlasí, které nemá rád nebo jim dokonce nevěří. Kniha se věnuje tzv. pružné spolupráci, což je způsob spolupráce, který je postaven na třech základních přesazích. To může být často náročné, protože to od nás vyžaduje, abychom vyšli ze své komfortní zóny a udělali něco, co se nám nezdá až tak přirozené. V knize je vysvětleno, jak se pružná spolupráce liší od té obvyklé, co se skrývá pod třemi základními přesahy tohoto nekonvenčního způsobu spolupráce a v závěru ukazuje, jak zmíněné teoretické poznatky převést do praxe.

Jako pozitivum vnímám, že autor píše jasně a k věci, proto se mi kniha četla lehce. Autorova slova jsou plná zkušeností a moudrostí. Oceňuji, že text doplnil o několik výstižných schémat. Za velký klad považuji i snahu o přesah z teorie do praxe, vše se mi pak lépe chápalo. Věřím, že praktická cvičení na konci knihy v budoucnu využiji, až na to přijde vhodný čas. Po přečtení knihy jsem zjistila, že se mám v kontaktu s druhými ještě pořád co učit a že je dobré být otevřená i dalším, netradičním způsobům spolupráce.

Zdroj: Kahane, A. (2020). Spolupráce s nepřítelem: jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme.

Šikana dětí s poruchami autistického spektra

Šikana dětí s poruchami autistického spektra Obálka knihy Šikana dětí s poruchami autistického spektra
Nick Dubin
Populárně naučná
Portál
2009
184
Dubin, N. (2009). Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Portál.
Nikča

,,Děti s poruchou autistického spektra mívají potíže s porozuměním; nechápou význam, který se skrývá „za slovem“, nerozumějí slovním hříčkám, téměř vše chápou doslovně. Proto se často stávají obětí nejrůznějších vtipálků a nezřídka i násilníků.“ (Dubin, 2009)

Kniha mi přijde výjimečná v tom, že sám autor Nick Dubin v knize vychází ze své vlastní zkušenosti, protože má diagnostikovaný Aspergerův syndrom. Ačkoliv je kniha populárně naučnou, najdete v ní spoustu konkrétních příkladů, které jsou důkladně rozebrány tak, abychom pochopili, proč k šikaně u dětí s PAS dochází. V knize je také spoustu doporučení, jak šikaně předcházet a také jak pomoct dětem s PAS, kteří si už šikanou prochází. Kniha se mi velmi dobře četla. Je sice určena především pro pedagogy a rodiče, avšak myslím, že si ji může přečíst každý, koho problematika autismu zajímá.

Zdroj: Dubin, N. (2009). Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Portál.

Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra Obálka knihy Poruchy autistického spektra
Kateřina Thorová
Odborné
Portál
2016
493
Luci

,,Autismus není něco, co osoba má, není to žádná ulita, ve které je osobnost uvězněna. Ve skořápce není schované normální dítě. Autismus je způsob bytí“ (Thorová, 2016, str. 31).

Kniha pečlivě provádí čtenáře po neprobádaném území PAS. Je především pro náročnější čtenáře, problematice se věnuje podrobně a na odborné úrovni. Pro úspěšné přelouskání knihy je výhodou již se orientovat v psychologických teoriích, s jejichž pomocí jsou poruchy vysvětlovány nebo znalosti z neurobiologie, jelikož kniha se zaobírá také fyziologickou stránkou poruch. Každé poruše se věnuje individuálně, popisuje chování a projevy lidí s autismem. Své místo v ní našla také část o diagnostice poruch, kniha by mohla být tudíž užitečná začínajícím psychologům. Hned ze začátku nabízí historický vývoj přístupů k dětskému autismu, na konci zas knihu doplňuje přehledný seznam sdružení, které se těmto lidem věnují. Kniha je prodchnutá přehlednými tabulkami a příklady ze života. Kniha počítá s tím, že její čtenář je již zběhlý v psychologii, ale jakmile se hlouběji ponoří do tématu, tato kniha rozhodně naplní jeho očekávání.

Zdroj: Thorová, K. (2016). Poruchy autistického spektra. Portál.

Podivný případ se psem

Podivný případ se psem Obálka knihy Podivný případ se psem
Mark Haddon
Populárně naučná
Argo
2014
176
Luci

,,Lidé se na vás obyčejně dívají, když s vámi mluví. Vím, že se snaží přijít na to, co si myslím, ale já nedokážu říct, co si myslí oni. Je to jako být v místnosti s polopropustným zrcadlem ze špionážního filmu. Ale to, jak ke mně táta mluvil a nedíval se na mě, bylo hezké.“ (Haddon, 2014, str. 131)

Při čtení této knihy by vás ani nenapadlo, že se učíte. Celý příběh je podaný jako vyprávění patnáctiletého autistického Christophera, který vyšetřuje podivnou záhadu. Společně s hlavním hrdinou pronikáte hlouběji do tajů jeho jedinečného světa a zjišťujete, v čem je jeho
svět odlišný, jak jej vnímá a jak si jej vykládá. Zjistíte však, že jeho svět se v mnoha věcech podobá tomu našemu a spatříte v něm obyčejného chlapce, který stejně jako my prochází životem. Díky detailním popisům jeho uvažování, pocitů a názorů se můžete dozvědět zábavnou a zajímavou formou, jak mysl autistického chlapce funguje. Kniha je pro svou formu zábavná a čtení vám jde samo. Po přečtení tohoto jedinečného příběhu se budete umět vcítit do problematiky autismu mnohem lépe. Není to sice klasická odborná publikace, ale bohatostí svých informací o autismu by se leckteré mohla rovnat.

Zdroj: Haddon, M. (2014). Podivný případ se psem. Argo.

O kolečko míň: můj život s autismem

O kolečko míň: můj život s autismem Obálka knihy O kolečko míň: můj život s autismem
Josef Schovanec
Populárně naučná
Paseka
2014
189
Pája

,,Jestliže vám řeknou, že vyučování končí v deset hodin, a učitel v 10.02 stále ještě mluví, vyvolá to u vás nezměrnou úzkost. Jak máte reagovat? Navíc se objevíte ve střetu dvou pravidel: řekli vám, že v deset hodin je třeba opustit místnost, a na druhou stranu máte, co dělat s autoritou učitele, …“ (Schovanec, 2014, str. 31).

Josef Schovanec ve své knize nejen popisuje svůj život s autismem, ale také své zkušenosti s „odborníky“ na autismus i s reakcemi běžných lidí na jeho vystupování. Zaobírá se pravidly, která jsou ve společnosti bez přemýšlení přijímána. A v neposlední řadě prezentuje i své názory na nešvary společnosti i na situace, která panuje ohledně autismu ve Francii. Při čtení této knihy ale určitě nečekejte příručkový seznam příznaků autismu, jde spíše o autorovi názory a zkušenosti. Za sebe musím říct, že jsem první polovinu knihy naprosto hltala a ukázala mi svět autismu lépe než všechny přednášky ve škole, druhá polovina už pro mě byla méně zajímavá, protože autor se více zaměřuje právě na společnost ať už „normálních“ lidí nebo lidí s autismem. Josef Schovanec se sice při psaní nevyhýbá cizím termínům, ale často jsou vysvětleny poznámkami pod čarou, což může ulehčit čtení. Za sebe bych tuto knihu určitě doporučila, i když některé její aspekty, bych jistě více docenila, kdybych pocházela z Francie jako její autor.

Zdroj: Schovanec, J. (2014). O kolečko míň: Můj život s autismem. Paseka – Pasparta.

Autismus a chardonney

Autismus a chardonney Obálka knihy Autismus a chardonney
Martin Selner
Populárně naučná
Paseka
2017
120
Nikol

V práci se mě dítě ptá, proč Ježíšek chodí jen v prosinci….
Já: ,,Třeba je taky autista.“
Dítě: ,,Tak to může bydlet s námi.“
(Selner, 2017, str. 72)

Tato skvělá knížka popisuje autismus takový, jaký je. A po přečtení této knihy budete mít pocit, že jsou autisté naprosto normální a všichni ostatní ne. Autor v knize popisuje své každodenní činnosti s autistickými dětmi, se kterými pracuje v denním stacionáři. Zážitky jsou často úsměvné a plné trpělivosti, ostatně jako se všemi dětmi. Knihu přečtete velmi rychle, nejen protože není dlouhá, ale je opravdu čtivá a zajímavá. Nejsou v ní žádné odborné termíny a popisy, ale pouze vyprávění. Myslím, že by si ji měl přečíst každý, kdo chce alespoň trochu nakouknout do světa autismu. K přečtení doporučuji také pokračování Autismus a chardonney 2: pozdní sběr.

Zdroj: Selner, M. (2017). Autismus & Chardonnay. Paseka.

Autenticita: jak být sám sebou

Autenticita: Jak být sám sebou a proč na tom záleží Obálka knihy Autenticita: Jak být sám sebou a proč na tom záleží
Stephen Joseph
Populárně naučná
Portál
2018
192
Léňa

„Seznamte se sami se sebou, poznejte, kdo jste, jaké o sobě máte hluboce zakořeněné domněnky a pak se naučte schopnosti naslouchat svému vnitřnímu hlasu moudrosti. Vezměte odpovědnost za své volby, činy a pak, jak nabýváte důvěru, že se znáte a patříte sami sobě, buďte sami sebou. Můžete začít žít autentičtěji hned teď, okamžik za okamžikem. Je to jemné pootočení kormidla právě ve chvíli, které vás později zavede do zcela jiné destinace.“ (Joseph, 2018, str. 163)

Kniha se věnuje tématu autentického života a jak ho dosáhnout, včetně praktických rad a cvičení. Ukazovat naše pravé a jedinečné já přirozené. Být sám sebou je však někdy opravdu těžké. Jsou chvíle, ve kterých naše slova a činy vůbec neodráží to, co si ve skutečnosti myslíme a cítíme. Autentický život je o tom, že žijeme opravdově, naplno a nebojíme se vyjadřovat to, kým skutečně jsme. Já sama se občas přistihnu, že jsem v situacích, kdy přemýšlím nad tím, že dělám něco, co nechci, nebo říkám něco, s čím zcela nesouhlasím. Nejspíš je to ze strachu, abych ostatní nezklamala, zavděčila se jim a nevybočovala příliš z řady. Víte, jaký z toho mám ale pocit? Hrozný! Nelíbí se mi, že někdy nevyjadřuji své skutečné myšlenky a pocity, že si nestojím za tím, jaká opravdu jsem. V téhle knize jsem našla přesně to, co jsem potřebovala. Ujasnila jsem si, že je v pořádku ukazovat své opravdové já. Díky tomu jsem spokojenější sama se sebou a mám ze svého způsobu života radost. Ocenila jsem jak případové studie, tak i rady a cvičení. Myšlenky autora se pro mě staly velkou inspirací v mém osobní i pracovním životě.

Zdroj: Joseph, S. (2018). Autenticita: Jak být sám sebou a proč na tom záleží.

Proč spíme: odhalte sílu spánku a snění

Proč spíme: odhalte sílu spánku a snění Obálka knihy Proč spíme: odhalte sílu spánku a snění
Matthew Walker
Populárně naučná
Jan Melvil Publishing
2018
416
Nikol

,,Myslíte si, že jste minulý týden spali dostatečně? Pamatujete si, kdy jste se naposledy probudili bez budíku celí svěží a odpočatí, bez potřeby kofeinové vzpruhy? Pokud jste na kteroukoliv z těchto otázek odpověděli ,,ne“, rozhodně nejste sami. Dvě třetiny dospělých lidí ve všech rozvinutých zemí nespí v noci doporučených 8 hodin.“

Kniha Proč spíme je velmi čtivou populárně naučnou literaturou, ve které se dozvíte spoustu fyziologických zákonitostí a také zajímavostí o tajemství lidského spánku. Donutí vás přemýšlet o tom, jestli správně spíte a také zda se o svůj spánek zbytečně nepřipravujete. V knize se dozvíte například o tom, že každý máme svůj spánkový rytmus nastavený trochu jinak, podle toho, zda jsme ranním ptáčetem skřivanem nebo nočním typem sovy. Také zjistíte, jak zdravý je polední šlofík a především to, jak funguje spánkový dluh, když nám v těle koluje kofein nebo když ponocujeme. Autor poměrně podrobně rozebírá neblahé negativní důsledky, ale také ty blahodárné, pokud spánku věnujeme dostatek času. Věřím, že díky knize opravdu odhalíte sílu spánku, budete si jej více vážit a třeba také změní pohled na vaši dosavadní spánkovou hygienu.

Zdroj: Walker, M. P. (2018). Proč spíme: odhalte sílu spánku a snění. Jan Melvil Publishing.

Mindfulness pro každý den: malými kroky k velkým změnám

Mindfulness pro každý den: Malými kroky k velkým změnám Obálka knihy Mindfulness pro každý den: Malými kroky k velkým změnám
Gary Hennessey
Populárně naučná
Portál
2019
112
Léňa

“Být všímavý znamená odpovídat na nepříjemné, nechtěné prožitky všímavě a moudře. Nikoli reagovat  navyklým způsobem, protože současně si uvědomujeme negativní předpojatost zabudovanou v mozku, takže se nesoustředíme hlavně na hrozby a chyby a nezapomeneme si všímat rovněž dobrých věcí. Být všímavý k jiným lidem tudíž znamená pohlížet i na ně tímto způsobem.  (Hennessey, 2019, str. 95.).”

Kniha se zaměřuje především na praktické ukázky, jakými způsoby lze mindfulness využívat.

Osobně jsem k tématu mindfulness byla ze začátku dost skeptická. Několikrát jsem o tom četla a pár věcí i vyzkoušela, ale nikdy mě to nijak nezaujalo. Tahle knížka byla moje poslední šance, jak si v mindfulness najít svou cestu. A vyplatilo se! Techniky jsou v podstatě všechny založené na meditaci, ale ne všechny meditace jsou stejné. Třeba forma všímavého pohybu byla stvořena přímo pro mě, protože to není taková ta klasická meditace, jak ji všichni známe nebo si představujeme. Zaujala mě i kapitola, která se zabývala prací s obtížnými prožitky. Tohle zjištění, jak na to, pro mě bylo ze samotné knížky nejvíce přínosné. Teď už vím, jak na negativní emoce a co s nimi dělat.

Zdroj: Hennessey, G. (2019). Mindfulness pro každý den: Malými kroky k velkým změnám. Portál.