Transformace emoční bolesti v psychoterapii: terapie zaměřená na emoce

Transformace emoční bolesti v psychoterapii: terapie zaměřená na emoce. Obálka knihy Transformace emoční bolesti v psychoterapii: terapie zaměřená na emoce.
Ladislav Timuľák
Odborné
Portál
2020
288
Baja

„Terapeut udržuje zvídavé soustředění na to, co je nejvíce zraňujícím aspektem klientova sebezkoumání. Terapeut může prostě klást otázky jako: „Co je to nejtěžší? Co je nejbolestnější?“ Nebo by se mohl zeptat podrobněji: „Pokud byste setrval/a u toho pláče a nechal/a ho promluvit, co by řekl?“

Zdroj: Timuľák, L. (2020). Transformace emoční bolestí v psychoterapii. Portál.

Anotace knížky nám sděluje, že je vhodná pro účastníky profesních výcviků, profesionálům
v navazujícím výcviku a lidem se zájmem o terapii zaměřenou na emoce. Já osobně patřím do třetí skupiny a jako studentka psychologie, kterou zajímá téma emocí a jeho význam v terapeutickém procese, musím říct, že čím víc jsem byla v této oblasti neznalá, tím víc pro mě byla tato publikace přínosná. Mám však za to, že je velmi vhodné mít už jisté základy v oblasti přístupu zaměřeného na emoce. Autor se sice snaží mnohá témata představovat i v základech, nicméně v mnoha myšlenkách spíše odkazuje na početné sekundární zdroje. Oceňuji autorův přehled v početných zahraničních studiích, ovšem často v textu nalezneme neobvykle dlouhé odkazy na jiné zdroje, někdy i na tři řádky, které jistým způsobem narušují čtenářský zážitek. Musím zmínit, že kniha má dle mého potenciál na doplnění, protože v mnoha jejích částech jsem pociťovala potřebu dozvědět se o detailech nebo praktickém příkladu dané teorie. Timuľák ovšem v publikaci uvádí početné kazuistiky ve formě zápisů z rozhovorů, kterými čtenáře provází a ukazuje konkrétní techniky EFT (emotional focused therapy). Práci s emocemi vysvětluje od základů a v početných rovinách. Hodně zajímavé jsou podkapitoly, kde zmiňuje ochraňující hněv. Trochu mně mrzí, že měl autor potřebu mnohé věty opakovat. Kupříkladu větu, že za pociťovanými bolestnými skutečnostmi ze života klienta se skrývají nenaplněné potřeby, ke kterým je nutné v terapii směřovat, jsem četla příliš mnohokrát i když si dokážu uvědomit, že je to nesmírně důležitá informace pro práci s klienty. Mám za to, že čtenáři bude kniha nejužitečnější, pokud již nějakým způsobem pracuje s lidmi. Pro mě byla hezkým doplňkem k vzdělávacím kurzům do krizové intervence a online poradenství, kde zároveň absolvuji praxe, a proto jsem zmíněné teorie mohla aplikovat do práce s klienty.
Mohlo by být náročné si všechny zmíněné teorie jenom uchovávat v mysli pro použití
v budoucnu. Pro pochopení významu EFT Timuľák nabízí hezké vysvětlení, že tento přístup nepředpokládá, že lidé mají iracionální myšlenky, jak naznačují některé přístupy, ani se nezaměřuje na výklad toho, jak se nevyřešené konflikty projektují v každodenním fungování. Tento přístup souhlasí s tím, že lidé někdy nerozumí svým vlastním prožitkům a výsledným tendencím konat. EFT je hodně zajímavá a mám dojem, že mi chybělo, na jaký typ klientů je tato terapie vhodná. Nedokážu si například představit účinnost této terapie na klienty s poruchami příjmu potravy nebo mě hodně zajímá, jaké výsledky má na alexithymní klienty. Rozumím, že to není standard u odborných knih, ale myslím, že by to bylo hodně přínosné. Nicméně tuhle knížku rozhodně doporučuji všem již zmíněným v anotaci, protože je to obohacující a čtivá publikace.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.