• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Hrdinka v nás: růst ženy na cestě životem

Hrdinka v nás Obálka knihy Hrdinka v nás
Maureen Murdock
Seberozvoj, ženská identita
Portál
2022
230
Týna

„Cesta hrdinky je celoživotní cyklus vývoje, růstu a učení.“ (Murdock, 2022, str.17)

 

Být ženou v dnešní tzv. androcentrické společnosti nepředstavuje lehký úkol. Kniha pojednává mimo jiné o tom, jak žít jako žena ve společnosti, jež pohlíží na svět z mužské perspektivy a oceňuje u mužů jejich inteligenci, úsilí a spolehlivost, za což jsou odměňováni v podobě vyššího postavení, prestiže a finančního zisku. Autorka se snaží apelovat na ženy, aby se nesnažily vyrovnat mužům, neboť tím zraňují svou feminní povahu. Zrazování a odmítání feminní povahy může mít dalekosáhlé důsledky, např. odmítání či ponižování vlastního těla, pocity studu či soupeření. Dále nám kniha ukazuje, jak tzv. hrdinka může na své cestě životem objevit vlastní identitu, přispívající k tomu, aby dokázala žít bez závislosti na jiných lidech a byla schopná vyjádřit, co si myslí, co cítí a jaká je její duše. 

 

Kniha je psána čtivým způsobem a nabízí mnoho zajímavých myšlenek a hypotéz, nad kterými se člověk pozastaví, zejména pokud se v nich odráží jeho vlastní život a mezilidské vztahy. Jediné, co mě osobně příliš neoslovilo byly básnické úryvky, kterými je kniha hojně prokládána. To je ale založeno pouze na mém subjektivním nepohodlí, které pociťuji ve chvíli, kdy je kombinována próza či naučná literatura s poezií.Zdroj: Murdock, M. (2022). Hrdinka v nás: růst ženy na cestě životem. Portál.

Duše objevitelů pólu: Jak nás přežití učí porozumět životu

Duše objevitelů pólu Obálka knihy Duše objevitelů pólu
Erling Kagge
Beletrie
Portál
2021
144
Týna

„Může být nepříjemné i riskantní svůj svět změnit. Možná je ale ještě riskantnější ho nechat, jak je, nepokusit se hledat dál a objevit, jak krásný může život být.“  (Kagge, 2021, s. 20)

 

Kniha propojuje autorovy zkušenosti nejen z expedic obou zemských pólů s poznatky, jež v něm tyto zážitky zanechaly. Autor nám ukazuje, jak lze zkušenosti z extrémních a náročných výprav aplikovat na běžný každodenní život. Zamýšlí se např. nad tím, co to znamená být odvážný, jak lze v životě dosáhnout pocitu štěstí, či poznamenává, že prohra nemusí být vždy přímým protikladem výhry.

 

Osobně pro mě kniha byla příjemným a přehledným čtením, neboť je členěna na krátké kapitoly, přičemž každou kapitolu uzavírá fotka z přírody, která příhodně doplňuje text. Vzhledem k tomu, že jsem doposud nečetla mnoho knih s touto tématikou, zaujalo mě zde mnoho autorových poznatků, přičemž některé ve mně zanechaly doznívající dojem.

 

Knize vděčím mimo několika podnětů k zamyšlení nad svým životem i za to, že ve mně probudila chuť vydat se na okamžitou výpravu kamkoli do přírody.Zdroj:  Kagge, E. (2021). Duše objevitelů pólu: Jak nás přežití učí porozumět životu. Portál.

Srovnávání, zabiják vašeho sebevědomí aneb jak se srovnat sám se sebou

Srovnávání, zabiják vašeho sebevědomí Obálka knihy Srovnávání, zabiják vašeho sebevědomí
Szabados Filasová Katarína
Seberozvoj
Grada
2017
136
Anička

Knížka, jak už nám napovídá její název, je o srovnávání - o tom, jak se srovnat sám se sebou. Najdeme v ni obrázky a prostor k zamyšlení, jehož výsledek můžeme vypsat přímo pod položenou otázku. Na konci knihy nalezneme shrnutí obsahu celé publikace v podobě 10 pravidel. 

 

Kniha mne nezaujala. Z mého pohledu bylo čtení zdlouhavé, kniha obsahovala mnoho obrázků a obsah byl prázdný. Čtení mě nenadchlo, neboť jsem se nedozvěděla nic nového, zajímavého, něco, co by mě obohatilo. S názory autorky se vůbec neshoduji. Stránky jsou poloprázdné, textu je opravdu málo - teorie a odbornosti taktéž. Nevím, co bych na knize pochválila. Moc jsem se toho z ní nenaučila ani se nepobavila. Příklady, na kterých autorka vysvětluje svou pointu knihy, jsou sice trefné, ale mnoha čtenářům nepřinesou žádné novinky. Kapitola o sociálních sítích byla naprosto odlehčená a stručná, přitom jde o stěžejní problematiku tohoto tématu.

 

Knihu bych doporučila těm, kteří nemají vůbec žádné znalosti o tématu srovnávání, protože publikace  neobsahuje odborné výrazy a tedy je snadno pochopitelná. 

Zdroj: Filasová, K. (2017). Srovnávání, zabiják vašeho sebevědomí: aneb jak se srovnat sám se sebou. GRADA.

Cesta matky

Cesta matky: Najděte zdroje mateřské síly Obálka knihy Cesta matky: Najděte zdroje mateřské síly
Lisa Marchiano
Hlubinná psychologie
Portál
2023
240
Kristy

„Rostoucí děti nedělají pokaždé jen to, co chcete vy. Často vás zklamou, lezou vám na nervy a otravují vás. Stále je milovat, přestože je občas někdy nenávidíte – a tudíž někdy nenávidíte samu sebe –, to je vskutku obdivuhodný úspěch.“ (Marchiano, 2023, str. 155)

 

Publikace o 240 stranách je prvotinou americké jungovské analytičky. Prostřednictvím příběhů a pohádek skýtajících hromadu symbolů nás autorka provede mateřstvím od počátku až do konce. V první části (Ve studni) se seznamujeme se ztrátami svobody, kontroly i sebe. V části druhé (Na dně) se setkáváme s tmou, oceňujeme tmu a potýkáme se s vtělením tmy. Ve třetí části (Vynořování) jsme na cestě k dosažení transcendence, uplatnění tvořivosti a uplatnění autority. Na konci každé z kapitol se zamýšlíme nad předloženými otázkami.

 

Autorka laskavým způsobem otevírá tabuizovaná témata jako emoční zátěž při nechtěném těhotenství, agrese vůči vlastnímu dítěti, nebo třeba přiznání si, že v roli matky nelze být dokonalá, a to celé společnosti navzdory.

 

Není to lehké čtení, ale o to více člověku dá. Původně jsem knihu chtěla mít za dva dny z krku, ovšem tíhu témat jsem musela nechat působit a ze dvou dnů byl rázem týden.

 

Při čtení jsem zažívala velice intenzivní až numinózní emoční prožitky. Konfrontace s mateřskými aspekty a archetypy působila do jisté míry až terapeuticky. Toto působení jsem pociťovala na hluboké úrovni duše – nahlížela jsem na něj prostřednictvím snů, které byly po celý týden četby opravdu intenzivní, barevné a bohaté.

 

Hlubinná psychologie dokáže člověka rozebrat až do subatomárních částic – této knížečce se to tedy povedlo bravurně. A jsem za to opravdu ráda. Velmi jsem se posunula a pochopila ohromnou spoustu věcí. Během čtení jsem zažila přijetí svých předků, kosmu i sebe samotné.

 

Nemusíte zoufat, pokud o Jungovi a jeho učení nic nevíte. Vše je důkladně rozepsáno a vysvětleno. Také nevadí, že nemáte děti – v textu si najde své naprosto každý. Zmíněné pohádky i příběhy z praxe pomohou v sebepoznání a odkryjí mnoho z nás samotných. Nádherná obálka už je jen třešničkou na pomyslném dortu. Tohle se Portálu opravdu povedlo.

 

Zdroj:  Marchiano, L. (2023). Cesta matky: Najděte zdroje mateřské síly. Portál.

  Sám sobě psychoterapeutem

Sám sobě psychoterapeutem, aneb, Co opravdu pomáhá zvládat úzkosti a deprese: Pohledem kognitivně behaviorální terapie Obálka knihy Sám sobě psychoterapeutem, aneb, Co opravdu pomáhá zvládat úzkosti a deprese: Pohledem kognitivně behaviorální terapie
Roman Pešek
Literatura naučná
Pasparta
2018
108
Kristy

„Pokud klient váhá, potřebuje především laskavý vztah naplněný bezpečím, přijetím a povzbuzením, aby postupně sbíral odvahu o svých problémech a emocích mluvit. Tlak ze strany psychoterapeuta je kontraproduktivní, protože čím větší tlak, tím větší pocity strachu, nepochopení a odporu ze strany klienta.“ (Pešek, 2018, str. 35).

 

Publikace o 108 stranách je podrobnější studií prováděnou na osobách s depresivními a úzkostnými poruchami. V první části nás autor seznamuje s teoretickými základy jednotlivých nemocí a poruch souvisejících s depresí a úzkostí. Tyto základy umně doplňuje výpověďmi svých klientů. V části druhé podrobněji popisuje konkrétní techniky pro zvládání depresivních a úzkostných poruch dle výpovědí klientů. Propojuje tak teorii s praxí.

Kladně oceňuji zejména přítomnou šablonu - tabulku, kterou lze okopírovat a na základě jejího vedení si zkoušet techniku zpochybňování přesvědčení z kognitivně-behaviorální terapie. 

Líbí se mi, že je druhá polovina knihy jakýmsi kapsářem a já do tohoto kapsáře mohu kdykoli sahat a vytáhnout si takovou techniku nebo pomoc, kterou zrovna potřebuji (a mám k ní potřebné zdroje). Jednotlivé techniky nejsou podrobně rozepisovány, ale dle mého názoru je důležité, že jsou takto na jednom místě. Více o každé z technik už si každý může načíst sám z dalších relevantních zdrojů.

Shledávám jediné mínus – že je knížečka velice útlá. Osobně bych uvítala ještě třetí část, kde mohl autor dopsat další fungující techniky a doporučení, které za svou dlouhou praxi nasbíral a ukázaly se jako fungující.

Kniha je psána neodborně a lidsky, tedy jí porozumí i laikové a zájemci o danou problematiku z řad veřejnosti. Zároveň může být přínosem studentům psychologie díky spoustě přítomných výpovědí. Hodit se může každému, kdo má ve svém okolí nebo v rodině osobu depresivní a úzkostné symptomatiky.

Nutno podotknout, že samotné čtení vám v žádném případě nemůže nahradit plnohodnotnou psychologickou nebo psychoterapeutickou péči. Ovšem může sloužit jako výborná pomůcka v případech, kdy na terapii teprve čekáte a nebo chcete uplatnit aktivní přístup a vyzkoušet si něco nového k právě probíhající odborné péči.

 

Zdroj: Pešek, R. (2018). Sám sobě psychoterapeutem, aneb, Co opravdu pomáhá zvládat úzkosti a deprese: Pohledem kognitivně behaviorální terapie. Pasparta

Životní úklid

Životní úklid: Do hrobu si ten nepořádek přeci nevezmete Obálka knihy Životní úklid: Do hrobu si ten nepořádek přeci nevezmete
Margareta Magnussonová
Populárně naučná literatura
Grada
2018
144
Léňa

„Co to je ten životní úklid? Pro mě to znamená, že proberu všechny své věci a rozhodnu se, jak se zbavím těch, které už nechci. Jen se kolem sebe rozhlédněte. Mnohé z těch věcí jsou tam tak dlouho, že je už ani nevidíte nebo je vůbec nedokážete ocenit“ (Magnussonová, 2018, str. 14).

 

Kniha mě naprosto nadchla. Díky jejímu pročítání jsem si uvědomila, že i přesto, že se snažím zbytečných věcí doma zbavovat, tak mám ještě spoustu dalších, které opravdu nepotřebuji a měla bych je dát pryč. Autorka píše čtivě a sdílí se čtenáři svůj život. Proto jsem se s řádky knihy dokázala tak lehce ztotožnit. Kapitoly jsou krátké, ale naprosto vystihující, protože se jde jasně k věci. Zabývá se celou škálou životních témat - domov, kuchyň, stěhování, nechtěné dárky, fotografie a další. Jelikož to vztahuje na svůj život, tak je vše praktické a mně osobně to lépe vedlo ke konfrontaci s vlastním životem a jak do něj vpravit minimalismus. V knize zaznělo tolik moudrých a pravdivých vět, že je těžké vybrat, která z nich mě zaujala nejvíce. Odnesla jsem si však jednu radu, která lze uplatnit skoro na všechno: “Pokud se ti něco nelíbí, zbav se toho hned.”. Nemá smysl nechtěné a nelíbivé věci ukládat někam, kde na ně postupem času stejně zapomeneme a šťastné pocity v nás nikdy nevyvolají. 

 

Zdroj: Magnussonová, M. (2018). Životní úklid: Do hrobu si ten nepořádek přeci nevezmete. Grada publishing.

Vystupte z myšlenkových pastí

Vystupte z myšlenkových pastí Obálka knihy Vystupte z myšlenkových pastí
David A. Clark
Populárně naučná literatura
Portál
2022
200
Barča

„Dokončení všech cvičení z této příručky je pouze začátek, ale nesmírně důležitý.“  (Clark, 2022, str. 194).

 

Kniha význačného klinického psychologa, kognitivně behaviorálního psychologa Davida A. Clarka vychází z jeho mnohaletých zkušeností a vědeckého výzkumu. Autor tak přináší praktickou příručku, osobního kouče, který laskavým stylem radí, poskytuje edukaci i praktické cvičení, jak s těmihle myšlenkovými pastmi bojovat. Na začátku knihy jsou uvedeny nástroje pro zjištění toho, zda by bylo vhodné najít si svého terapeuta a knihu brát jako doplněk společné práce. První dvě kapitoly jsou jakýmsi teoretickým úvodem do problematiky opakovaných negativních myšlenek, které jsou ústředním tématem této knihy. Následující kapitoly se zaměřují na strategie, které překonávají obavy a ruminace (což jsou dvě hlavní složky negativních myšlenek) a práci s emocemi, jako je lítost, zahanbení, potupa a zášť. Na knize velmi oceňuji, že se autor soustředí na konkrétní symptom, ne na potlačení mnoha jeho projevů, a tak jde přímo k jádru problému. Je proložena mnoha praktickými cvičeními, které najdeme v závěru každé podkapitoly. Na konci kapitol je krásný souhrn a malý odstavec „Co dál?“, který nás postupně provádí celou knihou a krásně logicky navazuje jednotlivé kapitoly na sebe. V knize je též několik kazuistik, na kterých jsou jednotlivé problémy názorně ukázány a vysvětleny. Tato kniha určitě není na rychlé čtení, pokud se člověk chce opravu posunout dál, něco se dozvědět nejen o lidské psychice, ale i sám o sobě, je dobré si jednotlivá cvičení vyzkoušet, a tak se z knihy může stát opravdu dlouhodobé čtení. Knihu doporučuji především těm, které trápí jejich opakované negativní myšlenky, úzkosti, deprese, hněv či pocity viny a příliš je svazují. Stejně tak si v ní najdou mnohé ti, kteří chtějí pracovat s těmito lidmi a vést s nimi terapii (a to nejen KBT).

 

Zdroj: Clark, D. (2022). Vystupte z myšlenkových pastí. Portál.

Nesnesitelná rychlost života

Nesnesitelná rychlost života: Jak zpomalit ve světě, který se řítí kolem nás Obálka knihy Nesnesitelná rychlost života: Jak zpomalit ve světě, který se řítí kolem nás
Svend Brinkmann
Osobní rozvoj
Portál
2021
143
Aleks

„Většina motivačních guruů po vás chce, abyste se rozhodli podle „pocitu v břiše“. To není dobrý nápad. Zvláště pokud jste se nacpali zelím“ (Brinkmann, 2021, str. 25). 

 

Dánský profesor psychologie, Svend Brinkmann, zastánce stoicismu, se rozhodl napsat „antimotivační“ knihu, pomocí které chce čtenářům ukázat, že právě stoicismus je nejlepší cesta ke spokojenému životu. To, co chce lidem předat, je myšlenka, že by raději měli pěstovat své kořeny, ne posilovat rychle utíkající nohy – to znamená naučit se sebeovládání a duševní vyrovnanosti, spíš než spěchat od jednoho k druhému a ponořovat se do nekonečného sebepoznání.

Kniha Nesnesitelná rychlost života je rozdělena do sedmi částí s kontroverzními názvy jako třeba „Zaměřte se na to, co je ve vašem životě negativní“ nebo „Lpěte na minulosti“, tedy přesný opak toho, co bychom u knihy s tímto názvem čekali. Každá kapitola je jedním krokem, jež má vést k tomu, že se čtenář naučí zpomalit v tomto rychlém světě.

Toto dílo je dle mého názoru něčím novým a nečekaným, něčím, na co jako čtenáři seberozvojových knih nejsme zvyklí a možná proto se čte velmi dobře. První tři kapitoly jsem četla v šoku a s udivením. Nevěřila jsem tomu, co čtu, ale s každou další kapitolou jsem si začala uvědomovat, že na tom je něco pravdy. Stojím si za tím, že nelze brát autorova slova doslovně – píše o tom i on sám – jeho snaha být kontroverzním, černým protipólem k tomu bílému pozitivní psychologie, se vydařila. 

Brinkmann říká nahlas to, co si většina lidí (částečně nevědomě) myslí. Píše o tom, že vidět věci jenom pozitivně zkrátka nejde a kolikrát je to i kontraproduktivní. Zabývá se i velmi zajímavým pohledem na depresi, který spojuje s trendem „hledění do svého nitra“, rovněž navrhuje si v deštivém počasí zvolit jako dopravní prostředek kolo a ne auto… a mnoho dalších podivuhodných nápadů.  

Tato kniha je skvělá pro každého, kdo má už plné zuby stálého hnaní se za „něčím“, pro každého, kdo propadá úzkostem kvůli tomu, že nestíhá popadnout každou příležitost za pačesy, pro každého, kdo se potřebuje nadechnout a na chvíli se nesoustředit na sebe a svůj rozvoj.

 

Zdroj: Brinkmann, S. (2021). Nesnesitelná rychlost života: Jak zpomalit ve světě, který se řítí kolem nás. Portál.

Nesmělost

Nesmělost Obálka knihy Nesmělost
Philip G. Zimbardo
Populárně naučná literatura
Portál
2021
215
Barča

„Slyší vás někdo? Mluvte nahlas! Použijte takový hlasový styl a způsob vystupování, jaké jsou pro danou scénu příhodné – energický, zaujatý, ustaraný, rozladěný, rozčilený nebo jemný“ (Zimbardo, 2021, 152).

 

Byť je Zimbardo známý především pro svůj Stanfordský vězeňský experiment, téma nesmělosti zkoumal do hloubky několik let a sám tvrdí, že jej považuje za to nejlepší, co kdy udělal. Zimbardo v knize radí, jak pracovat na budování vlastní smělosti, ale také jak v této cestě pomoci druhým. Jeho knihu bychom mohli rozdělit na dvě poloviny. První se zabývá především definováním pojmu nesmělost, příčinami nesmělosti a dalšími teoretickými znalostmi. Ovšem nepodává zde žádné nudné definice či dlouhé teoretické výklady. Vše popisuje na řadě příkladů z praxe. V druhé polovině najdeme konkrétní praktické rady, jak s nesmělostí pracovat a jak se jí postupně zbavovat, ale v prvé řadě také, jak porozumět sám sobě a své nesmělosti a jak nalézt potřebnou sebeúctu, která je pro odbourávání vlastní nesmělosti stěžejním bodem. V knize nechybí spousta autentických životních příběhů. Například se hned ze začátku knihy Zimbardo zmiňuje o nesmělosti svého bratra a o tom, proč na hlavě nosil papírovou tašku. :) Stejně tak nalezneme nespočet způsobů, rad a praktických cvičení, jak s nesmělostí pracovat, nalezneme například i patnáct kroků k větší sebejistotě nebo Stanfordský dotazník nesmělosti. Díky této knize může čtenář rozpoznat nejen svoji vlastní nesmělost, lépe se i ji samotnou pochopit, a tudíž ji začít i odbourávat, ale i nesmělost druhých a pomoci jim tak na cestě ku smělosti. Zimbardo se po celou dobu snaží čtenáře motivovat ve čtení a důmyslným způsobem podává otázky k zamyšlení se nad sebou samým. Byť se kniha na první pohled jeví jako „kniha, kterou za pár dní přečtu“, opak je pravdou. Pokud ji chce čtenář opravdu důkladně číst a držet se Zimbardových rad, je to kniha na delší dobu, a určitě na řadu praktických cvičení a nácviků. Každopádně se jedná o dílo významného autora na poli psychologie, které stojí za to si přečíst a doporučuji si i jeho cvičení vyzkoušet a zastavit se u otázek, které kniha nabízí.

 

Zdroj: Zimbardo, P. (2021). Nesmělost. Portál.

Motivace a osobnost

Motivace a osobnost Obálka knihy Motivace a osobnost
Abraham H. Maslow
Literatura odborná
Portál
2021
376
Týna

„Lidský život nikdy nepochopíme, pokud nebudeme brát v úvahu nejvyšší aspirace člověka. Růst, sebeaktualizace, usilování o zdraví, hledání identity a autonomie, usilování o znamenitost (a další způsoby, jak vyjádřit směřování „vzhůru“) je nyní třeba přijmout bez zpochybňování…“ (Maslow, 2021, str. 10).

Autor knihy, Abraham Maslow, byl hlavním představitelem holistického přístupu ke studiu osobnosti, který zdůrazňuje holistickou povahu lidské přirozenosti. Maslow se se svou knihou snaží uvést do povědomí nový obraz člověka, jež dospívá k sebeaktualizaci neboli k tzv. psychologické svobodě. 

Autor nám prostřednictvím knihy dodává naději, že je zde stále vidina zlepšení lidské povahy a tím celé společnosti. Ukazuje víru v lidstvo, kterému připisuje hodnoty jako upřímnost, spravedlnost, znamenitost nebo např. harmonie a krása. Věří v „dobro“ lidské společnosti a nepřiklání se k názoru, že člověk je ze své přirozenosti zcela zlý a zvrácený. 

V knize se seznamujeme s holistickým přístupem, který představuje velmi náročné nazírání na svět, které nám ale může pomáhat k lepšímu porozumění našeho vnitřního života, což osobně vnímám jako velmi přínosné. A přestože se jedná o poměrně rozsáhlou knihu, doporučila bych ji všem, kteří čelí pochybám o sobě samých či o kultuře, ve které žijeme a nad níž je nutné se, dle Maslowa, občas umět povznést. 

 

 

Zdroj: Maslow, H. A. (2021). Motivace a osobnost. Portál.