Únava ze soucitu

Únava ze soucitu: Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích Obálka knihy Únava ze soucitu: Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích
Angelika Rohwetter
Osobní rozvoj
Portál
2022
168
Lucia

 „V dnešním jazykovém porozumění termín soucit znamená vcítit se do druhého člověka, ale netrpět spolu s ním. To by byl dobrý přístup také pro psychoterapeuty: Vidím tvé utrpení, dokážu si představit, jakou bolest cítíš – ale také vím, že to není moje utrpení.” (Rohwetter, 2022, str. 38)

 

Únava zo súcitu je pojem, s ktorým sa môžu stretnúť pomáhajúci pracovníci v súvislosti s vykonávaním svojej profesie. Takíto pracovníci sú vystavení zvýšeným nárokom na súcit a to aj v prípadoch, kedy ho pracovník práve nie je schopný prežívať alebo nemožno očakávať u klientov pozitívne zmeny. Preto niekedy nastávajú situácie, kedy pracovník zažíva únavu zo súcitu, ktorá sa môže prejavovať ako pocity bezmocnosti, nechuti k práci, netrpezlivosti alebo nadmernej identifikácie s klientom. Autorka v knihe vysvetľuje rozdiely medzi únavou zo súcitu v porovnaní s vyhorením, sekundárnou traumatizáciou alebo depresiou. Aj keď je kniha určená širšiemu spektru pracovníkov ako sú napríklad pedagógovia, sociálni pracovníci alebo lekári, prínosná bude najmä psychológom alebo supervízorom v tejto oblasti, keďže autorka vychádza hlavne zo svojej psychologickej skúsenosti alebo zo skúsenosti iných kolegov v odbore. Celá kniha je pretkaná myšlienkou, že pomáhajúci pracovník nedokáže pomôcť každému, čo môže pôsobiť veľmi oslobodzujúco. Príbehy, ktoré v rámci teórie autorka popisuje, robia knihu čtivú a dobre pochopiteľnú, na základe čoho si človek ľahko spája informácie so svojimi zážitkami v niektorých oblastiach. Mnohé časti knihy vedú k zamysleniu ako udalosti v živote pracovníka môžu prispievať k prežívaniu únavy zo súcitu. Reflexiu uľahčujú stránky, kde si môže čitateľ dopisovať vlastné myšlienky. Praktické orientovanie knihy dopĺňajú nápady, ktoré možno pri únave zo súcitu alebo v rámci jej prevencie využiť. I keď niektoré z nich pôsobia ako rady z motivačnej literatúry, predpokladám, že každý si dokáže vybrať niečo svoje.

 

 

Zdroj: Rohwetter, A. (2022) Únava ze soucitu: Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích. Portál

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.