Analýzy pracovních pozic

Analýzy pracovních pozic

Psycholog

Začneme obecnou analýzou samotné profese psychologa. Co obnáší studium lidské mysli a jak vypadá následné aplikování poznatků do praxe?

Školní psycholog

V následujících posterech popíšeme profesi psychologa ve školství. Tato analýza pozice může být užitečná zejména mladším čtenářům, kteří přemýšlí o navštívení školního psychologa s jistým problémem, a nejsou si jistí, co vše může takové sezení nabídnout. :) 

     Pro více informací můžete navštívit stránky Asociace školní psychologie.

Klinický psycholog

Zabrousíme společně do oblasti psychologie ve zdravotnictví. Na klinického psychologa máme vysokou šanci narazit v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. Zastupuje zde nenahraditelnou roli. Pokud byste se chtěli dozvědět více o jeho kompetencích, rozsahu práce a dalších okolností profese, čtěte dál!

     Pro více informací můžete navštívit stránky Asociace klinických psychologů České republiky.

Forenzní psycholog

Při představě profese psychologa si většina lidí představí starou známou ,,freudovskou” pohovku a psychologa se zápisníkem v ruce. Psychologie má však své místo i ve forenzní oblasti. Dotýká se soudnictví, kontaktu s trestanými, obžalovanými, svědky, policií a mnohém dalším. Zajímá vás, jak se může psychologie uplatnit v oblasti zločinu? Více informací najdete v našem posteru.

     Pozn. Tato pracovní pozice v ČR zatím neexistuje. Byla přidána jako zajímavost, jejími českými ekvivalenty jsou pozice Psycholog ve věznicích, Policejní       psycholog a Soudní znalec. Tyto profese budou na stránkách dále popsány.

     Pro více informací můžete navštívit stránky Asociace forenzních psychologů.

Pracovní psycholog

Co se vám v mysli objeví pod pojmem pracovní psycholog? Není to žádné nudné vyťukávání do klávesnice v kanceláři. Pracovní psycholog má pod palcem mnohem více oblastí z firemní kultury- od řízení lidí na pracovišti, přes nábory, psychopatologii na pracovišti až po tvorbu celých programů, výcviků nebo psychodiagnostiku. Možností je opravdu spousta.

     Pro více informací můžete navštívit stránky České asociace psychologů práce a organizace z.s.

Psycholog v manželském a rodinném poradenství

Funkční rodiny a hodnotné vztahy působí často nenuceně, málokdy však mohou vzniknout bez určitého úsilí a nadhledu. Jako prostředník v rodinném systému figuruje psycholog v manželském a rodinném poradenství. Pracuje s nejdůležitější skupinou našich životů- se skupinou, jež předává myšlenkové vzorce, vzorce chování a zvyky svým malým členům. Poznejte blíže profesi psychologa, která střeží teplo rodinného krbu.    

     Pro více informací můžete navštívit stránky Asociace manželských a rodinných poradců ČR, z.s.

Psycholog v mateřské škole

Psychologie má své kouzlo v jejím širokém objetí, které se dotýká lidské bytosti v každém věku. Práce s nejmenšími z nás vyžaduje zvláštní cit a zároveň porozumění pro kouzelný dětský svět. Všichni jsme alespoň letmo zaslechli o školním psychologovi. Psycholog má své místo však také ve školkách, kde plní jedinečné poslání pomáhat dětem na jejich cestě objevování života a vlastního Já.  

     Pro více informací můžete navštívit stránky Asociace školní psychologie nebo Asociace předškolní výchovy.

Psycholog v NASA

Kdo by čekal, že nalezne psychologa i na centrále NASA? Psychologa, který má na starosti astronauty, jež doprovází náročnou cestou neprobádaným vesmírem. Tato zcela jedinečná pozice však vyžaduje mnohé předpoklady. Psycholog totiž také absolvuje výcviky, po boku vědců provádí výzkumnou činnost, ale především má tu možnost společně s astronauty vyslanými do vesmíru zakoušet strasti z cesty, ale i úžas ze zážitků doslova jiné dimenze. 

     Pro více informací můžete navštívit oficiální stránky NASA.

Inženýrský psycholog

Oblast inženýrské psychologie je dobrou vyhlídkou pro humanitně orientované jedince, kteří našli zálibu v matematice a statistice. Uplatnění dostanou také nadšenci do informačních technologií a různých sfér výzkumu. Tento obor je vděčný pro všestranné jedince, kteří chtějí aplikovat svůj plný potenciál. 

Dopravní psycholog

Baví vás psychologie a máte silný smysl pro zodpovědnost na silnicích? Pak máte určitě také zálibu v psychodiagnostice- a profese dopravního psychologa může čekat právě na vás. Běžným klientem pro Vás budou dychtiví čekatelé na udělení povolení k řízení. Vaše práce se může také dotknout výběrových řízení na pozice profesionálních řidičů. Dopravní psychologie je méně známé odvětví, zato v naší společnost zcela nepostradatelné.

     Pro více informací můžete navštívit oficiální stránky Asociace dopravních psychologů České republiky, z.s. 

Arteterapeut

Kdo tvrdí, že umění a věda nemohou jít ruku v ruce? Každá duše se umí vyjádřit svým jedinečným způsobem; arteterapeut využívá obraz. Mysl promlouvá jazykem symbolů a s pomocí kvalitního vystudovaného arteterapeuta nám může sdělit věci o nás samých, na které bychom bez pomoci nepřišli.

     Pro více informací můžete navštívit oficiální stránky České arteterapeutické asociace.

Komentáře jsou uzavřeny.