Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících

Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících Obálka knihy Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících
Petr Poethe
Populárně naučná
Portál
2020
288
Týna

„Myslím, že jenom ve snu a ve hře může dítě zažívat emoce a přání, které si v reálném životě odporují anebo jsou pro něj příliš ohrožující.“  (Poethe, 2020, str. 38)

Prostřednictvím této knihy máme možnost nahlédnout do samotného psychoterapeutického procesu, který autor, zkušený psychoanalytický psychoterapeut Peter Poethe, popisuje na jednotlivých sezeních. V rámci kterých nás seznamuje s osudy dětí z jeho praxe, které mohou být velmi podobné osudům lidí, které sami známe a s kterými se denně střetáváme na ulici. Výjimečnost této knihy tkví především v její autentičnosti, kdy nás psychoterapeut seznamuje s obsahem vlastních myšlenek, domněnek a zkušeností. V určité míře jsme seznámeni s některými pravidly, která jsou velmi důležitá pro funkční terapeutický vztah. Dozvídáme se o tom, jak důležité je řádné ukončení terapie, kdy je nutné dítě na její konec postupně připravit, i to, jakým způsobem lze komunikovat s rodiči, aby to nemělo negativní dopad na dítě v terapii. Dále je zde například vyzdvihován smysl a účinek hry během jednotlivých sezení s dětmi, která nám může umožnit vstup do dětských fantazií, přání či největších obav a strachů. Autor si podle mě zasluhuje obdiv za to, s jakou  trpělivostí, pokorou a otevřeností, v kombinaci s profesionálním přístupem k dětem, přistupuje k celkovému procesu psychoterapie. Nejvíce příhodný a vystihující mi přišel terapeutův popis terapeutického procesu, který přirovnává k literárnímu příběhu, který má svůj úvod, zápletky, rozřešení a závěr, a vše, co se během tohoto příběhu objeví, může mít několik významů a point, jejichž hledání je součástí příběhu, tedy celé terapie.

Zdroj: Poethe, P. (2020). Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících. Portál. 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.