Výchova neprůbojných a uzavřených dětí

Výchova neprůbojných a uzavřených dětí Obálka knihy Výchova neprůbojných a uzavřených dětí
Markéta Švamberk Šauerová
Odborná
Grada
2022
192
Peťa

„Pro výchovu zdravě se prosazujících osobností a pro snížení tenze při řešení náročných i běžných životních situací je žádoucí do výchovy zařazovat záměrně vytvořené situace, kdy dítě musí „vystoupit“ ze své komfortní zóny a třeba jen odložit o nějaký čas své vlastní přání“ (Haichová a Yesudian, 2014, str. 49).

 

Autorka na začátku knihy charakterizuje neprůbojné dítě a zvláštní pozornost věnuje neprůbojným dětem s talentem a poruchou pozornosti. Dále vysvětluje možné příčiny tohoto jevu. Mezi jeden z nejdůležitějších faktorů zařazuje výchovu a rozebírá jednotlivé výchovné styly z hlediska jejich dopadů na dítě. Zdůrazňuje, že ani jeden z extrémů tedy autoritářský ani shovívavý není pro dítě ideální a klade důraz na potřebu stanovení hranic ve výchově a systematickému vystavování dítěte situacím, které ho nutí vyjít z komfortní zóny a např. něco zařídit nebo objednat v restauraci. Součástí kapitoly jsou také rady a postupy, které mohou rodiče ale i učitelé v kontaktu s dítětem využít. Učitelům, jako klíčovým osobnostem v životě malého dítěte, je věnovaná podstatná část knihy. Autorka upozorňuje především na nutnost souladu jejich výchovného přístupu s přístupem rodiče. Celou publikaci dokreslují poutavé kazuistiky z praxe, které umožní čtenáři, aby si situaci mohl lépe představit. Kniha se četla velmi snadno právě i díky mnohým zajímavostem, o které je doplněna. Poskytuje celou řadu metod, které jsou využitelné v praxi jak pro rodiče, tak pro učitele a další lidi, kteří s dětmi pracují, ale zároveň mohou posloužit i jako inspirace člověku, který by se chtěl ve svém životě stát průbojnějším.

Zdroj: Švamberk Šauerová, M. (2022). Výchova neprůbojných a uzavřených dětí. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.