Ošetřovatelství v neurologii

Ošetřovatelství v neurologii Obálka knihy Ošetřovatelství v neurologii
Zuzana Slezáková
Odborné
Grada
2014
232
Evča

Kniha je primárně určena zdravotním sestrám. Obsahuje popis způsobů analýzy a aplikace různých léčebných metod a zdravotnických úkonů, které spadají do oboru neurologie. V knize se vyskytuje podrobný popis různých posuzovacích škál, na základě kterých lze vyhodnocovat stav pacienta. Jsou zde také popsány intervence sestry a metody léčby při různých druzích poruch. Právě z důvodu takto úzkého zaměření publikace pro mne byly diskutované pojmy značně vzdálené a nedokázala jsem knihu souvisle číst. Věřím, že však může být velmi prospěšná právě pro cílovou skupinu zdravotníků. Běžný čtenář tuto učebnici příliš neocení, právě z důvodu odbornosti a chybějící čtivosti. Jako studentku psychologie mne osobně nejvíce zaujal výčet a popis škál, pomocí kterých se hodnotí neurologické poruchy. Zajímá mne problematika demence, takže pro mne bylo přínosné si utřídit, jakých škál se užívá k jejímu vyhodnocování. Co se však týče většiny obsahu knihu, informace pro mne byly hodně specifické a špatně zapamatovatelné, protože jsem se v reálném životě nesetkala s lidmi s většinou popisovaných poruch, takže jsem si to úplně nemohla propojit s praktickými zkušenostmi. I z toho důvodu se domnívám, že je tato publikace určena převážně pro lidi, kteří se pohybují přímo v oboru. Protože ačkoli má psychologie s neurologií nepochybně styčné plochy, tato kniha není zaměřena na jejich hledání a je stroze věcná a odborná, tudíž pro lidi pracující mimo neurologii těžko uchopitelná.

Zdroj: Slezáková, Z. (2014). Ošetřovatelství v neurologii. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.