Psychologie kriminálního chování

Psychologie kriminálního chování: vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace Obálka knihy Psychologie kriminálního chování: vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace
Jaroslav Veteška, Slavomil Fischer
Odborná
Grada
2021
208
Denča

"Uvěznění obvykle představuje velmi silnou stresovou situaci. V různých škálách, které zátěžové životní situace hodnotí a srovnávají, bývá vězení řazeno nejvýše, obvykle hned za takovou událost, jako je úmrtí člena rodiny" (Veteška, & Fischer, 2021, str 67).

 

Kniha se svým obsahem řadí do kategorie odborných psychologických publikací a čtenáře detailně provází psychologií kriminálního chování. Dozvídáme se zde o faktorech, které zvyšují pravděpodobnost vzniku kriminálního chování, o osobnostních charakteristikách delikventů, ale i o přístupech a metodách, jak s nimi pracovat a o možnostech jejich resocializace po odpykání trestu. Hodně prostoru je v publikaci věnováno práci s odsouzenými a aktivitám, které mohou v průběhu trestu vykonávat. Na začátku knihy se čtenář seznámí s prostředím a vytvoří si základní přehled o problematice kriminality obecně a následně se dozví více o psychosociálních aspektech a působení na jedince ve výkonu trestu.
Všechna fakta jsou podložena výzkumy, takže se čtenář může jednak spolehnout na pravdivost zmiňovaných informací a zároveň má možnost si dohledat detaily. Publikace je doplněná o ukázky písemných projevů a kreseb odsouzených, což hezky dotváří představu o konkrétních případech. Velmi zajímavé pro mě byly především kazuistiky trestaných lidí. Lze se zde dočíst podrobnou anamnézu včetně popisu kriminálního činu i jeho důsledků a také psychologický profil pachatele. Pro mě osobně jsou nejzajímavější právě znalecké posudky zaměřené na diagnostiku duševních nemocí, kterými by trestný čin mohl být ovlivněn a interpretace diagnostických metod vzhledem k individuálním vlastnostem a minulosti vězňů. Kniha se dobře čte i navzdory tomu, že jde o odbornou publikaci a přináší ucelený přehled vycházející z vlastních zkušeností autorů.

Zdroj: Veteška, J., & Fischer, S. (2021). Psychologie kriminálního chování: vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.