• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Výraz emocí

Výraz emocí u člověka a u zvířat Obálka knihy Výraz emocí u člověka a u zvířat
Charles Darwin
Odborné
Portál
2020
350
Jana

„Začnu výkladem tří principů, jež podle mého zdání vysvětlují většinu výrazů a posuňků, jichž člověk a nižší živočichové bezpečně užívají pod vlivem různých emocí a pocitů.” (Darwin, 2020, str. 31)

Výraz emocí je odbornou knihou, která do nejmenších detailů (př. jaké svaly se zapojují) popisuje projevy jednotlivých emocí a lidského chování, řeči těla. V rámci knihy jsou představeny i detailní popisy chování a emocí u zvířat, čtenář tak sám může pozorovat možný evoluční vývoj. Kniha ovšem nedisponuje pouze vyčerpávající teorií. Autor mezi řádky vkládá i veselé historky, jelikož nejrůznější hypotézy často testoval na vlastní rodině (hlavně na dětech) nebo využíval přátele nebo sledoval náhodné kolemjdoucí. Také musím ocenit obrázky a četné ilustrace.

Přiznávám, že někdy se kniha četla svižně, jindy nám to spolu drhlo. Každopádně se jedná o dílo významného autora, které se opravdu dá dočíst J a to vřele každému doporučuji!

Zdroj: Darwin, Ch. (2020). Výraz emocí u člověka a u zvířat. Portál.

Transformace emoční bolesti v psychoterapii: terapie zaměřená na emoce

Transformace emoční bolesti v psychoterapii: terapie zaměřená na emoce. Obálka knihy Transformace emoční bolesti v psychoterapii: terapie zaměřená na emoce.
Ladislav Timuľák
Odborné
Portál
2020
288
Baja

„Terapeut udržuje zvídavé soustředění na to, co je nejvíce zraňujícím aspektem klientova sebezkoumání. Terapeut může prostě klást otázky jako: „Co je to nejtěžší? Co je nejbolestnější?“ Nebo by se mohl zeptat podrobněji: „Pokud byste setrval/a u toho pláče a nechal/a ho promluvit, co by řekl?“

Zdroj: Timuľák, L. (2020). Transformace emoční bolestí v psychoterapii. Portál.

Anotace knížky nám sděluje, že je vhodná pro účastníky profesních výcviků, profesionálům
v navazujícím výcviku a lidem se zájmem o terapii zaměřenou na emoce. Já osobně patřím do třetí skupiny a jako studentka psychologie, kterou zajímá téma emocí a jeho význam v terapeutickém procese, musím říct, že čím víc jsem byla v této oblasti neznalá, tím víc pro mě byla tato publikace přínosná. Mám však za to, že je velmi vhodné mít už jisté základy v oblasti přístupu zaměřeného na emoce. Autor se sice snaží mnohá témata představovat i v základech, nicméně v mnoha myšlenkách spíše odkazuje na početné sekundární zdroje. Oceňuji autorův přehled v početných zahraničních studiích, ovšem často v textu nalezneme neobvykle dlouhé odkazy na jiné zdroje, někdy i na tři řádky, které jistým způsobem narušují čtenářský zážitek. Musím zmínit, že kniha má dle mého potenciál na doplnění, protože v mnoha jejích částech jsem pociťovala potřebu dozvědět se o detailech nebo praktickém příkladu dané teorie. Timuľák ovšem v publikaci uvádí početné kazuistiky ve formě zápisů z rozhovorů, kterými čtenáře provází a ukazuje konkrétní techniky EFT (emotional focused therapy). Práci s emocemi vysvětluje od základů a v početných rovinách. Hodně zajímavé jsou podkapitoly, kde zmiňuje ochraňující hněv. Trochu mně mrzí, že měl autor potřebu mnohé věty opakovat. Kupříkladu větu, že za pociťovanými bolestnými skutečnostmi ze života klienta se skrývají nenaplněné potřeby, ke kterým je nutné v terapii směřovat, jsem četla příliš mnohokrát i když si dokážu uvědomit, že je to nesmírně důležitá informace pro práci s klienty. Mám za to, že čtenáři bude kniha nejužitečnější, pokud již nějakým způsobem pracuje s lidmi. Pro mě byla hezkým doplňkem k vzdělávacím kurzům do krizové intervence a online poradenství, kde zároveň absolvuji praxe, a proto jsem zmíněné teorie mohla aplikovat do práce s klienty.
Mohlo by být náročné si všechny zmíněné teorie jenom uchovávat v mysli pro použití
v budoucnu. Pro pochopení významu EFT Timuľák nabízí hezké vysvětlení, že tento přístup nepředpokládá, že lidé mají iracionální myšlenky, jak naznačují některé přístupy, ani se nezaměřuje na výklad toho, jak se nevyřešené konflikty projektují v každodenním fungování. Tento přístup souhlasí s tím, že lidé někdy nerozumí svým vlastním prožitkům a výsledným tendencím konat. EFT je hodně zajímavá a mám dojem, že mi chybělo, na jaký typ klientů je tato terapie vhodná. Nedokážu si například představit účinnost této terapie na klienty s poruchami příjmu potravy nebo mě hodně zajímá, jaké výsledky má na alexithymní klienty. Rozumím, že to není standard u odborných knih, ale myslím, že by to bylo hodně přínosné. Nicméně tuhle knížku rozhodně doporučuji všem již zmíněným v anotaci, protože je to obohacující a čtivá publikace.

Když ty nejsi ty: jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity

Když ty nejsi ty: jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity Obálka knihy Když ty nejsi ty: jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity
Anita de Nennie
Populárně naučná
Portál
2020
183
Léňa

„Počítejte tedy vždy, když jste s někým mluvili, s tím, že jste si nevyměnili pouze slova, ale také pocity, jež ve vás ten druhý vyvolává, především ve styku s lidmi, kteří jsou pro vás důležití.“  (Nennie, 2020, str. 172)

Knihu vnímám jakou velmi cennou v oblasti emocí a komunikace. Věnuje se jak pojmu přenos, tak protipřenos. Teorie je vysvětlována na praktických příkladech a konkrétních lidech, což pomáhá k lepší představivosti a realitě. Autorka téma přenášení pocitů a jeho uvědomování si rozpracovává čtivým způsobem a snaží se zacházet i do praktických témat jako syndrom vyhoření, zneužití moci či domácí násilí. Mně osobně nejvíce zaujala kapitola týkající se osobních vztahů - jak v nich funguje přenos a protipřenos. Zde byly na příkladech hezky ukázány myšlenkové pochody a reakce konkrétních lidí, se kterými se setkáváme v průběhu celé knihy. Tyto ukázky však považuji také za menší negativum, protože mi občas přišly zdlouhavé, trochu nudné a zbytečné. Ale možná je to i proto, že téma přenosu a emocí už mi není úplně cizí a orientuji se v něm lépe, než ti, kteří se s ním setkávají prvně. Proto bych knihu doporučila především těm, kteří nemají o tomto tématu tolik znalostí a chtějí získat komplexní pohled na věc. Myšlenka, která mi nejvíce utkvěla v hlavě, je, že máme být co nejvíce sami sebou, což nám pomůže se osvobodit od pocitů a emocí, které na nás naložili ostatní a které nás vzdalují od nás samých. Tím si můžeme lépe uvědomit přenos a protipřenos – tedy to, co ostatní dělají s námi a my s nimi. 

Zdroj: Nennie, A. (2020). Když ty, nejsi ty. Portál.

Odhalené emoce

Odhalené emoce Obálka knihy Odhalené emoce
Paul Ekman
Odborné
Jan Melvil Publishing
2015
328
Luci

“Nejčastěji u nás emoce vznikají, cítíme-li
(odůvodněně či neodůvodněně), že se stane něco zásadního pro náš život, pro naše blaho. Ať v pozitivním, či negativním slova smyslu.“
(Ekman, 2015, str. 39.)

Publikace Odhalené emoce čtenářovi předkládá úvod do spletitého světa emocí. Nejenže téma spadá pod oblast psychologie, pohled na emoce je navíc obohacený o antropologický pohled. Na počátku najdeme původní informace o základních emocích jako je radost, smutek, překvapení, strach apod. Autor klade důraz na neverbální složku našich emocí. Souvisí to s jeho vlastním dlouholetým výzkumem emocí a neverbální komunikace. Na tomto podkladu prezentuje své poznatky a dokládá konkrétními případy z výzkumů realizovaných v různých koutech světa, napříč různými kulturami. Text je obohacený o názorné fotografie vyjadřující nejjemnější nuance výrazů, které autor důkladně popisuje. V knize dále nalezneme odpovědi na otázku, proč jsme vlastně emocionální bytosti a k čemu nám citový život slouží. Ekman se dále věnuje velkému (a vždy aktuálnímu) tématu zpracovávání vlastních emocí. Nabízí rady, jak může čtenář změnit, na které podněty reaguje emocionálně, popř. míru intenzity emoce. Zejména tato část s praktickými radami mi přijde velmi přínosná. Jelikož se autor podrobně věnuje neverbální složce emocí a kulturním souvislostem, nenalezneme v knize obecné teoretické zákonitosti emocí. Kniha je zaměřena spíše na praktické využití, než na teoretický výklad.

Zdroj: Ekman, P. (2015). Odhalené emoce. Jan Melvil Publishing.

Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra

Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra Obálka knihy Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra
Radkin Honzák, Renata Červenková
Populárně naučná
Vyšehrad
2018
210
Pája

„Lidi očekávají v podstatě magii, jejímž symbolem je pilulka. Dodnes totiž vnímají medicínu jako svého druhu šamanství. Dej mi pilulku a neotravuj.” (Červenková & Honzák, 2018, str. 22)

Tato kniha je celkovým pohledem známého psychiatra na život i na svou profesi. Honzák se věnuje komunikaci mezi lékaři a pacienty, psychosomatice, ale i psychoterapiím a lékům či medicinalizaci společnosti. Líbí se mi, že autor otevřeně polemizuje nad tím, co se podle něho dělá v těchto oblastech dobře a co nás žene do záhuby. A tak se nevyhýbá ani tématům jako jsou pacientské organizace, celebritám z pohledu medicíny nebo v poslední době stále populárnějšímu tématu psychopatů. Forma rozhovoru s reportérkou, kterou je kniha napsána, se snadno a hezky čte. Dílo bych určitě doporučila, jak laické veřejnosti, tak i psychologům. Přestože čtenáři znalejší v oboru budou mít občas pocit, že některá řešená témata už jsou příliš „profláknutá“, i pro ně se zde podle mého názoru najde mnoho nového a přínosného. Honzák je zkrátka odborník, který má co předat.

Zdroj: Červenková, R., & Honzák, R. (2018). Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra. Vyšehrad.

Přerámování v terapii: umění vidět jinak

Přerámování v terapii: umění vidět jinak Obálka knihy Přerámování v terapii: umění vidět jinak
Mark Tyrrel
Populárně naučná
Portál
2019
111
Jana

„Po svých dlouholetých zkušenostech v psychoterapeutické praxi mám dnes jistotu i realistický náhled, že sice nemůžu každého „vyléčit“, ale většině lidí se dá do určité míry pomoci.“ (Tyrrel, 2019, str. 24)

Tato kniha je srozumitelnou, krátkou a zcela výstižnou terapeutickou „příručkou“, představující techniku zvanou přerámování – která se zaměřuje na práci se slovy, metaforami nebo s příběhy. Jelikož by se přerámování mělo „šít lidem na míru“, ¾ knihy tvoří krátké příklady z praxe autora i jeho kolegů, kterými se čtenář může nechat inspirovat. Kniha postupně představuje možnosti přerámování v různých oblastech, konkrétně například u klientů přicházejících s úzkostí, depresí nebo se závislostí. Podle mého názoru by se tato kniha (nebo alespoň popisovaná technika) měla dostat do rukou všem, kteří nějakým způsobem pracují s lidmi nebo by chtěli poznat efektivní způsob, jak s lidmi pracovat pomocí správně užitého jazyka.

Zdroj: Tyrrel, M. (2019). Přerámování v terapii: umění vidět jinak. Portál.

Přednášky k úvodu do psychoanalýzy

Přednášky k úvodu do psychoanalýzy Obálka knihy Přednášky k úvodu do psychoanalýzy
Sigmund Freud
Odborné
Portál
2020
335
Luci

„Naopak, předmětem jejího pozorování (psychoanalýzy) jsou obvykle ony nenápadné příhody, které ostatní vědy odsunují stranou jako příliš malicherné, jako jakýsi odpad jevového světa, abychom tak řekli.“ (Freud, 2020, str. 19)

Při čtení této knihy dostanete možnost proniknout do nejtemnějších zákoutí psychoanalýzy a myšlenek jejího autora. Je psaná formou poznámek k přednáškám, jimiž Freud rozšiřoval svou školu na univerzitní půdě. Tato forma může na první pohled působit chaoticky, ale výklad je přehledný a lehce se v něm zorientujete. Přednášky zahrnují tři velké celky: chybné úkony, sny a neurózy. Freud logicky vykládá teorii psychoanalýzy, své myšlenky sám kriticky hodnotí a dále rozvíjí. Všechny jeho úvahy jsou detailně vysvětleny a rozebrány. Ačkoliv je psychoanalýza pověstná svou abstraktností, dílo je psáno přísně vědecky. Freud ve svých poznámkách k tématům přistupuje důkladnou vědeckou analýzou.  Proto je kniha pro její odbornost hůře srozumitelná. Na jednu stranu je vhodná ty, kteří se se Sigmundem Freudem teprve seznamují, na druhou jde o pokročilou četbu a je vhodná pro náročnější čtenáře. Kniha je však unikátní svou celostí a podrobným proniknutím do tajemného světa chybných úkonů, říše snů a neurotických poruch, jako do celé Freudovy teorie psychoanalýzy.

Zdroj: Freud, S. (2020). Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Portál.

Lži na pohovce

Lži na pohovce Obálka knihy Lži na pohovce
Irvin D. Yalom
Populárně naučná
Portál
1999
383
Léňa

„Můj Bože, pomyslel si Ernest, tohle je pacientka, kterou jsem si určil pro pravdomluvnou terapii, pro nekompromisně upřímný vztah, a hned od první minuty tady máme ten nejfalešnější ze všech možných začátků. Až moc dobře si pamatoval, jaký ten večer v knihkupectví sváděl zápas se svým stínem. Co ale může říct Carolyn? Rozhodně ne pravdu! Že pendloval mezi svým ptákem a mozkem, mezi touhou po Nan a pozorností věnovanou svému tématu a publiku. Ne! Disciplínu! Disciplínu!“ (Yalom, 1999, str. 109)

Kniha čtenářovi představuje etická úskalí práce v psychoterapii, zpracovaná do napínavého příběhu. Jsou věci, o kterých se v psychoterapii málo mluví. Jde o citlivá témata, zahalená tajemstvím. Avšak právě proto jsou pro lidi tak přitažlivá. Autor v knize otevírá témata jako sex s pacientkou, experimentální postupy terapeuta nebo podnikání s bývalým pacientem. Čistě z etického hlediska je jednoduché říct, že tohle všechno je špatné a v psychoterapii nepatřičné. Ale příběh vám ukáže, že okolnosti dokážou situaci velmi zkomplikovat a správné jednání už není tak jednoznačné. Věřím, že každému, kdo si knihu přečte, budou v hlavě myšlenky šrotovat, dokud si na situaci neudělá svůj vlastní názor.

Zdroj: Yalom, I. D. (1999). Lži na pohovce. Portál.

Existencionální psychoterapie

Existencionální psychoterapie Obálka knihy Existencionální psychoterapie
Irvin D. Yalom
Odborné
Portál
2020
544
Yalom, I. (2020). Existenciální psychoterapie. Portál.
Baja

„Tragickou ironií je, že právě ti, kteří tak zoufale potřebují útěchu a radost autentického vztahu, jsou nejméně schopní takový vztah vybudovat.“ (Yalom, 2020, str. 423)

Irvin Yalom v této publikaci ukazuje, že i na tak známá témata jako jsou smrt, svoboda, osamělost či ztráta smyslu, existují nové myšlenky a čtenáře doslova vtáhne do svých úvah. Propojuje teorii těchto témat s početnými kazuistikami, přičemž nezachází do těžkopádných odborných pojmů. V textu často odkazuje na díla známých filozofů a nabádá tak na další zajímavá díla. Kniha obsahuje početné strategie jak jednat s klienty v terapii a jak konkrétně se s nimi dostat na podobnou úroveň a pak jim nabízet nové pohledy v jejích hraničních životních situacích. Kniha má proto potenciál být skvělým průvodcem terapeutům, psychologům a jiným sociálním pracovníkům, kteří pracují s lidmi v obtížných situacích, avšak může představovat zajímavé čtení pro nadšence témat terapie a filozofie. Nicméně může být i odrazovým můstkem pro lidi, kteří hledají východisko z těžké situace přičemž nechtějí navštívit odborníka. Kniha jim může být partnerem u různých dilemat. Autor při tématu smrti čtivě píše i o  pojetí smrti u dětí, psychopatologii (například schizofrenii), nebo při tématu svobody zachází do úvah o odpovědnosti či vůli. Jestli Vás zajímají témata terapie a existencialismu, tuhle knížku musíte přečíst!

Zdroj: Yalom, I. (2020). Existenciální psychoterapie. Portál.

Všímavost a soucit se sebou

Všímavost a soucit se sebou Obálka knihy Všímavost a soucit se sebou
Jan Benda
Populárně naučná
Portál
2019
230
Jana

“Klienti v psychoterapii si často myslí, že jsou v pořádku. Problémem je, že se tak necítí."  (Benda, 2019, str. 101)

Kniha se zaměřuje na využívání techniky všímavosti (angl. mindfulness) a soucitu se sebou (nejen) v psychoterapii, s ohledem na proměnu a regulaci emocí. Autor postupně představuje a propojuje staré buddhistické učení s moderními výzkumy např. z oblasti
neurovědy. Kniha přitom obsahuje velmi pestrou kolekci různých přístupů k emocím a všímavosti, představuje mezinárodní studie a experimenty, přičemž každá kapitola je zakončena praktickým cvičením, které si čtenář může vyzkoušet „na vlastní kůži“. Benda (2019) přitom ve výkladu emocí klade důraz na (často neuvědomované) pocity studu, které stojí za většinou návštěv psychoterapeuta nebo jsou přítomné u různých typů psychopatologických nemocí. Jakožto klinický psycholog, autor knihu zároveň obohacuje o vlastní případy a poznatky z již 20leté psychoterapeutické praxe. Kniha je čtivá, obsahuje přitom plno typů na další zajímavé tituly a knihy a určitě rozšíří čtenáři obzor. Tento titul doporučuji jak budoucím terapeutům, tak i zájemcům o tématiku seberozvoje a sebepoznávání.

Zdroj: Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou. Proměna emocí v psychoterapii. Portál.