Psychologie zdraví

Psychologie zdraví: Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty Obálka knihy Psychologie zdraví: Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty
Leona Jochmannová, Tereza Kimplová
Odborná
Grada
2021
552
Johana

„Nemoc je často vnímána jako něco, co je možné vnějšími zásahy odstranit. Zapomínáme, že souvislost mezi stylem života a stresem má významný podíl na vzniku, rozvoji či udržování onemocnění. Působení každodenního stresu na
neurobiologii organismu ovlivňuje imunitní reakce, souvisí se vznikem psychosomatických i chronických onemocnění“ (Jochmannová & Kimplová, 2022, s. 19).

 

Tato odborná monografie blíže představuje psychologii zdraví. Tradiční známé pohledy na tuto disciplínu doplňuje aktuálními poznatky. Autoři knihy preferují komlexní přístup. V knize je prezentována výzkumná činnost i kazuistiky z praxe. Nechybí ani příklady konkrétních technik a cvičení na zlepšení svého zdraví (např. mindfulness, meditace dobrotivosti, deníček vděčnosti, terapie tmou, práce s dechem, hudební terapie atd.). Kniha konkrétně rozebírá problematiku zdraví, nemoci, zdraví dětí a dospívajících, vývojová hlediska, ženské zdraví a i alternativní způsoby léčení. V knize zcela chybí téma zdraví u seniorů a s tím spojená kvalita života ve stáří. Kniha je dělena do šesti částí. První část se nazývá Teoretické vymezení zdraví a resilience a zde se čtenář může dočíst o zdraví, resilienci, syndromu vyhoření, mobilitě a vlivu na veřejné zdraví, chronické nemoci a o problematice dětského pacienta a roli rodiny. Druhá část knihy nese název Vývojové aspekty v kontextu zdraví a nabízí témata emočního vývoje v dospívání, psychologických aspektů porodu a témata ženského zdraví. Třetí část se jmenuje Nutkavé chování, behaviorální a látkové závislosti, kde je věnována pozornost tématům nadužívání potravy, syndromu závislosti a hraní digitálních her. Čtvrtá část pojednává o Metodách a technikách podporujících zdraví (dočteme se např. o významu pohybu, o body-mind aktivitách, o práci s dechem). Pátá část čtenáři představuje Specifické a psychospirituální přístupy podporující zdraví, kde se objevuje téma náboženského copingu, psychotropních látek či sebevražd atd. Znáte nápoj ayahuasca, který je považován za klíčovou léčivou medicínu a je hodně rozšířený mezi amazonskými currandos? Přispívá ke změněnému stavu vědomí. V knize se v rámci prezentace alternativních způsobů léčení dočtete o dalších „léčebných rostlinách“. Závěrečná část knihy nese název Vývojové a archetypální aspekty. Její součástí jsou kazuistiky a praktická cvičení. Oblasti zájmu jsou propírány z pohledu různých oborů. Je zde poskytnutý psychologický pohled, medicínský, psychoterapeutický, filozofický, adiktologický, fyzioterapeutický a nezapomíná se ani na vliv digitálních technologií, dopravního průmyslu apod. Na začátku kapitol nechybí ani historický přehled dané problematiky společně s vysvětlením odborných pojmů. Pro přehlednost jsou některé informace uvedeny v šedém rámečku. Nechybí ani tabulkové znázornění dané problematiky. Knihu bych určitě doporučila studentům psychologie a příbuzných oborů, odborníkům z této profese a zvládne ji i laický čtenář. Zmíněné teorie, autoři se probírají v rámci studia psychologie. Poslouží jako skvělý přehled.

Zdroj: Jochmannová, L. & Kimplová, T. (2021). Psychologie zdraví: Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.