Teorie a praxe skupinové psychoterapie

Teorie a praxe skupinové psychoterapie Obálka knihy Teorie a praxe skupinové psychoterapie
Irvin Yalom, Molyn Leszcz
Literatura naučná
Portál
2021
734
Baja

„Skupina může fungovat jako zrcadlová síň, která může zostřit nepřátelské a odmítavé pocity a chování. Lidé mohou mít dlouho potlačené některé rysy nebo touhy, za něž se velice stydí. Když se setkají s jinou osobou, která ztělesňuje právě tyto rysy, obvykle se jí vyhýbají nebo k ní prožívají silné, ale nevysvětlitelné nepřátelství“ (Yalom, & Leszcz, 2021, ).

 

Ďalšie majstrovské literárne dielo na poli psychológie a psychoterapie – takto sa dá najstručnejšie opísať ďalšia kniha Irvina Yaloma. Je málo kníh, ktoré ma dokážu vtiahnuť do intenzívneho čítania hneď v prvých kapitolách a väčšinou sa musím nútiť knihy čítať, aby som neskôr bola ochotná v čítaní s radosťou pokračovať, avšak táto kniha ma vtiahla do čítania hneď jej premyslenou chronológiou, a síce ako študentka už 5. ročníku psychológie viaceré základné zásady a mechanizmy skupinovej psychoterapie poznám, bolo prínosné si ich môcť zopakovať a v niečom aj rozšíriť poznanie. V knihe som nenachádzala nič zahlcujúce a žiadne zbytočne rozvláčne teórie, ale naopak som sa tešila, čo príde ďalej. 

Yalom oboznamuje čitateľa aj s tými faktormi, ktoré sú dôležité na strane terapeuta a nepokladá za samozrejmé ani čitateľove vedomosti o štádiách vytvárania skupín. Prínosným pre mňa bolo aj nahliadnuť do jeho delenia typov klientov, s ktorými sa môžeme stretnúť. Ešte som napríklad predtým nikde nečítala o „monopolistovi“ a skvelé bolo aj si prečítať o klientovi „nudnom“.
Asi najviac sa mi však páčilo čítať o terapeutovej práci s „tady a teď“ prístupom, nakoľko ma spomedzi terapeutických techník najviac zaujímajú tie od gestaltu. Avšak Yalom v knihe podáva aj informácie o možnosti skupinovej KBT či skupinovej interpersonálnej terapii.

Kniha teda bola príjemnou čitateľskou skúsenosťou a dala mi viaceré podnety do praxe. Odporučiť ju môžem ako študentom vyšších ročníkov, tak aj terapeutom v praxi, ktorí by sa chceli inšpirovať Yalomovým spôsobom vedenia terapií. Verím, že kniha môže byť aj niekoľkoročným sprievodcom terapeutov počas vykonávania praxe, nakoľko ja sama som ju mala niekoľko mesiacov, kým som bola schopná napísať recenziu a k mnohým kapitolám sa budem v praxi ešte vracať, pretože sú cielené na prácu s konkrétnymi situáciami alebo typmi pacientov.

 

Zdroj: Yalom, I., & Leszcz, M. (2021). Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Portál.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.