Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Náplní praxe jsou 3 dny pod vedením psychologů, obsahem jsou náslechy vyšetření, nahlédnutí do práce psychologa v SPC, možnost vyzkoušet si vyšetření rozumových schopností (pod supervizí), vysvětlení použitých metod, sejmutí anamnézy, v některých termínech také podpůrné nebo edukační skupiny. Jeden den praxe bývá vyhrazen na pobyt ve speciální třídě a práci s klienty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Praxe byla ohodnocena jako poměrně časově náročná. Zároveň ale také jako extrémně přínosná, protože se praktikantce věnovali, ukázali jí práci s dětmi, které mají větší potíže v živote kvůli závažnějším diagnózám. Pracovníci si nechali celou dobu „nahlížet pod ruce“ a také si studentka mohla práci vyzkoušet – pod dohledem i sama. Neplatily se žádné poplatky. Kapacita pracoviště bývá velmi rychle zaplněná takže je vhodné ozvat se s dostatečným předstihem!

Kontakt:

 

Publikováno 7.6.2020

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.