• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Klinická hypnóza

Klinická hypnóza Obálka knihy Klinická hypnóza
Stanislav Kratochvíl
Odborná
Grada
2009
304
Ivona

„Nekteří psychoterapeuti se nedostatečně zajímají o to, jaké by mohly být hlubší interpersonální nebo zejména intrapsychické kořeny pacientových příznakú. Spokojují se s vyslechnutím pacientových stížností a nepátrají již intenzivněji po tajných, skrytých nebo nevědomých motivech, vnitřních konfliktech, potlačených psychotraumatických zážitcívh a dynamickém smyslu symptomů: čeho jsou projevem, jaký je jejich smysl, k čemu pacientovi slouží, jakou roli plní v jeho životě. Zaměřují-li se pouze na odstraňování symptomů tam, kde takové hlubší dynamické kořeny v skutečnosti jsou, dopouštějí se chyby“ (Kratochvíl, 2009, 272).

 

Komplexný balík všestranných informácií o klinickej hypnóze - tak by táto kniha mohla byť opísaná. Prehľadne rozdelená do štyroch častí, laika uvedie do sveta hypnoterapie a odborníkovi poskytne množstvo špecifických poznatkov. Ak sa čitateľ doteraz v nijakej forme nestretol s touto terapeutickou metódou, nemusí sa obávať, po prečítaní bude rozumieť, ako sa hypnóza navodzuje a ukončuje, akými spôsobmi môže pomôcť v liečiteľstve, pri ktorých jednotlivých chorobách môže byť indikovaná a taktiež sa dozvie o jej výskume. Autor v nej zrozumiteľne a jasne opisuje princípy terapie a nezabúda ani na vysvetlenie terminológie. K lepšiemu pochopeniu teoretických oblastí sa v knihe nachádza veľmi veľké množstvo príkladov z praxe. Na nich si človek utvrdí svoje porozumenie a zároveň získa paletu možných realizácií hypnózy. Sú opísané do veľmi malých detailov, čím sa eliminuje možnosť, že by sa pochopili nesprávne. Čerpať z tohto môžu ako úplní začiatočníci klinickej hypnoterapie, ktorí zistia akými všetkými spôsobmi ju môžu realizovať, tak aj skúsení hypnoterapeuti, ktorí môžu rozšíriť navodzovanie hypnózy tak, aby sadla viacerým typom ľudí. Okrem typov ľudí sa autor venuje aj opisovaniu hypnózy napríklad u detí.

Autor v knihe vysvetľuje jeden princíp alebo formu terapie viacerými príkladmi, čo pomáha k vytvoreniu si celostného obrazu. Nachádza sa v nej niekoľko obrázkov, ktoré hlavne ilustrujú ako vyzerá klient v hypnóze. Kniha môže poslúžiť rôznymi spôsobmi, môže sa čítať kontinuálne, čo je však kvôli veľkému množstvu informácií náročnejšie, alebo do nej môžu terapeuti nazrieť vždy vtedy, keď majú v rámci vykonávania terapie medzery a prečítať si konkrétnu pasáž, ktorá im doplní chýbajúce poznatky. Veľmi nápomocnou môže byť hlavne tretia časť knihy, ktorá sa venuje špecifickým diagnózam a ku každej pripája jej definíciu, príčiny, a formu hypnózy. Nechýbajú tam aj presné príklady, spolu so slovami, ktoré terapeut môže použiť alebo sa nimi inšpirovať. Ak to potrebuje, môže si v obsahu vyhľadať stranu, na ktorej sa daná diagnóza opisuje a aplikovať opisovanú formu.

V knihe sa nachádza veľmi veľké množstvo odborných poznatkov, preto by som ju odporúčala čítať pomaly a vracať sa k jednotlivým informáciám. Ako človeku, ktorý sa s hypnózou stretol iba v seriáloch a filmoch, mi kniha vysvetlila základné princípy tejto terapie, ukázala jej hĺbku, priebeh, možné využitie a vedecké poznatky v tejto oblasti. Najzaujímavejšou časťou pre mňa bola časť Hypnotická abreakce a hypnoanalýza (str. 106), ktorá hovorila o vyplavovaní potlačovaných emócií za pomoci hypnózy. Túto formu subjektívne vnímam ako niečo, čo sa dostane do stredu príčiny ťažkosti a vďaka uvedomeniu potlačovaného, napomôže vyliečeniu.

Deníček psychiatričky

Deníček psychiatričky: aneb pro (d)uši neslyšíš Obálka knihy Deníček psychiatričky: aneb pro (d)uši neslyšíš
Anna Moricová
Populárně-naučná literatura
Grada
2021
240
Baja

„…Nakonec mi to nedalo: „Ještě jste se nezeptal, jestli pořád pracuju v té psychiatrické nemocnici“. 

„Nezeptal. Ale vzhledem k tomu, že máte každou ponožku jinou a před pěti minutami jste se snažila urputně odemknout zámek na dveřích propiskou, je mi to celkem jasný“.

Jo. Když se daří, tak se daří“ (Moricová, 2021, 87).

 

Kniha, ktorá predstavuje životné strasti ale aj radosti psychiatričky, je rozhodne ojedinelým kúskom. Pôvodne som si knihu zaobstarala preto, aby som sa pri nej povzniesla nad ťažkosti spojené s touto prácou, lebo vnímam, že humor je potreba pri zvládaní náročných udalostí. Autorka tejto knihy si je toho až moc dobre vedomá. Preto jej kniha je popretkávaná nevšednými úsmevnými situáciami či myšlienkami, ktoré autorka sama dodáva aj do trpkých prežitých chvíľ. Avšak nedá sa tvrdiť, že by si autorka chcela zo všetkého urobiť srandu. Táto publikácia z môjho uhlu pohľadu predstavuje aj osvetu práce psychiatra vo svojej trpkosti a každodennej náročnosti. Možno pri jej čítaní však prísť k pocitu, že to, čo pracovník na psychiatrii zažíva a čo prežíva doma mimo služieb, je v poriadku. A že vždy sú nové začiatky a nádej. To bolo pre mňa posolstvom, ktoré si najviac odnášam. Lebo v ťaživej realite je niekedy skutočne dobré vedieť sa držať aspoň takto jednoduchej pravdy. Ale myslím si, že pre každého pracovníka na psychiatrii či študentka s týmto zameraním je skvelé, keď knihu prečíta sám a nájde v nej to svoje posolstvo, ktoré potrebuje. Je to skutočne rôznorodá kniha, ktorá sa dá čítať kdekoľvek ju zrovna otvoríte a tým, že má veľmi stručné podkapitoly, nie je preťažujúca. Je síce viac určená pre (potenciálnych) lekárov, ale myslím, že v nej nájdu zaľúbenie aj študenti a pracujúci z rôznych odborov, ktorí pracujú na psychiatrii.

Zdroj: Moricová, A. (2021). Deníček psychiatričky: aneb pro (d)uši neslyšíš. Grada.

Nemocný a chronické onemocnění

Nemocný a chronické onemocnění Obálka knihy Nemocný a chronické onemocnění
Elena Gurková
Odborná
Grada
2017
192
Terka

„Vyrovnání se s chronickým onemocněním představuje dlouhodobý proces, ve kterém pacient hledá smysluplnost v tom, co se s ním děje, snaží se pochopit příčiny svého stavu, porovnává s předchozími zkušenostmi, vyjasňuje si své plány v léčbě a aktivity pro zvládnutí onemocnění“ (Gurková, 2017, s. 7).

 

Kniha seznamuje své čtenáře s problematikou subjektivního vnímání onemocnění, přibližuje nástroje pro jeho zjištění, teoretické modely, které jsou využívány v edukaci pacienta, a navíc jsou kapitoly doplněny o výsledky autorčiných výzkumů. Na začátek je třeba zmínit, že jde o práci určenou pro odbornou veřejnost, jelikož je kniha protkaná odbornou terminologií a autorka navazuje na velké množství článků a výzkumů. Publikaci musím ocenit z toho důvodu, že se každý koncept vztahující se k chronickému onemocnění snaží co nejvíce přiblížit a využívá k tomu poměrně přehledné grafy pro dokreslení teorie. Zajímavé byly především samotné výzkumy autorky, která se zaměřovala na vztahy různých onemocnění (např. kardiovaskulárních, nespecifických střevních zánětů, diabetu) k psychologickým konceptům (sebeúčinnost, adherence k léčbě apod.). Oceňuji také to, že se na některých místech v knize objevily kazuistiky pacientů, které dle mého názoru nejpřehledněji vysvětlily danou problematiku. Přiznám se však, že jsem místy bojovala s ne příliš přehledným textem a všimla jsem si, že se sem tam objevovaly drobné chyby ve slovosledu, avšak určitě to neubírá na odbornosti této knihy. Myslím si, že kniha je opravdu skvělým pomocníkem, pokud se chce člověk více dozvědět o výzkumech v oblastech chronického onemocnění a věřím, že obohatí odbornou komunitu věnující se tomuto tématu. 

Zdroj: Gurková, E. (2017). Nemocný a chronické onemocnění: edukace, motivace a opora pacienta. Praha: Grada Publishing.

Psychologie v medicíně

Psychologie v medicíně Obálka knihy Psychologie v medicíně
Susan Ayers, Richard de Visser
Odborná
Grada
2015
568
Bára

„Udělal jsem to už dřív a udělám to zase, bude-li někdo nevyléčitelně nemocný, je velká chyba, že lidé musejí cestovat za hranice, aby mohli umřít, když by mohli důstojně zemřít tady doma. Říkám policii, zatkněte mě“ (Ayers & Visser, 2015, 145).

 

Knihu bych doporučila zejména studentům medicíny nebo doktorům v praxi, nicméně je vhodná i pro kohokoliv jiného, kdo se chce dozvědět jaký význam má psychologie v medicíně a proč je důležité, aby doktoři znali její základy a možnosti jejího využití. Psychologie v medicíně je velmi čtivá kniha, což pro mě bylo překvapením, protože nemám moc zkušeností s čtivou učebnicí. Jediné, co mi občas vadilo byly ojedinělé překlepy v textu a někdy příliš dlouhá a nesrozumitelná souvětí.

Jako velký plus vnímám to, jak je kniha koncipovaná. Na začátku nového tématu najdeme vždy obsah a cíle dané kapitoly, což činí knihu velmi přehlednou. V knize je také mnoho obrázků a sem tam i nějaký kreslený „komiks“ na odlehčení. Daná témata jsou podporována výzkumy a klinickými poznámkami. Pro aktivnější čtenáře nebo studenty jsou tam i krátké aktivity, které vždy navazují na téma kapitoly a pomáhají se i aktivně zamyslet, a nejen pasivně číst. Tohle vše napomáhá k lepšímu pochopení problematiky, ale také zpříjemňuje čtení, popřípadě učení. Nicméně jako největší přínos knihy vnímám případové studie, které v knize dokreslují jednotlivé kapitoly. Přestože to bývají jen kratší úryvky, tak se díky nim člověk dokáže vcítit do potíží, s kterými se lidé setkávají a zároveň lépe pochopit teoretickou část. 

Zdroj: Ayers, S., & De Visser, R. (2015). Psychologie v medicíně. Grada Publishing.

Perinatální paliativní péče

Perinatální paliativní péče Obálka knihy Perinatální paliativní péče
Kateřina Rastislavová
Odborná
Grada
2016
200
Eliška

„Byli jsme tam spolu, on mě držel v náručí, já jsem držela miminko. Manžel se hrozně bál, že je malinkej, že by mu něco udělal, tak jsem mu ho dala do náručí, aby toho jednou nelitoval…, a byl rád, že si ho pochoval. Bylo to hrozně těžké“ (Rastislavová, 2016, 34).

 

Tato kniha se věnuje pomoci a péči o rodiče, kteří přišli o své dítě ať už v průběhu těhotenství, při porodu anebo krátce po něm. Autorka v knize propojuje teorii, zahraniční studie a také svůj vlastní výzkum, který prováděla s ženami po perinatální ztrátě. Celá kniha je doplněná úryvky z rozhovorů, které byly v rámci výzkumu provedeny. Autorka zmiňuje také různé možnosti, které rodiče po porodu dítěte mají například s ohledem na rozloučení s ním nebo vytvořením vzpomínek na ně. Podstatná část knihy je také věnována doporučením v péči o rodiče, kteří si prošli tímto náročný obdobím. Autorka také moc hezky vysvětluje všechny psychologické aspekty truchlení a jeho průběh, ale také to, jak to může vypadat, když se zkomplikuje. Celkově je kniha velmi hezky propojená. Musím říct, že z počátku je zdravotní terminologie poměrně náročná a zasloužila by si větší vysvětlení pro osoby, které nejsou až tak zasvěceny, později jsou ale všechny kapitoly doplněny sdělením matek, které jsou velmi zajímavé a mnohdy člověka chytnou za srdce a způsobí mráz na zádech. I přes náročné téma se kniha velmi dobře čte a je obtížné ji odložit. Věřím, že je vhodná jak pro psychology, sociální pracovníky, tak pro lékaře, kteří se s těmito osobami setkávají, ale přečíst si ji mohou také rodiče, kteří si něčím podobným procházejí. Oceňuji zejména častou normalizaci všech pocitů, které se u rodičů mohou objevit a velmi citlivý přístup ke všem prožitkům, které se v knize objevují.

Zdroj: Rastislavová, K. (2016). Perinatální paliativní péče. Grada

Pohoupej medvídka

Pohoupej medvídka Obálka knihy Pohoupej medvídka
Sally Arnold
Populárně-naučná literatura
Portál
2021
104
Nella

„Podobně jako tělu trvale prospívá pravidelné cvičení, vědomý přístup k životu má dlouhodobý pozitivní vliv na mysl, a zejména na rozvíjející se mozek“ (Arnold, 2021, str. 9).

 

Pojem mindfulness se ve světě dospělých vyskytuje už delší dobu. Stále více lidí se snaží skrze všímavost dosáhnout rovnováhy mezi vnitřním souladem a uspěchanou moderní dobou. Ale víte, že k mindfulness můžete vést i své děti? Aktivity v této knize, vedoucí k všímavosti, jsou určeny dětem ve věkovém rozpětí 4 až 8 let, ovšem i rodiče se zde mohou leccos naučit. Najdete zde 40 cvičení, které děti vedou, dle slov autorky, k pocitu klidu, soustředění a radosti. Jak sama uvádí, kniha je určena dětem, kteří mají bujnou fantazii a může jim být nápomocná v období, kdy se učí rozeznávat a pojmenovávat emoce své i okolního světa.
Obrázky doplněná kniha provází nejmenší i jejich rodiče postupně k cestě za vnitřní harmonií. Přes dechová cvičení, která lze provádět bez jakýchkoliv pomůcek nebo třeba s asistencí oblíbeného plyšáka nebo bublifuku se postupně dostanete i ke cvičením, která rozvíjí smyslové vnímání či učí dítě se soustředit.
Techniky jsou většinou velmi jednoduše, přesto výstižně popsané. Pro uvedenou věkovou skupinu tedy nebude problém daný úkol pochopit.
Publikaci velmi oceňuji právě proto, že se zaměřuje na nižší věkovou skupinu. Přeci jen o všímavosti a meditaci bylo pro dospělé napsáno několik stovek knih a děti byly neprávem opomíjeny. Vždyť v tomto chaotickém světě, který se bude neustále zrychlovat, vyrůstají. Měli bychom je tedy vést k všímavosti a uvědomění vnitřního klidu a svobody. Tato kniha vám může být dobrým průvodcem.  

Zdroj: Arnold, Sally. Pohoupej medvídka, mindfullnes pro nejmenší a jejich dospělé. Přeložila Viola Somogyi. Portál.

Hry pro zvládání emocí: pro děti 4-10 let

Hry pro zvládání emocí: pro děti 4-10 let Obálka knihy Hry pro zvládání emocí: pro děti 4-10 let
Angelika Grubert
Populárně-naučná literatura
Portál
2022
95
Léňa

„PŘEHLÍDKA NETVORŮ. Zvládat silné emoce prostřednictvím humoru a fantazie přináší značnou úlevu. Každé dítě nakreslí svou emoci jako netvora: “Jak vypadá moje nestvůrka? Některá je naštvaná, jiná smutná nebo ustrašená.” Když všechny děti nakreslí své emoční nestvůry, jejich výkresy vystavíme třeba na nástěnce a ukážeme si tak, že nikdo není na své emoce sám. Máme je všichni a je jich mnoho“ (Grubert, 2022, str. 20).

 

Kniha se věnuje dětem v předškolním a mladším školním věku. Autorka uvádí 50 her, které pomáhají dětem konstruktivně zvládat silné emoce jako například vztek, strach či neklid. Využít ji mohou jak pedagogové, tak rodiče. Každá hra je jednoduše vysvětlena pár větami. Skvělé je, že většinou hry nevyžadují nikterak náročné pomůcky a přípravu dopředu. Některé hry jsou doplněné i o další pokračování či malé zamyšlení. Mně osobně se moc líbí, jak zajímavě autorka hry pojmenovala. Např. Roztřesený pudink, Čokopoklonový trůn., Šeptací pytlík aj. Jediné, co bych uvítala, je, kdyby u každé hry byla uvedena věková kategorie dětí, pro kterou se nejvíce hodí. Hry se dají samozřejmě přizpůsobit a čtenář sám nejspíš vycítí, pro jak staré děti by byla hra nejvhodnější. I přesto by však tato informace mohla ušetřit čas při hledání a výběru té správné.

Zdroj: Grubert, A. (2022). Hry pro zvládání emocí: pro děti 4-10 let. Portál.

10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli

10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli Obálka knihy 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli
Ellen Notbohm
Populárně-naučná literatura
Portál
2021
160
Nikča

„…mějte na paměti, že důvod, proč se tomu říká spektrum, spočívá v tom, že žádné dvě děti nejsou úplně stejné. Každé začíná svou cestu v jiném bodě spektra a každé postupuje po vývojové trajektorii svým tempem a s výhradně vlastní, stoprocentně oprávněnou perspektivou“ (Notbohm, 2021, str. 22).

 

 

Tato skvělá kniha seznamuje čtenáře se světem dětí na spektru. Autorka v knize uvádí pohled na autismus a to, jak o autismu mluvíme a jakou dáváme dětem s autismem nálepku. Kniha obsahuje deset hlavních kapitol, přičemž je každá kapitola věnovaná některé oblasti, která je u dětí s autismem jiná než u běžných dětí. Kapitoly se týkají například smyslového vnímání, uvažování, komunikaci, socializaci apod. Skrze celou knihu autorka pracuje s tématem nálepkování autistů a upozorňuje na to, že když budeme dávat do souvislosti děti s autismem a „zdravé děti“, tak z autistů tak vlastně nevědomky činíme ty „nemocné – nemohoucí“. Jenže autorka poukazuje na to, že se nejedná o nemoc (tudíž o něco, co by šlo vyléčit), ale že autismus je mnohem složitější a součástí osobnosti daného dítěte. Tuto myšlenku rozvíjí především z důvodu, že velmi záleží na tom, jak k dětem s autismem přistupujeme, zda se na ně díváme jako na „nemocné“ nebo na „jiné“. Náš přístup k dítěti ovlivňuje totiž to, že se nám může za nálepkou ztrácet jeho osobnost a individuální potřeby, a to především kvůli případným předsudkům či stereotypním očekáváním od dětí s autismem. Náš přístup k dítěti ovlivňuje vnímání dítěte. Za nálepkou “autismus” se může ztratit osobnost dítěte a jeho individuální potřeby, a to právě kvůli případným předsudkům a očekáváním od dětí s autismem.
Myšlenky autorky se mi velmi líbily a velmi jsem s nimi souzněla. V knize se laickým, srozumitelným jazykem a nenásilnou formou dočtete nejen o základních problémech, které děti s autismem tíží, ale také to, jak k dětem a jejich citlivosti přistupovat. Od knihy však neočekávejte odborné termíny či odbornější základ. Ačkoliv je kniha určena především rodičům dětem na spektru, tak ji doporučuji všem, kteří by se rádi s tímto tématem seznámili, ať už se jedná o nováčky v tomto oboru nebo pracující s dětmi na spektru.

Zdroj: Notbohm (2021). 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli. Portál.

Sociální dovednosti v mateřské škole

Sociální dovednosti v mateřské škole Obálka knihy Sociální dovednosti v mateřské škole
Zdeňka Michalová, Alžběta Kratochvílová
Odborná
Grada
2022
152
Eliška

„Vždycky se na začátku snažil několikrát prodýchat a vlezl si přitom pod padák a celý se stulil do klubíčka a ještě si dal před sebe ruce. Schovka pod padákem zabírala, padák pomohl, proto s panem zahradníkem vymysleli tajemné slovo PAPO (PAdák POmáhá), což byl pro Tima signál, kterým mu pan zahradník napověděl, když se chtěl Tim začít vztekat a ošklivě se zachovat“ (Michalová & Kratochvílová, 2022, 64.).

 

Sociální dovednosti jsou jednou ze základních kompetencí, které si děti v průběhu života osvojují. Autorky v této knize představují program, který je vhodný právě k nácviku těchto dovedností a je určen pro všechny, kteří pracují s dětmi školkového věku ať už individuálně nebo skupinově. Jednotlivé kapitoly jsou vždy krátké a obsahují motivační příběh, který je na začátku čten dětem. V rámci tohoto příběhu se setkáme s holčičkou Áďou a mimozemšťanem Timem, kteří se ve školce potkávají s různými sociálními situacemi jako například poděkováním, relaxací, dodržováním hygieny apod. Na tento příběh vždy navazují úkoly a hry, které autorky doporučují v rámci jednotlivých dovedností s dětmi provádět a procvičovat. Zároveň je téměř každá lekce doplněna barevnými pracovními listy, se kterými je možno dále pracovat. Právě tuto názornost a doplnění musím velmi ocenit, protože celá kniha byla velmi hezky zpracovaná a moc se mi líbilo i grafické zpracování celého programu. Aktivity byly zároveň popsány velmi srozumitelně s možností přizpůsobovat je skupině a konkrétním dětem. Velmi se mi líbil také příběh pro děti, který sám o sobě byl velmi čtivý, a tak trošku mě vrátil do dob, kdy jsem ještě četla dětské knihy. Velmi se mi také líbila strukturovanost knihy a stejná struktura v každé kapitole, což velmi usnadňovalo orientaci v knize a případné pozdější dohledání. Z psychologického pohledu také oceňuji zasazení celého programu do vývojových teorií a také to, že téměř každá kapitola byla doplněna o aktivitu věnující se pomoci dětem s nějakým onemocněním, postižením nebo handicapem. Myslím si, že kniha je vhodná pro všechny, kteří pracují s mladšími dětmi ve školce, ať už pro učitele, poradce ale i rodiče, kteří doma takové dítě mají a chtějí s ním tyto aktivity více rozvíjet a dovedu si představit, že i já bych jednou v budoucnu tento program využila.

Zdroj: Michalová, Z., & Kratochvílová, A. (2022). Sociální dovednosti v mateřské škole: aktivity k minimalizaci nevhodného chování v předškolním věku a posilování sociálních dovedností. Grada.

Trauma u dětí

Trauma u dětí Obálka knihy Trauma u dětí
Leona Jochmannová
Odborná
Grada
2021
218
Jana

“Dětské trauma vyžaduje znalosti této problematiky tak, aby nedocházelo k chybám v diagnostice a nastavení podoby intervence a péče o traumatizované děti (Jochmannová, 2021, 177).”


 

Tato kniha představuje v první části převážně stručný, za to ale výstižný popis problematiky traumatu s bližším zaměřením na dětskou populaci. Autorka se věnuje historii, definicím a diagnostickým kritériím traumatu a PTSD z hlediska dostupných klasifikací (DSM-5, MNK-10 i ICD-11), jejichž přístupy mezi sebou porovnává a poukazuje na důležité změny. Přikládá také rozsáhlý popis projevů a následků traumatu (z hlediska neurobiologických změn, disociací a somatických projevů) a jednotlivých kategorií i subkategorií poruch, které s traumatem souvisí. Důležitou součástí publikace je část věnovaná diagnostice, kde autorka představuje postřehy i statistická zjištění z praxe, mimo jiné v souvislosti s diferenciální diagnostikou. Zde se věnuje především přesahům diagnóz traumatu a syndromu ADHD u dětské populace. V návaznosti na diagnostiku dále představuje nahlížení na dětské trauma v jednotlivých resortech (sociální, zdravotnictví a školství) a zdůrazňuje užitky a potřebnost komplexního náhledu na tuto problematiku. Také nastiňuje výčet a popis principů a jednotlivých programů terapie traumatu u dětí a s nimi spojená rizika. Závěrem se autorka věnuje posttraumatickému růstu v souvislosti s dalšími osobnostními změnami vlivem prožitého traumatu. V druhé (speciální) části je v knize představen výzkum traumatu u dětí z let 2017-2019. Jedním ze zajímavých zjištění je, že u celkového výzkumného souboru dětí bylo zjištěno průměrně šest traumatických událostí (v rozmezí od 2 do 15 událostí), ze kterých dále vyplývá shoda symptomů pro diagnózy PTSD a ADHD spolu s dalšími specifickými rozdíly podle jednotlivých resortů odborné péče.

Zdroj: Jochmannová, L. (2021). Trauma u dětí. Grada.