Psychologie štěstí

Psyhologie štěstí Obálka knihy Psyhologie štěstí
Anton A. Buchter
Odborná
Portál
2021
367
Aleks

„Ač se v západních zemích ještě nikdy nevedlo tolika lidem tak dobře jako dnes, v regálech obchodů nikdy neleželo tolik zboží, pracovní doba nebyla nikdy tak krátká. Navzdory nadbytku: podíl těch, kteří se cítí velmi šťastní, zůstává pořád stejný, zhruba jedna třetina!“ (Bucher, 2021, str. 15).

 

Kniha Psychologie štěstí se velmi detailně zabývá, jak název napovídá, štěstím, a to nejen z psychologické stránky. Anton Bucher se v tomto díle do hloubky zabýval rozborem různých výzkumů i filozofických děl a díky tomu byl schopen popsat, co to štěstí vlastně je a proč je pro nás, jako společnost i jednotlivce, velmi důležité.
Bucher rozdělil své dílo do čtyř praktických částí. První z nich se zabývá popisem štěstí ze všech stran – z té umělecké, která štěstí romantizuje, dále z té filozofické i spirituální. V první části čtenářům představuje i různé výzkumy týkající se štěstí, nabízí zde tabulky shrnující nejšťastnější události, a hlavně i způsoby, jakými je štěstí měřeno. Tato část byla velmi teoretická a určitě se bude líbit všem příznivcům metodologie, jelikož způsoby měření a výzkumů štěstí jsou zde vyjmenovány snad všechny.
Druhá část se soustřeďuje na to, co lidi dělá šťastné. Tato část mě vtáhla nejvíce, autor se doopravdy na problém podíval ze všech stran a zodpověděl všechny mé otázky, které se vyskytly po přečtení první části. Jednotlivé kapitoly této části se zabývají faktory působícími na štěstí, jako jsou biologické proměnné, sociodemokratické proměnné, religiozita a spiritualita a další.
Následně Bucher popisuje, jak štěstí na člověka působí a v poslední části se zabývá možnostmi, kterými můžeme štěstí zvětšit. Autor zde navrhuje ohromné množství vědecky ověřených způsobů jak navýšit náš pocit štěstí a také se zabývá tématem štěstí v terapii.  Poslední část se četla velmi příjemně a jsem si jistá, že zaujme úplně každého, ať už se o psychologii štěstí zajímá nebo ne.
Kniha nebyla ze začátku jednoduché čtení, jelikož je plná dat, grafů, tabulek a popisů, na které se člověk musí soustředit a zamyslet se. Druhá polovina je už přístupnější a čte se ladněji. Psychologie štěstí Antona Buchera splnila to, co slibuje její popis – rozebrala štěstí ze všech stran. Určitě potěší kohokoliv, kdo se o tuto problematiku zajímá, ale i laika, jelikož je plná praktických pomůcek k tomu, jak dosáhnout štěstí. 

Zdroj: Bucher, A. (2021). Psychologie štěstí. Portál.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.