• Studuješ psychologii a poohlížíš se po praxi?  Vítej v našem přehledu institucí, kde je možné absolvovat povinnou praxi z psychologie. Veškeré praxe, které zde najdeš, byly ověřeny a absolvovány některým z tvých starších kolegů. Napadají tě k vybrané praxi otázky? Nyní se s nimi můžeš obrátit přímo na studenty, kteří ji před tebou absolvovali. Seznam praxí a studentů ochotných zodpovídat otázky průběžně doplňujeme.

  Navštívil/a si (ne)zajímavou praxi? Poděl se o svůj zážitek tady!

Diagnostický ústav pro mládež, Ostrava-Kunčičky

Náplň praxe: Rozhovory s dětmi, diagnostika, seznámení se s testovými metodami. Skvělý přístup vedoucího psychologa, seznámení se s psychologickou diagnostikou, pochopení testových metod, apod. přispělo k získání velmi cenných zkušeností a lepšího prohloubení znalostí do problematiky dospívající mládeže, které určitě do budoucna uplatníte.

Karolína (FF OU) praxi v diagnostickém ústavu pro mládež v Ostravě absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!

Veronika (FF MU) praxi v diagnostickém ústavu pro mládež v Ostravě absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!

  Koho si přeješ kontaktovat?

  Psychiatrická nemocnice Písek

  Praxe je hodnocena jako časově náročná, ale také velmi přínosná. Náplní praxe byla účast na poradách, edukacích a metakognitivních trénincích, skupinových terapiích a následné reflexe s psychology, kteří vždy s ochotou vysvětlili a zodpověděli dotazy. Studenti také s pacienty vykonávali aktivizační činnosti (např. procházky, hry a pod.). Přístup všech psychologů i jiných zaměstnanců byl velmi milý a vstřícný.

  Nikola (PedF JU) praxi v psychiatrické nemocnici Písek absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!

   Koho si přeješ kontaktovat?

   Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

   Náplň praxe: náslechy, vyzkoušení vyšetření rozumových schopností, sejmutí anamnézy, pobyt jeden den ve školce ve speciální třídě. Praxe byla ohodnocena jako poměrně časově náročná. Zároveň ale také jako extrémně přínosná, protože se praktikantce věnovali, ukázali jí práci s dětmi, které mají větší potíže v živote kvůli závažnějším diagnózám. Pracovníci si nechali celou dobu „nahlížet pod ruce“ a také si studentka mohla práci vyzkoušet – pod dohledem i sama. Neplatili se žádné poplatky.

    

   Publikováno 7.6.2020

   DDÚ a SVP Plzeň

   Náplň praxe: individuální i skupinová práce s klienty – etopedické a terapeutické skupiny, náslechy terapií, konzultací s klienty (rodiče a děti), psychodiagnostika. I tato zkušenost si vysloužila nejvyšší možné hodnocení, co se přínosu práce týče, právě kvůli náplni práce. Poznatky tady získané hodnotí praktikantka jako přínosné a  využitelné pro svou nynější praxi. Ani zde se neplatili žádné poplatky, ale praxe je časově náročná.

    

   Publikováno 7.6.2020

   Společnost Podané ruce

   NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V BRNĚ

   Náplň stáže: konkrétní programy pro děti a práce s dotazníkem hodnotícím jejich přínos

   Časová náročnost praxe je střední a je poskytována bezplatně.

   Studenti praxi hodnotí jako velmi užitečnou a oceňují především super kolektiv sociálních pracovníků se zájmem o děti a dobře vybavené zázemí.

   Publikováno 20.2.2019

   LABELS

   Náplň stáže: administrace experimentů, občas příprava materiálů k nim

   Časová náročnost praxe záleží na domluvě a je poskytována bezplatně.

   Studenti mezi plusy řadí milý kolektiv, velkou časovou flexibilitu (doba konání experimentů je čistě na stážistovi) a blízkost ke škole. Jako mínus se jim jeví nedostatečné informování stážisty o experimentech (je potřeba za vedoucími stáže chodit a na všechno se ptát, i přesto často dostanete pouze povrchní informace, takže vlastně moc nevíte, co tam děláte).

   http://labels.ff.cuni.cz/studenti

   Publikováno 16.12.2018

   Centrum Locika

   Náplň praxe: Kolečko u všech odborníků – vhled do propracovaného systému práce, účast na konferencích (pokud jsou), seznámení s diag.metodami, někdy jde i náslech u vyšetření rodiče s dítětem (ne vždy), někdy je nějaký klient ochoten vzít stážistu i na terapii.

   Časová náročnost praxe záleží na domluvě, platí pravidlo půlka hodin (co věnují “oni tobě” je vráceno polovičním časem “ty pro ně” – pomoc na akcích pro veřejnost a tak).

   http://www.centrumlocika.cz/rodice/nas-tym/

    

   Publikováno 16.12.2018

   PN Červený Dvůr

   Náplň praxe: Náslechy na komunitách, skupinách – všech aktivitách na všech odděleních (postupně kolečko). Samostatné vedení adiktologického rozhovoru s pacientem.

   Praxe je časově náročnější (4 dny v kuse) a je nutné zajistit si ubytování v okolí. Denní poplatek je cca 100 Kč.

   https://cervenydvur.cz/

    

   Publikováno 16.12.2018

   FN Motol – Centrum následné péče

   Náplň praxe: náslechy a později samostatné vedení vyšetření u přijatých pacientů (zejména testy kognice – Minimental, Adenbrook…), samostatné psaní zpráv z vyšetření, účast na vzdělávání, kognitivní trénink a rozhovory s pacienty (dlouhodobě “vlastní” pacienti)

   Praxe je spíše méně časově náročná (jeden den v týdnu po dobu tří měsíců – cca 100 h) a je bezplatná. Je ze však nutné zajistit si pojištění.

   http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/spolecna-pracoviste/oddeleni-klinicke-psychologie/vedeni-a-personal/

    

   Publikováno 16.12.2018

   • O projektu


    PsyHub Praxe je projekt studentů psychologie, který má za cíl pomoci stávajícím studentům psychologie vybrat si kvalitní praxi během studia. Věříme, že nejlepším způsobem jak zjistit informace o praxi je zeptat se přímo toho, který už ji absolvoval. Projekt je založen na vzájemné důvěře: starší studenti jsou ochotni zodpovědět dotazy týkající se dané praxe a studenti hledající praxi se na starší studenty obrací pouze s dotazy, které jsou relevantní a jinak nevyhledatelné na internetu. Pokud si přesvědčen/a, že je tvůj dotaz relevantní a student dlouho neodpovídá, kontaktuj prosím přímo nás.