Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

Náplň praxe: Administrace a vyhodnocování testových metod, náslech pohovorů s klienty (eventuálně i aktivní účast), administrativa, přepis výsledků do PC, kompletace materiálů

Časová náročnost střední (praxe je časově flexibilní); praxe je bezplatná

Studenti praxi hodnotí jako velmi dobrou. Na praxi oceňují zejména lidský a partnerský přístup paní doktorky a příležitost k aktivnímu zapojení.

http://www.ppp3a9.cz 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.