• Studuješ psychologii a poohlížíš se po praxi?  Vítej v našem přehledu institucí, kde je možné absolvovat povinnou praxi z psychologie. Veškeré praxe, které zde najdeš, byly ověřeny a absolvovány některým z tvých starších kolegů. Napadají tě k vybrané praxi otázky? Nyní se s nimi můžeš obrátit přímo na studenty, kteří ji před tebou absolvovali. Seznam praxí a studentů ochotných zodpovídat otázky průběžně doplňujeme.

  Navštívil/a si (ne)zajímavou praxi? Poděl se o svůj zážitek tady!

Dětské krizové centrum Praha

Náplň praxe: Čtení spisů klientů, možnost sledovat vyšetření za jednocestným zrcadlem, popřípadě vyhotovit zápis z vyšetření.

Praxe je časově náročnější (jeden týden v kuse 8:30 – 16:00 kromě pátku, kdy jen do 14:00) a je zpoplatněna částkou 150 Kč/den.

Studenti hodnotí činnost na této praxi jako spíše pasivní a doporučují si hodně říkat, co chcete dělat (například účast na vyšetřeních, apod.), jinak se může stát, že budete jen sedět a číst spisy.

Kontakt:

 

Publikováno 16.12.2018

Denní sanatorium Horní Palata

Náplň praxe: přítomnost na aktivitách pacientů (skupinová psychoterapie, arteterapie…) a poradách týmu, psaní zpráv ze skup. terapií, vyhodnocování testů, možnost vedení relaxace

Praxe je časově náročnější (3, 4 nebo 7 týdnů v kuse od rána do cca 15 hod) a je poskytována bezplatně.

Studenti praxi i přes delší čekací dobu hodnotí jako velmi dobrou. Především oceňují možnost nahlédnout do chodu zařízení a příběhů jednotlivých pacientů a zkušenost s psychoanalytickou terapií.

Kontakt:

 

Publikováno 16.12.2018

Dyscentrum

Náplň praxe: přítomnost u pedagogicko-psychologických vyšetření, přístup k testům a zprávám z vyšetření, zadávání a vyhodnocování některých metod

Praxe je časově méně náročná (1 x týdně cca 9 – 16 hod, ale dá se domluvit i jinak) a je bezplatná.

Studenti hodnotí praxi jako výjimečně dobrou. Především oceňují vedoucí stáže, která je velmi milá a vstřícná a opravdu jí záleží na tom, aby si ze stáže student něco užitečného odnesl, nepoužívá ho jako levnou pracovní sílu. Vlastní nápady, postřehy a otázky studenta jsou velmi vítány. Praxe je vhodná pro všechny, kteří chtějí nahlédnout do pedagogické psychologie a/nebo do práce s dětskými a dospívajícími klienty a jejich rodiči.

Kontakt:

 

Publikováno 16.12.2018

Krizové centrum RIAPS

Pouze pro studenty magisterské psychologie na FF UK a PedF UK.

Náplň praxe: účast na poradách, komunitě skupiny, relaxacích, individuálních terapiích

Praxe je časově náročná (1-2 týdny, 40 hodin týdně) a je poskytována bezplatně.

Studenti praxi hodnotí jako skvělou zkušenost, kterou mohou jen doporučit.

Kontakt:

 

Publikováno 16.12.2018

SOS centrum

Náplň praxe: náslech hovorů, přítomnost u krizové intervence face-to-face, psaní krátkých zápisů, první kontakt s klientem (otevírání dveří, nabízení čaje apod.), možnost pročítání starších zápisů a zkusit si napsat odpovědi na krizové emaily

Časová náročnost: minimálně 36 hodin intenzivně (například 4-5 dní po sobě)

Studenti zejména oceňují možnost nahlédnout do telefonické i face-to-face krizové intervence, a to i v případě, že jste ještě neabsolvovali kurz KI.

Kontakt:

 

Publikováno 10.12.2018

 

Oddělení 17 Psychiatrické nemocnice Bohnice

Náplň praxe: Účast na ranních poradách personálu oddělení, účast na vizitách, účast na psychoterapeutických skupinách a aktivitách pacientů, vedení kognitivního tréninku a pracovní dílny, osobní pohovory s pacienty (pokud si vyžádali).

Časová náročnost: 40h týdně

Co studenti hodnotí pozitivně: Milé vedení, výborný kolektiv, aktivní zapojování stážisty do programu pacientů.

Kontakt:

Petra (PedF UK) praxi na oddělení 17 absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!

  Koho si přeješ kontaktovat?

  Paspoint Brno (dříve Apla Jižní Morava)

  Náplň praxe: Asistence dítěte s poruchou autistického spektra při sportovním kroužku

  Časově je praxe nenáročná a je poskytována bezplatně.

  Studenti hodnotí tuto praxi jako velmi dobrou a oceňují na ní především reální kontakt s dětmi s PAS a možnost samostatnosti, tvořivosti a iniciativy.

  Kontakt:

  Ewa (FF OU) praxi v PasPoint Brno absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!

   

  Publikováno 19.11.2018

   

  Psychologická terapie a poradenství Brno

  Náplň praxe: odborná diskuze, studium kazuistik a vypracování vlastní případové studie, možnost účastnit se v roli klienta i terapeuta

  Časově je praxe méně náročná. Týden na této praxi je zpoplatněn částkou 1000,- Kč.

  Studenti hodnotí tuto praxi jako výjimečně dobrou a oceňují na ní především diskuze o praxi a praktické ukázky Gestalt terapie.

  Kontakt:

   

  Publikováno 19.11.2018

  Psychoterapeutické centrum Gaudia

  Náplň praxe: Možnost aktivní účasti na sezení či vlastní terapeutické praxe bez dokončeného výcviku, psaní stručných zpráv, 1 den v týdnu pomoc s administrativou (třídění dokumentů, kompletace složek, psaní na PC atd.)

  Časová náročnost praxe je střední a je flexibilní; praxe je bezplatná

  Studenti hodnotí praxi jako velmi přínosnou a nejvíce na ní oceňují příležitost účastnit se psychoterapie a terapeuticky pracovat s klienty.

  Kontakt:

   

  Publikováno 19.11.2018

  Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

  Náplň praxe: Administrace a vyhodnocování testových metod, náslech pohovorů s klienty (eventuálně i aktivní účast), administrativa, přepis výsledků do PC, kompletace materiálů

  Časová náročnost střední (praxe je časově flexibilní); praxe je bezplatná

  Studenti praxi hodnotí jako velmi dobrou. Na praxi oceňují zejména lidský a partnerský přístup paní doktorky a příležitost k aktivnímu zapojení.

  Kontakt:

  • email pro pracoviště na Praze 3: poradna3@ppp3a9.cz
  • email pro pracoviště Praha 9: stolarova@ppp9.cz
  • web: https://ppp3a9.cz/

   

  Publikováno 19.11.2018

  • O projektu


   PsyHub Praxe je projekt studentů psychologie, který má za cíl pomoci stávajícím studentům psychologie vybrat si kvalitní praxi během studia. Věříme, že nejlepším způsobem jak zjistit informace o praxi je zeptat se přímo toho, který už ji absolvoval. Projekt je založen na vzájemné důvěře: starší studenti jsou ochotni zodpovědět dotazy týkající se dané praxe a studenti hledající praxi se na starší studenty obrací pouze s dotazy, které jsou relevantní a jinak nevyhledatelné na internetu. Pokud si přesvědčen/a, že je tvůj dotaz relevantní a student dlouho neodpovídá, kontaktuj prosím přímo nás.