Zooterapie v kostce

Zooterapie v kostce Obálka knihy Zooterapie v kostce
Jaroslava Bicková
Odborná
Portál
2020
280
Baja

„Zvířata mají tu zvláštní schopnost uklidňovat a přinášejí do našich životů určitou vyrovnanost a lásku“ (Bicková, 2020, 20).

 

Kolektiv autorů komplexně popisuje různé druhy zooterapie, přičemž se snaží o detailnější popis canisterapie (terapie za pomoci psa), felinoterapie (terapie prostřednictvím kočky) a hipoterapie (terapie za pomoci koně). Nicméně v publikaci uvádějí i stručné, no zajímavě podané informace o jiných druzích zooterapií, a to například terapie prostřednictvím papoušků (ornitoterapie). Publikace sebou přináší odbornost, která má potenciál být užitečným zdrojem pro získání potřebných vědomostí pro akademiky, ačkoli sebou nese i úvod do praktické stránky zooterapie, díky kterému může veřejnost získat přehled o požadavcích a náležitostech nutných k započetí praktikování terapie za pomoci jejich zvířete. Obeznamuje čtenáře i s jejími  uskalími, jako například, že i když si vybereme pro terapii plemeno psa, které je považováno za vhodné pro tento účel, každý pes má svou vlastní osobnost a jeho rasa nezaručuje, že bude pro terapii vhodný. Pes, stejně jako i jeho majitel, který s ním plánuje tvořit takzvaný canisterapeutický tým, musí projít zkouškami povahy, prostřednictvím kterých dojde ke zhodnocení jejich terapeutických predispozic. Oceňuji, že různé druhy zooterapie byly členěny i na vícero oblastí jejího uplatnění, a to zejména v pedagogické a sociální práci, psychiatrii a psychologii a v případě terapie prostřednictvím koně i v rehabilitaci, fyzioterapii či ergoterapii. Ti, kteří praktikují zooterapii, může tato kniha obohatit v povědomí o nejaktuálnějších druzích využití dané zooterapie a otevřít jim dveře do nových možností. Autoři totiž v publikaci uvádějí i přesné názvy organizací (a často i města jejich působnosti), které rozšiřují uplatnění dané zooterapie. Seznamují i s nutností přihlédnout na potřeby zvířete, jako například aby jim byla umožněna „socializace“ s jinými zvířaty jako forma psychohygieny nebo možnost projevit i nevůli věnovat se určitému pacientovi, se kterým být nechtějí. Tato publikace tedy pomáhá nahlédnout i pod pokličku tajemného smýšlení zvířat s pomocí autorů, kteří mají se zooterapií osobní zkušenosti.

Zdroj: Bicková, J. (2020). Zooterapie v kostce: minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete. Portál.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.