Nervové buňky a jejich svět

Nervové buňky a jejich svět Obálka knihy Nervové buňky a jejich svět
Miroslav Orel
Odborné
Grada
2015
216
Baja

„Pro společný základní architektonický plán jsou konkrétní lidské mozky individuálně odlišné. Tato jedinečně originální různorodost je vyjádřena obzvláště výrazně právě v oblasti prefrontální kůry čelních laloků.“ (Orel, 2015, str. 119)

Tato učebnice představuje svět nervových buněk velmi systematicky a strukturovaně, avšak ne na úkor čtivosti. V knize je možno nalézt jak základní popis neuronů (vznik, vývoj, zánik, stavbu či funkci), tak i důkladné zaměření na děje v synapsích. Publikace přináší velmi poutavý popis membránových transportních mechanismů, kanálů, receptorů i membránových potenciálů, které jsou doplněny početnými ilustracemi a proto je hodnotím jako velice přínosné pro představu všech mechanismů. Oceňuji také velmi podrobný popis neuromediátorů, ale též prefrontální kůry, limbického systému či bazálních jader, které jsem jako studentka psychologie nenašla v žádné předcházející publikaci tak podrobně a srozumitelně popsané. Tyto podkapitoly spolu s možnostmi ovlivnění neuronů a jejich funkcí hodnotím pro mě jako nejpřínosnější – a to i když jsem četla jenom ze zájmu, nejen v rámci přípravy na zkoušky. Zaměřuje se dále na popis procesů v jednotlivých mozkových oblastech a sice nepřináší až tak komplexní popis jako autorova publikace Vyšetření a výzkum mozku, dovolím si však tvrdit, že tato kniha mozkové procesy popisuje více než dostatečně.  Učebnice představuje také témata ovlivnění neuronů chemickými látkami, farmaky (které jsou oproti další autorově publikaci Psychopatologie rozšířeny třeba o antiparkinsonika, myorelaxancia, anestetika a jiné), rostlinami, ale třeba i účinky toxických či návykových látek na neuronální síť. Kniha nese i psychologický nádech, který se odráží v jejích podkapitolách o účincích psychoterapie, kontextu zrcadlových neuronů, ale třeba i placebo efektu. Nabízí tedy jak možnost obohacení pro zájemce o tyto témata, ale též může představovat efektivní pomůcku pro studenty psychologie ale třeba i lékařských oborů při jejich studiu.

Zdroj: Orel, M. (2015). Nervové buňky a jejich svět. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.