Psychodiagnostika dospělých

Psychodiagnostika dospělých Obálka knihy Psychodiagnostika dospělých
Mojmír Svoboda, Pavel Humpolíček, Václav Šnorek
Odborná
Portál
2013
448
Baja

„Protože projektivní testy jsou zaměřeny převážně na dynamické charakteristiky osobnosti (potřeby, zájmy, postoje, názory, konflikty, problémy, interpersonální vztahy aj), srovnávají se výsledky v testech často s životní historií.“ (Svoboda, Humpolíček, & Šnorek, 2013, 217).

 

Autoři v knize představují široké spektrum psychodiagnostických testů zaměřených na dospělé jedince. Jednotlivé kapitoly jsou doprovázené i potřebnými teoretickými základy, které mohou využít studenti psychologie při učení na zkoušky nebo dokonce státnice. Poznatky z knihy mohou pomoci také při rozhodování se ohledně volby metody k psychologickému výzkumu, neboť jsou zde zmíněny také základní psychometrické ukazatele jednotlivých testů. Kromě statistických ukazatelů zde nalezneme i početné ilustrace, které nám testy přibližují a autoři nezapomněli ani důležitost komplexního přístupu v diagnostice, a tak kromě testových metod podrobně popisují i metody klinické či psychologický nález. Knížka je čtivá, velmi přehledně strukturovaná a logicky organizovaná.

Zdroj: Svoboda, M., Humpolíček, P., & Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Portál.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.