Závislosti

Závislosti: pro psychologické obory Obálka knihy Závislosti: pro psychologické obory
Ivana Křížová
Literatura naučná
Grada
2021
280
Týna

„Pro kvalitní práci s lidmi trpícími závislostí je nezbytné mít ujasněný postoj k návykovým látkám, zpracované vlastní zkušenosti se závislými a je nezbytné mít je oddělené v pozici profesionála od vlastní osoby.“ (Křížová, 2021, str.10).

 

Tuto publikaci pokládám za velmi povedeně a přehledně sepsanou učebnici pro psychology či jiné pomáhající profese setkávající se s problematikou závislostí ve své praxi. Knihu si lze pomyslně rozdělit na dvě části, kdy první část knihy představuje teoretické zakotvení tématu se zaměřením na definici závislosti, posléze i na její diagnostiku. Velmi jsem uvítala, že se kniha v jedné kapitole věnuje diferenciální diagnostice návykových nemocí, přičemž velmi srozumitelně uvádí znaky jednotlivých poruch či nemocí, díky kterým je můžeme navzájem od sebe odlišit. 

Autorka mimo teorie přináší v druhé části knihy užitečný přesah do praxe v podobě tří podrobnějších kazuistik jedinců, v jejichž anamnéze se nachází užívání návykových látek. Praxi se publikace dále věnuje v podobě přiblížení přístupů terapie závislosti a s nimi spojenými technikami, které lze s klientelou se závislostí využívat. Seznamuje nás s podobou a významem tzv. terapeutického pracovního sešitu pro lidi se závislostí či dalšími psychosociálními technikami zaměřenými na práci se závislostí, např. s preventivním programem, technikou zvanou Našeptávač nebo Zázračná otázka. 

Celkově si z knihy odnáším spoustu velmi zajímavých poznatků a informací, které mohou být velmi užitečné zejména jedinci, který se s danou problematikou seznamuje poprvé.

Zdroj: Křížová, I. (2021). Závislosti: pro psychologické obory. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.