Láska jako životní styl

Láska jako životní styl Obálka knihy Láska jako životní styl
Gary Chapman
Populárně naučná
Návrat domů
2009
238
Chapman, G. (2010). Láska jako životní styl. Návrat domů.
Luci

,,Ironické je, že stane-li se laskavost naším
způsobem života, přináší to radost nejen
druhým, ale i nám. Jsme-li laskaví bez ohledu na
okolnosti, poznáváme, jak jsou všední
rozhodnutí důležitá.“ (Chapman, 2009, str. 26.)

Kniha od autora 5 jazyků lásky slouží jako základní předpoklad k dávání lásky lidem. Autor je manželský poradce a v knize se obrací na své zkušenosti z praxe a příklady ze života. Na začátku vymezí sedm vlastností milující osobnosti, které jsou zmíněné již v názvu. Klade důraz na naučení nových postojů a vypěstování návyků, které by sloužily k vypěstování nové osobnosti. Každou z vlastností milující osobnosti popisuje jednotlivě a určuje návod, jak ji přijmout za svou. Kniha se osvědčí lidem, kteří by se rádi naučili, jak žít více pro druhé a lépe vyjadřovat láskyplné pocity. Apeluje na hledání blaha a štěstí v ostatních. Své myšlenky však dovádí o krok dále, když tvrdí, že bychom měli lidi milovat bez ohledu na to, jak se k nám oni sami chovají nebo jak nám lásku oplácí. Autorovy myšlenky místy hraničí s bezmezným altruismem, který by mohl však v jistých situacích působit sebezničujícím efektem. Protěžování přílišné vstřícnosti ke všem lidem bez rozdílu postrádá kritický náhled. U knihy je zřetelná tendence ke zjednodušování a nepřesnost v termínech. Kniha ukazuje, jak být více milujícím člověkem, avšak postrádá jakoukoliv kritičnost či vymezení hranic pro zachování vlastního blaha.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.