Psychologie obětí trestných činů

Psychologie obětí trestných činů Obálka knihy Psychologie obětí trestných činů
Martina Velikovská
Odborná
Grada
2016
168
Jana

“Občané jsou výrazněji konfrontováni s kriminální realitou a vzděláváni v možnostech pomoci. Nezastupitelnou roli přitom sehrává postupné odtabuizování příběhů obětí a jejich traumat, na kterých se nepodílejí pouze neziskové organizace, ale také sdělovací prostředky" (Velikovská, 2016, 7).

 

Tato kniha mě příjemně překvapila svou srozumitelností a strukturovaností, které mi u některých podobných publikací chybí. Autorka se postupně věnuje několika tématům z oblasti forenzní psychologie, například viktimologii a práci policie (zde jsou zmíněné opravdu zajímavé výsledky výzkumů, například ohledně veřejné věrohodnosti policie), typologii obětí (kde autorka vyvrací několik mýtů týkajících se obětí) a procesu viktimizace a její prevence. I když bych snesla i delší a tím obsáhlejší publikaci, jistě jiní čtenáři ocení stručnost, kterou tato kniha přináší. 

Zdroj: Velikovská, M. (2016). Psychologie obětí trestných činů. Grada

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.