Nemocný a chronické onemocnění

Nemocný a chronické onemocnění Obálka knihy Nemocný a chronické onemocnění
Elena Gurková
Odborná
Grada
2017
192
Terka

„Vyrovnání se s chronickým onemocněním představuje dlouhodobý proces, ve kterém pacient hledá smysluplnost v tom, co se s ním děje, snaží se pochopit příčiny svého stavu, porovnává s předchozími zkušenostmi, vyjasňuje si své plány v léčbě a aktivity pro zvládnutí onemocnění“ (Gurková, 2017, s. 7).

 

Kniha seznamuje své čtenáře s problematikou subjektivního vnímání onemocnění, přibližuje nástroje pro jeho zjištění, teoretické modely, které jsou využívány v edukaci pacienta, a navíc jsou kapitoly doplněny o výsledky autorčiných výzkumů. Na začátek je třeba zmínit, že jde o práci určenou pro odbornou veřejnost, jelikož je kniha protkaná odbornou terminologií a autorka navazuje na velké množství článků a výzkumů. Publikaci musím ocenit z toho důvodu, že se každý koncept vztahující se k chronickému onemocnění snaží co nejvíce přiblížit a využívá k tomu poměrně přehledné grafy pro dokreslení teorie. Zajímavé byly především samotné výzkumy autorky, která se zaměřovala na vztahy různých onemocnění (např. kardiovaskulárních, nespecifických střevních zánětů, diabetu) k psychologickým konceptům (sebeúčinnost, adherence k léčbě apod.). Oceňuji také to, že se na některých místech v knize objevily kazuistiky pacientů, které dle mého názoru nejpřehledněji vysvětlily danou problematiku. Přiznám se však, že jsem místy bojovala s ne příliš přehledným textem a všimla jsem si, že se sem tam objevovaly drobné chyby ve slovosledu, avšak určitě to neubírá na odbornosti této knihy. Myslím si, že kniha je opravdu skvělým pomocníkem, pokud se chce člověk více dozvědět o výzkumech v oblastech chronického onemocnění a věřím, že obohatí odbornou komunitu věnující se tomuto tématu. 

Zdroj: Gurková, E. (2017). Nemocný a chronické onemocnění: edukace, motivace a opora pacienta. Praha: Grada Publishing.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.