Flow ve sportu

Flow ve sportu Obálka knihy Flow ve sportu
Adam Blažej, Katarína Kostolanská
Odborná
Grada
2020
112
Léňa

„Z odborného hlediska je o flow nutné také vědět, že se nejedná o stav, v němž buď jsme, a nebo nejsme. Nelze jej tedy chápat jako jakýsi spínač. Naopak se jedná o kontinuum,v němž se můžeme nacházet na jakékoliv jeho úrovni a jež nám ukazuje míru toho, jak moc jsme se do dané činnosti ponořili“ (Blažej & Kostolanská, 2020, str. 22).

 

V prvních kapitolách je čtenář seznámen s konceptem flow, co tento pojem popisuje, jaké jsou jeho rysy a předpoklady. Na flow je pohlédnuto jak z psychologického hlediska, tak i z pohledu lékařských věd – biochemie, (neuro)fyziologie. Jsou zmíněny i rozdíly a společné znaky profesionálního a rekreačního sportu, individuálního a kolektivního sportu. Autoři také uvádějí metody, kterými je flow možné zachytit a měřit. Text je doplněn o mnoho citovaných zahraničních studií a pár rozhovorů s českými profesionálními sportovci. Každá kapitola je na závěr shrnuta do jedné stánky.

Kniha sdružuje informace, díky kterým si člověk dokáže vytvořit obraz o konceptu flow ve sportu. Text je krátký, výstižný a informačně velmi nabitý. Publikaci vnímám jako dobrý rozcestník pro první seznámení se s tímto tématem. Pro mě osobně byly nejvíce přínosné rozhovory se sportovci, kteří odpovídali přímo na otázky týkající se flow. Nejen že to každý může vnímat individuálně  jinak, ale může se to lišit i napříč sporty. To, jak o prožívání flow mluví někdo jiný a dokáže to vyjádřit, mě v tomto tématu posunulo zase o kousek dál.

Zdroj: Blažej, A. & Kostolanská, K. (2020). Flow ve sportu: O budování pozitivní motivace ve sportu i v životě. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.