Sny jako zdroj sebepoznání

Sny jako zdroj sebepoznání Obálka knihy Sny jako zdroj sebepoznání
Helingerová Marta
Self-Help
Grada
2016
193
Benedikta

„Sen se snaží nám poskytnout objektivní pohled na nějakou naši psychickou situaci, kterou jsme schopni zvládnout, jen nevíme jak a mnohdy nám chybí důvod proč.“

(Helingerová, 2016, 115.).

 

Tato kniha se zaměřuje na fenomén snění a vše, co přináší a co ho obklopuje. Jedná se o velmi čtivou publikaci, jež uvádí témata snění v širším kontextu stejně tak, jako nabízí užší úhly pohledu na komplexní a do značné míry abstraktní problematiku a to vše s využitím populárně-naučného jazyka, který je přístupný široké veřejnosti. Kapitoly a struktura textu jsou velmi přehledné a pro běžného čtenáře dostatečně návodné.

 

Čtenář zde může najít základní teoretické poznatky o snění z pole psychologie například z psychoanalytického úhlu pohledu. Teorie ale není vším a publikace toto pravidlo podporuje skrze kapitoly, které mají čistě praktické využití. Nalezneme zde doporučení pro všechny, kdo chtějí posílit svůj seberozvoj skrze všímavost vůči svým snovým obsahům. Autorka konkrétně nabízí různé varianty pro zaznamenávání svých vlastních snů, jejich výklad a porozumění snovým symbolům v propojení s některými dosavadními teoretickými přístupy a příklady z praxe. Pozitivum této publikace lze spatřovat v širokém záběru aspektů spojenými se sny, nicméně hlubší poznání je v tomto ohledu samozřejmě limitované vzhledem k rozsahu publikace. Například souvislosti z oblasti lidské fyziologie ve spánkových procesech zde nenaleznete. Zajímavými tématy, které autorka otevírá jsou kromě zmiňovaných také otázky týkající se lucidního snění, využití snových témat v terapeutických skupinách, problematika dětského snění a v neposlední řadě noční můry a práce s vlastním stínem.

 

Tato kniha je skvělým nástrojem pro všechny, kdo chtějí obohatit svůj vnitřní svět a rozšířit si zdroj inspirace a svou schopnost vnímavosti. Čtenáři nenabídne hluboké vědecké poznání v tradičním slova smyslu, nicméně je to velmi kvalitně zpracovaná publikace na takto abstraktní téma ve vědecké sféře a pro svou předpokládanou cílovou skupinu naprosto adekvátní.

 

Kniha se může stát kvalitním průvodcem na cestě za sebepoznáním pro každého, kdo se chce přiblížit ke svým nevědomým obsahům a posunout se na cestě k poznání dalších aspektů, které lidská mysl nabízí.

 


Zdroj: Helingerová, M. (2016) Sny jako zdroj sebepoznání: Jak využít sny k osobnímu rozvoji. Grada.Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.