Rorschachova metoda

Rorschachova metoda Obálka knihy Rorschachova metoda
Martin Lečbych
Odborná
Grada
2016
240
Dominik

„Kvalita interpretace psychodiagnostických metod je podle našeho názoru úměrná vzdělanosti a nadání psychologa, jenž ji provádí. Sebekvalitnější pracovní nástroj sám o sobě nezaručuje kvalitní provedení díla. Profesionál by měl vládnout znalostí svých nástrojů a jejich omezení…“ (Lečbych, 2016, 13).

 

Rorschachova metoda patří mezi celosvětově nejrozšířenější psychodiagnostické metody a je v mnohém unikátní. V oblasti psychodiagnostiky není zvykem, aby kolem metod vznikaly odborné společnosti a pořádaly se pravidelné světové konference. Dílo Hermanna Rorschacha už přesáhlo hranice psychologie a stalo se součástí světové kultury – inspiraci inkoustovými skvrnami můžeme nalézt ve filmech, komiksech, a dokonce i v hudbě.

Kniha Martina Lečbycha je také unikátní, protože se pokouší včlenit Rorschachovu metodu do širšího teoretického rámce, který tvoří základ pro integrativní přístup k interpretaci metody. Kniha je rozdělena na čtyři velké kapitoly. V první kapitole se autor věnuje percepčně-kognitivnímu procesu a vysvětluje základní teorie, které jsou k Rorschachově metodě relevantní. V druhé kapitole se pak zabývá emocemi a možnostmi posuzování emotivity pomocí Rorschachovy metody. Třetí kapitola je věnována objektním vztahům a teorii citové vazby, a opět možnostmi posuzování těchto vztahových dimenzí Rorschachovou metodou. Čtvrtá, závěrečná kapitola se pak zabývá integrativním přístupem k interpretaci ROR, předpoklady pro interpretaci (budování vztahu s klientem, detailní znalost anamnézy atd.), a detailně popisuje parametry kvalitativní i kvantitativní části interpretace.
Rorschachova metoda mi vždy připadala velmi zajímavá a chtěl jsem se o ní dozvědět víc, proto jsem neváhal a po této knize jsem hned sáhnul. Musím ale přiznat, že podle názvu a anotace jsem čekal něco jiného. Představoval jsem si, že v knize budou třeba obrázky, případy z praxe, na nichž budou možnosti interpretace vysvětleny apod. O tom ale tato kniha není. Jedná se z mého pohledu o vysoce odborný text, kde spíše než obrázky naleznete tabulky, indexy, proměnné a skóry. Knihu bych tedy příliš nedoporučil studentům nebo lidem, kteří se pouze chtějí dozvědět o ROR něco víc, ale spíše profesionálům, kteří s ROR již aktivně pracují, nebo minimálně mají již určitou základnu znalostí o této metodě, a chtějí mít ve svojí knihovně komplexní publikaci, která Rorschachovu metodu a možnosti její interpretace zasazuje do širšího teoretického rámce.

Zdroj: Lečbych, M. (2016). Rorschachova metoda: integrativní přístup k interpretaci. Praha: Grada.

 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.