• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Méně mít, více žít

Méně mít, více žít Obálka knihy Méně mít, více žít
Klára Haunerová
Populárně naučná
Grada
2019
208
Léňa

„Vzhledem k množství věcí, nadmíře informací, malicherným problémům, úkolům, které musíme denně zvládnout, a životu online přestáváme žít své životy, ubíjí nás to, dusíme se věcmi...“  (Haunerová, 2019, str. 9)

Česká autorka v knize poodhaluje svou cestu k minimalismu. Knihu pak dělí na dvě velké části - méně mít a více žít. V nich se dozvídáme, jaký vliv na nás mají nadbytečné věci a co s tím můžeme dělat, abychom se cítili ve svém životě více šťastní a spokojení.

V knize mě velmi zaujala kapitola “Úklid v praxi”, kde jsou popsány tři jednoduché způsoby, které můžeme denně používat při své minimalistické cestě. Například každou redukci věcí a vyklízení bychom měli dělit na dvě části - rozhodovací (Co chci vytřídit?) a tu hledající způsob jak (Jak se toho zbavím?). Myslím, že tento koncept by ve svém životě mohl aplikovat každý a výsledky jsou opravdu osvěžující, sama jsem to vyzkoušela. Věnovat pozornost bychom měli nejen své šatně, ale i spoustě zbytečným drobnostím, které doma máme, avšak je nepoužíváme nebo nám ta zabírají místo. A nesmíme zapomenout ani na občasný digitální detox, tedy odpojení se od digitálních technologií a především sociálních sítích. Na minimalizaci bychom se měli dívat ve vztahu k sobě samému, k ostatním, k penězům, ale i k naší planetě. Kniha je doplněna i o mnoho reálných příběhů, trefných citátů a stručných vystihujících myšlenek autorky, při kterých, troufám si tvrdit, si řeknete: “To je pravda, tak to prostě je.” Minimalismus je o úhlu pohledu, který může změnit a udělat náš život spokojenější a čistější. Pro dnešní dobu je tato publikace jako stvořená.

Zdroj: Haunerová, K. (2019). Méně mít, více žít: Najděte si vlastní cestu k minimalismu. Grada.

Proč cítím to, co ty

Proč cítím to, co ty: intuitivní komunikace a tajemství zrcadlových neuronů Obálka knihy Proč cítím to, co ty: intuitivní komunikace a tajemství zrcadlových neuronů
Joachim Bauer
Populárně naučná
Grada
2015
176
Nikča

„Většinou se to stává ještě před tím, než o tom stihneme začít přemýšlet: třeba bezděčně opětujeme milý úsměv. Jsou věci, která dokážou člověka odzbrojit rychleji než jakékoliv brutální násilí. Běžný život je plný spontánních projevů emocionální rezonance (tedy odezvy na stavy a myšlenky jiných osob).“ 

Zřejmě vás už někdy napadlo, proč bezděčně vracíte úsměv nebo zíváte, když zívá někdo jiný. Na tyto otázky a spoustu dalších se snaží odpovědět autor knihy, psychiatr a psychoterapeut Joachim Bauer. Kniha se věnuje tématu zrcadlových neuronů, které jsou základem emoční inteligence. Tyto specifické neurony jsou stimulátory motorických neuronů, umožňující pohyb jedince. Co je na nich tak výjimečné je to, že se v mozku aktivují i v momentě, kdy člověk pouze pozoruje pohyb někoho jiného. Daný pohyb je tak schopen „zrcadlit“, tedy napodobit. Autor v knize popisuje, jak je člověk díky těmto zrcadlovým neuronům schopen intuitivně chápat emoce druhých lidí a emocionálně s nimi rezonovat neboli prožívat s nimi jejich pocity. Vysvětluje to na termínu emocionální nákazy – lidé se emocionálně vžívají do nálady a situace, ve které se nacházejí ostatní a toto vžití nevědomě napodobují chováním nebo reakcí, která k danému pocitu patří (např. u vyprávění bolesti z trhání zubu zkřiví obličej). Kniha je velmi zajímavá, zrcadlové neurony jsou fascinujícím objevem italského vědce Rizzolattiho, který se jejich charakteristikou zabýval podrobněji a více odborně. Autor v knize popisuje spoustu příkladů ze života, při kterých jsou zrcadlové neurony aktivní. Klade také spoustu otázek, na které poměrně jednoduše odpovídá, alespoň však na neurobiologickém základu. Přesto jsem měla pocit, že ve mně vzbuzuje spoustu dalších otázek, po kterých budu muset pátrat ještě jinde. V jednotlivých kapitolách se věnuje tématům, jak ovlivňují zrcadlové neurony řeč, identitu, lásku, svobodnou vůli nebo také problému zrcadlení u dětí s autismem. Knihu doporučuji všem, kteří by se rádi s tématem zrcadlových neuronů chtěli seznámit.

Zdroj: Bauer, J. (2015). Proč cítím to, co ty. Grada.

Výraz emocí

Výraz emocí u člověka a u zvířat Obálka knihy Výraz emocí u člověka a u zvířat
Charles Darwin
Odborné
Portál
2020
350
Jana

„Začnu výkladem tří principů, jež podle mého zdání vysvětlují většinu výrazů a posuňků, jichž člověk a nižší živočichové bezpečně užívají pod vlivem různých emocí a pocitů.” (Darwin, 2020, str. 31)

Výraz emocí je odbornou knihou, která do nejmenších detailů (př. jaké svaly se zapojují) popisuje projevy jednotlivých emocí a lidského chování, řeči těla. V rámci knihy jsou představeny i detailní popisy chování a emocí u zvířat, čtenář tak sám může pozorovat možný evoluční vývoj. Kniha ovšem nedisponuje pouze vyčerpávající teorií. Autor mezi řádky vkládá i veselé historky, jelikož nejrůznější hypotézy často testoval na vlastní rodině (hlavně na dětech) nebo využíval přátele nebo sledoval náhodné kolemjdoucí. Také musím ocenit obrázky a četné ilustrace.

Přiznávám, že někdy se kniha četla svižně, jindy nám to spolu drhlo. Každopádně se jedná o dílo významného autora, které se opravdu dá dočíst J a to vřele každému doporučuji!

Zdroj: Darwin, Ch. (2020). Výraz emocí u člověka a u zvířat. Portál.

Transformace emoční bolesti v psychoterapii: terapie zaměřená na emoce

Transformace emoční bolesti v psychoterapii: terapie zaměřená na emoce. Obálka knihy Transformace emoční bolesti v psychoterapii: terapie zaměřená na emoce.
Ladislav Timuľák
Odborné
Portál
2020
288
Baja

„Terapeut udržuje zvídavé soustředění na to, co je nejvíce zraňujícím aspektem klientova sebezkoumání. Terapeut může prostě klást otázky jako: „Co je to nejtěžší? Co je nejbolestnější?“ Nebo by se mohl zeptat podrobněji: „Pokud byste setrval/a u toho pláče a nechal/a ho promluvit, co by řekl?“

Zdroj: Timuľák, L. (2020). Transformace emoční bolestí v psychoterapii. Portál.

Anotace knížky nám sděluje, že je vhodná pro účastníky profesních výcviků, profesionálům
v navazujícím výcviku a lidem se zájmem o terapii zaměřenou na emoce. Já osobně patřím do třetí skupiny a jako studentka psychologie, kterou zajímá téma emocí a jeho význam v terapeutickém procese, musím říct, že čím víc jsem byla v této oblasti neznalá, tím víc pro mě byla tato publikace přínosná. Mám však za to, že je velmi vhodné mít už jisté základy v oblasti přístupu zaměřeného na emoce. Autor se sice snaží mnohá témata představovat i v základech, nicméně v mnoha myšlenkách spíše odkazuje na početné sekundární zdroje. Oceňuji autorův přehled v početných zahraničních studiích, ovšem často v textu nalezneme neobvykle dlouhé odkazy na jiné zdroje, někdy i na tři řádky, které jistým způsobem narušují čtenářský zážitek. Musím zmínit, že kniha má dle mého potenciál na doplnění, protože v mnoha jejích částech jsem pociťovala potřebu dozvědět se o detailech nebo praktickém příkladu dané teorie. Timuľák ovšem v publikaci uvádí početné kazuistiky ve formě zápisů z rozhovorů, kterými čtenáře provází a ukazuje konkrétní techniky EFT (emotional focused therapy). Práci s emocemi vysvětluje od základů a v početných rovinách. Hodně zajímavé jsou podkapitoly, kde zmiňuje ochraňující hněv. Trochu mně mrzí, že měl autor potřebu mnohé věty opakovat. Kupříkladu větu, že za pociťovanými bolestnými skutečnostmi ze života klienta se skrývají nenaplněné potřeby, ke kterým je nutné v terapii směřovat, jsem četla příliš mnohokrát i když si dokážu uvědomit, že je to nesmírně důležitá informace pro práci s klienty. Mám za to, že čtenáři bude kniha nejužitečnější, pokud již nějakým způsobem pracuje s lidmi. Pro mě byla hezkým doplňkem k vzdělávacím kurzům do krizové intervence a online poradenství, kde zároveň absolvuji praxe, a proto jsem zmíněné teorie mohla aplikovat do práce s klienty.
Mohlo by být náročné si všechny zmíněné teorie jenom uchovávat v mysli pro použití
v budoucnu. Pro pochopení významu EFT Timuľák nabízí hezké vysvětlení, že tento přístup nepředpokládá, že lidé mají iracionální myšlenky, jak naznačují některé přístupy, ani se nezaměřuje na výklad toho, jak se nevyřešené konflikty projektují v každodenním fungování. Tento přístup souhlasí s tím, že lidé někdy nerozumí svým vlastním prožitkům a výsledným tendencím konat. EFT je hodně zajímavá a mám dojem, že mi chybělo, na jaký typ klientů je tato terapie vhodná. Nedokážu si například představit účinnost této terapie na klienty s poruchami příjmu potravy nebo mě hodně zajímá, jaké výsledky má na alexithymní klienty. Rozumím, že to není standard u odborných knih, ale myslím, že by to bylo hodně přínosné. Nicméně tuhle knížku rozhodně doporučuji všem již zmíněným v anotaci, protože je to obohacující a čtivá publikace.

Když ty nejsi ty: jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity

Když ty nejsi ty: jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity Obálka knihy Když ty nejsi ty: jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity
Anita de Nennie
Populárně naučná
Portál
2020
183
Léňa

„Počítejte tedy vždy, když jste s někým mluvili, s tím, že jste si nevyměnili pouze slova, ale také pocity, jež ve vás ten druhý vyvolává, především ve styku s lidmi, kteří jsou pro vás důležití.“  (Nennie, 2020, str. 172)

Knihu vnímám jakou velmi cennou v oblasti emocí a komunikace. Věnuje se jak pojmu přenos, tak protipřenos. Teorie je vysvětlována na praktických příkladech a konkrétních lidech, což pomáhá k lepší představivosti a realitě. Autorka téma přenášení pocitů a jeho uvědomování si rozpracovává čtivým způsobem a snaží se zacházet i do praktických témat jako syndrom vyhoření, zneužití moci či domácí násilí. Mně osobně nejvíce zaujala kapitola týkající se osobních vztahů - jak v nich funguje přenos a protipřenos. Zde byly na příkladech hezky ukázány myšlenkové pochody a reakce konkrétních lidí, se kterými se setkáváme v průběhu celé knihy. Tyto ukázky však považuji také za menší negativum, protože mi občas přišly zdlouhavé, trochu nudné a zbytečné. Ale možná je to i proto, že téma přenosu a emocí už mi není úplně cizí a orientuji se v něm lépe, než ti, kteří se s ním setkávají prvně. Proto bych knihu doporučila především těm, kteří nemají o tomto tématu tolik znalostí a chtějí získat komplexní pohled na věc. Myšlenka, která mi nejvíce utkvěla v hlavě, je, že máme být co nejvíce sami sebou, což nám pomůže se osvobodit od pocitů a emocí, které na nás naložili ostatní a které nás vzdalují od nás samých. Tím si můžeme lépe uvědomit přenos a protipřenos – tedy to, co ostatní dělají s námi a my s nimi. 

Zdroj: Nennie, A. (2020). Když ty, nejsi ty. Portál.

Odhalené emoce

Odhalené emoce Obálka knihy Odhalené emoce
Paul Ekman
Odborné
Jan Melvil Publishing
2015
328
Luci

“Nejčastěji u nás emoce vznikají, cítíme-li
(odůvodněně či neodůvodněně), že se stane něco zásadního pro náš život, pro naše blaho. Ať v pozitivním, či negativním slova smyslu.“
(Ekman, 2015, str. 39.)

Publikace Odhalené emoce čtenářovi předkládá úvod do spletitého světa emocí. Nejenže téma spadá pod oblast psychologie, pohled na emoce je navíc obohacený o antropologický pohled. Na počátku najdeme původní informace o základních emocích jako je radost, smutek, překvapení, strach apod. Autor klade důraz na neverbální složku našich emocí. Souvisí to s jeho vlastním dlouholetým výzkumem emocí a neverbální komunikace. Na tomto podkladu prezentuje své poznatky a dokládá konkrétními případy z výzkumů realizovaných v různých koutech světa, napříč různými kulturami. Text je obohacený o názorné fotografie vyjadřující nejjemnější nuance výrazů, které autor důkladně popisuje. V knize dále nalezneme odpovědi na otázku, proč jsme vlastně emocionální bytosti a k čemu nám citový život slouží. Ekman se dále věnuje velkému (a vždy aktuálnímu) tématu zpracovávání vlastních emocí. Nabízí rady, jak může čtenář změnit, na které podněty reaguje emocionálně, popř. míru intenzity emoce. Zejména tato část s praktickými radami mi přijde velmi přínosná. Jelikož se autor podrobně věnuje neverbální složce emocí a kulturním souvislostem, nenalezneme v knize obecné teoretické zákonitosti emocí. Kniha je zaměřena spíše na praktické využití, než na teoretický výklad.

Zdroj: Ekman, P. (2015). Odhalené emoce. Jan Melvil Publishing.

Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra

Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra Obálka knihy Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra
Radkin Honzák, Renata Červenková
Populárně naučná
Vyšehrad
2018
210
Pája

„Lidi očekávají v podstatě magii, jejímž symbolem je pilulka. Dodnes totiž vnímají medicínu jako svého druhu šamanství. Dej mi pilulku a neotravuj.” (Červenková & Honzák, 2018, str. 22)

Tato kniha je celkovým pohledem známého psychiatra na život i na svou profesi. Honzák se věnuje komunikaci mezi lékaři a pacienty, psychosomatice, ale i psychoterapiím a lékům či medicinalizaci společnosti. Líbí se mi, že autor otevřeně polemizuje nad tím, co se podle něho dělá v těchto oblastech dobře a co nás žene do záhuby. A tak se nevyhýbá ani tématům jako jsou pacientské organizace, celebritám z pohledu medicíny nebo v poslední době stále populárnějšímu tématu psychopatů. Forma rozhovoru s reportérkou, kterou je kniha napsána, se snadno a hezky čte. Dílo bych určitě doporučila, jak laické veřejnosti, tak i psychologům. Přestože čtenáři znalejší v oboru budou mít občas pocit, že některá řešená témata už jsou příliš „profláknutá“, i pro ně se zde podle mého názoru najde mnoho nového a přínosného. Honzák je zkrátka odborník, který má co předat.

Zdroj: Červenková, R., & Honzák, R. (2018). Všichni žijem‘ v blázinci: současnost očima psychiatra. Vyšehrad.

Přerámování v terapii: umění vidět jinak

Přerámování v terapii: umění vidět jinak Obálka knihy Přerámování v terapii: umění vidět jinak
Mark Tyrrel
Populárně naučná
Portál
2019
111
Jana

„Po svých dlouholetých zkušenostech v psychoterapeutické praxi mám dnes jistotu i realistický náhled, že sice nemůžu každého „vyléčit“, ale většině lidí se dá do určité míry pomoci.“ (Tyrrel, 2019, str. 24)

Tato kniha je srozumitelnou, krátkou a zcela výstižnou terapeutickou „příručkou“, představující techniku zvanou přerámování – která se zaměřuje na práci se slovy, metaforami nebo s příběhy. Jelikož by se přerámování mělo „šít lidem na míru“, ¾ knihy tvoří krátké příklady z praxe autora i jeho kolegů, kterými se čtenář může nechat inspirovat. Kniha postupně představuje možnosti přerámování v různých oblastech, konkrétně například u klientů přicházejících s úzkostí, depresí nebo se závislostí. Podle mého názoru by se tato kniha (nebo alespoň popisovaná technika) měla dostat do rukou všem, kteří nějakým způsobem pracují s lidmi nebo by chtěli poznat efektivní způsob, jak s lidmi pracovat pomocí správně užitého jazyka.

Zdroj: Tyrrel, M. (2019). Přerámování v terapii: umění vidět jinak. Portál.

Přednášky k úvodu do psychoanalýzy

Přednášky k úvodu do psychoanalýzy Obálka knihy Přednášky k úvodu do psychoanalýzy
Sigmund Freud
Odborné
Portál
2020
335
Luci

„Naopak, předmětem jejího pozorování (psychoanalýzy) jsou obvykle ony nenápadné příhody, které ostatní vědy odsunují stranou jako příliš malicherné, jako jakýsi odpad jevového světa, abychom tak řekli.“ (Freud, 2020, str. 19)

Při čtení této knihy dostanete možnost proniknout do nejtemnějších zákoutí psychoanalýzy a myšlenek jejího autora. Je psaná formou poznámek k přednáškám, jimiž Freud rozšiřoval svou školu na univerzitní půdě. Tato forma může na první pohled působit chaoticky, ale výklad je přehledný a lehce se v něm zorientujete. Přednášky zahrnují tři velké celky: chybné úkony, sny a neurózy. Freud logicky vykládá teorii psychoanalýzy, své myšlenky sám kriticky hodnotí a dále rozvíjí. Všechny jeho úvahy jsou detailně vysvětleny a rozebrány. Ačkoliv je psychoanalýza pověstná svou abstraktností, dílo je psáno přísně vědecky. Freud ve svých poznámkách k tématům přistupuje důkladnou vědeckou analýzou.  Proto je kniha pro její odbornost hůře srozumitelná. Na jednu stranu je vhodná ty, kteří se se Sigmundem Freudem teprve seznamují, na druhou jde o pokročilou četbu a je vhodná pro náročnější čtenáře. Kniha je však unikátní svou celostí a podrobným proniknutím do tajemného světa chybných úkonů, říše snů a neurotických poruch, jako do celé Freudovy teorie psychoanalýzy.

Zdroj: Freud, S. (2020). Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Portál.

Lži na pohovce

Lži na pohovce Obálka knihy Lži na pohovce
Irvin D. Yalom
Populárně naučná
Portál
1999
383
Léňa

„Můj Bože, pomyslel si Ernest, tohle je pacientka, kterou jsem si určil pro pravdomluvnou terapii, pro nekompromisně upřímný vztah, a hned od první minuty tady máme ten nejfalešnější ze všech možných začátků. Až moc dobře si pamatoval, jaký ten večer v knihkupectví sváděl zápas se svým stínem. Co ale může říct Carolyn? Rozhodně ne pravdu! Že pendloval mezi svým ptákem a mozkem, mezi touhou po Nan a pozorností věnovanou svému tématu a publiku. Ne! Disciplínu! Disciplínu!“ (Yalom, 1999, str. 109)

Kniha čtenářovi představuje etická úskalí práce v psychoterapii, zpracovaná do napínavého příběhu. Jsou věci, o kterých se v psychoterapii málo mluví. Jde o citlivá témata, zahalená tajemstvím. Avšak právě proto jsou pro lidi tak přitažlivá. Autor v knize otevírá témata jako sex s pacientkou, experimentální postupy terapeuta nebo podnikání s bývalým pacientem. Čistě z etického hlediska je jednoduché říct, že tohle všechno je špatné a v psychoterapii nepatřičné. Ale příběh vám ukáže, že okolnosti dokážou situaci velmi zkomplikovat a správné jednání už není tak jednoznačné. Věřím, že každému, kdo si knihu přečte, budou v hlavě myšlenky šrotovat, dokud si na situaci neudělá svůj vlastní názor.

Zdroj: Yalom, I. D. (1999). Lži na pohovce. Portál.