Klinika detskej psychiatrie LF UK v Bratislave

Studenti jsou s praxí velmi spokojeni. Setkáte se tu s odborníky, kteří jsou ochotni podělit se o své zkušenosti. Praxe je poměrně náročná, a je zpoplatněná částkou 1euro/den. Máte možnost účastnit se psychodiagnostických vyšetření. Dále se můžete těšit na účast na vizitách, komunitách a relaxacích. Obeznámíte se s chodem psychiatrické kliniky a specifikami práce klinického psychologa s dětskými psychiatrickými pacienty.

Praxe je vhodná pouze pro studenty alespoň magisterského studia.

Kontakt:

Dominka (UK)  praxi na Klinice detskej psychiatrie LF UK v Bratislave absolvovala. Chceš se jí na něco zeptat? Můžeš ji kontaktovat!

    Koho si přeješ kontaktovat?

    Bookmark the permalink.

    Komentáře jsou uzavřeny.