Smysl života

Smysl života Obálka knihy Smysl života
Alfred Adler
Populárně-naučná literatura
Portál
2021
231
Pája

“Ti, kdo se snaží, budují a přispívají k rozkvětu lidstva. Ale význam mají i ti, kdo se jim stavějí na odpor. Svými omyly a chybami páchají větší či menší škody a nutí tak druhé vynakládat větší úsilí“ (Adler, 2020, 76).

 

Kniha nabízí souhrn stěžejních myšlenek Alfreda Adlera, zakladatele Individuální psychologie, v uceleném díle. Autor zde nastiňuje nejdůležitější pojmy jeho teorie jako pocit sounáležitosti, komplex méněcennosti a nadřazenosti. Poukazuje také na vývoj v dětství a na problematiku hýčkaných dětí. Vzhledem k tomu, že Adler nešetří obraznými přirovnáními, vlastními termíny a do své teorie zahrnuje celou svou životní filozofii, dílo je obtížnější na čtení. Doporučila bych jej spíše zkušenějším čtenářům nebo čtenářům, kteří mají chuť se nad autorovými názory více zamyslet a věnovat knize více času.
Mě osobně kniha donutila k zamyšlení nad pocitem sounáležitosti a současnou situací společnosti. Nejvíce mě přitom „pobavila“ či zaujala autorova myšlenka, že společnost se nutně musí v budoucnu přibližovat k pocitu sounáležitosti. Nicméně mě trochu mrzelo, že autor nám mnoho svých myšlenek pouze předkládá k věření a nijak je nedokazuje, což však na jeho obranu bylo tehdy v psychologii běžné. Na závěr bych tedy jen dodala, že kniha je příjemným náhledem do teorie jednoho z významných mužů psychologie.

Zdroj: Adler, A. (2020). Smysl života. Praha: Portál.

 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.