Krize a krizová intervence

Krize a krizová intervence Obálka knihy Krize a krizová intervence
Naděžda Špatenková a kolektiv
Odborná
Grada
2017
288
Léňa

„Základním prvkem krizové intervence je rychlé navázání kontaktu krizového interventa s klientem a vytvoření dobrého vztahu. Tento požadavek je při poskytování krizové intervence podstatný. Klient v krizi často prožívá strach, úzkost, bezradnost, beznaděj, může se chovat neadekvátně, bez rozmyslu, popuzeně, ale i agresivně “  (Špatenková, 2017, str. 47).

 

Knihu považuji za takovou pěknou učebnici, kterou využijí všichni, kdo by se chtěli seznámit se základy krizové intervence. Najdete v ní informace o tom, co je krize a krizová intervence, jaké jsou její fáze a formy. Mě osobně nejvíce zaujala tabulka s mýty o telefonické krizové intervenci. Mýtem je třeba to, že rozhovory na lince důvěry se nahrávají, nebo to, že linky důvěry pracují vždy nepřetržitě. Zajímavou kapitolou byli také nároční klienti, kteří se v krizové intervenci objevují. Víte, co jsou “kartotékoví” klienti? Pokud ne, autorka vám tento pojem objasní. Knihu bych doporučila všem studentům psychologie, účastníkům krizové intervence a v podstatě komukoliv, kdo se chce o tomto tématu vzdělat. Nikdy nevíte, kdy se vám tyto znalosti můžou v běžném každodenním životě hodit.

Zdroj: Špatenková, N. a kol. (2017). Krize a krizová intervence. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.