• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

    Smazat všechny filtry

Montessori školka

Montessori školka Obálka knihy Montessori školka
Hana Slabá
Populárně naučná
Portál
2020
202
Luci

„Dítě se potřebuje soustředit, aby se mohlo rozvíjet, učit. Pokud se dítě soustředí, nerušíme ho. Rolí učitele je chránit soustředění dítěte. Tlumí rušivé zvuky či pohyb v okolí hluboce koncentrovaného dítěte.“ (Slabá, 2020, str. 18)

Publikace provede čtenáře zákoutími alternativně – vzdělávacího programu Montessori pedagogiky. Nabízí přehled základních principů aplikovaných v zařízení mateřské školky. Na začátku nejprve ujasní, co by podle zásad pedagogiky mělo být přítomné ve školce a v programu dětí, a čeho by se měla vyvarovat. Autorka téma pojala ryze prakticky. Pro rodiče, kteří by se rádi dozvěděli bližší informace o procesu vzdělávání, autorka popsala aspekty prostředí, péče a edukační proces u dítěte, roli rodičů a učitelů. Každé pravidlo a zásady je v knize srozumitelně vysvětleno. Pokud by však někoho zajímala historie přístupu či životní osud jeho zakladatelky, Marie Montessori, po informacích bude muset pátrat jinde. Samotným vznikem, vývojem metody a jejímu pozadí se kniha nevěnuje.

Kniha perfektně splňuje název na titulní stránce – Montessori školka: jak to v ní chodí? Nebála bych se přirovnání k návodu, jak to chodí v Montessori školce. Kniha mi tak přijde jako výborná volba pro rodiče, kteří přemýšlí nad tím, že do školky svěří své dítě. Nicméně hlubším vývojovým souvislostem a odbornějšímu pozadí metody se kniha nevěnuje.

Zdroj: Slabá, H. (2020). Montessori školka.  Portál.

44 aktivit pro děti s ADHD

44 aktivit pro děti s ADHD Obálka knihy 44 aktivit pro děti s ADHD
Lawrence E. Shapiro
Populárně naučná
Portál
2020
199
Jana

„Pro děti s ADHD neexistují jednoduchá řešení a každé dítě má individuální potřeby. Nicméně doufám, že s vaším trpělivým vedením a s kvalitní podporou ze strany školy začne být vaše dítě šťastné a bude prospívat, což si pro své děti přejeme všichni.” (Shapiro, 2020, str. 10)

Podle slov autora mají aktivity předložené v této „pracovní“ knize pomoci dětem s ADHD naučit se nové emocionální, behaviorální a sociální dovednosti ve čtyřech oblastech: v chování, v rámci školy (a školního prospěchu), v sociálním vývoji a také v sebeúctě. Jako pracovní knihu ji označuje i sám autor a je pravda, že je celkově koncipovaná jako pracovní sešit. Je v ní plno úkolů, které děti zvládnou samy (doplňování, kreslení a podobně) nebo cvičení, u kterých je potřeba asistence rodičů/terapeuta. Na konci knihy najdete i osvědčení – diplom o absolvování této pracovní knihy.

Asi jedinou vadu na kráse u této knihy vnímám chyby v gramatice (např. zaměňování pohlaví autora) – těžko říct, jestli to byl záměr (v rámci časté chybovosti u lidí trpících ADHD), každopádně mě to při čtení rušilo. Na druhou stranu je kniha hezky přehledná a úkoly rozmanité. Jelikož nemám ve svém okolí nikoho s ADHD, budete muset knihu z praktického hlediska ověřit Vy sami.

Zdroj: Shapiro, L. (2020). 44 aktivit pro děti s ADHD. Portál.

Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících

Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících Obálka knihy Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících
Petr Poethe
Populárně naučná
Portál
2020
288
Týna

„Myslím, že jenom ve snu a ve hře může dítě zažívat emoce a přání, které si v reálném životě odporují anebo jsou pro něj příliš ohrožující.“  (Poethe, 2020, str. 38)

Prostřednictvím této knihy máme možnost nahlédnout do samotného psychoterapeutického procesu, který autor, zkušený psychoanalytický psychoterapeut Peter Poethe, popisuje na jednotlivých sezeních. V rámci kterých nás seznamuje s osudy dětí z jeho praxe, které mohou být velmi podobné osudům lidí, které sami známe a s kterými se denně střetáváme na ulici. Výjimečnost této knihy tkví především v její autentičnosti, kdy nás psychoterapeut seznamuje s obsahem vlastních myšlenek, domněnek a zkušeností. V určité míře jsme seznámeni s některými pravidly, která jsou velmi důležitá pro funkční terapeutický vztah. Dozvídáme se o tom, jak důležité je řádné ukončení terapie, kdy je nutné dítě na její konec postupně připravit, i to, jakým způsobem lze komunikovat s rodiči, aby to nemělo negativní dopad na dítě v terapii. Dále je zde například vyzdvihován smysl a účinek hry během jednotlivých sezení s dětmi, která nám může umožnit vstup do dětských fantazií, přání či největších obav a strachů. Autor si podle mě zasluhuje obdiv za to, s jakou  trpělivostí, pokorou a otevřeností, v kombinaci s profesionálním přístupem k dětem, přistupuje k celkovému procesu psychoterapie. Nejvíce příhodný a vystihující mi přišel terapeutův popis terapeutického procesu, který přirovnává k literárnímu příběhu, který má svůj úvod, zápletky, rozřešení a závěr, a vše, co se během tohoto příběhu objeví, může mít několik významů a point, jejichž hledání je součástí příběhu, tedy celé terapie.

Zdroj: Poethe, P. (2020). Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících. Portál. 

Holka, kterou nechtěli

Holka, kterou nechtěli Obálka knihy Holka, kterou nechtěli
Torey Hayden
Populárně naučná
Portál
2020
255
Jana

“Přesně tohle byla Jessie. Její první umístění skončilo pár hodin po příjezdu, když Jessie umačkala dva křečky, …, její druhé umístění trvalo osmnáct dní a skončilo po katastrofální návštěvě kostela, kde se Jessie vymočila na čerstvě vysvěcenou vypolstrovanou lavici. Třetí umístění skončilo tím, že ji vrátili v jedenáct v noci, s osobními věcmi nacpanými do černého pytle na odpadky. Nouzově ji umístili do dětského domova Glan Morfa a tam zůstala.” (Hayden, 2020, str. 25)

Hned na úvod bych ráda zmínila, že jakmile se mi kniha dostala do rukou, musela jsem ji dočíst. Autorka příběhu dívky jménem Jessie, problematické žhářky a patologické lhářky s reaktivní poruchou příchylnosti, popisuje hladce, živě a poutavě. A to je ten důvod, proč jsem se nemohla od knihy odtrhnout. Jessie mě ihned zaujala a vývoj událostí, postupné proplétání se mezi lží a podezřením na sexuální zneužívání přes dysfunkční rodinu jsem u knihy neustále v myšlenkách zůstávala. Z hlediska studenta psychologie jsem si často říkala: jak bych se zachovala já? Co když se autorka vydala špatným směrem? Co když bude všechno jinak? Tím chci ocenit upřímnost, se kterou je kniha napsaná – nejde o učebnici, doslovnou teorii, jak se chovat, když… Kniha pro mě byla velmi cenným materiálem (nejen v rámci práce s dětmi, ale například i zkušenosti autorky) a také vlastně ztělesněnou nadějí, protože hned z prvních dvou sezení s Jessie jsem opravdu pochybovala, že by se něco mohlo změnit. Ale ono může… ☺ - vřele doporučuji!

PS.: kniha má drobné, černobílé ilustrace.

Zdroj: Hayden, T. L. (2020). Holka, kterou nechtěli. Portál.

Chyba není konec světa

Chyba není konec světa Obálka knihy Chyba není konec světa
Kimberley F. Taylor; Eric Braun
Populárně naučná
Portál
2020
128
Luci

“A jakmile se začneš přiznávat k chybám, napravovat je a brát si z nich poučení, budeš si připadat chytře, vyzrále a nezávisle. Protože BUDEŠ chytrý, vyzrálý a nezávislý člověk.“ (Taylor, Braun, 2019, str. 13)

Jak název napovídá, celá kniha je věnovaná tématu CHYBOVÁNÍ. Je však pojato nevšedně; kniha je totiž určená především mladým čtenářům, dětem. Nabízí humorný náhled na jinak převážně vážné téma, jednoduchost a přehlednost. Pro zpestření v knize nalezneme bohaté ilustrace a interaktivní prvky (např. cvičení nebo testy). Prostě a srozumitelně vysvětluje, že udělat chybu je přirozené a lidské. Zároveň vede mladší čtenáře k odpovědnosti a kladnému přístupu k nezdarům; vede čtenáře k tomu, aby své chyby vnímal jako pozitivní síly v jeho cestě zlepšováním sama sebe. Naučí, jak čelit strachu a k chybě se přiznat, napravit ji a především si z ní vzít ponaučení. Kniha vede mimo jiné k realističtějšímu vnímání sebeobrazu, své výkonnosti a zdravě kritickému hodnocení své práce a úsilí. Měla jsem pocit, jako bych četla beletrii a u knihy zároveň odpočívala. Svou funkci určitě splní také u skupiny rodičů či jiných pečujících osob; i jako ukázka, jakým způsobem se s dětmi můžeme bavit o jejich nezdarech. Kniha neobsahuje žádnou odbornou terminologii ani akademičtější náhled na problematiku chybování. Přesto může být svou jednoduchostí a zábavnou formou cenným pomocníkem při výchově dětí.

Zdroj: Taylor, Kimberly Feltes; Braun, Eric (2020). Chyba není konec světa. Portál.

Co je nového ve vzdělávání

Co je nového ve vzdělávání Obálka knihy Co je nového ve vzdělávání
Tomáš Feřtek
Populárně naučná
Nová beseda
2015
99
Pája

„Ve vzdělávání jsme na to šli podobně jako ve dvou velkých válečných konfliktech - nové technologie, masové nasazení, s vysokými ztrátami se počítá.“ (Feřtek, 2015, str. 28)

Kniha pojednává o současném systému vzdělávání a o jeho „krizi“. Nabízí vysvětlení, jak jsme se do dané situace dostali pohledem do minulosti. A zároveň se zamýšlí nad směry, kterými se školství ubírá u nás i v zahraničí a k čemu by to mohlo v budoucnu vést. Kniha je místy odlehčená humorem, takže se velmi snadno čte. Oceňuji také, že se opírá o vědecké články a nabízí přirovnání, díky kterým si nejen snadno čtenář představí problematiku, ale také si vše zapamatuje. Hodna obdivu je také stručnost autora, kdy podle mého názoru dokázal moc hezky vystihnout potíže vzdělávacího systému na sto stranách knihy. Jedinou výtku bych snad měla k tomu, že autor by se mohl konkrétněji zaměřit na to, co je podle něho v školství tedy správný první krok k lepšímu. Největším zjištění celé knihy pro mě asi byly dvě myšlenky - propojenost vzdělávání se společností a souvislosti mezi současným stavem školství a jeho vývojem. Doporučuji tedy knihu všem, kdo vidí stejně jako já v dnešním školství potíže, které je potřeba změnit.

Zdroj: Feřtek, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání. Nová beseda.