Přehled poruch psychického vývoje

Přehled poruch psychického vývoje Obálka knihy Přehled poruch psychického vývoje
Michaela Pugnerová, Jana Kvintová
Odborné
Grada
2016
296
Týna

„Vymezení normality a abnormality umožňuje sledované jevy hodnotit, srovnávat a zařazovat“. (Kvintová, 2016, str. 13 podle Pugnerová, Konečný, 2012)

Přestože přicházíme do kontaktu s odborně vyhlížející knihou, jedná se o velmi přehlednou a úhledně sepsanou odbornou publikaci z oblasti poruch psychického vývoje. Poruchy jsou představeny srozumitelným způsobem, který nám umožňuje zorientovat se ve vybrané psychologické problematice. Jako velmi přínosné vnímám doplnění textu o mnoho kazuistik, které se vždy vztahují k určité probírané problematice v dané kapitole a přibližují na konkrétních příkladech určité situace z našich životů nebo životů lidí kolem nás. 

Osobně bych tuto knihu doporučila k prostudování např. pedagogům základních škol, kteří v rámci své profese mohou přijít do kontaktu s obtížemi, které jsou v knize přiblíženy. Díky této knize můžeme kupříkladu lépe porozumět některým projevům chování, které jsou vnímány společností jako abnormality a lidé mají často tendenci reagovat na ně neadekvátním způsobem. Seznámení s danou problematikou může společnosti napomoci k lepší akceptaci a toleranci těchto „abnormalit“.

Zdroj: Pugnerová, M., & Kvintová, J. (2016). Přehled poruch psychického vývoje. Grada. 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.