Trauma u dětí

Trauma u dětí Obálka knihy Trauma u dětí
Leona Jochmannová
Odborná
Grada
2021
218
Jana

“Dětské trauma vyžaduje znalosti této problematiky tak, aby nedocházelo k chybám v diagnostice a nastavení podoby intervence a péče o traumatizované děti (Jochmannová, 2021, 177).”


 

Tato kniha představuje v první části převážně stručný, za to ale výstižný popis problematiky traumatu s bližším zaměřením na dětskou populaci. Autorka se věnuje historii, definicím a diagnostickým kritériím traumatu a PTSD z hlediska dostupných klasifikací (DSM-5, MNK-10 i ICD-11), jejichž přístupy mezi sebou porovnává a poukazuje na důležité změny. Přikládá také rozsáhlý popis projevů a následků traumatu (z hlediska neurobiologických změn, disociací a somatických projevů) a jednotlivých kategorií i subkategorií poruch, které s traumatem souvisí. Důležitou součástí publikace je část věnovaná diagnostice, kde autorka představuje postřehy i statistická zjištění z praxe, mimo jiné v souvislosti s diferenciální diagnostikou. Zde se věnuje především přesahům diagnóz traumatu a syndromu ADHD u dětské populace. V návaznosti na diagnostiku dále představuje nahlížení na dětské trauma v jednotlivých resortech (sociální, zdravotnictví a školství) a zdůrazňuje užitky a potřebnost komplexního náhledu na tuto problematiku. Také nastiňuje výčet a popis principů a jednotlivých programů terapie traumatu u dětí a s nimi spojená rizika. Závěrem se autorka věnuje posttraumatickému růstu v souvislosti s dalšími osobnostními změnami vlivem prožitého traumatu. V druhé (speciální) části je v knize představen výzkum traumatu u dětí z let 2017-2019. Jedním ze zajímavých zjištění je, že u celkového výzkumného souboru dětí bylo zjištěno průměrně šest traumatických událostí (v rozmezí od 2 do 15 událostí), ze kterých dále vyplývá shoda symptomů pro diagnózy PTSD a ADHD spolu s dalšími specifickými rozdíly podle jednotlivých resortů odborné péče.

Zdroj: Jochmannová, L. (2021). Trauma u dětí. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.