Raný psychický vývoj dítěte

Raný psychický vývoj dítěte Obálka knihy Raný psychický vývoj dítěte
Lenka Šulová
Odborné
Karolinum
2016
247
Šulová, L. (2016). Raný psychický vývoj dítěte. Karolium.
Luci

,,Rodina poskytuje dítěti v prvních měsících
možnost pozorovat interakce ostatních. Význam observačního učení a nápodoby v raném vývoji je jednoznačný. Rodina poskytuje dítěti možnost procvičování a korigování jeho vlastního chování a projevů v různých rovinách interakce (hra, společenské činnosti)." (Šulová, 2016, str. 128.).”

Kniha je zaměřená pouze na stěžejní vývojové milníky dítěte, mapuje vývoj jedince od  prenatálního období až po předškolní období. Jednotlivé etapy rozebírá stručně, ale v kapitolách najdete vše podstatné, co se dá k dětskému vývoji říct. Rozebírá velmi do hloubky a propracovaně konkrétní vývojové milníky (např. motorika, řeč aj.) a popisuje složitý vztah, kdy se působením rodiny a prostředí dítěte formuje jeho osobnost. Kniha je určena pro čtenáře spíše z odborné sféry, je psána přímo pro studenty psychologie a najdeme v ní bohatství odborných pojmů, argumentace různých autorů a komplexní přehled o tomto období lidského života. Kniha je náročná na čtení a je jednou z těch publikací, které zavřete a jste nuceni nad knihou dále přemýšlet a urovnat si myšlenky. Svou obsáhlostí různorodých popisů vývoje a jeho rozebrání ze všech možných úhlů stran ji však činí nesmírně užitečnou. Publikace poskytne čtenáři nejnovější a právě aktuální teorie a poznatky dětského vývoje. Je vhodná jako informační zdroj i pro odborné práce na toto téma.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.