Přerámování v terapii: umění vidět jinak

Přerámování v terapii: umění vidět jinak Obálka knihy Přerámování v terapii: umění vidět jinak
Mark Tyrrel
Populárně naučná
Portál
2019
111
Jana

„Po svých dlouholetých zkušenostech v psychoterapeutické praxi mám dnes jistotu i realistický náhled, že sice nemůžu každého „vyléčit“, ale většině lidí se dá do určité míry pomoci.“ (Tyrrel, 2019, str. 24)

Tato kniha je srozumitelnou, krátkou a zcela výstižnou terapeutickou „příručkou“, představující techniku zvanou přerámování – která se zaměřuje na práci se slovy, metaforami nebo s příběhy. Jelikož by se přerámování mělo „šít lidem na míru“, ¾ knihy tvoří krátké příklady z praxe autora i jeho kolegů, kterými se čtenář může nechat inspirovat. Kniha postupně představuje možnosti přerámování v různých oblastech, konkrétně například u klientů přicházejících s úzkostí, depresí nebo se závislostí. Podle mého názoru by se tato kniha (nebo alespoň popisovaná technika) měla dostat do rukou všem, kteří nějakým způsobem pracují s lidmi nebo by chtěli poznat efektivní způsob, jak s lidmi pracovat pomocí správně užitého jazyka.

Zdroj: Tyrrel, M. (2019). Přerámování v terapii: umění vidět jinak. Portál.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.