• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra

Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra Obálka knihy Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra
Radkin Honzák, Renata Červenková
Populárně naučná
Vyšehrad
2018
210
Pája

„Lidi očekávají v podstatě magii, jejímž symbolem je pilulka. Dodnes totiž vnímají medicínu jako svého druhu šamanství. Dej mi pilulku a neotravuj.” (Červenková & Honzák, 2018, str. 22)

Tato kniha je celkovým pohledem známého psychiatra na život i na svou profesi. Honzák se věnuje komunikaci mezi lékaři a pacienty, psychosomatice, ale i psychoterapiím a lékům či medicinalizaci společnosti. Líbí se mi, že autor otevřeně polemizuje nad tím, co se podle něho dělá v těchto oblastech dobře a co nás žene do záhuby. A tak se nevyhýbá ani tématům jako jsou pacientské organizace, celebritám z pohledu medicíny nebo v poslední době stále populárnějšímu tématu psychopatů. Forma rozhovoru s reportérkou, kterou je kniha napsána, se snadno a hezky čte. Dílo bych určitě doporučila, jak laické veřejnosti, tak i psychologům. Přestože čtenáři znalejší v oboru budou mít občas pocit, že některá řešená témata už jsou příliš „profláknutá“, i pro ně se zde podle mého názoru najde mnoho nového a přínosného. Honzák je zkrátka odborník, který má co předat.

Zdroj: Červenková, R., & Honzák, R. (2018). Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra. Vyšehrad.

Přerámování v terapii: umění vidět jinak

Přerámování v terapii: umění vidět jinak Obálka knihy Přerámování v terapii: umění vidět jinak
Mark Tyrrel
Populárně naučná
Portál
2019
111
Jana

„Po svých dlouholetých zkušenostech v psychoterapeutické praxi mám dnes jistotu i realistický náhled, že sice nemůžu každého „vyléčit“, ale většině lidí se dá do určité míry pomoci.“ (Tyrrel, 2019, str. 24)

Tato kniha je srozumitelnou, krátkou a zcela výstižnou terapeutickou „příručkou“, představující techniku zvanou přerámování – která se zaměřuje na práci se slovy, metaforami nebo s příběhy. Jelikož by se přerámování mělo „šít lidem na míru“, ¾ knihy tvoří krátké příklady z praxe autora i jeho kolegů, kterými se čtenář může nechat inspirovat. Kniha postupně představuje možnosti přerámování v různých oblastech, konkrétně například u klientů přicházejících s úzkostí, depresí nebo se závislostí. Podle mého názoru by se tato kniha (nebo alespoň popisovaná technika) měla dostat do rukou všem, kteří nějakým způsobem pracují s lidmi nebo by chtěli poznat efektivní způsob, jak s lidmi pracovat pomocí správně užitého jazyka.

Zdroj: Tyrrel, M. (2019). Přerámování v terapii: umění vidět jinak. Portál.

Přednášky k úvodu do psychoanalýzy

Přednášky k úvodu do psychoanalýzy Obálka knihy Přednášky k úvodu do psychoanalýzy
Sigmund Freud
Odborné
Portál
2020
335
Luci

„Naopak, předmětem jejího pozorování (psychoanalýzy) jsou obvykle ony nenápadné příhody, které ostatní vědy odsunují stranou jako příliš malicherné, jako jakýsi odpad jevového světa, abychom tak řekli.“ (Freud, 2020, str. 19)

Při čtení této knihy dostanete možnost proniknout do nejtemnějších zákoutí psychoanalýzy a myšlenek jejího autora. Je psaná formou poznámek k přednáškám, jimiž Freud rozšiřoval svou školu na univerzitní půdě. Tato forma může na první pohled působit chaoticky, ale výklad je přehledný a lehce se v něm zorientujete. Přednášky zahrnují tři velké celky: chybné úkony, sny a neurózy. Freud logicky vykládá teorii psychoanalýzy, své myšlenky sám kriticky hodnotí a dále rozvíjí. Všechny jeho úvahy jsou detailně vysvětleny a rozebrány. Ačkoliv je psychoanalýza pověstná svou abstraktností, dílo je psáno přísně vědecky. Freud ve svých poznámkách k tématům přistupuje důkladnou vědeckou analýzou.  Proto je kniha pro její odbornost hůře srozumitelná. Na jednu stranu je vhodná ty, kteří se se Sigmundem Freudem teprve seznamují, na druhou jde o pokročilou četbu a je vhodná pro náročnější čtenáře. Kniha je však unikátní svou celostí a podrobným proniknutím do tajemného světa chybných úkonů, říše snů a neurotických poruch, jako do celé Freudovy teorie psychoanalýzy.

Zdroj: Freud, S. (2020). Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Portál.

Lži na pohovce

Lži na pohovce Obálka knihy Lži na pohovce
Irvin D. Yalom
Populárně naučná
Portál
1999
383
Léňa

„Můj Bože, pomyslel si Ernest, tohle je pacientka, kterou jsem si určil pro pravdomluvnou terapii, pro nekompromisně upřímný vztah, a hned od první minuty tady máme ten nejfalešnější ze všech možných začátků. Až moc dobře si pamatoval, jaký ten večer v knihkupectví sváděl zápas se svým stínem. Co ale může říct Carolyn? Rozhodně ne pravdu! Že pendloval mezi svým ptákem a mozkem, mezi touhou po Nan a pozorností věnovanou svému tématu a publiku. Ne! Disciplínu! Disciplínu!“ (Yalom, 1999, str. 109)

Kniha čtenářovi představuje etická úskalí práce v psychoterapii, zpracovaná do napínavého příběhu. Jsou věci, o kterých se v psychoterapii málo mluví. Jde o citlivá témata, zahalená tajemstvím. Avšak právě proto jsou pro lidi tak přitažlivá. Autor v knize otevírá témata jako sex s pacientkou, experimentální postupy terapeuta nebo podnikání s bývalým pacientem. Čistě z etického hlediska je jednoduché říct, že tohle všechno je špatné a v psychoterapii nepatřičné. Ale příběh vám ukáže, že okolnosti dokážou situaci velmi zkomplikovat a správné jednání už není tak jednoznačné. Věřím, že každému, kdo si knihu přečte, budou v hlavě myšlenky šrotovat, dokud si na situaci neudělá svůj vlastní názor.

Zdroj: Yalom, I. D. (1999). Lži na pohovce. Portál.

Existencionální psychoterapie

Existencionální psychoterapie Obálka knihy Existencionální psychoterapie
Irvin D. Yalom
Odborné
Portál
2020
544
Yalom, I. (2020). Existenciální psychoterapie. Portál.
Baja

„Tragickou ironií je, že právě ti, kteří tak zoufale potřebují útěchu a radost autentického vztahu, jsou nejméně schopní takový vztah vybudovat.“ (Yalom, 2020, str. 423)

Irvin Yalom v této publikaci ukazuje, že i na tak známá témata jako jsou smrt, svoboda, osamělost či ztráta smyslu, existují nové myšlenky a čtenáře doslova vtáhne do svých úvah. Propojuje teorii těchto témat s početnými kazuistikami, přičemž nezachází do těžkopádných odborných pojmů. V textu často odkazuje na díla známých filozofů a nabádá tak na další zajímavá díla. Kniha obsahuje početné strategie jak jednat s klienty v terapii a jak konkrétně se s nimi dostat na podobnou úroveň a pak jim nabízet nové pohledy v jejích hraničních životních situacích. Kniha má proto potenciál být skvělým průvodcem terapeutům, psychologům a jiným sociálním pracovníkům, kteří pracují s lidmi v obtížných situacích, avšak může představovat zajímavé čtení pro nadšence témat terapie a filozofie. Nicméně může být i odrazovým můstkem pro lidi, kteří hledají východisko z těžké situace přičemž nechtějí navštívit odborníka. Kniha jim může být partnerem u různých dilemat. Autor při tématu smrti čtivě píše i o  pojetí smrti u dětí, psychopatologii (například schizofrenii), nebo při tématu svobody zachází do úvah o odpovědnosti či vůli. Jestli Vás zajímají témata terapie a existencialismu, tuhle knížku musíte přečíst!

Zdroj: Yalom, I. (2020). Existenciální psychoterapie. Portál.

Všímavost a soucit se sebou

Všímavost a soucit se sebou Obálka knihy Všímavost a soucit se sebou
Jan Benda
Populárně naučná
Portál
2019
230
Jana

“Klienti v psychoterapii si často myslí, že jsou v pořádku. Problémem je, že se tak necítí."  (Benda, 2019, str. 101)

Kniha se zaměřuje na využívání techniky všímavosti (angl. mindfulness) a soucitu se sebou (nejen) v psychoterapii, s ohledem na proměnu a regulaci emocí. Autor postupně představuje a propojuje staré buddhistické učení s moderními výzkumy např. z oblasti
neurovědy. Kniha přitom obsahuje velmi pestrou kolekci různých přístupů k emocím a všímavosti, představuje mezinárodní studie a experimenty, přičemž každá kapitola je zakončena praktickým cvičením, které si čtenář může vyzkoušet „na vlastní kůži“. Benda (2019) přitom ve výkladu emocí klade důraz na (často neuvědomované) pocity studu, které stojí za většinou návštěv psychoterapeuta nebo jsou přítomné u různých typů psychopatologických nemocí. Jakožto klinický psycholog, autor knihu zároveň obohacuje o vlastní případy a poznatky z již 20leté psychoterapeutické praxe. Kniha je čtivá, obsahuje přitom plno typů na další zajímavé tituly a knihy a určitě rozšíří čtenáři obzor. Tento titul doporučuji jak budoucím terapeutům, tak i zájemcům o tématiku seberozvoje a sebepoznávání.

Zdroj: Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou. Proměna emocí v psychoterapii. Portál.

Tma: o hvězdách, strachu a pěti nocích na hoře

Tma: o hvězdách, strachu a pěti nocích na hoře Obálka knihy Tma: o hvězdách, strachu a pěti nocích na hoře
Sigri Sandberg
Populárně naučná
Portál
2020
159
Pája

“Genetická výbava našeho těla je pradávná a uzpůsobená tak, aby nám pomohla v nebezpečí – a kdysi bylo opravdu záhodno bát se tmy, …“ (Sandberg, 2020, str. 32).

Kniha Tma se pohybuje na pomezí mezi beletrií a psychologickou literaturou. Na tmu se můžeme dívat z mnoha úhlů pohledu a stejně tak to dělá i tato kniha. Autorka zde primárně popisuje pět dní strávených za polární noci v samotě uprostřed přírody a svůj boj se strachem ze tmy, který se rozhodla touto „výpravou“ překonat. Svůj text ale doplňuje také odbornými informacemi o tmě, o jejím působení na nás lidi i o světelném znečištění. Knihu doporučuji i laické veřejnosti, čte se lehce a snadno a mnoho ze zmiňovaných odbornějších informací jsem znala již před přečtením. Nicméně je podle mého názoru vhodná pro zamyšlení a také jako forma osobního rozvoje nebo jako zdroj témat týkajících se tmy, o která se lze dále zajímat.

Zdroj: Sandberg, S. (2020). Tma: O hvězdách, strachu a pěti nocích na hoře. Portál.

Najděte si svého marťana

Najděte si svého marťana Obálka knihy Najděte si svého marťana
Marek Herman
Populárně naučná
Apak
2014
233
Jana

„Souhrnně můžeme říct, že malé dítě – ať už je v komkoliv z nás – mohu oslovit a ono mě uslyší, pokud o něj projevím opravdový a upřímný zájem.“ (Herman, 2014, str. 38)

Kniha, jak sám autor uvádí, představuje tu část psychologie, kterou můžeme využít v našem životě. Najdete v ní jak souhrn teoretických, tak především praktických poznatků, typů a „životem ověřených“ rad. Jednotlivé kapitoly se věnují funkci mozku, seberozvoji, chybám… představují nám, jak funguje dětský svět nebo jak důležité jsou pohádky. Ať už máte děti, pracujete s nimi nebo máte „pouze“ své vnitřní dítě (marťana), bude čtení této knihy jistě obohacující. Obsah je čtivý, obohacen o ilustrace a souhrny jednotlivých kapitol. Je však nutné zmínit, že se nejedná o zcela odbornou literaturu. Autor vychází především z vlastních zkušeností, které se sem tam snaží propojit i s teorií. To ale neznamená, že poznatky nejsou validní. Osobně jsem byla na autorových přednáškách a jelikož se zaměřují především na laickou veřejnost (neodborné publikum), tak oceňuji, že se autor snaží jednoduchým a lidským způsobem těmto lidem předat své zkušenosti a to (podle něj) nejdůležitější z velmi široké oblasti psychologie.

Zdroj: Herman, M. (2014). Najděte si svého marťana. Vydavatelství apak.

Co, kdy a jak ve výchově dětí

Co, kdy a jak ve výchově dětí Obálka knihy Co, kdy a jak ve výchově dětí
Zdeněk Matějček
Populárně naučná
Portál
1996
143
Luci

“Jenomže nic se ze života neztrácí a co tam bylo během tohoto vývoje s láskou vloženo, to má velkou naději, že bude i s láskou předáno na další generaci. Jde tu o jakýsi podivuhodný koloběh dobrého i zlého mezi lidskými generacemi- a nám jde přirozeně o to, aby to dobré nabývalo vrchu.“ (Matějček, 1996, str. 12.)

V České republice není známější osobnosti dětského psychologa než Zdeněk Matějček. Zasloužil se o proměnu dětské psychologie k lepšímu a stal se jedním z předních odborníků na výchovu. Jeho kniha zaujímá roli praktické příručky pro rodiče nebo jakoukoliv jinou osobu pečující o děti. Nejde však o pouhý mechanický návod. Naopak, Matějček nás vřele a lidsky provází všemi stadii od narození dítěte (zmiňuje se však už o době prenatální) až po adolescenci. Tato kniha je dobrou volbou pro mladé rodiče, vývoj i péče o dítě je zde vysvětlena jednoduše a v příjemném duchu. Zejména se zaměřuje na kritická vývojová období a v jaké době co u dítěte nepromeškat (co je potřeba, aby zvládalo a jak je to naučit). Neopomíná také dodat, čeho bychom se měli raději vyvarovat. Nehovoří však pouze o dítěti, své místo v knize zaujímají také rodiče, jejich kvality a správné postoje k nově nabyté odpovědnosti. Své vědomosti dokládá výzkumy a zkušenostmi z jeho praxe i praxe jeho kolegů. Matějček nenásilnou formou nabízí pro inspiraci svůj úhel pohledu a rady. Do druhé poloviny knihy autor přidává vlastní esej o výchově k odpovědnosti. Na závěr je přínosem obsáhlá kapitola o strachu a úzkostech dítěte, kde nalezneme cenné rady, jak předcházet jejich vzniku nebo jak s nimi pracovat.

Zdroj: Matějček, Z. (1996) Co, kdy a jak ve výchově dětí. Portál.

Třinácté komnaty dětské duše

Třinácté komnaty dětské duše Obálka knihy Třinácté komnaty dětské duše
Violet Oaklander
Odborné
Portál
2003
359
Luci

“Fantazie může být společnou hrou a jejím prostřednictvím také můžeme zjistit, co se s dítětem právě děje. Obvykle jeho fantazijní proces (jak myslí a pohybují se ve světě fantazie) odpovídá jeho životnímu procesu. Můžeme tak nahlédnout do vnitřního království dítěte.“ (Oaklander, 2003, str. 24)

Kniha Violet Oaklander je příspěvkem do bohatého koutku psychoterapie u dětí. Pracuje tady zejména s  fantazií, vysvětluje techniky práce se smyslovými zážitky, malováním, ruční tvořivostí, vyprávěním příběhů nebo terapií hrou (pískoviště, projektivní metody atd.). Na knize jistě každý čtenář ocení, že autorka často hovoří o svých vlastních zkušenostech, s detailním popisováním jednotlivých technik terapie i možných obtížích, které mohou nastat. V případech, kdy terapie nebo dítě nepracují, jak by měli, nabízí scénáře, které pomáhají k nápravě a dosažení kýženého účinku. Nabízí jednotlivé případy, kdy vystihuje principy metod, i co se zrovna odehrává ve světě dítěte. Dává do souvislosti chování dětí a jejich vnitřní motivy. Kniha je vhodná pro úplně začátečníky v oblasti psychoterapie, i pro pokročilé. Svou snadno a lehce čitelnou formou i bohatými zkušenostmi osloví oba dva typy. Pohled autorky pomáhá získat detailnější představu o tom, co psychoterapie s dětmi obnáší a v čem spočívají samostatné techniky. Pokud chcete nahlédnout do světa dětské fantazie a proniknout také do tajů jejich duše, je pro vás tato kniha správnou volbou!

Zdroj: Oaklander, V. (2003) Třinácté komnaty dětské duše: tvořivá dětská psychoterapie v duchu gestalt terapie. Portál.