Klinická hypnóza

Klinická hypnóza Obálka knihy Klinická hypnóza
Stanislav Kratochvíl
Odborná
Grada
2009
304
Ivona

„Nekteří psychoterapeuti se nedostatečně zajímají o to, jaké by mohly být hlubší interpersonální nebo zejména intrapsychické kořeny pacientových příznakú. Spokojují se s vyslechnutím pacientových stížností a nepátrají již intenzivněji po tajných, skrytých nebo nevědomých motivech, vnitřních konfliktech, potlačených psychotraumatických zážitcívh a dynamickém smyslu symptomů: čeho jsou projevem, jaký je jejich smysl, k čemu pacientovi slouží, jakou roli plní v jeho životě. Zaměřují-li se pouze na odstraňování symptomů tam, kde takové hlubší dynamické kořeny v skutečnosti jsou, dopouštějí se chyby“ (Kratochvíl, 2009, 272).

 

Komplexný balík všestranných informácií o klinickej hypnóze - tak by táto kniha mohla byť opísaná. Prehľadne rozdelená do štyroch častí, laika uvedie do sveta hypnoterapie a odborníkovi poskytne množstvo špecifických poznatkov. Ak sa čitateľ doteraz v nijakej forme nestretol s touto terapeutickou metódou, nemusí sa obávať, po prečítaní bude rozumieť, ako sa hypnóza navodzuje a ukončuje, akými spôsobmi môže pomôcť v liečiteľstve, pri ktorých jednotlivých chorobách môže byť indikovaná a taktiež sa dozvie o jej výskume. Autor v nej zrozumiteľne a jasne opisuje princípy terapie a nezabúda ani na vysvetlenie terminológie. K lepšiemu pochopeniu teoretických oblastí sa v knihe nachádza veľmi veľké množstvo príkladov z praxe. Na nich si človek utvrdí svoje porozumenie a zároveň získa paletu možných realizácií hypnózy. Sú opísané do veľmi malých detailov, čím sa eliminuje možnosť, že by sa pochopili nesprávne. Čerpať z tohto môžu ako úplní začiatočníci klinickej hypnoterapie, ktorí zistia akými všetkými spôsobmi ju môžu realizovať, tak aj skúsení hypnoterapeuti, ktorí môžu rozšíriť navodzovanie hypnózy tak, aby sadla viacerým typom ľudí. Okrem typov ľudí sa autor venuje aj opisovaniu hypnózy napríklad u detí.

Autor v knihe vysvetľuje jeden princíp alebo formu terapie viacerými príkladmi, čo pomáha k vytvoreniu si celostného obrazu. Nachádza sa v nej niekoľko obrázkov, ktoré hlavne ilustrujú ako vyzerá klient v hypnóze. Kniha môže poslúžiť rôznymi spôsobmi, môže sa čítať kontinuálne, čo je však kvôli veľkému množstvu informácií náročnejšie, alebo do nej môžu terapeuti nazrieť vždy vtedy, keď majú v rámci vykonávania terapie medzery a prečítať si konkrétnu pasáž, ktorá im doplní chýbajúce poznatky. Veľmi nápomocnou môže byť hlavne tretia časť knihy, ktorá sa venuje špecifickým diagnózam a ku každej pripája jej definíciu, príčiny, a formu hypnózy. Nechýbajú tam aj presné príklady, spolu so slovami, ktoré terapeut môže použiť alebo sa nimi inšpirovať. Ak to potrebuje, môže si v obsahu vyhľadať stranu, na ktorej sa daná diagnóza opisuje a aplikovať opisovanú formu.

V knihe sa nachádza veľmi veľké množstvo odborných poznatkov, preto by som ju odporúčala čítať pomaly a vracať sa k jednotlivým informáciám. Ako človeku, ktorý sa s hypnózou stretol iba v seriáloch a filmoch, mi kniha vysvetlila základné princípy tejto terapie, ukázala jej hĺbku, priebeh, možné využitie a vedecké poznatky v tejto oblasti. Najzaujímavejšou časťou pre mňa bola časť Hypnotická abreakce a hypnoanalýza (str. 106), ktorá hovorila o vyplavovaní potlačovaných emócií za pomoci hypnózy. Túto formu subjektívne vnímam ako niečo, čo sa dostane do stredu príčiny ťažkosti a vďaka uvedomeniu potlačovaného, napomôže vyliečeniu.

Zdroj: Kratochvíl, S. (2009). Klinická hypnóza: 3., aktualizované a rozšířené vydání. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.