Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje je zřízen pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Stážista tráví na praxi většinou 3 až 4 dny. Studenti UPOL se na praxi přihlašují přes Edis. Studenti nepřijdou do kontaktu s hasiči, praxe spočívá v testování „sebe sama.“ Studenti vyplňují testy, které dostávají uchazeči o místo hasiče a následně je pod vedením psychologa vyhodnocují. Jedná se o osobnostní dotazníky, testy pozornosti, kresbu stromu apod. 

Kontakt:

Iryna (FF UPOL) tu absolvovala praxi v psychologii práce a organizace. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!

    Koho si přeješ kontaktovat?

    Bookmark the permalink.

    Komentáře jsou uzavřeny.