• Studuješ psychologii a poohlížíš se po praxi?    Vítej v našem přehledu institucí, kde je možné absolvovat povinnou praxi z psychologie. Veškeré praxe, které zde najdeš, byly ověřeny a absolvovány některým z tvých starších kolegů. Napadají tě k vybrané praxi otázky? Nyní se s nimi můžeš obrátit přímo na studenty, kteří ji před tebou absolvovali. Seznam praxí a studentů ochotných zodpovídat otázky průběžně doplňujeme.

    Navštívil/a si (ne)zajímavou praxi? Poděl se o svůj zážitek tady!

Společnost Podané ruce

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V BRNĚ

Náplň stáže: konkrétní programy pro děti a práce s dotazníkem hodnotícím jejich přínos

Časová náročnost praxe je střední a je poskytována bezplatně.

Studenti praxi hodnotí jako velmi užitečnou a oceňují především super kolektiv sociálních pracovníků se zájmem o děti a dobře vybavené zázemí.

Číst dál

LABELS

Náplň stáže: administrace experimentů, občas příprava materiálů k nim

Časová náročnost praxe záleží na domluvě a je poskytována bezplatně. 

Studenti mezi plusy řadí milý kolektiv, velkou časovou flexibilitu (doba konání experimentů je čistě na stážistovi) a blízkost ke škole. Jako mínus se jim jeví nedostatečné informování stážisty o experimentech (je potřeba za vedoucími stáže chodit a na všechno se ptát, i přesto často dostanete pouze povrchní informace, takže vlastně moc nevíte, co tam děláte). 

http://labels.ff.cuni.cz/studenti

Číst dál

Centrum Locika

Náplň praxe: Kolečko u všech odborníků – vhled do propracovaného systému práce, účast na konferencích (pokud jsou), seznámení s diag.metodami, někdy jde i náslech u vyšetření rodiče s dítětem (ne vždy), někdy je nějaký klient ochoten vzít stážistu i na terapii.

Časová náročnost praxe záleží na domluvě, platí pravidlo půlka hodin (co věnují “oni tobě” je vráceno polovičním časem “ty pro ně” – pomoc na akcích pro veřejnost a tak). 

http://www.centrumlocika.cz/rodice/nas-tym/

Číst dál

PN Červený Dvůr

Náplň praxe: Náslechy na komunitách, skupinách – všech aktivitách na všech odděleních (postupně kolečko). Samostatné vedení adiktologického rozhovoru s pacientem.

Praxe je časově náročnější (4 dny v kuse) a je nutné zajistit si ubytování v okolí. Denní poplatek je cca 100 Kč.

https://cervenydvur.cz/

Číst dál

FN Motol – Centrum následné péče

Náplň praxe: náslechy a později samostatné vedení vyšetření u přijatých pacientů (zejména testy kognice – Minimental, Adenbrook…), samostatné psaní zpráv z vyšetření, účast na vzdělávání, kognitivní trénink a rozhovory s pacienty (dlouhodobě “vlastní” pacienti)

Praxe je spíše méně časově náročná (jeden den v týdnu po dobu tří měsíců – cca 100 h) a je bezplatná. Je ze však nutné zajistit si pojištění. 

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/spolecna-pracoviste/oddeleni-klinicke-psychologie/vedeni-a-personal/

Číst dál

Dětské krizové centrum Praha

Náplň praxe: Čtení spisů klientů, možnost sledovat vyšetření za jednocestným zrcadlem, popřípadě vyhotovit zápis z vyšetření.

Praxe je časově náročnější (jeden týden v kuse 8:30 – 16:00 kromě pátku, kdy jen do 14:00) a je zpoplatněna částkou 150 Kč/den. 

Studenti hodnotí činnost na této praxi jako spíše pasivní a doporučují si hodně říkat, co chcete dělat (například účast na vyšetřeních, apod.), jinak se může stát, že budete jen sedět a číst spisy.

http://www.ditekrize.cz/odbornici

Číst dál

Denní sanatorium Horní Palata

Náplň praxe: přítomnost na aktivitách pacientů (skupinová psychoterapie, arteterapie…) a poradách týmu, psaní zpráv ze skup. terapií, vyhodnocování testů, možnost vedení relaxace

Praxe je časově náročnější (3, 4 nebo 7 týdnů v kuse od rána do cca 15 hod) a je poskytována bezplatně. 

Studenti praxi i přes delší čekací dobu hodnotí jako velmi dobrou. Především oceňují možnost nahlédnout do chodu zařízení a příběhů jednotlivých pacientů a zkušenost s psychoanalytickou terapií.

http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/denni-sanatorium-horni-palata

Číst dál

Dyscentrum

Náplň praxe: přítomnost u pedagogicko-psychologických vyšetření, přístup k testům a zprávám z vyšetření, zadávání a vyhodnocování některých metod

Praxe je časově méně náročná (1 x týdně cca 9 – 16 hod, ale dá se domluvit i jinak) a je bezplatná. 

Studenti hodnotí praxi jako výjimečně dobrou. Především oceňují vedoucí stáže, která je velmi milá a vstřícná a opravdu jí záleží na tom, aby si ze stáže student něco užitečného odnesl, nepoužívá ho jako levnou pracovní sílu. Vlastní nápady, postřehy a otázky studenta jsou velmi vítány. Praxe je vhodná pro všechny, kteří chtějí nahlédnout do pedagogické psychologie a/nebo do práce s dětskými a dospívajícími klienty a jejich rodiči.

http://www.dyscentrum.org/

Číst dál

  • O projektu


    PsyHub Praxe je projekt studentů psychologie, který má za cíl pomoci stávajícím studentům psychologie vybrat si kvalitní praxi během studia. Věříme, že nejlepším způsobem jak zjistit informace o praxi je zeptat se přímo toho, který už ji absolvoval. Projekt je založen na vzájemné důvěře: starší studenti jsou ochotni zodpovědět dotazy týkající se dané praxe a studenti hledající praxi se na starší studenty obrací pouze s dotazy, které jsou relevantní a jinak nevyhledatelné na internetu. Pokud si přesvědčen/a, že je tvůj dotaz relevantní a student dlouho neodpovídá, kontaktuj prosím přímo nás.