• Studuješ psychologii a poohlížíš se po praxi?  Vítej v našem přehledu institucí, kde je možné absolvovat povinnou praxi z psychologie. Veškeré praxe, které zde najdeš, byly ověřeny a absolvovány některým z tvých starších kolegů. Napadají tě k vybrané praxi otázky? Nyní se s nimi můžeš obrátit přímo na studenty, kteří ji před tebou absolvovali. Seznam praxí a studentů ochotných zodpovídat otázky průběžně doplňujeme.

  Navštívil/a si (ne)zajímavou praxi? Poděl se o svůj zážitek tady!

Psychiatrická nemocnice Písek

Praxe je hodnocena jako časově náročná, ale také velmi přínosná. Náplní praxe byla účast na poradách, edukacích a metakognitivních trénincích, skupinových terapiích a následné reflexe s psychology, kteří vždy s ochotou vysvětlili a zodpověděli dotazy. Studenti také s pacienty vykonávali aktivizační činnosti (např. procházky, hry a pod.). Přístup všech psychologů i jiných zaměstnanců byl velmi milý a vstřícný.

Nikola (PedF JU) praxi v psychiatrické nemocnici Písek absolvovala. Máš k praxi dotazy? Můžeš ji kontaktovat!

 

Publikováno 30.11.2020

 

  Koho si přeješ kontaktovat?

  Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

  Náplň praxe: náslechy, vyzkoušení vyšetření rozumových schopností, sejmutí anamnézy, pobyt jeden den ve školce ve speciální třídě. Praxe byla ohodnocena jako poměrně časově náročná. Zároveň ale také jako extrémně přínosná, protože se praktikantce věnovali, ukázali jí práci s dětmi, které mají větší potíže v živote kvůli závažnějším diagnózám. Pracovníci si nechali celou dobu „nahlížet pod ruce“ a také si studentka mohla práci vyzkoušet – pod dohledem i sama. Neplatili se žádné poplatky.

   

  Publikováno 7.6.2020

  DDÚ a SVP Plzeň

  Náplň praxe: individuální i skupinová práce s klienty – etopedické a terapeutické skupiny, náslechy terapií, konzultací s klienty (rodiče a děti), psychodiagnostika. I tato zkušenost si vysloužila nejvyšší možné hodnocení, co se přínosu práce týče, právě kvůli náplni práce. Poznatky tady získané hodnotí praktikantka jako přínosné a  využitelné pro svou nynější praxi. Ani zde se neplatili žádné poplatky, ale praxe je časově náročná.

   

  Publikováno 7.6.2020

  Společnost Podané ruce

  NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V BRNĚ

  Náplň stáže: konkrétní programy pro děti a práce s dotazníkem hodnotícím jejich přínos

  Časová náročnost praxe je střední a je poskytována bezplatně.

  Studenti praxi hodnotí jako velmi užitečnou a oceňují především super kolektiv sociálních pracovníků se zájmem o děti a dobře vybavené zázemí.

  Publikováno 20.2.2019

  LABELS

  Náplň stáže: administrace experimentů, občas příprava materiálů k nim

  Časová náročnost praxe záleží na domluvě a je poskytována bezplatně.

  Studenti mezi plusy řadí milý kolektiv, velkou časovou flexibilitu (doba konání experimentů je čistě na stážistovi) a blízkost ke škole. Jako mínus se jim jeví nedostatečné informování stážisty o experimentech (je potřeba za vedoucími stáže chodit a na všechno se ptát, i přesto často dostanete pouze povrchní informace, takže vlastně moc nevíte, co tam děláte).

  http://labels.ff.cuni.cz/studenti

  Publikováno 16.12.2018

  Centrum Locika

  Náplň praxe: Kolečko u všech odborníků – vhled do propracovaného systému práce, účast na konferencích (pokud jsou), seznámení s diag.metodami, někdy jde i náslech u vyšetření rodiče s dítětem (ne vždy), někdy je nějaký klient ochoten vzít stážistu i na terapii.

  Časová náročnost praxe záleží na domluvě, platí pravidlo půlka hodin (co věnují “oni tobě” je vráceno polovičním časem “ty pro ně” – pomoc na akcích pro veřejnost a tak).

  http://www.centrumlocika.cz/rodice/nas-tym/

   

  Publikováno 16.12.2018

  PN Červený Dvůr

  Náplň praxe: Náslechy na komunitách, skupinách – všech aktivitách na všech odděleních (postupně kolečko). Samostatné vedení adiktologického rozhovoru s pacientem.

  Praxe je časově náročnější (4 dny v kuse) a je nutné zajistit si ubytování v okolí. Denní poplatek je cca 100 Kč.

  https://cervenydvur.cz/

   

  Publikováno 16.12.2018

  FN Motol – Centrum následné péče

  Náplň praxe: náslechy a později samostatné vedení vyšetření u přijatých pacientů (zejména testy kognice – Minimental, Adenbrook…), samostatné psaní zpráv z vyšetření, účast na vzdělávání, kognitivní trénink a rozhovory s pacienty (dlouhodobě “vlastní” pacienti)

  Praxe je spíše méně časově náročná (jeden den v týdnu po dobu tří měsíců – cca 100 h) a je bezplatná. Je ze však nutné zajistit si pojištění.

  http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/spolecna-pracoviste/oddeleni-klinicke-psychologie/vedeni-a-personal/

   

  Publikováno 16.12.2018

  Dětské krizové centrum Praha

  Náplň praxe: Čtení spisů klientů, možnost sledovat vyšetření za jednocestným zrcadlem, popřípadě vyhotovit zápis z vyšetření.

  Praxe je časově náročnější (jeden týden v kuse 8:30 – 16:00 kromě pátku, kdy jen do 14:00) a je zpoplatněna částkou 150 Kč/den.

  Studenti hodnotí činnost na této praxi jako spíše pasivní a doporučují si hodně říkat, co chcete dělat (například účast na vyšetřeních, apod.), jinak se může stát, že budete jen sedět a číst spisy.

  http://www.ditekrize.cz/odbornici

   

  Publikováno 16.12.2018

  • O projektu


   PsyHub Praxe je projekt studentů psychologie, který má za cíl pomoci stávajícím studentům psychologie vybrat si kvalitní praxi během studia. Věříme, že nejlepším způsobem jak zjistit informace o praxi je zeptat se přímo toho, který už ji absolvoval. Projekt je založen na vzájemné důvěře: starší studenti jsou ochotni zodpovědět dotazy týkající se dané praxe a studenti hledající praxi se na starší studenty obrací pouze s dotazy, které jsou relevantní a jinak nevyhledatelné na internetu. Pokud si přesvědčen/a, že je tvůj dotaz relevantní a student dlouho neodpovídá, kontaktuj prosím přímo nás.