• Studuješ psychologii a poohlížíš se po praxi?  Vítej v našem přehledu institucí, kde je možné absolvovat povinnou praxi z psychologie. Veškeré praxe, které zde najdeš, byly ověřeny a absolvovány některým z tvých starších kolegů. Napadají tě k vybrané praxi otázky? Nyní se s nimi můžeš obrátit přímo na studenty, kteří ji před tebou absolvovali. Seznam praxí a studentů ochotných zodpovídat otázky průběžně doplňujeme.

  Navštívil/a si (ne)zajímavou praxi? Poděl se o svůj zážitek tady!

Manželská a rodinná poradna Karviná

Studenti jsou s praxi velmi spokojeni. Máte možnost náslechů se souhlasem klienta. Praxe je poměrně časově náročná, ale není vyžadován žádný poplatek. Máte možnost se účastnit například schůzek žadatelů o pěstounskou péči nebo účast na setkání pěstouna a dítěte s biologickým rodičem.

Fakultní nemocnice Bohunice

Studenti mají možnost získat zkušenost s pacienty s různě vážným kognitivním deficitem a psychickými obtížemi. Praxe nepatří k tolik časově náročným. Většinou je praxe zpoplatněna. Máte možnost si vyzkoušet neurokognitivní trénink s hospitalizovaným nebo ambulantním pacientem.

Diana (FF MU) praxi ve Fakultní nemocnici Bohunice absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji  kontaktovat!

  Koho si přeješ kontaktovat?

  Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

  Studenti jsou s praxí na tomto pracovišti velmi spokojeni. Personál i vedení je velmi vstřícné a ochotné. Máte možnost si tu vyzkoušet práci v individuální práci s pacienty a různé typy terapie. Dále vás čeká účast na vizitách a komunitách a realizace diagnostického šetření. Praxe je časově náročná (40h týdně) a není vyžadován žádný poplatek.

  Klára (FF MU) praxi ve Fakultní nemocnici Havlíčkův Brod absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji  kontaktovat!

   Koho si přeješ kontaktovat?

   Klinika detskej psychiatrie LF UK v Bratislave

   Studenti jsou s praxí velmi spokojeni. Setkáte se tu s odborníky, kteří jsou ochotni podělit se o své zkušenosti. Praxe je poměrně náročná, ale není vyžadován poplatek. Máte možnost účastnit se psychodiagnostických vyšetření, aktivně nebo pasivně se účastnit skupinové terapie. Dále se můžete těšit na účast na vizitách a relaxacích.

   Dominka (UK)  praxi na Klinice detskej psychiatrie LF UK v Bratislave absolvovala. Chceš se jí na něco zeptat? Můžeš ji kontaktovat!

    Koho si přeješ kontaktovat?

    Reedukační centrum Zlaté Moravce

    Studenti jsou s praxí spokojeni. Mají možnost nahlédnout přímo do praxe psychologa pracujícího s dospívající klientelou s poruchami chování a také si mohou vyzkoušet jak aktivně tak pasivně práci se skupinou. Mimo to budou administrovat a vyhodnocovat psychodiagnostické testy a nahlédnou do fungování režimového zařízení. Praxe je poměrně náročná, není potřeba uhradit žádný poplatek.

    Dominika (FF UK) praxi v Reedukačním centrum Zlaté Moravce absolvovala. Máš na ní dotaz? Můžeš ji kontaktovat!

     Koho si přeješ kontaktovat?

     Fakultní nemocnice Olomouc

     Největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji. Fakultní nemocnice Olomouc běžně přijímá studenty psychologie k výkonu týdenní praxe na rozličných odděleních. Zájemci o praxi z UPOL se na praxi musí přihlásit přes Edis. Studenti z ostatních měst by měli nemocnici kontaktovat přímo. Pro studenty UPOL je praxe zdarma. Jako student máte příležitost vyzkoušet si administraci klasických testů (Wechsler, Rey-Osterriethova figura, škály depresivity..) spolu se sběrem anamnézy a výsledky konzultovat s vedoucím praxe.

     Lucka (UPOL) praxi na FNOL absolvovala na neurologickém a dětském oddělení. Máš na ní dotazy? Můžeš ji  kontaktovat!

      Koho si přeješ kontaktovat?

      Bára (UPOL) praxi na FNOL absolvovala na onkologickém a dětském oddělení. Máš na ní dotazy? Můžeš ji  kontaktovat!

       Koho si přeješ kontaktovat?

       Psychiatrická nemocnice Bohnice

       Psychiatrická nemocnice Bohnice. Vedoucí psycholog dává přednost studentům psychologie studujícím na pražských univerzitách. Pro studenty z jiných škol je obvykle těžké praxi získat, ale ne nemožné. Práce stážisty se liší podle oddělení, na příklad na oddělení pro léčení závislostí si můžete mimo jiné zacvičit jógu pod vedením Karla Nešpora. Samozřejmostí je také sběr anamnézy a seznámení se s vybranými testovými metodami.

       Bára (UPOL) praxi v PN Bohnice absolvovala na oddělení závislostí a oddělení duševních poruch. Máš na ní dotazy? Můžeš ji  kontaktovat!

        Koho si přeješ kontaktovat?

        Dopravní psycholog Mgr. Dominika Motyková

        Mgr. Dominika Motyková je členem Asociace dopravních psychologů; provádí psychologickou diagnostiku profesionálních řidičů, řidičů se zákazem řízení motorových vozidel, strojvedoucích a dalších skupin řidičů. S paní psycholožkou je rychlá domluva – pokud se najde vhodný termín, na praxi lze nastoupit i 14 dní po kontaktování. Studenti si vyzkouší administrovat a vyhodnocovat testy po předchozím zaučení. Praxe není časově náročná a neplatí se žádný poplatek.

        Kristýna (FF MU) praxi na tomto pracovišti absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji  kontaktovat!

         Koho si přeješ kontaktovat?

         BENEKOVterm s.r.o

         Společnost BENEKOVterm s.r.o. je ryze česká rodinná firma zabývající se výrobou automatických kotlů na tuhá paliva a biomasu. Pro studenty psychologie může nabídnout praxi v oblasti psychologie práce a organizace, jelikož jsou ve společnosti realizovány všechny procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Dále je možné čerpat zkušenosti z managementu a projektového řízení. V průběhu praxe je možné získat zkušenosti ze stávajících procesů nebo být součástí týmu, který bude vytvářet nové metodiky a činnosti (např. revize systému hodnocení a motivace zaměstnanců, atd.).

         Jana (FF UPOL) tu absolvovala praxi z Psychologie práce a organizace. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!

          Koho si přeješ kontaktovat?

          Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

          Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje je školské poradenské zařízení, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj. Jak poradna,  tak centrum nabízejí  diagnostické, intervenční a metodické služby se zřetelem na vysokou komunikativnost a maximální dostupnost. Klíčovou náplní práce odborných pracovníků, kterými jsou psychologové, speciální pedagogové a metodici prevence rizikových jevůb je přímá práce s klientem ve věku od 3 do 19 let, s jeho rodiči a pedagogy. Důležitou podmínkou jejich práce je součinnost poradny, rodiny, školy a případně dalších institucí.

          Jana (FF UPOL) tu absolvovala praxi v Pedagogicko-psychologickém poradenství. Máš k praxi dotaz? Můžeš ji kontaktovat!

           Koho si přeješ kontaktovat?

           • O projektu


            PsyHub Praxe je projekt studentů psychologie, který má za cíl pomoci stávajícím studentům psychologie vybrat si kvalitní praxi během studia. Věříme, že nejlepším způsobem jak zjistit informace o praxi je zeptat se přímo toho, který už ji absolvoval. Projekt je založen na vzájemné důvěře: starší studenti jsou ochotni zodpovědět dotazy týkající se dané praxe a studenti hledající praxi se na starší studenty obrací pouze s dotazy, které jsou relevantní a jinak nevyhledatelné na internetu. Pokud si přesvědčen/a, že je tvůj dotaz relevantní a student dlouho neodpovídá, kontaktuj prosím přímo nás.