• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Pět jazyků lásky

Pět jazyků lásky Obálka knihy Pět jazyků lásky
Gary Chapman
Populárně naučná
Návrat domů
2009
137
Léňa

“Musíme být ochotni učit se partnerově přirozenému jazyku lásky, jestliže chceme být v milostné komunikaci úspěšní." (Chapman, 2009, str. 9.)

Úkolem knihy je ukázat partnerům, jak spolu vzájemně s porozuměním komunikovat a vyjadřovat si lásku.
Čtivě a srozumitelně napsaná kniha, která je v partnerských vztazích velmi přínosná. Nad všemi jejími řádky jsem se hodně zamýšlela a začala tak chápat odlišnosti lidí ve vyjadřování a dávání lásky. Když jsem se pak dívala s těmito nově získanými znalostmi kolem sebe, byla jsem překvapená, jak velká pravda to v realitě je. Za nejdůležitější myšlenku knihy považuji to, že když někomu chceme vyjádřit svou lásku tak, aby nám ji uvěřil, musíme mluvit jeho jazykem lásky a ne tím svým.

Zdroj: Chapman, G. (2009). Pět jazyků lásky. Návrat domů.

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty Obálka knihy Nedostatečný pocit vlastní hodnoty
Röhr Heinz-Peter
Odborné
Portál
2013
176
Míša

„V sobě najdu všechno, co potřebuji." (Röher, 2013)

Autor Heinz Röhr je v oblasti psychologické populárně naučné literatury již téměř klasikem. Ve svých knihách se zaměřuje na psychopatologické jevy různého druhu a intenzity, ke kterým přistupuje s lehkostí jako k běžné součásti lidské rozmanitosti. Čtivým způsobem přibližuje možné změny v osobnosti, jejich příčiny a případné intervence, a může tak sloužit profesionálům i široké veřejnosti. Kniha přináší obecný pohled na to, jakým způsobem získáváme důležité představy ovlivňující náš životní postoj, jak se s těmi negativními nepříliš úspěšně vyrovnáváme a jaké vhodnější možnosti máme. V knize jsou představeny jevy, které klasické psychologické teorie označují jako vnitřní přesvědčení, vzorce chování či nevědomé obrany. Röhr k nim nepřistupuje skrze určitý psychologický směr, ale dává poznatky z těchto směrů dohromady a vytváří si pro ně nová pojmenování. Ve své knize vychází z mnoholeté terapeutické zkušenosti a přináší tak skutečně kvalitní seberozvojovou knihu či přívětivý způsob, který pomůže odborníkům v oblasti duševního zdraví porozumět klasickým konceptům teorie osobnosti. Ačkoli si pomáhá laickou řečí, příměry a příběhy, kniha není klasickým univerzálním návodem na šťastný život jako spíš průvodcem k většímu sebepoznání. Röhr k osobnostní patologii přistupuje s respektem a zároveň s důrazem na osobní odpovědnost každého z nás za to, jakou cestou se v životě vydáme a jakým způsobem budeme reagovat na své vlastní tajné programy. Knize porozumí jak uchazeč o studium psychologie, tak jeho absolvent a každý si z ní může něco odnést. Pokud Vám sedne autorův přístup, budete se k ní pravidelně vracet a čerpat z originálního propojení mnoha přístupů.

Zdroj: Röhr, H. P. (2013). Nedostatečný pocit vlastní hodnoty. Portál.

Láska je příběh

Láska je příběh Obálka knihy Láska je příběh
Robert. J. Sternberg
Populárně naučná
Portál
2017
256
Kuba

“Jednou z možností jak pochopit chování lidí v partnerských vztazích, je zjistit jaké příběhy je spojují jednak se současným vztahem, jedna s láskou v její ideální podobě." (Sternberg, 2017)

Kniha láska je příběh se na lásku dívá z narativního pohledu a může v mnohém připomínat známou knihu “Jak si lidé hrají”. Podobně jako Berne, tak i Sternberg ve své knize popisuje různé role a scénáře/příběhy o lásce, které v sobě nosíme. V úvodu knihy srozumitelně vysvětluje svou novou teorii a následně každý typ příběhu uvádí krátkým vyprávěním o páru, který daný příběh prožívá. Na tento úvod poté navazuje výkladem příběhu, rolí a přikládá rovněž otázky, které vám pomůžou ujasnit si, nakolik se daný příběh jedná právě vás.
Je to velmi čtivá knížka, jasná a přehledná. Není potřeba oplývat širokou základnou znalostí a můžete si z ní mnoho odnést jak do praxe, tak do osobního života.

Zdroj: Sternberg, R. J. (2017). Láska je příběh. Portál.

Uvolněně a s přehledem

Uvolněně a s přehledem: Relaxace a meditace pro moderního člověka Obálka knihy Uvolněně a s přehledem: Relaxace a meditace pro moderního člověka
Karel Nešpor
Populárně naučná
Grada
1998
96
Pája

,, … za pomoci podobné techniky dosáhl Buddha osvícení. Tím nechci ale říci, že byste na první pokus mohli očekávat totéž.“ (Nešpor, 1998, 32)

Uvolněně a s přehledem nám nabízí možnost se zastavit v uspěchaném dnešním světě pomocí relaxačních technik a meditací. Přestože jsem po prvních stránkách byla zklamaná, vyplatilo se pokračovat. Hodně oceňuji, že techniky, které autor nabízí, jsou dobře popsané a snadno představitelné. Kniha by se dala brát jako přehled relaxačních technik a vstupní brána, jak pro laiky, tak pro začínající psychology v této oblasti. Hlavně od poloviny je kniha zaměřena i pro začínající odborníky například jako inspirace při tvorbě workshopů, terapií, práci s různě nemocnými klienty i na další literaturu. Přestože je kniha už starší stále se podle mého názoru vyplatí číst.

Zdroj: Nešpor, K. (1998). Uvolněně a s přehledem: relaxace a meditace pro moderního člověka. Grada.

Chvála psychoterapie

Chvála psychoterapie Obálka knihy Chvála psychoterapie
Irvin D. Yalom, Helena Hartlová-Císařová,
Populárně naučná
Portál
2003
244
Yalom, I. (2003). Chvála psychoterapie. Portál.
Kuba

„Dovolte, Mary, rád bych vám něco pověděl. Uvědomil jsem si, že mi několik posledních minut připadá, jako bych s vámi ztrácel spojení, vzdaloval se. Nejsem si jistý proč,... Povězte mi, jaká je dneska hladina vašeho spojení se mnou?“ (Yalom, 2012, str. 75)

Kniha Chvála psychoterapie je nedocenitelnou příručkou a inspirací pro každého, kdo by se rád věnoval terapii nebo poradenství. Přináší náhled do terapeutické kuchyně Irvina Yaloma a přibližuje tak příjemnou formou základy terapeutické práce. Pokud vás nebaví teoretické bichle, tak tohle je knížka pro vás! Seznámíte se s pohledem existenciální terapie, s principem „tady a teď.“, odhalením terapeuta, zpětnou vazbou a mnohým dalším. Chvála psychoterapie je neuvěřitelně čtivá, pohltí vás a ani se nenadějte a jste v půlce knížky. Máte jí s přehledem přečtenou během jednoho týdne. Myslím, že vám kniha dá víc, pokud máte základy v klinické psychologii, ale neztratíte se pokud máte jen základní znalosti. Nejlepší doba, kdy ji číst je podle mě druhý – třetí ročník bakalářského studia, kdy se seznamujete s klinickou psychologií. Ale určitě stojí za to se k ní vrátit když se dostáváte do kontaktu s klienty. Mě osobně kniha významně posunula v představě o terapeutické práci a celé řadě teoretických znalostí dala konkrétní podobu. Chvála psychoterapie si rozhodně zaslouží váš čas, vřele jí doporučuji.

Zdroj: Yalom, I. (2003). Chvála psychoterapie. Portál.

Tajemství lidského úsměvu

Tajemství lidského úsměvu Obálka knihy Tajemství lidského úsměvu
Barbora Bäumlová
Triton
2006
128
Pája

“Thajci jsou při svém každodenním životě zběhlí v používání ne méně než 13 různých úsměvů (Bäumlová, 2006).”

Tajemství lidského úsměvu je kniha, kterou jsem přečetla jedním dechem, přestože šlo místy o složitější text. Příjemně mě překvapilo, že nešlo o obecné věci, ale autorka vše prokládá množstvím výzkumů, které se věnují  stereotypům o úsměvech, kulturním i genderovým rozdílům. Zároveň zde upozorňuje na neuvědomované používání úsměvu či na jeho absurdity a na překvapivé souvislosti s používání emoticonů. Co mi však v knize chybělo, byly obrázky, které by posloužily pro lepší představu některých věcí. Tato kniha mě donutila se zamyslet na tím, jak vlastně používám úsměv já, jak vnímám jeho používání u ostatních a jak se s ním pracuje dnes ve virtuální realitě.

Zdroj: Bäumlová, B. (2006). Tajemství lidského úsměvu. Triton