• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Alkohol, alkoholik, apolinář

Alkohol, alkoholik, apolinář: Cesta tam a zpět Obálka knihy Alkohol, alkoholik, apolinář: Cesta tam a zpět
David Chyšecký
Autobiografie; Populárně naučná literatura
Grada
2022
192
Eva M.

„Stručně to sumarizoval. Přidal informaci o zákazu očkování, akci s respirátory, bydlení na stavbě, rétorice mladých psychologů, absenci primářských vizit. O demotivujícím vyvolávání pocitu viny. Občas nevěřícně kroutila hlavou. Znovu si uvědomil, jak důležité je o tom napsat knížku. Ani odborná veřejnost evidentně netuší, jak léčba závislostí probíhá.“  (Chyšecký, 2022, s. 147).

 

Kniha je v prvé řadě osobní zpovědí člověka závislého na alkoholu, který se rozhodl vyhledat pomoc a nastoupit na režimové oddělení do Apolináře, ústavu, kde má režimová léčba alkoholismu své kořeny. V druhé řadě je kniha také manuálem, pro všechny, kdo režimovou léčbu zvažují - autor totiž v knize nabízí velmi podrobné a užitečné informace, které je dobré vědět předtím, než si člověk sbalí tašku a dostaví se na oddělení. Poslední část knihy přináší informace o historii léčení alkoholismu, o statistikách se závislostí na alkoholu spojených, a také zde najdeme konkrétní příběhy lidí, které v léčebně autor potkal.

Hlavní část knihy představuje autorova reflexe pobytu na oddělení. Samotný pobyt byl pro autora velmi náročný hlavně proto, že na oddělení platil velmi přísný řád, který mu ale v některých ohledech nedával smysl. Autor byl zklamán z přístupu personálu a v knize popisuje jednotlivé situace, které ho dovedly k tomu, že léčbu nedokončil a dobrovolně odešel. Samozřejmě kniha poskytuje jen jednu stranu mince a nedává prostor personálu, aby se vyjádřil k popisovaným událostem. I přesto však, dle mého názoru, poskytuje psychiatrické péči dobré zrcadlo a příležitost porozumět perspektivě pacienta. 

Líbilo se mi, že autor podrobně popsal, jak vnímal chod oddělení a zvyklosti. Také jsem ocenila, že sdílel, jaký vliv na něj mělo chování personálu - a co by ocenil jinak. Pro mě jako pro člověka, který chce směřovat do klinické psychologie, jsou toto velmi cenné informace. Co mi v knize trochu chybělo, byla sebereflexe vlastních nedostatků a vlastního prožívání. 

Kniha byla velmi čtivá, ale její čtení ve mně vyvolávalo dost nepříjemné pocity. Mrzelo mě, že se kromě vlastních problémů musel autor potýkat s nepříjemným a občas i nespravedlivým jednáním personálu. Právě proto si myslím, že je přínosné se do knihy pustit a otevřít se druhému pohledu. 

Knihu doporučuji všem studentům psychologie, kteří se už teď v rámci dobrovolnictví či praxe pohybují v prostředí psychiatrických oddělení nemocnic, a taky těm, kteří chtějí do klinické psychologie směřovat. Přináší totiž cennou perspektivu člověka, kterému se svou prací snažíme pomoci.

Zdroj: Chyšecký, D. (2022). Alkohol, alkoholik, apolinář: Cesta tam a zpět. Grada.

Dospělé děti alkoholiků: překročte bludný kruh minulosti

Dospělé děti alkoholiků: překročte bludný kruh minulosti Obálka knihy Dospělé děti alkoholiků: překročte bludný kruh minulosti
Janet Geringer Woititz
Populárně naučná literatura
Portál
2021
200
Evča

„Dospělé děti alkoholiků jsou lidé extrémů. Říkají: „Co se nedělá naplno, nestojí za to, aby se to vůbec dělalo.” Já však tvrdím, že uzdravování je dlouhý proces. Musí to tak být, jinak by se o uzdravování ani nejednalo. Některých úspěchů se vám může podařit dosáhnout rychle, bude však chvíli trvat, než vyspějete tak, abyste byli schopni si je plně vnitřně osvojit.“ (Woititz, 2021, str. 197).

 

Alkoholismus je v Česku stále aktuálním tématem, proto je k sehnání poměrně dost knih, které se této problematice věnují. Většina z nich se však soustředí na alkoholiky, případně jejich partnery. Tato kniha americké psycholožky Woititzové je unikátní v tom, že se primárně nezabývá závislým člověkem, ale tím, jaký dopad má jeho závislost na děti. Autorka v publikaci podrobně rozebírá charakteristiky dětí alkoholiků a také píše o tom, jak se vydat na cestu k uzdravení. Kromě podrobného popisu charakteristik dospělých dětí alkoholiků (DDA) lze v knize nalézt také tipy pro rodiče, jejichž partner je alkoholik. Autorka na začátku knihy také vysvětluje, jak charakteristiky DDA souvisí s tím, co děti zažívaly doma, ve škole a ve vztazích s vrstevníky. 

Některé aspekty knihy je nutné brát s rezervou, byla napsána v 80. letech minulého století a od té doby jsou už některé věci jinak. Autorka v knize dost generalizuje na celou populaci dětí alkoholiků, ale hlavní principy jsou dle mého názoru popsány velmi výstižně a text poskytuje mnoho podnětů k zamyšlení. 

Kniha se četla velmi dobře. Je napsána velmi srozumitelně a členěna do kapitol a kratších podkapitol. Kniha mi pomohla pochopit, jaký dopad má dysfunkční rodinné prostředí na děti a jejich pozdější život. Velice mě zaujalo to, že někteří lidé v dospělosti vyžadují mít vše hned a okamžitě, může vyplývat právě z dysfunkčního rodinného prostředí, kde rodiče dětem neustále něco slibovali, ale pak téměř nikdy nedošlo k naplnění slibu. Knihu moc doporučuji všem, kteří vyrůstali v nějaké dysfunkční rodině a také těm, kteří by chtěli porozumět tomu, jak takové rodinné prostředí utváří člověka a jaké vzorce myšlení si pak ten mladý člověk odnáší do života. 

Zdroj: Woititz, J. G. (2021). Dospělé děti alkoholiků: překročte bludný kruh minulosti. Portál.

Závislosti

Závislosti: pro psychologické obory Obálka knihy Závislosti: pro psychologické obory
Ivana Křížová
Literatura naučná
Grada
2021
280
Týna

„Pro kvalitní práci s lidmi trpícími závislostí je nezbytné mít ujasněný postoj k návykovým látkám, zpracované vlastní zkušenosti se závislými a je nezbytné mít je oddělené v pozici profesionála od vlastní osoby.“ (Křížová, 2021, str.10).

 

Tuto publikaci pokládám za velmi povedeně a přehledně sepsanou učebnici pro psychology či jiné pomáhající profese setkávající se s problematikou závislostí ve své praxi. Knihu si lze pomyslně rozdělit na dvě části, kdy první část knihy představuje teoretické zakotvení tématu se zaměřením na definici závislosti, posléze i na její diagnostiku. Velmi jsem uvítala, že se kniha v jedné kapitole věnuje diferenciální diagnostice návykových nemocí, přičemž velmi srozumitelně uvádí znaky jednotlivých poruch či nemocí, díky kterým je můžeme navzájem od sebe odlišit. 

Autorka mimo teorie přináší v druhé části knihy užitečný přesah do praxe v podobě tří podrobnějších kazuistik jedinců, v jejichž anamnéze se nachází užívání návykových látek. Praxi se publikace dále věnuje v podobě přiblížení přístupů terapie závislosti a s nimi spojenými technikami, které lze s klientelou se závislostí využívat. Seznamuje nás s podobou a významem tzv. terapeutického pracovního sešitu pro lidi se závislostí či dalšími psychosociálními technikami zaměřenými na práci se závislostí, např. s preventivním programem, technikou zvanou Našeptávač nebo Zázračná otázka. 

Celkově si z knihy odnáším spoustu velmi zajímavých poznatků a informací, které mohou být velmi užitečné zejména jedinci, který se s danou problematikou seznamuje poprvé.

Zdroj: Křížová, I. (2021). Závislosti: pro psychologické obory. Grada.

Klinická adiktologie

Klinická adiktologie Obálka knihy Klinická adiktologie
Kamil Kalina a kolektiv
Literatura naučná
Grada
2015
696
Baja

„Důležitým cílem léčby i doléčování je naučit závislé trávit volný čas bez drog a užívat si to. Klienti mnohdy zaplňují svůj den maximem povinností, často nevědí, co jiného by mohli dělat. Je proto zásadní nabídnout jim různé alternativy trávení volného času ve smyslu integrace do normálního života.“ (Kalina a kol., 2015, 475).

Publikácia venujúca sa teórii, prevencii, liečbe a výskumu užívania návykových látok, ale aj nelátkových závislostí. Sprvu kniha pôsobí akoby bola vhodná len pre pracujúcich, ktorí už v za sebou majú veľa teoretických skúšok zo základných okruhov adiktológie a akoby ju teda dokázal čítať iba človek, ktorý už je začlenený do odboru. Avšak autori ju koncipujú tak, že vysvetľuje aj základy, ako napr. čo je to odvykací stav, a to detailne, takže si človek môže vytvoriť ucelený obraz o problematike, ktorá ho z oblasti adiktológie zaujíma. Je však aj poňatá veľmi ľudsky a princípy, ktoré považujú autori za dôležité pre prácu so závislými, zasadzujú opakovane aj do menších podkapitol. Je to veľmi prehľadná publikácia a keď človek potrebuje nájsť niečo konkrétne za relatívne krátky čas, dovolím si tvrdiť, že sa mu to podarí, čomu nenapomáhajú len štruktúry kapitol, ale aj početné tabuľky či odrážky.

Ako študentke 5. ročníku psychológie je pre mňa veľmi prínosnou, pretože aj keď za sebou máme teoretické základy adiktológie, rozhodne je pre výkon práce dôležité sa oboznámiť aj publikáciami, ktoré spájajú teoretické základy so skúsenosťami z praxe, čo táto kniha spĺňa. Predstavuje totiž nespočetne mnoho doplnkových informácii o práci s klientom, napríklad formou nízkoprahových a ambulantných služieb nebo diagnostiky, ale prepájajú ich napríklad s poradenstvom či terapiou. Pri jej komplexnosti však nemôžeme úplne očakávať, že nám do praxe zasadí aj všetky terapeutické prístupy. Autori zvolili ako najdôležitejšie tie najúčinnejšie – KBT, skupinovú terapiu a pochopiteľne rodinnú terapiu. Avšak nájdeme v nej aj princípy iných škôl, keďže sa v nej dočítame napríklad aj o potrebe hľadania nového zmyslu života u pacienta.

Najviac ma na knihe bavili pasáže, kde boli popísané neurobiologické súvislosti. Bolo to pre mňa príjemným opakovaním, ale aj rozšírením preberaného učiva. Páčili sa mi doplňujúce ilustrácie, ktoré hodnotím ako jedny z najlepšie vypracovaných spomedzi odborných kníh venujúcich sa neuropsychológii. Avšak obzvlášť na mňa zapôsobili aj rodinné faktory vzniku a udržiavania závislostí a najviac bod, kedy autor opísal, že aj rola detí ako dôverníkov pre ich rodičov je jedným z rizikových faktorov rozvoja závislosti. Verím, že v knihe nájdu inšpiráciu okrem adiktologov a klinických psychológov aj lekári, pretože je zasadená do vhodného medicínskeho kontextu, ale tiež sociálni pracovníci, zdravotné sestry či záchranári.

Zdroj: Kalina a kol. (2015). Klinická adiktologie. Grada.

Teorie a praxe skupinové psychoterapie

Teorie a praxe skupinové psychoterapie Obálka knihy Teorie a praxe skupinové psychoterapie
Irvin Yalom, Molyn Leszcz
Literatura naučná
Portál
2021
734
Baja

„Skupina může fungovat jako zrcadlová síň, která může zostřit nepřátelské a odmítavé pocity a chování. Lidé mohou mít dlouho potlačené některé rysy nebo touhy, za něž se velice stydí. Když se setkají s jinou osobou, která ztělesňuje právě tyto rysy, obvykle se jí vyhýbají nebo k ní prožívají silné, ale nevysvětlitelné nepřátelství“ (Yalom, & Leszcz, 2021, ).

 

Ďalšie majstrovské literárne dielo na poli psychológie a psychoterapie – takto sa dá najstručnejšie opísať ďalšia kniha Irvina Yaloma. Je málo kníh, ktoré ma dokážu vtiahnuť do intenzívneho čítania hneď v prvých kapitolách a väčšinou sa musím nútiť knihy čítať, aby som neskôr bola ochotná v čítaní s radosťou pokračovať, avšak táto kniha ma vtiahla do čítania hneď jej premyslenou chronológiou, a síce ako študentka už 5. ročníku psychológie viaceré základné zásady a mechanizmy skupinovej psychoterapie poznám, bolo prínosné si ich môcť zopakovať a v niečom aj rozšíriť poznanie. V knihe som nenachádzala nič zahlcujúce a žiadne zbytočne rozvláčne teórie, ale naopak som sa tešila, čo príde ďalej. 

Yalom oboznamuje čitateľa aj s tými faktormi, ktoré sú dôležité na strane terapeuta a nepokladá za samozrejmé ani čitateľove vedomosti o štádiách vytvárania skupín. Prínosným pre mňa bolo aj nahliadnuť do jeho delenia typov klientov, s ktorými sa môžeme stretnúť. Ešte som napríklad predtým nikde nečítala o „monopolistovi“ a skvelé bolo aj si prečítať o klientovi „nudnom“.
Asi najviac sa mi však páčilo čítať o terapeutovej práci s „tady a teď“ prístupom, nakoľko ma spomedzi terapeutických techník najviac zaujímajú tie od gestaltu. Avšak Yalom v knihe podáva aj informácie o možnosti skupinovej KBT či skupinovej interpersonálnej terapii.

Kniha teda bola príjemnou čitateľskou skúsenosťou a dala mi viaceré podnety do praxe. Odporučiť ju môžem ako študentom vyšších ročníkov, tak aj terapeutom v praxi, ktorí by sa chceli inšpirovať Yalomovým spôsobom vedenia terapií. Verím, že kniha môže byť aj niekoľkoročným sprievodcom terapeutov počas vykonávania praxe, nakoľko ja sama som ju mala niekoľko mesiacov, kým som bola schopná napísať recenziu a k mnohým kapitolám sa budem v praxi ešte vracať, pretože sú cielené na prácu s konkrétnymi situáciami alebo typmi pacientov.

 

Zdroj: Yalom, I., & Leszcz, M. (2021). Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Portál.

Klinická hypnóza

Klinická hypnóza Obálka knihy Klinická hypnóza
Stanislav Kratochvíl
Odborná
Grada
2009
304
Ivona

„Nekteří psychoterapeuti se nedostatečně zajímají o to, jaké by mohly být hlubší interpersonální nebo zejména intrapsychické kořeny pacientových příznakú. Spokojují se s vyslechnutím pacientových stížností a nepátrají již intenzivněji po tajných, skrytých nebo nevědomých motivech, vnitřních konfliktech, potlačených psychotraumatických zážitcívh a dynamickém smyslu symptomů: čeho jsou projevem, jaký je jejich smysl, k čemu pacientovi slouží, jakou roli plní v jeho životě. Zaměřují-li se pouze na odstraňování symptomů tam, kde takové hlubší dynamické kořeny v skutečnosti jsou, dopouštějí se chyby“ (Kratochvíl, 2009, 272).

 

Komplexný balík všestranných informácií o klinickej hypnóze - tak by táto kniha mohla byť opísaná. Prehľadne rozdelená do štyroch častí, laika uvedie do sveta hypnoterapie a odborníkovi poskytne množstvo špecifických poznatkov. Ak sa čitateľ doteraz v nijakej forme nestretol s touto terapeutickou metódou, nemusí sa obávať, po prečítaní bude rozumieť, ako sa hypnóza navodzuje a ukončuje, akými spôsobmi môže pomôcť v liečiteľstve, pri ktorých jednotlivých chorobách môže byť indikovaná a taktiež sa dozvie o jej výskume. Autor v nej zrozumiteľne a jasne opisuje princípy terapie a nezabúda ani na vysvetlenie terminológie. K lepšiemu pochopeniu teoretických oblastí sa v knihe nachádza veľmi veľké množstvo príkladov z praxe. Na nich si človek utvrdí svoje porozumenie a zároveň získa paletu možných realizácií hypnózy. Sú opísané do veľmi malých detailov, čím sa eliminuje možnosť, že by sa pochopili nesprávne. Čerpať z tohto môžu ako úplní začiatočníci klinickej hypnoterapie, ktorí zistia akými všetkými spôsobmi ju môžu realizovať, tak aj skúsení hypnoterapeuti, ktorí môžu rozšíriť navodzovanie hypnózy tak, aby sadla viacerým typom ľudí. Okrem typov ľudí sa autor venuje aj opisovaniu hypnózy napríklad u detí.

Autor v knihe vysvetľuje jeden princíp alebo formu terapie viacerými príkladmi, čo pomáha k vytvoreniu si celostného obrazu. Nachádza sa v nej niekoľko obrázkov, ktoré hlavne ilustrujú ako vyzerá klient v hypnóze. Kniha môže poslúžiť rôznymi spôsobmi, môže sa čítať kontinuálne, čo je však kvôli veľkému množstvu informácií náročnejšie, alebo do nej môžu terapeuti nazrieť vždy vtedy, keď majú v rámci vykonávania terapie medzery a prečítať si konkrétnu pasáž, ktorá im doplní chýbajúce poznatky. Veľmi nápomocnou môže byť hlavne tretia časť knihy, ktorá sa venuje špecifickým diagnózam a ku každej pripája jej definíciu, príčiny, a formu hypnózy. Nechýbajú tam aj presné príklady, spolu so slovami, ktoré terapeut môže použiť alebo sa nimi inšpirovať. Ak to potrebuje, môže si v obsahu vyhľadať stranu, na ktorej sa daná diagnóza opisuje a aplikovať opisovanú formu.

V knihe sa nachádza veľmi veľké množstvo odborných poznatkov, preto by som ju odporúčala čítať pomaly a vracať sa k jednotlivým informáciám. Ako človeku, ktorý sa s hypnózou stretol iba v seriáloch a filmoch, mi kniha vysvetlila základné princípy tejto terapie, ukázala jej hĺbku, priebeh, možné využitie a vedecké poznatky v tejto oblasti. Najzaujímavejšou časťou pre mňa bola časť Hypnotická abreakce a hypnoanalýza (str. 106), ktorá hovorila o vyplavovaní potlačovaných emócií za pomoci hypnózy. Túto formu subjektívne vnímam ako niečo, čo sa dostane do stredu príčiny ťažkosti a vďaka uvedomeniu potlačovaného, napomôže vyliečeniu.

Deníček psychiatričky

Deníček psychiatričky: aneb pro (d)uši neslyšíš Obálka knihy Deníček psychiatričky: aneb pro (d)uši neslyšíš
Anna Moricová
Populárně-naučná literatura
Grada
2021
240
Baja

„…Nakonec mi to nedalo: „Ještě jste se nezeptal, jestli pořád pracuju v té psychiatrické nemocnici“. 

„Nezeptal. Ale vzhledem k tomu, že máte každou ponožku jinou a před pěti minutami jste se snažila urputně odemknout zámek na dveřích propiskou, je mi to celkem jasný“.

Jo. Když se daří, tak se daří“ (Moricová, 2021, 87).

 

Kniha, ktorá predstavuje životné strasti ale aj radosti psychiatričky, je rozhodne ojedinelým kúskom. Pôvodne som si knihu zaobstarala preto, aby som sa pri nej povzniesla nad ťažkosti spojené s touto prácou, lebo vnímam, že humor je potreba pri zvládaní náročných udalostí. Autorka tejto knihy si je toho až moc dobre vedomá. Preto jej kniha je popretkávaná nevšednými úsmevnými situáciami či myšlienkami, ktoré autorka sama dodáva aj do trpkých prežitých chvíľ. Avšak nedá sa tvrdiť, že by si autorka chcela zo všetkého urobiť srandu. Táto publikácia z môjho uhlu pohľadu predstavuje aj osvetu práce psychiatra vo svojej trpkosti a každodennej náročnosti. Možno pri jej čítaní však prísť k pocitu, že to, čo pracovník na psychiatrii zažíva a čo prežíva doma mimo služieb, je v poriadku. A že vždy sú nové začiatky a nádej. To bolo pre mňa posolstvom, ktoré si najviac odnášam. Lebo v ťaživej realite je niekedy skutočne dobré vedieť sa držať aspoň takto jednoduchej pravdy. Ale myslím si, že pre každého pracovníka na psychiatrii či študentka s týmto zameraním je skvelé, keď knihu prečíta sám a nájde v nej to svoje posolstvo, ktoré potrebuje. Je to skutočne rôznorodá kniha, ktorá sa dá čítať kdekoľvek ju zrovna otvoríte a tým, že má veľmi stručné podkapitoly, nie je preťažujúca. Je síce viac určená pre (potenciálnych) lekárov, ale myslím, že v nej nájdu zaľúbenie aj študenti a pracujúci z rôznych odborov, ktorí pracujú na psychiatrii.

Zdroj: Moricová, A. (2021). Deníček psychiatričky: aneb pro (d)uši neslyšíš. Grada.

Nemocný a chronické onemocnění

Nemocný a chronické onemocnění Obálka knihy Nemocný a chronické onemocnění
Elena Gurková
Odborná
Grada
2017
192
Terka

„Vyrovnání se s chronickým onemocněním představuje dlouhodobý proces, ve kterém pacient hledá smysluplnost v tom, co se s ním děje, snaží se pochopit příčiny svého stavu, porovnává s předchozími zkušenostmi, vyjasňuje si své plány v léčbě a aktivity pro zvládnutí onemocnění“ (Gurková, 2017, s. 7).

 

Kniha seznamuje své čtenáře s problematikou subjektivního vnímání onemocnění, přibližuje nástroje pro jeho zjištění, teoretické modely, které jsou využívány v edukaci pacienta, a navíc jsou kapitoly doplněny o výsledky autorčiných výzkumů. Na začátek je třeba zmínit, že jde o práci určenou pro odbornou veřejnost, jelikož je kniha protkaná odbornou terminologií a autorka navazuje na velké množství článků a výzkumů. Publikaci musím ocenit z toho důvodu, že se každý koncept vztahující se k chronickému onemocnění snaží co nejvíce přiblížit a využívá k tomu poměrně přehledné grafy pro dokreslení teorie. Zajímavé byly především samotné výzkumy autorky, která se zaměřovala na vztahy různých onemocnění (např. kardiovaskulárních, nespecifických střevních zánětů, diabetu) k psychologickým konceptům (sebeúčinnost, adherence k léčbě apod.). Oceňuji také to, že se na některých místech v knize objevily kazuistiky pacientů, které dle mého názoru nejpřehledněji vysvětlily danou problematiku. Přiznám se však, že jsem místy bojovala s ne příliš přehledným textem a všimla jsem si, že se sem tam objevovaly drobné chyby ve slovosledu, avšak určitě to neubírá na odbornosti této knihy. Myslím si, že kniha je opravdu skvělým pomocníkem, pokud se chce člověk více dozvědět o výzkumech v oblastech chronického onemocnění a věřím, že obohatí odbornou komunitu věnující se tomuto tématu. 

Zdroj: Gurková, E. (2017). Nemocný a chronické onemocnění: edukace, motivace a opora pacienta. Praha: Grada Publishing.

Psychologie v medicíně

Psychologie v medicíně Obálka knihy Psychologie v medicíně
Susan Ayers, Richard de Visser
Odborná
Grada
2015
568
Bára

„Udělal jsem to už dřív a udělám to zase, bude-li někdo nevyléčitelně nemocný, je velká chyba, že lidé musejí cestovat za hranice, aby mohli umřít, když by mohli důstojně zemřít tady doma. Říkám policii, zatkněte mě“ (Ayers & Visser, 2015, 145).

 

Knihu bych doporučila zejména studentům medicíny nebo doktorům v praxi, nicméně je vhodná i pro kohokoliv jiného, kdo se chce dozvědět jaký význam má psychologie v medicíně a proč je důležité, aby doktoři znali její základy a možnosti jejího využití. Psychologie v medicíně je velmi čtivá kniha, což pro mě bylo překvapením, protože nemám moc zkušeností s čtivou učebnicí. Jediné, co mi občas vadilo byly ojedinělé překlepy v textu a někdy příliš dlouhá a nesrozumitelná souvětí.

Jako velký plus vnímám to, jak je kniha koncipovaná. Na začátku nového tématu najdeme vždy obsah a cíle dané kapitoly, což činí knihu velmi přehlednou. V knize je také mnoho obrázků a sem tam i nějaký kreslený „komiks“ na odlehčení. Daná témata jsou podporována výzkumy a klinickými poznámkami. Pro aktivnější čtenáře nebo studenty jsou tam i krátké aktivity, které vždy navazují na téma kapitoly a pomáhají se i aktivně zamyslet, a nejen pasivně číst. Tohle vše napomáhá k lepšímu pochopení problematiky, ale také zpříjemňuje čtení, popřípadě učení. Nicméně jako největší přínos knihy vnímám případové studie, které v knize dokreslují jednotlivé kapitoly. Přestože to bývají jen kratší úryvky, tak se díky nim člověk dokáže vcítit do potíží, s kterými se lidé setkávají a zároveň lépe pochopit teoretickou část. 

Zdroj: Ayers, S., & De Visser, R. (2015). Psychologie v medicíně. Grada Publishing.

Perinatální paliativní péče

Perinatální paliativní péče Obálka knihy Perinatální paliativní péče
Kateřina Rastislavová
Odborná
Grada
2016
200
Eliška

„Byli jsme tam spolu, on mě držel v náručí, já jsem držela miminko. Manžel se hrozně bál, že je malinkej, že by mu něco udělal, tak jsem mu ho dala do náručí, aby toho jednou nelitoval…, a byl rád, že si ho pochoval. Bylo to hrozně těžké“ (Rastislavová, 2016, 34).

 

Tato kniha se věnuje pomoci a péči o rodiče, kteří přišli o své dítě ať už v průběhu těhotenství, při porodu anebo krátce po něm. Autorka v knize propojuje teorii, zahraniční studie a také svůj vlastní výzkum, který prováděla s ženami po perinatální ztrátě. Celá kniha je doplněná úryvky z rozhovorů, které byly v rámci výzkumu provedeny. Autorka zmiňuje také různé možnosti, které rodiče po porodu dítěte mají například s ohledem na rozloučení s ním nebo vytvořením vzpomínek na ně. Podstatná část knihy je také věnována doporučením v péči o rodiče, kteří si prošli tímto náročný obdobím. Autorka také moc hezky vysvětluje všechny psychologické aspekty truchlení a jeho průběh, ale také to, jak to může vypadat, když se zkomplikuje. Celkově je kniha velmi hezky propojená. Musím říct, že z počátku je zdravotní terminologie poměrně náročná a zasloužila by si větší vysvětlení pro osoby, které nejsou až tak zasvěceny, později jsou ale všechny kapitoly doplněny sdělením matek, které jsou velmi zajímavé a mnohdy člověka chytnou za srdce a způsobí mráz na zádech. I přes náročné téma se kniha velmi dobře čte a je obtížné ji odložit. Věřím, že je vhodná jak pro psychology, sociální pracovníky, tak pro lékaře, kteří se s těmito osobami setkávají, ale přečíst si ji mohou také rodiče, kteří si něčím podobným procházejí. Oceňuji zejména častou normalizaci všech pocitů, které se u rodičů mohou objevit a velmi citlivý přístup ke všem prožitkům, které se v knize objevují.

Zdroj: Rastislavová, K. (2016). Perinatální paliativní péče. Grada