• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Sourozenecké konstelace

Sourozenecké konstelace Obálka knihy Sourozenecké konstelace
Kevin Leman
Odborné
Portál
2016
308
Pája

“Co z něho nakonec vyroste, se dá předpokládat se stejnou pravděpodobností jako počasí v Chicagu." (Leman, 2016, 146).

Kniha Sourozenecké konstelace si mě získala hned od začátku, věnuje se pořadí dětí v rodině a jeho vlivu na jejich povahu. Přičemž její autor, Kevin Leman, všechna prezentovaná data už roky ověřuje výzkumy a z knihy je znát, že ví, o čem mluví. Co se tedy přesně v knize dá najít? Popis povahy jednotlivých sourozeneckých konstelací, mnoho příkladů z jeho praxe, ale i odkazy na Alfreda Adlera a útržky ze života autora. Dílo se také věnuje vztahům, které jednotlivé osobnosti vyhledávají a jaké můžou mít problémy v partnerství. Autor také upozorňuje, že konstelace nejsou zákon, tudíž se objevují výjimky. Jediné, co bych knize vyčetla, je její délka, občas jsem měla pocit, že se některé informace zbytečně opakují.
Kniha se nesmírně snadno čte, protože, jak osobě autor rád píše, je benjamínek, tudíž rád lidi baví. Při čtení nenarazíte prakticky na žádné odborné výrazy, takže knihu si muže přečíst, jak laická veřejnost, tak i odborníci. Na závěr už snad jen popřeji budoucím čtenářům, ať vám toho kniha přinese alespoň tolik jako mě.

Zdroj: Leman, K. (2016). Sourozenecké konstelace. Portál.

Závist, žárlivost a jejich smysl

Závist, žárlivost a jejich smysl Obálka knihy Závist, žárlivost a jejich smysl
Verena Kast
Populárně naučná
Portál
2016
183
Jana

“Každý pocit má v našem psychickém hospodářství svou funkci, svůj smysl, …, a pocit závisti nám signalizuje, že jsme přestali být spokojeni či smířeni sami se sebou.“ (Kast, 2016, 14).

Závist a žárlivost jsou složené emoce, se kterými se ve svém životě každý aspoň setkal nebo je dokonce sám pocítil. Verena Kast jde ve své knize do hloubky, hledá smysl těchto emocí, snaží se nastínit různé příčiny, projevy, druhy nebo také copingové strategie. Nechybí ani pár stránek popisu teorie např. Melanie Cleinové nebo doporučení pro práci se závistí a žárlivostí v terapii. Kniha je psána velmi názorně. Při čtení mi vyhovovala autorčina důslednost vysvětlování pojmů a teorií. Autorka se také snaží na tyto emoce pohlížet z mnoha různých úhlů pohledu (od sourozeneckých konstelací až po výklady snů), což oceňuji. Jde určitě o zajímavé čtení, ať už v rámci studia nebo seberozvoje.

Zdroj: Kast, V. (2016). Závist, žárlivost a jejich smysl. Portál.

Umění nic nedělat

Umění nic nedělat: a jak mít čas pro sebe Obálka knihy Umění nic nedělat: a jak mít čas pro sebe
Veronique Vienne
Populárně naučná
Pragma
2012
95
Léňa

„Je to paráda! Nedělat nic – ale zajímat se o vše“ (Vienne, 2012, str. 90.).

Snahou knihy je prakticky radit lidem, kteří jsou neustále v jednom kole, jak odpočívat a relaxovat tím, že klade velký důraz na „bytí“ člověka.
Upřímně musím říct, že první strany knihy mě nenadchly. Ale jakmile jsem se začetla, pochopila jsem pravou podstatu knihy. Nejsou v ní popsány povrchní rady, ale smysluplné a moudré, které k člověku opravdu promlouvají. Autorka popisuje naprosto jednoduché odpočinkové činnosti z mnoha úhlů pohledu díky jejím hlubokým a širokým zkušenostem. Proto se pak na ně začnete dívat jinýma očima, což je nejspíš účel knihy. Já osobně jsem byla nadšená z pasáže „Jak pozorovat západ Slunce“. Ale i ostatní části knihy hodně obohacují, pokud čtete s otevřenou myslí.

Zdroj: Vienne, V. (2012). Umění nic nedělat: a jak mít čas pro sebe. Pragma.

Umění milovat

Umění milovat Obálka knihy Umění milovat
Erich Fromm
Odborné
Portál
2015
136
Léňa

„Je láska umění? Jestliže ano, pak vyžaduje znalost a úsilí. Nebo je to příjemný pocit, k jehož prožití se dostává člověk náhodně, něco, do čeho „zapadne až po uši“, má-li štěstí? Tato knížka vychází z prvního předpokladu, zatímco bezpochyby většina lidí dnes věří v ten druhý.“ (Fromm, 2015, str. 13.)

Kniha Umění milovat kompletně shrnuje problematiku lásky. Zabývá se jak její teorií, tak praxí. Zmíněné jsou v ní i druhy a typy lásky.
Toto dílo Ericha Fromma mě pohltilo hned po přečtení prvních řádků. Donutilo mě to nad láskou přemýšlet z jiného pohledu, než jak jsem ji doposud viděla. Jelikož je knížka krátká, přečetla jsem ji během tří večerů a byla smutná z toho, že už jsem na konci. Zaručeně ji doporučuji každému, kdo chce pochopit opravdovou podstatu lásky a obohatit se o její teoretickou, často podceňovanou a přehlíženou, část. Získané poznatky jistě v životě využijete.

Zdroj: Fromm, E. (2015). Umění milovat. Portál.

Přehodnocení nevěry

Přehodnocení nevěry Obálka knihy Přehodnocení nevěry
Esther Perelová
Populárně naučná
Jota
2018
344
Léňa

“Debata o nevěře vede dnes spíše k rozbrojům, odsuzování a krátkozrakosti. Jako kultura jsme v otázkách sexu stále otevřenější, nevěra je však stále zahalená závojem ostudy a utajování. Věřím, že vám má kniha pomůže strhnout roušku mlčení a že podnítí nový způsob uvažování a dialogu o jednom z nejstarších způsobů našeho bytí" (Perelová, 2018, str. 14.).

Kniha se na nevěru dívá z mnoha úhlů pohledu, čímž dokazuje, jak je tato problematika složitá a obsáhlá.
V knize jsem si přišla opravdu na své. Nejenže komplexně shrnuje všechna témata, která se k nevěře vážou, ale stránky byly doplněny i reálnými příběhy, se kterými se tato americká autorka setkala ve své praxi. Díky tomu jsem si dokázala uvědomit, jak moc těžké je nevěru jednoduše neodsuzovat. Úvahové pasáže mě donutily se nad vším pořádně zamýšlet a utvářet si vlastní názor. Skvělé je, že je kniha čerstvě vydaná, takže jsem se v ní dočítala o aktuálních problémech v nynějších vztazích a společnosti.

Zdroj: Perelová, E. (2018). Přehodnocení nevěry. Jota.

Pět jazyků lásky

Pět jazyků lásky Obálka knihy Pět jazyků lásky
Gary Chapman
Populárně naučná
Návrat domů
2009
137
Léňa

“Musíme být ochotni učit se partnerově přirozenému jazyku lásky, jestliže chceme být v milostné komunikaci úspěšní." (Chapman, 2009, str. 9.)

Úkolem knihy je ukázat partnerům, jak spolu vzájemně s porozuměním komunikovat a vyjadřovat si lásku.
Čtivě a srozumitelně napsaná kniha, která je v partnerských vztazích velmi přínosná. Nad všemi jejími řádky jsem se hodně zamýšlela a začala tak chápat odlišnosti lidí ve vyjadřování a dávání lásky. Když jsem se pak dívala s těmito nově získanými znalostmi kolem sebe, byla jsem překvapená, jak velká pravda to v realitě je. Za nejdůležitější myšlenku knihy považuji to, že když někomu chceme vyjádřit svou lásku tak, aby nám ji uvěřil, musíme mluvit jeho jazykem lásky a ne tím svým.

Zdroj: Chapman, G. (2009). Pět jazyků lásky. Návrat domů.

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty Obálka knihy Nedostatečný pocit vlastní hodnoty
Röhr Heinz-Peter
Odborné
Portál
2013
176
Míša

„V sobě najdu všechno, co potřebuji." (Röher, 2013)

Autor Heinz Röhr je v oblasti psychologické populárně naučné literatury již téměř klasikem. Ve svých knihách se zaměřuje na psychopatologické jevy různého druhu a intenzity, ke kterým přistupuje s lehkostí jako k běžné součásti lidské rozmanitosti. Čtivým způsobem přibližuje možné změny v osobnosti, jejich příčiny a případné intervence, a může tak sloužit profesionálům i široké veřejnosti. Kniha přináší obecný pohled na to, jakým způsobem získáváme důležité představy ovlivňující náš životní postoj, jak se s těmi negativními nepříliš úspěšně vyrovnáváme a jaké vhodnější možnosti máme. V knize jsou představeny jevy, které klasické psychologické teorie označují jako vnitřní přesvědčení, vzorce chování či nevědomé obrany. Röhr k nim nepřistupuje skrze určitý psychologický směr, ale dává poznatky z těchto směrů dohromady a vytváří si pro ně nová pojmenování. Ve své knize vychází z mnoholeté terapeutické zkušenosti a přináší tak skutečně kvalitní seberozvojovou knihu či přívětivý způsob, který pomůže odborníkům v oblasti duševního zdraví porozumět klasickým konceptům teorie osobnosti. Ačkoli si pomáhá laickou řečí, příměry a příběhy, kniha není klasickým univerzálním návodem na šťastný život jako spíš průvodcem k většímu sebepoznání. Röhr k osobnostní patologii přistupuje s respektem a zároveň s důrazem na osobní odpovědnost každého z nás za to, jakou cestou se v životě vydáme a jakým způsobem budeme reagovat na své vlastní tajné programy. Knize porozumí jak uchazeč o studium psychologie, tak jeho absolvent a každý si z ní může něco odnést. Pokud Vám sedne autorův přístup, budete se k ní pravidelně vracet a čerpat z originálního propojení mnoha přístupů.

Zdroj: Röhr, H. P. (2013). Nedostatečný pocit vlastní hodnoty. Portál.

Láska je příběh

Láska je příběh Obálka knihy Láska je příběh
Robert. J. Sternberg
Populárně naučná
Portál
2017
256
Kuba

“Jednou z možností jak pochopit chování lidí v partnerských vztazích, je zjistit jaké příběhy je spojují jednak se současným vztahem, jedna s láskou v její ideální podobě." (Sternberg, 2017)

Kniha láska je příběh se na lásku dívá z narativního pohledu a může v mnohém připomínat známou knihu “Jak si lidé hrají”. Podobně jako Berne, tak i Sternberg ve své knize popisuje různé role a scénáře/příběhy o lásce, které v sobě nosíme. V úvodu knihy srozumitelně vysvětluje svou novou teorii a následně každý typ příběhu uvádí krátkým vyprávěním o páru, který daný příběh prožívá. Na tento úvod poté navazuje výkladem příběhu, rolí a přikládá rovněž otázky, které vám pomůžou ujasnit si, nakolik se daný příběh jedná právě vás.
Je to velmi čtivá knížka, jasná a přehledná. Není potřeba oplývat širokou základnou znalostí a můžete si z ní mnoho odnést jak do praxe, tak do osobního života.

Zdroj: Sternberg, R. J. (2017). Láska je příběh. Portál.

Uvolněně a s přehledem

Uvolněně a s přehledem: Relaxace a meditace pro moderního člověka Obálka knihy Uvolněně a s přehledem: Relaxace a meditace pro moderního člověka
Karel Nešpor
Populárně naučná
Grada
1998
96
Pája

,, … za pomoci podobné techniky dosáhl Buddha osvícení. Tím nechci ale říci, že byste na první pokus mohli očekávat totéž.“ (Nešpor, 1998, 32)

Uvolněně a s přehledem nám nabízí možnost se zastavit v uspěchaném dnešním světě pomocí relaxačních technik a meditací. Přestože jsem po prvních stránkách byla zklamaná, vyplatilo se pokračovat. Hodně oceňuji, že techniky, které autor nabízí, jsou dobře popsané a snadno představitelné. Kniha by se dala brát jako přehled relaxačních technik a vstupní brána, jak pro laiky, tak pro začínající psychology v této oblasti. Hlavně od poloviny je kniha zaměřena i pro začínající odborníky například jako inspirace při tvorbě workshopů, terapií, práci s různě nemocnými klienty i na další literaturu. Přestože je kniha už starší stále se podle mého názoru vyplatí číst.

Zdroj: Nešpor, K. (1998). Uvolněně a s přehledem: relaxace a meditace pro moderního člověka. Grada.

Chvála psychoterapie

Chvála psychoterapie Obálka knihy Chvála psychoterapie
Irvin D. Yalom, Helena Hartlová-Císařová,
Populárně naučná
Portál
2003
244
Yalom, I. (2003). Chvála psychoterapie. Portál.
Kuba

„Dovolte, Mary, rád bych vám něco pověděl. Uvědomil jsem si, že mi několik posledních minut připadá, jako bych s vámi ztrácel spojení, vzdaloval se. Nejsem si jistý proč,... Povězte mi, jaká je dneska hladina vašeho spojení se mnou?“ (Yalom, 2012, str. 75)

Kniha Chvála psychoterapie je nedocenitelnou příručkou a inspirací pro každého, kdo by se rád věnoval terapii nebo poradenství. Přináší náhled do terapeutické kuchyně Irvina Yaloma a přibližuje tak příjemnou formou základy terapeutické práce. Pokud vás nebaví teoretické bichle, tak tohle je knížka pro vás! Seznámíte se s pohledem existenciální terapie, s principem „tady a teď.“, odhalením terapeuta, zpětnou vazbou a mnohým dalším. Chvála psychoterapie je neuvěřitelně čtivá, pohltí vás a ani se nenadějte a jste v půlce knížky. Máte jí s přehledem přečtenou během jednoho týdne. Myslím, že vám kniha dá víc, pokud máte základy v klinické psychologii, ale neztratíte se pokud máte jen základní znalosti. Nejlepší doba, kdy ji číst je podle mě druhý – třetí ročník bakalářského studia, kdy se seznamujete s klinickou psychologií. Ale určitě stojí za to se k ní vrátit když se dostáváte do kontaktu s klienty. Mě osobně kniha významně posunula v představě o terapeutické práci a celé řadě teoretických znalostí dala konkrétní podobu. Chvála psychoterapie si rozhodně zaslouží váš čas, vřele jí doporučuji.

Zdroj: Yalom, I. (2003). Chvála psychoterapie. Portál.