Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů

Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů Obálka knihy Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů
Jan Gruber, Hana Kyrianová, Alexandra Fonville
Odborná
Grada
2016
200
Baja

„Hodnotitel by při psaní výstupní zprávy měl mít na paměti, že když jednou výstup zadavateli poskytne, má už malou možnost ovlivnit, komu se následně dostane do rukou“ (Gruber, Kyrianová, & Fonville, 2016, str. 131).

Tato originální knížka věnující se oblasti pracovní psychologie je zajímavým obohacením, pokud hledáte praktické rady v pracovním odvětví psychologie. Knížka ovšem nemá chladné mechanické pracovní pojetí, jak může na první pohled působit, ale již prví kapitola se věnuje hlubinnému kontextu ve spojitosti s kvalitativní diagnostikou, čímž je zajímavá. Systematicky přechází do uvedení základních diagnostických podmínek v praxi, věnuje se jak osobě hodnotitele a čímž je také originální, tak i zaměřením se na popis porady hodnotitelů – jeho organizace, řízení, proces. Neschází ani popis zacházení s diagnostickými výstupy a skvělým zakončením knížky jsou rady o navázání kvalitativní diagnostiky na další způsoby práce s lidskými zdroji. Za mě je knížka přínosná, ale někdy mi chyběl bližší popis a rozebrání určitých témat a jedna velká kapitola o metodách a technikách v kvalitativní diagnostice mi přišla až moc teoretická a celkově se mi nehodila do této publikace. Myslím si, že knížka může být přínosná studentům psychologie vyšších ročníků a začínajícím pracovním psychologům nebo i vedoucím pracovníkům.

Zdroj: Gruber, J., Kyrianová, H, & Fonville, A. (2016). Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.