• Studuješ psychologii a poohlížíš se po praxi?    Vítej v našem přehledu institucí, kde je možné absolvovat povinnou praxi z psychologie. Veškeré praxe, které zde najdeš, byly ověřeny a absolvovány některým z tvých starších kolegů. Napadají tě k vybrané praxi otázky? Nyní se s nimi můžeš obrátit přímo na studenty, kteří ji před tebou absolvovali. Seznam praxí a studentů ochotných zodpovídat otázky průběžně doplňujeme.

    Navštívil/a si (ne)zajímavou praxi? Poděl se o svůj zážitek tady!

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje je školské poradenské zařízení, jehož zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Jak poradna,  tak centrum nabízejí diagnostické, poradenské a intervenční služby dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Za administrativní poplatek 100 Kč/den umožňují praxi studentům.

Lucka (FF UPOL) tu absolvovala praxi v Pedagogicko-psychologickém poradenství. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Číst dál

Charita Olomouc – Krizové centrum

Charita Olomouc je nezisková církevní organizace, která je začleněna do sítě charit působících na území České republiky. Služba poskytuje odbornou sociální pomoc lidem v akutní krizi, včetně pomoci zorientovat se ve své tíživé životní situaci. Služba je poskytována zdarma v ambulantní a pobytové formě. Podmínkou praxe je výcvik v krizové intervenci! Po kontaktování mentora si lze domluvit praxi.

Lucka (FF UPOL) tu absolvovala praxi v Sociálních službách. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Jana (FF UPOL) tu absolvovala praxi ve Středisku pro krizovou pomoc. Můžeš ji také kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Číst dál

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Studentům po kontaktu a vyplnění dotazníků (odeslat  minimálně 4 týdny před nástupem) praxi zprostředkuje.

Lucka (FF UPOL) tu absolvovala praxi na Psychiatrické klinice, oddělení B. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Číst dál

Vojenská nemocnice Olomouc

Vojenská nemocnice Olomouc je příspěvkovou organizací Ministerstva obrany ČR. Poskytuje služby pacientům všech zdravotních pojišťoven bez závislosti na vztahu k Armádě České republiky. Převážná část nemocnice je umístěna v objektech Klášterního Hradiska, menší část zahrnující oddělení chirurgie a ARO se nachází v odloučené budově na Pasteurově ulici. Studentům umožňuje stáž s uvedeným zpoplatněním 180 Kč.

Lucka (FF UPOL) tu absolvovala praxi na Oddělení klinické psychologie. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Jana (FF UPOL) tu absolvovala praxi na Oddělení klinické psychologie. Můžeš ji také kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Číst dál

Národní ústav duševního zdraví

Národní ústav duševního zdraví je klinicky a výzkumně zaměřeným centrem, které vzniklo transformací Psychiatrického centra Praha. Praxi si je možné domluvit alespoň s dvouměsíčním předstihem, ideálně před začátkem semestru. Studenti na praxi dostanou možnost účastnit se programu pacientů (skupinové terapie, životopisné skupiny apod.) a psychologické diagnostiky pacientů (např. WAIS a ROR). Praxe je 8h denně a je zpoplatněna 500,- Kč týdně.

Bára (FF UPOL) tu absolvovala praxi na Oddělení afektivních poruch. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Marie (FF UPOL) tu absolvovala praxi na Oddělení spánkové medicíny. Také ji můžeš kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Číst dál

Středisko výchovné péče Brno

Středisko výchovné péče je preventivní zařízení nabízející komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými problémy. Studenti psychologie si zde mohou domluvit týdenní praxi, v průběhu které je možnost účastnit se individuálních sezení s rodiči, skupinové školní výuky dětí v internátním programu, či administrovat základní projektivní testy pod dohledem ochotných odborníků v centru s rodinnou atmosférou. Za praxi si středisko neúčtuje žádný poplatek.

Ondra (FF MU) tady praxi absolvoval. Máš k praxi dotazy? Můžeš ho  kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Tereza (FF MU) tu také absolvovala praxi (na pobočce Kamenomlýnská). I ji můžeš kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Číst dál

Psychiatrická nemocnice Černovice

Jedno z největších středisek psychiatrické péče v Brně. Psychiatrická nemocnice běžně přijímá studenty psychologie k výkonu týdenní praxe. Zájemci o praxi by měli kontaktovat nemocnici alespoň s měsíčním předstihem. Za administrativní poplatek 200 Kč/den umožňují praxi studentům. Jako student je příležitost vyzkoušet si administraci klasických testů (Wechsler, Benton…) a výsledky konzultovat s vedoucím praxe.

Kristýna (FF MU) praxi na Psychiatrické klinice Černovice absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji  kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Tereza (FF MU) tu absolvovala praxi. Také ji můžeš kontaktovat!


Koho si přeješ kontaktovat?

Číst dál

  • O projektu


    PsyHub Praxe je projekt studentů psychologie, který má za cíl pomoci stávajícím studentům psychologie vybrat si kvalitní praxi během studia. Věříme, že nejlepším způsobem jak zjistit informace o praxi je zeptat se přímo toho, který už ji absolvoval. Projekt je založen na vzájemné důvěře: starší studenti jsou ochotni zodpovědět dotazy týkající se dané praxe a studenti hledající praxi se na starší studenty obrací pouze s dotazy, které jsou relevantní a jinak nevyhledatelné na internetu. Pokud si přesvědčen/a, že je tvůj dotaz relevantní a student dlouho neodpovídá, kontaktuj prosím přímo nás.