Úžasní takoví, jací jsme

Úžasní takoví, jací jsme Obálka knihy Úžasní takoví, jací jsme
Langrová Aneta
Body, Mind & Spirit
Grada
2022
125
Kristy

„Mějme na paměti to, že kým jsme teď, máme ve svých rukou. Dnes můžeme vykročit jiným směrem, než jsme doposud šli. Být si vědomi toho, co si neseme z minulosti, je základ, abychom mohli měnit přítomnost.“

(Langrová, 2022, str. 97).

 

Publikace o 256 stranách v měkké vazbě je veskrze pozitivní a podporující příručkou, která čtenáře laskavě vede na cestě za sebedůvěrou, sebepřijetím a sebepoznáním. Seznamujeme se s tématy temperamentu, charakteru, Eriksonovských konfliktů a ctností, nebo také s rolemi, které dostáváme nebo si sami utváříme. Dále se dozvídáme o obranných mechanismech, copingových strategiích, kognitivních omylech, rozdílech v pesimistickém a optimistickém náhledu na život a o místu kontroly. Dotýkáme se relaxace, meditace, mindfulness technik a humoru ve spojitosti se sebeobjevováním a sebezklidněním. Máme možnost se přiučit, jak vše zmíněné překlopit do praktického života.

 

Na naší cestě nás autorka provází skrze všudypřítomné otázky, na které není vždy lehké odpovědět. Pokud se však opravdu rozhodneme spolupracovat sami se sebou a poctivě si vypracujeme vše, co je nám předkládáno, bude nám odměnou náš posun. Velice doporučuji každému, aby si založil sešitek, do kterého si bude tyto otázky zodpovídat. Kdykoli se tak může k jednotlivým tématům vracet a může též sledovat, jak daleko došel. Předem také upozorňuji, že otázek je hromada.

 

Tohle čtivo bylo opravdovým pohlazením pro mou duši. Užila jsem si jej od samého začátku až do konce. Uchvátilo mne zejména to, že není použit odborný jazyk, proto knihu pochopí i kdejaký laik, který má motivaci na sobě pracovat. Navzdory tomuto faktu je to publikace dosti odborná – citováni jsou snad všichni velikáni a osobnosti historie psychologie.

 

Kniha má jednu ohromnou a nepřehlédnutelnou vadu na kráse – chybějící nebo špatnou korekturu. Častokrát je chyba ve shodě přísudku s podmětem nebo v užití my/mi. Opakující se nebo naopak zcela chybějící slova a čárky jsou vážně otravné. Nejednou jsem se přistihla, že si větu musím přečíst několikrát znovu a nahlas, abych pochopila její význam. U tak úžasné knihy mne to velmi mrzí, protože se tím snižuje její kvalita.


Zdroj: Langrová, A. (2022). Úžasní takoví, jací jsme. Grada.Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.