Mít nebo být?

Mít nebo být? Obálka knihy Mít nebo být?
Erich Fromm
Odborné
Portál
2020
240
Týna

„Lidé jsou dnes přitahováni mechaničnem, silnými stroji, absencí života a stále více i destrukcí.“ (Fromm, 2020, str.21)

Erich Fromm, německý psycholog a psychoanalytik, který se proslavil mimo jiné i jako autor řady knih, založených na kombinaci psychologie a filosofie, od kterých se neliší ani jeho titul Mít, nebo být? Ústřední problematika jako by se zabývala popisem dnešní doby, přestože byla kniha vynesena na světlo již v roce 1976. Není tedy divu, že patří k autorovým nejslavnějším dílům. Jak ze samotného názvu vyplývá, kniha se zabývá rozborem a přiblížením dvou způsobů existence – vlastněním (modus „mít“) a bytím (modus „být“). Fromm odkládá všechny iluze stranou a vychází ven s pravdou o lidské přirozenosti, jejíž smysl života je založen převážně na neomezené slasti, která uspokojuje veškeré naše subjektivní potřeby. Domnívám se, že Fromm tento spis využívá jako varovné upozornění, vyjadřující přání směřující k tomu, aby se lidé alespoň pokusili zamyslet nad způsobem života a nad svými životními prioritami. Jeho názor je založen na tom, že neomezené uspokojování všech našich tužeb rozhodně nevede k blahu, ke smysluplnému naplnění našeho života. Neboť ve chvíli, kdy je naše uspokojení závislé na materiálních zdrojích (v modu „mít“), dostáváme se do nekonečné smyčky, kdy naše přání nedojdou konce. V knize jsou přiblíženy různé oblasti našeho života, s nimiž denně přicházíme do stylu, např. od vzdělání, náboženství až po mezilidské vztahy, na kterých jsou uvedeny příklady rozlišující modus „mít“ a modus „být“. Díky zprostředkovaným příkladům jsou nám rozdíly mezi těmito dvěma způsoby existence objasněny a my tak dostáváme příležitost zorientovat se v probírané problematice a rozhodnout se, k jaké straně se chceme do budoucna přiklánět. Knihu bych doporučovala každému, kdo je ochotný přijmout odpovědnost za svůj přístup k životu a připraven zamýšlet se nad nejzákladnějšími problémy naší existence.

Zdroj: Fromm, E. (2020). Mít, nebo být? Portál. 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.