Psychopatologie: nauka o nemocech duše

Psychopatologie: nauka o nemocech duše Obálka knihy Psychopatologie: nauka o nemocech duše
Miroslav Orel
Odborné
Grada
2020
430
Jana

“… je naším cílem přinést skutečně přehledný základ. Vycházíme prioritně ze znalostí studentů a jejich potřeb, kdy „přehledná stručnost“ je pro většinu cennější než „zahlcující podrobnosti“. Naším cílem tak zůstává poskytnout stručný rámcový materiál o oboru, který prodělal a stále prodělává velké změny.” (Orel et al., 2020, str. 13)

Na rozdíl od 2. doplněného vydání je 3. aktualizace o 86 stran delší. Kolektiv autorů si dává opět záležet. Kniha je logicky a přehledně strukturovaná a postupně se věnuje přehledu jak obecných, tak detailních informací z pole psychopatologie. Tuto publikaci ocení především zájemci o studium nebo právě studenti psychologie (troufám si tvrdit z kteréhokoliv ročníku). Kniha také obsahuje bohaté ilustrace a pomocná schémata (a samozřejmě jejich popis a vysvětlení). Vzhledem k tomu, že jsem absolvovala předměty vedené samotným autorem, bude tato kniha mít v mé knihovně vždy čestné místo (samozřejmě do další aktualizace). Všem, kteří mají zájem o vhled do problematiky poruch osobnosti, anatomie nebo třeba farmakoterapie, velmi doporučuji!

Zdroj: Orel, M. et al (2020). Psychopatologie. Nauka o nemocech duše, 3., aktualizované a doplněné vydání. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.