• Studuješ psychologii a poohlížíš se po praxi?  Vítej v našem přehledu institucí, kde je možné absolvovat povinnou praxi z psychologie. Veškeré praxe, které zde najdeš, byly ověřeny a absolvovány některým z tvých starších kolegů. Napadají tě k vybrané praxi otázky? Nyní se s nimi můžeš obrátit přímo na studenty, kteří ji před tebou absolvovali. Seznam praxí a studentů ochotných zodpovídat otázky průběžně doplňujeme.

  Navštívil/a si (ne)zajímavou praxi? Poděl se o svůj zážitek tady!

Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola

Obsahem praxe: seznámení se s ústavní výchovou, administrace intelektových testů, možnost být přítomen při snímání projektivních testů a komunitních kruzích. Dále také možnost aktivního zapojení a konzultace s psycholožkou.

Praxe je hodnocena jako velice přínosná a také spíše časově náročnější. Praxe je bezplatná.

Kontakt:

 • web: https://dubrno.cz/

Nikča (FF MU) praxi v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji  kontaktovat!

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech – Oddělení 24: režimové oddělení pro léčbu závislosti na alkoholu a patologického hráčství

Obsahem praxe: seznámení se s fungováním na oddělení, účast na skupinových terapiích, arteterapie, vizity, přednášky, vyzkoušení si vedení úvodního pohovoru a sejmutí anamnézy, možnost prostudovat materiály k diagnostickým metodám a vypomoci s některými aktivitami pro pacienty. zdejší pracovníci jsou hodnoceni jako ochotní a milí, zodpovídající kterýkoli dotaz. Praxe je hodnocena jako velice přínosná a také časově spíše náročná. Praxe je bezplatná.

Kontakt:

Niki (PF UK) praxi v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji  kontaktovat!

Diagnostický ústav pro mládež, Ostrava-Kunčičky

Náplň praxe: Rozhovory s dětmi, diagnostika, seznámení se s testovými metodami. Skvělý přístup vedoucího psychologa, seznámení se s psychologickou diagnostikou, pochopení testových metod, apod. přispělo k získání velmi cenných zkušeností a lepšího prohloubení znalostí do problematiky dospívající mládeže, které určitě do budoucna uplatníte.

Praxe je vhodnější spíše pro studenty magisterského studia, ale přijímají i studenty bakalářského.

Kontakt:

Karolína (FF OU) praxi v diagnostickém ústavu pro mládež v Ostravě absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!

Veronika (FF MU) praxi v diagnostickém ústavu pro mládež v Ostravě absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!

  Koho si přeješ kontaktovat?

  Psychiatrická nemocnice Písek

  Praxe je hodnocena jako časově náročná, ale také velmi přínosná. Náplní praxe byla účast na poradách, edukacích a metakognitivních trénincích, skupinových terapiích a  následné reflexe s psychology, kteří vždy s ochotou vysvětlili a zodpověděli dotazy. Studenti také s pacienty vykonávali aktivizační činnosti (např. procházky, hry apod.). Přístup všech psychologů i jiných zaměstnanců byl velmi milý a vstřícný.

  Kontakt:

  Nikola (PedF JU) praxi v psychiatrické nemocnici Písek absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!

   Koho si přeješ kontaktovat?

   Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

   Náplní praxe jsou 3 dny pod vedením psychologů, obsahem jsou náslechy vyšetření, nahlédnutí do práce psychologa v SPC, možnost vyzkoušet si vyšetření rozumových schopností (pod supervizí), vysvětlení použitých metod, sejmutí anamnézy, v některých termínech také podpůrné nebo edukační skupiny. Jeden den praxe bývá vyhrazen na pobyt ve speciální třídě a práci s klienty se speciálními vzdělávacími potřebami.

   Praxe byla ohodnocena jako poměrně časově náročná. Zároveň ale také jako extrémně přínosná, protože se praktikantce věnovali, ukázali jí práci s dětmi, které mají větší potíže v živote kvůli závažnějším diagnózám. Pracovníci si nechali celou dobu „nahlížet pod ruce“ a také si studentka mohla práci vyzkoušet – pod dohledem i sama. Neplatily se žádné poplatky. Kapacita pracoviště bývá velmi rychle zaplněná takže je vhodné ozvat se s dostatečným předstihem!

   Kontakt:

    

   Publikováno 7.6.2020

   DDÚ a SVP Plzeň

   Náplň praxe: individuální i skupinová práce s klienty – etopedické a terapeutické skupiny, náslechy terapií, konzultací s klienty (rodiče a děti), psychodiagnostika. I tato zkušenost si vysloužila nejvyšší možné hodnocení, co se přínosu práce týče, právě kvůli náplni práce. Poznatky tady získané hodnotí praktikantka jako přínosné a  využitelné pro svou nynější praxi. Ani zde se neplatili žádné poplatky, ale praxe je časově náročná.

   Kontakt:

   Publikováno 7.6.2020

   Společnost Podané ruce

   NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V BRNĚ

   Náplň stáže: konkrétní programy pro děti a práce s dotazníkem hodnotícím jejich přínos

   Časová náročnost praxe je střední a je poskytována bezplatně.

   Studenti praxi hodnotí jako velmi užitečnou a oceňují především super kolektiv sociálních pracovníků se zájmem o děti a dobře vybavené zázemí.

   Kontakt:

   Publikováno 20.2.2019

   LABELS

   Náplň stáže: administrace experimentů, občas příprava materiálů k nim

   Časová náročnost praxe záleží na domluvě a je poskytována bezplatně.

   Studenti mezi plusy řadí milý kolektiv, velkou časovou flexibilitu (doba konání experimentů je čistě na stážistovi) a blízkost ke škole. Jako mínus se jim jeví nedostatečné informování stážisty o experimentech (je potřeba za vedoucími stáže chodit a na všechno se ptát, i přesto často dostanete pouze povrchní informace, takže vlastně moc nevíte, co tam děláte).

   Kontakt:

   Publikováno 16.12.2018

   Oddělení lékařské psychologie – Ústřední vojenská nemocnice

   Náplň praxe: přítomnost u vyšetření a pohovorů se zájemci o práci v armádě, vyšetření vojáků/pacientů s neurologickými obtížemi, kognitivní trénink se seniory, vizita na psychiatrii

   Praxe je časově náročnější (jeden týden) a je poskytována bezplatně, o praxi je značný zájem a je vhodné ozvat se s dostatečným časovým předstihem.

   Kontakt:

    

   Publikováno 16.12.2018

   FN Motol – Centrum následné péče

   Náplň praxe: náslechy a později samostatné vedení vyšetření u přijatých pacientů (zejména testy kognice – Minimental, Adenbrook…), samostatné psaní zpráv z vyšetření, účast na vzdělávání, kognitivní trénink a rozhovory s pacienty (dlouhodobě „vlastní“ pacienti)

   Praxe je spíše méně časově náročná (jeden den v týdnu po dobu tří měsíců – cca 100 h) a je bezplatná. Je ze však nutné zajistit si pojištění.

   Kontakt:

    

   Publikováno 16.12.2018

   • O projektu


    PsyHub Praxe je projekt studentů psychologie, který má za cíl pomoci stávajícím studentům psychologie vybrat si kvalitní praxi během studia. Věříme, že nejlepším způsobem jak zjistit informace o praxi je zeptat se přímo toho, který už ji absolvoval. Projekt je založen na vzájemné důvěře: starší studenti jsou ochotni zodpovědět dotazy týkající se dané praxe a studenti hledající praxi se na starší studenty obrací pouze s dotazy, které jsou relevantní a jinak nevyhledatelné na internetu. Pokud si přesvědčen/a, že je tvůj dotaz relevantní a student dlouho neodpovídá, kontaktuj prosím přímo nás.