• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Existencionální psychoterapie

Existencionální psychoterapie Obálka knihy Existencionální psychoterapie
Irvin D. Yalom
Odborné
Portál
2020
544
Yalom, I. (2020). Existenciální psychoterapie. Portál.
Baja

„Tragickou ironií je, že právě ti, kteří tak zoufale potřebují útěchu a radost autentického vztahu, jsou nejméně schopní takový vztah vybudovat.“ (Yalom, 2020, str. 423)

Irvin Yalom v této publikaci ukazuje, že i na tak známá témata jako jsou smrt, svoboda, osamělost či ztráta smyslu, existují nové myšlenky a čtenáře doslova vtáhne do svých úvah. Propojuje teorii těchto témat s početnými kazuistikami, přičemž nezachází do těžkopádných odborných pojmů. V textu často odkazuje na díla známých filozofů a nabádá tak na další zajímavá díla. Kniha obsahuje početné strategie jak jednat s klienty v terapii a jak konkrétně se s nimi dostat na podobnou úroveň a pak jim nabízet nové pohledy v jejích hraničních životních situacích. Kniha má proto potenciál být skvělým průvodcem terapeutům, psychologům a jiným sociálním pracovníkům, kteří pracují s lidmi v obtížných situacích, avšak může představovat zajímavé čtení pro nadšence témat terapie a filozofie. Nicméně může být i odrazovým můstkem pro lidi, kteří hledají východisko z těžké situace přičemž nechtějí navštívit odborníka. Kniha jim může být partnerem u různých dilemat. Autor při tématu smrti čtivě píše i o  pojetí smrti u dětí, psychopatologii (například schizofrenii), nebo při tématu svobody zachází do úvah o odpovědnosti či vůli. Jestli Vás zajímají témata terapie a existencialismu, tuhle knížku musíte přečíst!

Zdroj: Yalom, I. (2020). Existenciální psychoterapie. Portál.

Všímavost a soucit se sebou

Všímavost a soucit se sebou Obálka knihy Všímavost a soucit se sebou
Jan Benda
Populárně naučná
Portál
2019
230
Jana

“Klienti v psychoterapii si často myslí, že jsou v pořádku. Problémem je, že se tak necítí."  (Benda, 2019, str. 101)

Kniha se zaměřuje na využívání techniky všímavosti (angl. mindfulness) a soucitu se sebou (nejen) v psychoterapii, s ohledem na proměnu a regulaci emocí. Autor postupně představuje a propojuje staré buddhistické učení s moderními výzkumy např. z oblasti
neurovědy. Kniha přitom obsahuje velmi pestrou kolekci různých přístupů k emocím a všímavosti, představuje mezinárodní studie a experimenty, přičemž každá kapitola je zakončena praktickým cvičením, které si čtenář může vyzkoušet „na vlastní kůži“. Benda (2019) přitom ve výkladu emocí klade důraz na (často neuvědomované) pocity studu, které stojí za většinou návštěv psychoterapeuta nebo jsou přítomné u různých typů psychopatologických nemocí. Jakožto klinický psycholog, autor knihu zároveň obohacuje o vlastní případy a poznatky z již 20leté psychoterapeutické praxe. Kniha je čtivá, obsahuje přitom plno typů na další zajímavé tituly a knihy a určitě rozšíří čtenáři obzor. Tento titul doporučuji jak budoucím terapeutům, tak i zájemcům o tématiku seberozvoje a sebepoznávání.

Zdroj: Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou. Proměna emocí v psychoterapii. Portál.

Tma: o hvězdách, strachu a pěti nocích na hoře

Tma: o hvězdách, strachu a pěti nocích na hoře Obálka knihy Tma: o hvězdách, strachu a pěti nocích na hoře
Sigri Sandberg
Populárně naučná
Portál
2020
159
Pája

“Genetická výbava našeho těla je pradávná a uzpůsobená tak, aby nám pomohla v nebezpečí – a kdysi bylo opravdu záhodno bát se tmy, …“ (Sandberg, 2020, str. 32).

Kniha Tma se pohybuje na pomezí mezi beletrií a psychologickou literaturou. Na tmu se můžeme dívat z mnoha úhlů pohledu a stejně tak to dělá i tato kniha. Autorka zde primárně popisuje pět dní strávených za polární noci v samotě uprostřed přírody a svůj boj se strachem ze tmy, který se rozhodla touto „výpravou“ překonat. Svůj text ale doplňuje také odbornými informacemi o tmě, o jejím působení na nás lidi i o světelném znečištění. Knihu doporučuji i laické veřejnosti, čte se lehce a snadno a mnoho ze zmiňovaných odbornějších informací jsem znala již před přečtením. Nicméně je podle mého názoru vhodná pro zamyšlení a také jako forma osobního rozvoje nebo jako zdroj témat týkajících se tmy, o která se lze dále zajímat.

Zdroj: Sandberg, S. (2020). Tma: O hvězdách, strachu a pěti nocích na hoře. Portál.

Najděte si svého marťana

Najděte si svého marťana Obálka knihy Najděte si svého marťana
Marek Herman
Populárně naučná
Apak
2014
233
Jana

„Souhrnně můžeme říct, že malé dítě – ať už je v komkoliv z nás – mohu oslovit a ono mě uslyší, pokud o něj projevím opravdový a upřímný zájem.“ (Herman, 2014, str. 38)

Kniha, jak sám autor uvádí, představuje tu část psychologie, kterou můžeme využít v našem životě. Najdete v ní jak souhrn teoretických, tak především praktických poznatků, typů a „životem ověřených“ rad. Jednotlivé kapitoly se věnují funkci mozku, seberozvoji, chybám… představují nám, jak funguje dětský svět nebo jak důležité jsou pohádky. Ať už máte děti, pracujete s nimi nebo máte „pouze“ své vnitřní dítě (marťana), bude čtení této knihy jistě obohacující. Obsah je čtivý, obohacen o ilustrace a souhrny jednotlivých kapitol. Je však nutné zmínit, že se nejedná o zcela odbornou literaturu. Autor vychází především z vlastních zkušeností, které se sem tam snaží propojit i s teorií. To ale neznamená, že poznatky nejsou validní. Osobně jsem byla na autorových přednáškách a jelikož se zaměřují především na laickou veřejnost (neodborné publikum), tak oceňuji, že se autor snaží jednoduchým a lidským způsobem těmto lidem předat své zkušenosti a to (podle něj) nejdůležitější z velmi široké oblasti psychologie.

Zdroj: Herman, M. (2014). Najděte si svého marťana. Vydavatelství apak.

Co, kdy a jak ve výchově dětí

Co, kdy a jak ve výchově dětí Obálka knihy Co, kdy a jak ve výchově dětí
Zdeněk Matějček
Populárně naučná
Portál
1996
143
Luci

“Jenomže nic se ze života neztrácí a co tam bylo během tohoto vývoje s láskou vloženo, to má velkou naději, že bude i s láskou předáno na další generaci. Jde tu o jakýsi podivuhodný koloběh dobrého i zlého mezi lidskými generacemi- a nám jde přirozeně o to, aby to dobré nabývalo vrchu.“ (Matějček, 1996, str. 12.)

V České republice není známější osobnosti dětského psychologa než Zdeněk Matějček. Zasloužil se o proměnu dětské psychologie k lepšímu a stal se jedním z předních odborníků na výchovu. Jeho kniha zaujímá roli praktické příručky pro rodiče nebo jakoukoliv jinou osobu pečující o děti. Nejde však o pouhý mechanický návod. Naopak, Matějček nás vřele a lidsky provází všemi stadii od narození dítěte (zmiňuje se však už o době prenatální) až po adolescenci. Tato kniha je dobrou volbou pro mladé rodiče, vývoj i péče o dítě je zde vysvětlena jednoduše a v příjemném duchu. Zejména se zaměřuje na kritická vývojová období a v jaké době co u dítěte nepromeškat (co je potřeba, aby zvládalo a jak je to naučit). Neopomíná také dodat, čeho bychom se měli raději vyvarovat. Nehovoří však pouze o dítěti, své místo v knize zaujímají také rodiče, jejich kvality a správné postoje k nově nabyté odpovědnosti. Své vědomosti dokládá výzkumy a zkušenostmi z jeho praxe i praxe jeho kolegů. Matějček nenásilnou formou nabízí pro inspiraci svůj úhel pohledu a rady. Do druhé poloviny knihy autor přidává vlastní esej o výchově k odpovědnosti. Na závěr je přínosem obsáhlá kapitola o strachu a úzkostech dítěte, kde nalezneme cenné rady, jak předcházet jejich vzniku nebo jak s nimi pracovat.

Zdroj: Matějček, Z. (1996) Co, kdy a jak ve výchově dětí. Portál.

Třinácté komnaty dětské duše

Třinácté komnaty dětské duše Obálka knihy Třinácté komnaty dětské duše
Violet Oaklander
Odborné
Portál
2003
359
Luci

“Fantazie může být společnou hrou a jejím prostřednictvím také můžeme zjistit, co se s dítětem právě děje. Obvykle jeho fantazijní proces (jak myslí a pohybují se ve světě fantazie) odpovídá jeho životnímu procesu. Můžeme tak nahlédnout do vnitřního království dítěte.“ (Oaklander, 2003, str. 24)

Kniha Violet Oaklander je příspěvkem do bohatého koutku psychoterapie u dětí. Pracuje tady zejména s  fantazií, vysvětluje techniky práce se smyslovými zážitky, malováním, ruční tvořivostí, vyprávěním příběhů nebo terapií hrou (pískoviště, projektivní metody atd.). Na knize jistě každý čtenář ocení, že autorka často hovoří o svých vlastních zkušenostech, s detailním popisováním jednotlivých technik terapie i možných obtížích, které mohou nastat. V případech, kdy terapie nebo dítě nepracují, jak by měli, nabízí scénáře, které pomáhají k nápravě a dosažení kýženého účinku. Nabízí jednotlivé případy, kdy vystihuje principy metod, i co se zrovna odehrává ve světě dítěte. Dává do souvislosti chování dětí a jejich vnitřní motivy. Kniha je vhodná pro úplně začátečníky v oblasti psychoterapie, i pro pokročilé. Svou snadno a lehce čitelnou formou i bohatými zkušenostmi osloví oba dva typy. Pohled autorky pomáhá získat detailnější představu o tom, co psychoterapie s dětmi obnáší a v čem spočívají samostatné techniky. Pokud chcete nahlédnout do světa dětské fantazie a proniknout také do tajů jejich duše, je pro vás tato kniha správnou volbou!

Zdroj: Oaklander, V. (2003) Třinácté komnaty dětské duše: tvořivá dětská psychoterapie v duchu gestalt terapie. Portál.

Raný psychický vývoj dítěte

Raný psychický vývoj dítěte Obálka knihy Raný psychický vývoj dítěte
Lenka Šulová
Odborné
Karolinum
2016
247
Luci

,,Rodina poskytuje dítěti v prvních měsících
možnost pozorovat interakce ostatních. Význam observačního učení a nápodoby v raném vývoji je jednoznačný. Rodina poskytuje dítěti možnost procvičování a korigování jeho vlastního chování a projevů v různých rovinách interakce (hra, společenské činnosti)." (Šulová, 2016, str. 128.).”

Kniha je zaměřená pouze na stěžejní vývojové milníky dítěte, mapuje vývoj jedince od  prenatálního období až po předškolní období. Jednotlivé etapy rozebírá stručně, ale v kapitolách najdete vše podstatné, co se dá k dětskému vývoji říct. Rozebírá velmi do hloubky a propracovaně konkrétní vývojové milníky (např. motorika, řeč aj.) a popisuje složitý vztah, kdy se působením rodiny a prostředí dítěte formuje jeho osobnost. Kniha je určena pro čtenáře spíše z odborné sféry, je psána přímo pro studenty psychologie a najdeme v ní bohatství odborných pojmů, argumentace různých autorů a komplexní přehled o tomto období lidského života. Kniha je náročná na čtení a je jednou z těch publikací, které zavřete a jste nuceni nad knihou dále přemýšlet a urovnat si myšlenky. Svou obsáhlostí různorodých popisů vývoje a jeho rozebrání ze všech možných úhlů stran ji však činí nesmírně užitečnou. Publikace poskytne čtenáři nejnovější a právě aktuální teorie a poznatky dětského vývoje. Je vhodná jako informační zdroj i pro odborné práce na toto téma.

Zdroj: Šulová, L. (2016). Raný psychický vývoj dítěte. Karolium.

Jsi tam, brácho?

Jsi tam, brácho? Obálka knihy Jsi tam, brácho?
Marek Herman a Jiří Halda
Populárně naučná
Apak
2019
203
Pája

,,To tajemství dobré rodiny je totiž pevný
a spolehlivý pár." (Herman a Halda, 2019, str. 184)

Kniha Jsi tam, brácho? se zaměřuje na to, čemu se autoři celý život věnují – na rodinu a výchovu dětí. Poukazují tu na komplexnost rodinného systému a na důležitost každého člena rodiny i pravidel při výchově dětí. Osobně se mi moc líbí, že informace, které zde autoři předávají, nejen vycházejí z jejich dlouholeté praxe, ale hlavně sledují logiku zdravého rozumu. Dítě zkrátka potřebuje mámu a potřebuje i tátu. A každý z nich mu má předat něco jiného, tudíž jsou oba nezastupitelní. Kromě toho se autoři zaměřují na školky, spravedlnost i pravidla a tresty při výchově. Domnívám se, že tato knížka je vhodná pro každého, koho výchova našich „mláďátek“ zajímá. Neobsahuje žádné odborné termíny a prezentované myšlenky jsou zde vždy
vysvětleny čtivým způsobem. Jediné, co bych jí snad vytkla, je forma, kterou jsou jednotlivá
témata předkládána. Ta může být zpočátku trochu náročná na orientaci. Zkrátka se domnívám, že kniha je stejně dobrá jako přednášky, se kterými autoři jezdí po celém Česku.

Zdroj: Herman, M., & Halda, J. (2019). Jsi tam, brácho? Apak.

Po dobrém nebo po zlém?

Po dobrém nebo po zlém? Obálka knihy Po dobrém nebo po zlém?
Zdeněk Matějček
Populárně naučná
Portál
2015
124
Pája

“Už několikrát se v našich výkladech objevilo slovo „spravedlnost“. Snažil jsem se ukázat, že tomuto slovu je nutno v pedagogice rozumět trochu jinak než soudu.” (Matějček, 2015, str. 107).

Kniha Po dobrém, nebo po zlém? se zabývá výchovou dětí. Nečekejte však recept, jak si vyrobit dokonalé dítě ani novou vývojovou teorii, jde spíše o souhrn dobrých rad, na co si dát pozor. Autor zde hodně odkazuje na individualitu i vývojové možnosti dítěte, které by se podle něj měli při výchově projevit. Upozorňuje také na důležitost některých aspektů při výchově, jako je selský rozum, spravedlnost či odpuštění. Jak už název napovídá velká část knihy je věnována odměnám a trestům. Vše podkládá příklady ze své dlouholeté praxe, díky nimž je kniha čtivá a není zatížena přílišným množstvím odborných výrazů. Kniha je dle mého názoru určena k zamyšlení jak pro laickou veřejnost, tak pro lidi, kteří se ve svém profesním životě budou s dětmi setkávat. Na závěr už jen napíšu, že se já si z knihy odnesla, že při výchově je důležité rozumět svému dítěti, ale i sobě.

Zdroj: Matějček, Z. (2015). Po dobrém, nebo po zlém? Portál.

Posedlost láskou: a jiná znepokojivá odhalení

Posedlost láskou: a jiná znepokojivá odhalení Obálka knihy Posedlost láskou: a jiná znepokojivá odhalení
Frank Tallis
Populárně naučná
Portál
2019
287
Léňa

“První láska je problematická. Mladý člověk se obvykle poprvé zamiluje v období zrychleného růstu, který má obdobu pouze v exponenciálním dělení buněk po početí. Tělesné a psychické změny spojené s dospíváním - dospělý vzhled, zájem o sex a mozkový vývoj - neprobíhají vždy harmonicky. Určitý jedinec může vypadat dosti mužně, ale přemýšlí a zvládá emoce jako dítě." (Tallis, 2019, str. 126-127)

V knize najdete dvanáct skutečných příběhů o lásce a jejich možných patologických podobách.

Autor popisuje příběhy ze své terapeutické praxe a obohacuje je o dialogy klientů. Díky tomu se čte kniha opravdu dobře. Nejenže se v ní dozvíte, jakým způsobem se láska může modifikovat, ale seznámíte se také s mnoha pojmy z jiných oblastí psychologie (např. psychopatologie, kognitivní psychologie, psychodiagnostiky). Mimo jiné zjistíte, jak vypadá práce klinického psychoterapeuta a ponoříte se do jeho vlastních úvah a sebereflexe. Líbilo se mi, jak je kniha komplexní ve smyslu, že obsahuje teorii, praxi i osobní zkušenosti autora – vše na jednom místě. Za negativum považuji pouze to, že se v ní objevovaly určité popisné pasáže (např. prostředí), které byly nepodstatné a pro mě nic neříkající. Tyto části jsem musela při čtení párkrát přeskočit. Kniha mi neskutečně rozšířila obzory v oblasti psychopatologie a zasadila teoretické pojmy do reálné skutečnosti. Také mi připomněla, jak moc forem láska může mít, a že je tenká hranice mezi tou zdravou a už patologickou podobou.

Zdroj: Tallis, F. (2019). Posedlost láskou: a jiná znepokojivá odhalení. Portál.