• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Prázdná kolébka: jak překonat ztrátu dítěte

Prázdná kolébka: jak překonat ztrátu dítěte Obálka knihy Prázdná kolébka: jak překonat ztrátu dítěte
Ilona Špaňhelová
Populárně naučná
Portál
2015
144
Baja

„Ženin obraz sebe samé často souvisí s tím, že je jejím úkolem přivést do rodiny dítě... Může se tedy stát, že má pocit, že selhala v mateřské roli. Selhala náhle, bez varování. Ona sama s tím nemohla nic udělat.“ (Špaňhelová, 2015, str. 67)

Publikaci můžu ohodnotit především jako praktickou a přínosnou. Čtenář ovšem musí počítat s tím, že se jedná o náročné čtení. Napříč knihou jsou zmiňované i kazuistiky jednotlivých párů, které si prošli ztrátou miminka a ty jsou schopné čtenáře doopravdy vtáhnou do děje. Centrální osobou procesu vypořádávání se se smrtí miminka je v této knize matka. Mám dojem, že se autorka zdaleka tak nevěnovala v knize i otci dítěte, jako matce, které jsou v různých kontextech věnovány celé kapitoly a role otce jednom určité pasáže. Ráda bych více nahlédla i do prožívání otců v této situaci, no musím zmínit, že když už je autorka zmínila, byly to moc zajímavě předané příběhy a doporučení. Líbilo se mi zejména, když autorka dala prostor i určité individualitě případu (a ne jenom nějakému ideálnímu psychologickému příkladu), například když zmínila, že jednomu muži pomohlo, když na něj jeho manželka řvala o tom, jak je neschopný se sebrat, co od něj očekává a jak ho má ráda. Sám tuto událost později často zmiňoval jako odrazový můstek pro jeho vzchopení se z neschopnosti něco udělat pro sebe či manželku. Hodně oceňuji, že se autorka napříč knihou věnovala i tomu, co by potřeboval zdravotnický personál (jestli si třeba sestřička prošla ztrátou dítěte, je vhodné, aby požádala kolegyni, zda by se manželskému páru v porodnici věnovala ona) či prarodiče, kteří taky tuto událost překonávají jako ztrátu. Hodně přínosnou pro mě byla kapitola, kde autorka popisovala, jak ke smrti svého sourozence přistupují další děti v rodině a jak rozdílně ke ztrátě sourozence přistupují napříč vývojovými stádii, ve kterých se nacházejí a co potřebují. Poněkud negativně jsem vnímala, když se autorka poněkolikáté vracela k již zmiňovaným tématům v různých kapitolách. Jistě to mohlo být přínosné na ujasnění si určitých důležitých rad, no někdy to působilo dost neorganizovaně. Jako hodně zajímavé pokládám přímé rady pro rodiče ohledně toho, co můžou udělat ještě v porodnici pro sebe a své mrtvé miminko, ale také doma na vyvarování se vzájemnému odcizení. Autorčin způsob psaní mi vyhovoval a myslím si, že díky nepoužívaní přílišných psychologismů a širokému záběru dané problematiky je kniha vhodná jak pro laiky, tak pro odborníky.

Zdroj: Špaňhelová, I. (2015). Prázdná kolébka: jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm. Portál.

O smrti a umírání: co by se lidé měli naučit od umírajících

O smrti a umírání: co by se lidé měli naučit od umírajících Obálka knihy O smrti a umírání: co by se lidé měli naučit od umírajících
Elisabeth Kübler-Ross
Odborné
Portál
2015
320
Jana

Pro člověka, který za nemocným přichází, je společné setkání rovněž přínosem – zjistí totiž, že umírání vůbec není tak děsivé a hrozné, jak si myslí ti, kdo před ním chtějí utéci.“ (Kübler-Ross, 2015, str. 129)

Kübler-Rossová, známá především pro svůj pětistupňový model vyrovnávání se se smrtí, ve své knize představuje základní poznatky, zkušenosti a přepisy rozhovorů ze své psychologické studie a seminářů s terminálně nemocnými pacienty. Kniha je psána čtivě, srozumitelně a citlivě k povaze tématu. Důkladně je zde popsán již zmíněný model, který se v dnešní době používá při vyrovnávání se s jakoukoliv tragickou životní událostí, tedy nejen se smrtí. Přepisy rozhovorů jsou velmi autentickým zachycením prožívání pacientů, které může být velmi obohacující – akorát si dovolím poznámku, že většina pacientů byla silně věřící, a tudíž jsou některé rozhovory více věnovány víře v Boha. Myslím si, že tato kniha a všechny poznatky v ní shromážděny, by se měly dostat do rukou každému, kdo se s lidmi a jejich utrpením setkává (tedy zdravotním a sociálním pracovníkům, psychologům…) nebo se setkat může (tedy vlastně úplně každému). Jsem toho názoru, že i když je téma smrti náročné, stresující a možná i zraňující, tak protože bezesporu k životu patří, měli bychom alespoň trochu svého času věnovat tomu, abychom zkusili toto téma pochopit a naučit se ho přijmout. Autorčin záměr odtabuizovat téma smrti byl (z mého úhlu pohledu) naplněn, a to citlivě a důstojně (i vzhledem k výpovědím umírajících pacientů).

„Na konci naší cesty jsme si všichni rovni.“ (Kübler-Ross, 2015, str. 71)

Zdroj: Kübler-Ross, E. (2015). O smrti a umírání. Co by se lidé měli naučit od umírajících. Portál

Montessori školka

Montessori školka Obálka knihy Montessori školka
Hana Slabá
Populárně naučná
Portál
2020
202
Luci

„Dítě se potřebuje soustředit, aby se mohlo rozvíjet, učit. Pokud se dítě soustředí, nerušíme ho. Rolí učitele je chránit soustředění dítěte. Tlumí rušivé zvuky či pohyb v okolí hluboce koncentrovaného dítěte.“ (Slabá, 2020, str. 18)

Publikace provede čtenáře zákoutími alternativně – vzdělávacího programu Montessori pedagogiky. Nabízí přehled základních principů aplikovaných v zařízení mateřské školky. Na začátku nejprve ujasní, co by podle zásad pedagogiky mělo být přítomné ve školce a v programu dětí, a čeho by se měla vyvarovat. Autorka téma pojala ryze prakticky. Pro rodiče, kteří by se rádi dozvěděli bližší informace o procesu vzdělávání, autorka popsala aspekty prostředí, péče a edukační proces u dítěte, roli rodičů a učitelů. Každé pravidlo a zásady je v knize srozumitelně vysvětleno. Pokud by však někoho zajímala historie přístupu či životní osud jeho zakladatelky, Marie Montessori, po informacích bude muset pátrat jinde. Samotným vznikem, vývojem metody a jejímu pozadí se kniha nevěnuje.

Kniha perfektně splňuje název na titulní stránce – Montessori školka: jak to v ní chodí? Nebála bych se přirovnání k návodu, jak to chodí v Montessori školce. Kniha mi tak přijde jako výborná volba pro rodiče, kteří přemýšlí nad tím, že do školky svěří své dítě. Nicméně hlubším vývojovým souvislostem a odbornějšímu pozadí metody se kniha nevěnuje.

Zdroj: Slabá, H. (2020). Montessori školka.  Portál.

44 aktivit pro děti s ADHD

44 aktivit pro děti s ADHD Obálka knihy 44 aktivit pro děti s ADHD
Lawrence E. Shapiro
Populárně naučná
Portál
2020
199
Jana

„Pro děti s ADHD neexistují jednoduchá řešení a každé dítě má individuální potřeby. Nicméně doufám, že s vaším trpělivým vedením a s kvalitní podporou ze strany školy začne být vaše dítě šťastné a bude prospívat, což si pro své děti přejeme všichni.” (Shapiro, 2020, str. 10)

Podle slov autora mají aktivity předložené v této „pracovní“ knize pomoci dětem s ADHD naučit se nové emocionální, behaviorální a sociální dovednosti ve čtyřech oblastech: v chování, v rámci školy (a školního prospěchu), v sociálním vývoji a také v sebeúctě. Jako pracovní knihu ji označuje i sám autor a je pravda, že je celkově koncipovaná jako pracovní sešit. Je v ní plno úkolů, které děti zvládnou samy (doplňování, kreslení a podobně) nebo cvičení, u kterých je potřeba asistence rodičů/terapeuta. Na konci knihy najdete i osvědčení – diplom o absolvování této pracovní knihy.

Asi jedinou vadu na kráse u této knihy vnímám chyby v gramatice (např. zaměňování pohlaví autora) – těžko říct, jestli to byl záměr (v rámci časté chybovosti u lidí trpících ADHD), každopádně mě to při čtení rušilo. Na druhou stranu je kniha hezky přehledná a úkoly rozmanité. Jelikož nemám ve svém okolí nikoho s ADHD, budete muset knihu z praktického hlediska ověřit Vy sami.

Zdroj: Shapiro, L. (2020). 44 aktivit pro děti s ADHD. Portál.

Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících

Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících Obálka knihy Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících
Petr Poethe
Populárně naučná
Portál
2020
288
Týna

„Myslím, že jenom ve snu a ve hře může dítě zažívat emoce a přání, které si v reálném životě odporují anebo jsou pro něj příliš ohrožující.“  (Poethe, 2020, str. 38)

Prostřednictvím této knihy máme možnost nahlédnout do samotného psychoterapeutického procesu, který autor, zkušený psychoanalytický psychoterapeut Peter Poethe, popisuje na jednotlivých sezeních. V rámci kterých nás seznamuje s osudy dětí z jeho praxe, které mohou být velmi podobné osudům lidí, které sami známe a s kterými se denně střetáváme na ulici. Výjimečnost této knihy tkví především v její autentičnosti, kdy nás psychoterapeut seznamuje s obsahem vlastních myšlenek, domněnek a zkušeností. V určité míře jsme seznámeni s některými pravidly, která jsou velmi důležitá pro funkční terapeutický vztah. Dozvídáme se o tom, jak důležité je řádné ukončení terapie, kdy je nutné dítě na její konec postupně připravit, i to, jakým způsobem lze komunikovat s rodiči, aby to nemělo negativní dopad na dítě v terapii. Dále je zde například vyzdvihován smysl a účinek hry během jednotlivých sezení s dětmi, která nám může umožnit vstup do dětských fantazií, přání či největších obav a strachů. Autor si podle mě zasluhuje obdiv za to, s jakou  trpělivostí, pokorou a otevřeností, v kombinaci s profesionálním přístupem k dětem, přistupuje k celkovému procesu psychoterapie. Nejvíce příhodný a vystihující mi přišel terapeutův popis terapeutického procesu, který přirovnává k literárnímu příběhu, který má svůj úvod, zápletky, rozřešení a závěr, a vše, co se během tohoto příběhu objeví, může mít několik významů a point, jejichž hledání je součástí příběhu, tedy celé terapie.

Zdroj: Poethe, P. (2020). Síla nevysloveného: příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících. Portál. 

Holka, kterou nechtěli

Holka, kterou nechtěli Obálka knihy Holka, kterou nechtěli
Torey Hayden
Populárně naučná
Portál
2020
255
Jana

“Přesně tohle byla Jessie. Její první umístění skončilo pár hodin po příjezdu, když Jessie umačkala dva křečky, …, její druhé umístění trvalo osmnáct dní a skončilo po katastrofální návštěvě kostela, kde se Jessie vymočila na čerstvě vysvěcenou vypolstrovanou lavici. Třetí umístění skončilo tím, že ji vrátili v jedenáct v noci, s osobními věcmi nacpanými do černého pytle na odpadky. Nouzově ji umístili do dětského domova Glan Morfa a tam zůstala.” (Hayden, 2020, str. 25)

Hned na úvod bych ráda zmínila, že jakmile se mi kniha dostala do rukou, musela jsem ji dočíst. Autorka příběhu dívky jménem Jessie, problematické žhářky a patologické lhářky s reaktivní poruchou příchylnosti, popisuje hladce, živě a poutavě. A to je ten důvod, proč jsem se nemohla od knihy odtrhnout. Jessie mě ihned zaujala a vývoj událostí, postupné proplétání se mezi lží a podezřením na sexuální zneužívání přes dysfunkční rodinu jsem u knihy neustále v myšlenkách zůstávala. Z hlediska studenta psychologie jsem si často říkala: jak bych se zachovala já? Co když se autorka vydala špatným směrem? Co když bude všechno jinak? Tím chci ocenit upřímnost, se kterou je kniha napsaná – nejde o učebnici, doslovnou teorii, jak se chovat, když… Kniha pro mě byla velmi cenným materiálem (nejen v rámci práce s dětmi, ale například i zkušenosti autorky) a také vlastně ztělesněnou nadějí, protože hned z prvních dvou sezení s Jessie jsem opravdu pochybovala, že by se něco mohlo změnit. Ale ono může… ☺ - vřele doporučuji!

PS.: kniha má drobné, černobílé ilustrace.

Zdroj: Hayden, T. L. (2020). Holka, kterou nechtěli. Portál.

Chyba není konec světa

Chyba není konec světa Obálka knihy Chyba není konec světa
Kimberley F. Taylor; Eric Braun
Populárně naučná
Portál
2020
128
Luci

“A jakmile se začneš přiznávat k chybám, napravovat je a brát si z nich poučení, budeš si připadat chytře, vyzrále a nezávisle. Protože BUDEŠ chytrý, vyzrálý a nezávislý člověk.“ (Taylor, Braun, 2019, str. 13)

Jak název napovídá, celá kniha je věnovaná tématu CHYBOVÁNÍ. Je však pojato nevšedně; kniha je totiž určená především mladým čtenářům, dětem. Nabízí humorný náhled na jinak převážně vážné téma, jednoduchost a přehlednost. Pro zpestření v knize nalezneme bohaté ilustrace a interaktivní prvky (např. cvičení nebo testy). Prostě a srozumitelně vysvětluje, že udělat chybu je přirozené a lidské. Zároveň vede mladší čtenáře k odpovědnosti a kladnému přístupu k nezdarům; vede čtenáře k tomu, aby své chyby vnímal jako pozitivní síly v jeho cestě zlepšováním sama sebe. Naučí, jak čelit strachu a k chybě se přiznat, napravit ji a především si z ní vzít ponaučení. Kniha vede mimo jiné k realističtějšímu vnímání sebeobrazu, své výkonnosti a zdravě kritickému hodnocení své práce a úsilí. Měla jsem pocit, jako bych četla beletrii a u knihy zároveň odpočívala. Svou funkci určitě splní také u skupiny rodičů či jiných pečujících osob; i jako ukázka, jakým způsobem se s dětmi můžeme bavit o jejich nezdarech. Kniha neobsahuje žádnou odbornou terminologii ani akademičtější náhled na problematiku chybování. Přesto může být svou jednoduchostí a zábavnou formou cenným pomocníkem při výchově dětí.

Zdroj: Taylor, Kimberly Feltes; Braun, Eric (2020). Chyba není konec světa. Portál.

Co je nového ve vzdělávání

Co je nového ve vzdělávání Obálka knihy Co je nového ve vzdělávání
Tomáš Feřtek
Populárně naučná
Nová beseda
2015
99
Pája

„Ve vzdělávání jsme na to šli podobně jako ve dvou velkých válečných konfliktech - nové technologie, masové nasazení, s vysokými ztrátami se počítá.“ (Feřtek, 2015, str. 28)

Kniha pojednává o současném systému vzdělávání a o jeho „krizi“. Nabízí vysvětlení, jak jsme se do dané situace dostali pohledem do minulosti. A zároveň se zamýšlí nad směry, kterými se školství ubírá u nás i v zahraničí a k čemu by to mohlo v budoucnu vést. Kniha je místy odlehčená humorem, takže se velmi snadno čte. Oceňuji také, že se opírá o vědecké články a nabízí přirovnání, díky kterým si nejen snadno čtenář představí problematiku, ale také si vše zapamatuje. Hodna obdivu je také stručnost autora, kdy podle mého názoru dokázal moc hezky vystihnout potíže vzdělávacího systému na sto stranách knihy. Jedinou výtku bych snad měla k tomu, že autor by se mohl konkrétněji zaměřit na to, co je podle něho v školství tedy správný první krok k lepšímu. Největším zjištění celé knihy pro mě asi byly dvě myšlenky - propojenost vzdělávání se společností a souvislosti mezi současným stavem školství a jeho vývojem. Doporučuji tedy knihu všem, kdo vidí stejně jako já v dnešním školství potíže, které je potřeba změnit.

Zdroj: Feřtek, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání. Nová beseda.

Psychopat v mém mozku

Psychopat v mém mozku Obálka knihy Psychopat v mém mozku
James Fallon
Populárně naučná
Portál
2020
190
Pája

“Klíčovou otázkou teď zůstává, jak člověk může vědět, že mu chybí empatie. Pokud empatii nemáte, máte slušnou šanci o tom vůbec nemít páru, protože nevíte, co „to“ je.“ (Fallon, 2019, str. 129)

Psychopat v mém mozku je podle mého názoru ojedinělé dílo vyprávějící příběh muže, který roky zkoumal snímky mozků psychopatických vrahů a lidí s Alzheimerovou chorobou, aby později zjistil, že jeho mozek je identický s mozky vrahů. Autor píše o svém životě i o tom, jak se „snažil“ svou poruchu pochopit s odzbrojující upřímností a otevřeností. Vše přitom prokládá svou teorií psychopatie, popisem a snímky mozků běžných lidí ve srovnání s psychopaty. Vzhledem k popisu mozku, fungování neurotransmiterů a genů bych knížku doporučila číst spíše zkušenějším čtenářům. Nicméně kniha se i přes množství odborných termínů čte pro svou tématiku a autorův vyprávěcí styl velmi snadno. A rozhodně se vyplatí přečíst!

Zdroj: Fallon, J. (2019). Psychopat v mém mozku: Neurovědcova cesta k odhalení jeho temného já. Portál

Psychopat ve vaší posteli

Psychopat ve vaší posteli Obálka knihy Psychopat ve vaší posteli
Jackson MacKenzie
Populárně naučná
Portál
2020
223
Léňa

„Psychopat si vás školí, abyste se stali dokonalým partnerem. Za pár týdnů ovládne celý váš život, zaplaví vám mysl i tělo jedinečným blahem. V konečném důsledku se máte stát jeho nejnovějším zdrojem bezmezného obdivu a chvály..."  (MacKenzie, 2020, str. 31)

Kniha ukazuje to, že psychopati jsou běžně mezi námi a dokáží nám velice znepříjemnit život, i ten partnerský. Autor komplexně otevírá téma psychopatů jako partnerů a jejich vliv na druhou polovičku. Věnuje se celému vztahu s psychopatem od začátku až do konce. Tomu, jak s vámi pomocí slov, emocí či sexuálního vzrušení manipuluje a vy se pomalu, ale jistě stáváte obětí jeho hry. Aby se člověk dostal z tohoto toxického vztahu, musí projít dlouhou cestou. I tímto vás kniha provede. V závěru knihy je k dispozici dokonce i test psychopatie, který by vám mohl pomoci zjistit, jestli náhodou nejste ve vztahu s toxickým člověkem. Zaujala mě myšlenka, ve které nás autor výstižně vsazuje do role “detektiva”, když jednáme s lháři a manipulátory. Protože intuice nám říká, že s tím člověkem, kterého vyšetřujeme, není něco v pořádku. Jako kdyby jeho činy z nějakého důvodu neodpovídaly jeho slovům. A přesně tady provádíme detektivní práci. Celkově je obsah knihy podle mě sám o sobě náročný, ale čte se velmi dobře, protože je přehledně strukturovaný. Ten, kdo se s psychopatem již setkal nebo ho má ve svém okolí, si po přečtení určitě dá spoustu informací a poznatků dohromady se svou praxí a dostane možnost se naučit, jak psychopati ve vztazích fungují a jak se jim postavit. Sama za sebe vím, že je to těžká práce, která začíná u nás samých. Tahle publikace vám dodá teoretickou i praktickou základnu a pomůže vám překazit hru vašeho psychopatického protějška.

Zdroj: MacKenzie, J. (2020). Psychopat ve vaší posteli: manipulace a psychický teror ve vztahu. Portál.