• Studuješ psychologii a poohlížíš se po praxi?  Vítej v našem přehledu institucí, kde je možné absolvovat povinnou praxi z psychologie. Veškeré praxe, které zde najdeš, byly ověřeny a absolvovány některým z tvých starších kolegů. Napadají tě k vybrané praxi otázky? Nyní se s nimi můžeš obrátit přímo na studenty, kteří ji před tebou absolvovali. Seznam praxí a studentů ochotných zodpovídat otázky průběžně doplňujeme.

  Navštívil/a si (ne)zajímavou praxi? Poděl se o svůj zážitek tady!

BENEKOVterm s.r.o

Společnost BENEKOVterm s.r.o. je ryze česká rodinná firma zabývající se výrobou automatických kotlů na tuhá paliva a biomasu. Pro studenty psychologie může nabídnout praxi v oblasti psychologie práce a organizace, jelikož jsou ve společnosti realizovány všechny procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Dále je možné čerpat zkušenosti z managementu a projektového řízení. V průběhu praxe je možné získat zkušenosti ze stávajících procesů nebo být součástí týmu, který bude vytvářet nové metodiky a činnosti (např. revize systému hodnocení a motivace zaměstnanců, atd.).

Kontakt:

Jana (FF UPOL) tu absolvovala praxi z Psychologie práce a organizace. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!

  Koho si přeješ kontaktovat?

  Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

  Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje je školské poradenské zařízení, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj. Jak poradna,  tak centrum nabízejí  diagnostické, intervenční a metodické služby se zřetelem na vysokou komunikativnost a maximální dostupnost. Klíčovou náplní práce odborných pracovníků, kterými jsou psychologové, speciální pedagogové a metodici prevence rizikových jevůb je přímá práce s klientem ve věku od 3 do 19 let, s jeho rodiči a pedagogy. Důležitou podmínkou jejich práce je součinnost poradny, rodiny, školy a případně dalších institucí.

  Kontakt:

  Jana (FF UPOL) tu absolvovala praxi v Pedagogicko-psychologickém poradenství. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!

   Koho si přeješ kontaktovat?

   Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

   Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje je zřízen pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Stážista tráví na praxi většinou 3 až 4 dny. Studenti UPOL se na praxi přihlašují přes Edis. Studenti nepřijdou do kontaktu s hasiči, praxe spočívá v testování „sebe sama.“ Studenti vyplňují testy, které dostávají uchazeči o místo hasiče a následně je pod vedením psychologa vyhodnocují. Jedná se o osobnostní dotazníky, testy pozornosti, kresbu stromu apod. 

   Kontakt:

   Iryna (FF UPOL) tu absolvovala praxi v psychologii práce a organizace. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!

    Koho si přeješ kontaktovat?

    Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

    Psychiatrická nemocnice v Bílé Vodě přijímá ústavní psychiatrické léčbě pojištěnce starší 15 let věku, ze stanoveného spádového území – z okresu Jeseník.  Diagnostické spektrum pacientů zahrnuje všechny duševní poruchy dle kapitoly F MKN-10. Léčebná péče je zvláště vyhledávána klienty trpícími závislostí na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách.

    Kontakt:

    Iryna (FF UPOL) tu absolvovala praxi v rámci komunitní péče pro osoby se závislostí. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!

     Koho si přeješ kontaktovat?

     Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje

     Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje je školské poradenské zařízení, jehož zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Jak poradna,  tak centrum nabízejí diagnostické, poradenské a intervenční služby dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Za administrativní poplatek 100 Kč/den umožňují praxi studentům.

     Kontakt:

     Lucka (FF UPOL) tu absolvovala praxi v Pedagogicko-psychologickém poradenství. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!

      Koho si přeješ kontaktovat?

      Charita Olomouc – Krizové centrum

      Charita Olomouc je nezisková církevní organizace, která je začleněna do sítě charit působících na území České republiky. Služba poskytuje odbornou sociální pomoc lidem v akutní krizi, včetně pomoci zorientovat se ve své tíživé životní situaci. Služba je poskytována zdarma v ambulantní a pobytové formě. Podmínkou praxe je výcvik v krizové intervenci! Po kontaktování mentora si lze domluvit praxi.

      Kontakt:

      Lucka (FF UPOL) tu absolvovala praxi v Sociálních službách. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!

       Koho si přeješ kontaktovat?

       Jana (FF UPOL) tu absolvovala praxi ve Středisku pro krizovou pomoc. Můžeš ji také kontaktovat!

        Koho si přeješ kontaktovat?

        Fakultní nemocnice Hradec Králové

        Fakultní nemocnice Hradec Králové náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Studentům po kontaktu a vyplnění dotazníků (odeslat  minimálně 4 týdny před nástupem) praxi zprostředkuje.

        Kontakt:

        Lucka (FF UPOL) tu absolvovala praxi na Psychiatrické klinice, oddělení B. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!

         Koho si přeješ kontaktovat?

         Vojenská nemocnice Olomouc

         Vojenská nemocnice Olomouc je příspěvkovou organizací Ministerstva obrany ČR. Poskytuje služby pacientům všech zdravotních pojišťoven bez závislosti na vztahu k Armádě České republiky. Převážná část nemocnice je umístěna v objektech Klášterního Hradiska, menší část zahrnující oddělení chirurgie a ARO se nachází v odloučené budově na Pasteurově ulici. Studentům umožňuje stáž s uvedeným zpoplatněním 180 Kč.

         Kontakt:

         Lucka (FF UPOL) tu absolvovala praxi na Oddělení klinické psychologie. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!

          Koho si přeješ kontaktovat?

          Jana (FF UPOL) tu absolvovala praxi na Oddělení klinické psychologie. Můžeš ji také kontaktovat!

           Koho si přeješ kontaktovat?

           Národní ústav duševního zdraví

           Národní ústav duševního zdraví je klinicky a výzkumně zaměřeným centrem, které vzniklo transformací Psychiatrického centra Praha. Praxi si je možné domluvit alespoň s dvouměsíčním předstihem, ideálně před začátkem semestru. Studenti na praxi dostanou možnost účastnit se programu pacientů (skupinové terapie, životopisné skupiny apod.) a psychologické diagnostiky pacientů (např. WAIS a ROR). Praxe je 8h denně a je zpoplatněna 500,- Kč týdně.

           Kontakt:

            Koho si přeješ kontaktovat?

            Marie (FF UPOL) tu absolvovala praxi na Oddělení spánkové medicíny. Také ji můžeš kontaktovat!

             Koho si přeješ kontaktovat?

             Středisko výchovné péče Brno

             Středisko výchovné péče je preventivní zařízení nabízející komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými problémy. Studenti psychologie si zde mohou domluvit týdenní praxi, v průběhu které je možnost účastnit se individuálních sezení s rodiči, skupinové školní výuky dětí v internátním programu, či administrovat základní projektivní testy pod dohledem ochotných odborníků v centru s rodinnou atmosférou. Za praxi si středisko neúčtuje žádný poplatek.

             Kontakt:

             Ondra (FF MU) tady praxi absolvoval. Máš k praxi dotazy? Můžeš ho  kontaktovat!

              Koho si přeješ kontaktovat?

              Tereza (FF MU) tu také absolvovala praxi (na pobočce Kamenomlýnská). I ji můžeš kontaktovat!

               Koho si přeješ kontaktovat?

               • O projektu


                PsyHub Praxe je projekt studentů psychologie, který má za cíl pomoci stávajícím studentům psychologie vybrat si kvalitní praxi během studia. Věříme, že nejlepším způsobem jak zjistit informace o praxi je zeptat se přímo toho, který už ji absolvoval. Projekt je založen na vzájemné důvěře: starší studenti jsou ochotni zodpovědět dotazy týkající se dané praxe a studenti hledající praxi se na starší studenty obrací pouze s dotazy, které jsou relevantní a jinak nevyhledatelné na internetu. Pokud si přesvědčen/a, že je tvůj dotaz relevantní a student dlouho neodpovídá, kontaktuj prosím přímo nás.